Řešení potíží s Galaxy S9 Plus: Jak vyřešit problém s neúspěšným odesíláním SMS

post-thumb

Jak opravit Galaxy S9 Plus, pokud nechce odesílat SMS a stále hlásí, že se odeslání nezdařilo

Vítejte v našem průvodci řešením problému s neúspěšným odesíláním SMS na zařízení Galaxy S9 Plus. Galaxy S9 Plus je výkonný smartphone s řadou funkcí, díky kterým je mezi uživateli oblíbený. Jako každé elektronické zařízení se však může čas od času setkat s problémy.

Pokud máte potíže s odesíláním SMS zpráv a na zařízení Galaxy S9 Plus se zobrazuje oznámení “odeslání se nezdařilo”, nezoufejte. V tomto průvodci prozkoumáme několik kroků k odstranění potíží, které vám pomohou tento problém vyřešit a SMS zprávy opět úspěšně odesílat.

Obsah

Než začneme, je důležité si uvědomit, že kroky řešení potíží se mohou lišit v závislosti na vašem konkrétním zařízení a verzi systému Android. Následující kroky by však měly pokrýt většinu případů a poskytnout řešení vašeho problému s neúspěšným odesíláním SMS.

Bez dalších okolků se tedy vrhněme rovnou na kroky řešení potíží!

Selhání odesílání SMS u modelu Galaxy S9 Plus: Tipy pro řešení potíží

Jedním z častých problémů, se kterými se uživatelé Galaxy S9 Plus mohou setkat, je chyba “odeslání SMS se nezdařilo”. To může být frustrující, zejména pokud se při komunikaci spoléháte na textové zprávy. Existuje však několik tipů pro řešení problémů, které vám mohou pomoci tento problém vyřešit.

1. Zkontrolujte signál sítě

Zkontrolujte, zda má váš Galaxy S9 Plus silný a stabilní síťový signál. Slabý signál může způsobit selhání odesílání zpráv SMS. Zkuste se přesunout do oblasti s lepším pokrytím sítě nebo se obraťte na svého poskytovatele služeb s žádostí o pomoc.

2. Restartujte zařízení

Jednoduché problémy, jako je dočasná závada nebo softwarová chyba, lze často vyřešit restartováním zařízení. Stiskněte a podržte tlačítko napájení a ze zobrazených možností vyberte “Restartovat”. Po restartování zařízení zkuste znovu odeslat textovou zprávu.

3. Vymažte mezipaměť aplikace pro zasílání zpráv

Poškozené soubory mezipaměti mohou někdy způsobit selhání odesílání SMS. Chcete-li vymazat mezipaměť aplikace pro zasílání zpráv, přejděte do nastavení zařízení, vyberte možnost “Aplikace” a poté najděte aplikaci pro zasílání zpráv a klepněte na ni. Vyberte možnost “Úložiště” a poté klepněte na možnost “Vymazat mezipaměť”. Po vymazání mezipaměti zkuste znovu odeslat textovou zprávu.

4. Zkontrolujte aktualizace softwaru

Zastaralý software může také vést k různým problémům v zařízení, včetně selhání odesílání SMS. Zkontrolujte, zda pro zařízení Galaxy S9 Plus nejsou k dispozici nějaké aktualizace softwaru. Za tímto účelem přejděte do nastavení zařízení, vyberte možnost “Aktualizace softwaru” a poté klepněte na možnost “Stáhnout aktualizace ručně” nebo podobnou možnost, je-li k dispozici. Nainstalujte všechny dostupné aktualizace a zkuste znovu odeslat textovou zprávu.

5. Obnovte nastavení sítě

Pokud problém přetrvává, můžete zkusit obnovit nastavení sítě. Přejděte do nastavení zařízení, vyberte možnost “Obecná správa” a poté klepněte na možnost “Resetovat”. Vyberte možnost “Resetovat nastavení sítě” a potvrďte výběr. Upozorňujeme, že tím odstraníte všechny uložené sítě Wi-Fi a zařízení Bluetooth, takže je budete muset nastavit znovu. Po obnovení nastavení sítě zkuste odeslat textovou zprávu.

6. Kontaktujte svého poskytovatele služeb

Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, je možné, že problém s účtem nebo sítí je na straně vašeho poskytovatele služeb. Pro další pomoc se obraťte na zákaznickou podporu poskytovatele služeb. Možná budou schopni problém vyřešit nebo vám poskytnou další pokyny.

Dodržováním těchto tipů pro řešení problémů byste měli být schopni vyřešit problém “odesílání SMS se nezdařilo” ve vašem zařízení Galaxy S9 Plus a pokračovat v bezproblémovém odesílání textových zpráv.

Zkontrolujte připojení k síti

Pokud se na zařízení Galaxy S9 Plus vyskytl problém s neúspěšným odesíláním SMS, je třeba nejprve zkontrolovat síťové připojení. Při řešení potíží postupujte podle následujících kroků:

Přečtěte si také: Systém PS4 bez zvuku? Naučte se, jak ho snadno opravit pomocí těchto jednoduchých kroků
 1. Ověřte sílu signálu: Zkontrolujte, zda má vaše zařízení silný síťový signál. Slabý signál může způsobit problémy s odesíláním SMS. Indikátor síly signálu můžete zkontrolovat na stavovém řádku zařízení.
 2. Restartování zařízení: Někdy může problémy se síťovým připojením vyřešit pouhý restart. Restartujte zařízení Galaxy S9 Plus a zkuste znovu odeslat zprávu SMS.
 3. Přepnutí režimu Letadlo: Zapnutím a vypnutím režimu Letadlo můžete obnovit síťové připojení. Přejetím prstem od horního okraje obrazovky dolů přejděte na panel rychlých nastavení a poté klepnutím na ikonu režimu Letadlo jej zapněte nebo vypněte.
 4. Kontrola karty SIM: Vyjměte kartu SIM ze zařízení a znovu ji řádně vložte. Ujistěte se, že je SIM karta čistá a neobsahuje žádný prach ani nečistoty.
 5. Kontrola mobilních dat: Zkontrolujte, zda jsou v zařízení povolena mobilní data. Přejetím prstem od horního okraje obrazovky dolů přejděte na panel Rychlá nastavení a klepnutím na ikonu Mobilní data ji zapněte.
 6. Resetování nastavení sítě: Pokud výše uvedené kroky nefungovaly, můžete zkusit resetovat nastavení sítě. Přejděte do Nastavení > Obecná správa > Resetovat > Resetovat nastavení sítě. Všimněte si, že se tím odstraní všechny uložené sítě Wi-Fi a hesla i veškerá nastavení mobilních sítí.
 7. Kontakt na poskytovatele služeb: Pokud problém stále přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb a požádejte ho o další pomoc. Ten může ověřit, zda ve vaší oblasti nedochází k výpadkům sítě nebo zda na vašem účtu nejsou nějaká omezení, která by mohla problém způsobovat.

Dodržením těchto kroků byste měli být schopni vyřešit problém s neúspěšným odesíláním SMS na zařízení Galaxy S9 Plus. Pokud problém přetrvává, může se jednat o hardwarový problém a měli byste zvážit kontaktování podpory společnosti Samsung pro další pomoc.

Ověřte nastavení zpráv

Pokud máte v zařízení Galaxy S9 Plus problémy s odesíláním SMS zpráv, je důležité ověřit nastavení zpráv. Nesprávné nastavení může zabránit úspěšnému odesílání zpráv.

Chcete-li ověřit nastavení zpráv, postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete aplikaci Zprávy v zařízení Galaxy S9 Plus.
 2. Klepněte na ikonu nabídky se třemi tečkami v pravém horním rohu obrazovky.
 3. V nabídce vyberte možnost “Nastavení”.
 4. Přejděte dolů a klepněte na položku “Další nastavení”.
 5. Klepnutím na “Textové zprávy” nebo “SMS” získáte přístup k nastavení zpráv.
 6. Zkontrolujte následující nastavení:
 7. Centrum zpráv: Zkontrolujte, zda je číslo centra zpráv správné. Pokud si nejste jisti správným číslem, obraťte se na svého poskytovatele služeb, který vám pomůže.
 8. Formát zprávy: Nastavte formát zprávy na “Text” nebo “SMS”. Vyhněte se výběru možností jako “MMS” nebo “Chat”, protože mohou zabránit odesílání zpráv SMS.
 9. Hlášení o doručení: Tuto možnost zapněte, pokud chcete dostávat hlášení o doručení odeslaných zpráv.
 10. Skupinové zprávy: Pokud posíláte zprávy více příjemcům, ujistěte se, že je povoleno skupinové zasílání zpráv.

Přečtěte si také: 7 nejlepších aplikací YouTube Video Editor pro Android v roce 2023
11. Po ověření a úpravě potřebných nastavení zkuste odeslat SMS zprávu a zjistěte, zda je problém vyřešen.

Pokud se po ověření nastavení zpráv stále vyskytuje problém s neúspěšným odesíláním SMS, přejděte k dalšímu kroku řešení potíží.

Vymazání mezipaměti a dat aplikace Zprávy

Pokud máte problémy s odesíláním textových zpráv v zařízení Galaxy S9 Plus, možná by stálo za to zkusit vymazat mezipaměť a data aplikace pro zasílání zpráv. To může pomoci vyřešit případné softwarové závady nebo konflikty, které mohou způsobovat problém s neúspěšným odesíláním SMS. Postupujte podle níže uvedených kroků a vymažte mezipaměť a data aplikace pro zasílání zpráv:

 1. Otevřete aplikaci Nastavení v zařízení Galaxy S9 Plus.
 2. Přejděte dolů a klepněte na položku “Aplikace” nebo “Aplikace”.
 3. Vyhledejte aplikaci pro zasílání zpráv, kterou používáte (např. Samsung Messages, Android Messages), a klepněte na ni.
 4. Na stránce s informacemi o aplikaci klepněte na položku “Úložiště”.
 5. Klepnutím na “Clear Cache” (Vymazat mezipaměť) odstraníte dočasné soubory mezipaměti. Tím se neodstraní žádná osobní data ani zprávy.
 6. Dále klepněte na “Clear Data” (Vymazat data), čímž odstraníte veškerá uložená data aplikace. Všimněte si, že se tím obnoví výchozí nastavení aplikace pro zasílání zpráv, takže možná budete muset znovu zadat veškerá osobní nastavení nebo předvolby.
 7. Potvrďte svůj výběr klepnutím na “OK” nebo “Delete” (Odstranit).
 8. Po vymazání mezipaměti a dat aplikace pro zasílání zpráv zkuste znovu odeslat textovou zprávu, abyste zjistili, zda byl problém s neúspěšným odesíláním SMS vyřešen. Pokud ne, můžete vyzkoušet další kroky řešení problémů nebo se obrátit na svého poskytovatele mobilní sítě a požádat o další pomoc.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Proč nemohu odesílat zprávy SMS v zařízení Galaxy S9 Plus?

Pokud na zařízení Galaxy S9 Plus nemůžete odesílat SMS zprávy, může to mít několik příčin. Může to být způsobeno problémem s připojením k síti, problémem s aplikací pro zasílání zpráv nebo problémem se softwarem vašeho zařízení. Chcete-li problém vyřešit, můžete zkusit restartovat telefon, zkontrolovat síťové připojení, vymazat mezipaměť a data aplikace pro zasílání zpráv nebo aktualizovat software zařízení.

Co mám dělat, když se mi na zařízení Galaxy S9 Plus neustále zobrazuje chyba “odeslání SMS se nezdařilo”?

Pokud se vám na zařízení Galaxy S9 Plus stále zobrazuje chyba “Odeslání SMS se nezdařilo”, můžete se pokusit problém vyřešit několika kroky. Nejprve se ujistěte, že máte stabilní připojení k síti. Pokud ano, zkuste restartovat telefon a zkontrolujte, zda problém přetrvává. Pokud ano, můžete zkusit vymazat mezipaměť a data aplikace pro zasílání zpráv nebo aktualizovat software zařízení. Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, možná se budete muset obrátit na svého poskytovatele sítě a požádat ho o další pomoc.

Proč se SMS zprávy neodesílají pouze některým kontaktům v zařízení Galaxy S9 Plus?

Pokud se vaše SMS zprávy neodesílají pouze některým kontaktům v zařízení Galaxy S9 Plus, může se jednat o problém se zařízením nebo sítí příjemce. Můžete zkusit odeslat zprávu jinému kontaktu a zjistit, zda problém přetrvává. Pokud ano, můžete zkusit restartovat telefon, vymazat mezipaměť a data aplikace pro zasílání zpráv nebo aktualizovat software zařízení. Pokud problém stále přetrvává, bude nejlepší obrátit se na poskytovatele sítě nebo poskytovatele sítě příjemce a požádat o další pomoc.

Proč se mi neodesílají zprávy SMS, když se nacházím na určitém místě se zařízením Galaxy S9 Plus?

Pokud se SMS zprávy neodesílají, když se se zařízením Galaxy S9 Plus nacházíte na určitém místě, může se jednat o problém s pokrytím sítě v dané oblasti. V některých oblastech může být signál sítě slabý nebo žádný, což může ovlivnit vaši schopnost odesílat zprávy SMS. Můžete se zkusit přesunout na jiné místo a zjistit, zda problém přetrvává. Pokud ano, možná budete muset kontaktovat poskytovatele sítě a požádat o další pomoc nebo zvážit použití jiné aplikace pro zasílání zpráv, která je závislá na jiné síti nebo technologii.

Co mám dělat, pokud žádný z kroků řešení potíží neodstraní problém s neúspěšným odesíláním SMS v zařízení Galaxy S9 Plus?

Pokud žádný z kroků řešení potíží neodstraní problém s “neúspěšným odesíláním SMS” na vašem zařízení Galaxy S9 Plus, bude možná nejlepší obrátit se na svého poskytovatele sítě a požádat ho o další pomoc. Ten vám může pomoci problém diagnostikovat a poskytnout řešení. Je také možné, že se jedná o hardwarový problém vašeho zařízení, v takovém případě se budete muset obrátit na výrobce nebo na odborného technika, aby vám nabídl možnosti opravy nebo výměny.

Proč se ve svém zařízení Galaxy S9 Plus potýkám s problémem neúspěšného odesílání SMS?

Pokud se na zařízení Galaxy S9 Plus potýkáte s problémem neúspěšného odesílání SMS, může to mít různé příčiny. Mezi běžné příčiny patří problémy s připojením k síti, nesprávné číslo centra zpráv, plné úložiště zpráv nebo softwarová závada.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit