Problémy s napájením Samsung Galaxy S6: Problémy: Nezapíná se, nenabíjí se a další

post-thumb

Samsung Galaxy S6 se nechce zapnout, odmítá se nabíjet a další problémy související s napájením

Samsung Galaxy S6 je oblíbený smartphone známý svým elegantním designem a výkonnými funkcemi. Jako každé elektronické zařízení však není imunní vůči problémům s napájením. Mezi běžné problémy s napájením, se kterými se uživatelé mohou setkat, patří to, že se telefon nezapíná, nenabíjí se správně nebo dochází k rychlému vybíjení baterie.

Jedním z možných důvodů, proč se telefon nezapíná, může být vybitá baterie. V takovém případě mohou uživatelé zkusit připojit telefon ke zdroji napájení a nechat jej několik minut nabíjet, než se jej pokusí znovu zapnout. Pokud se telefon stále nezapíná, může být na vině vadné tlačítko napájení nebo softwarová závada.

Obsah

Dalším častým problémem je nesprávné nabíjení telefonu. Příčinou může být poškozený nabíjecí port nebo kabel, vadný napájecí adaptér nebo softwarový problém. Uživatelé mohou zkusit použít jiný nabíjecí kabel a adaptér a zjistit, zda problém přetrvává. Pokud se telefon stále nenabíjí, bude možná nutné nechat opravit nebo vyměnit nabíjecí port.

U některých uživatelů telefonu Samsung Galaxy S6 může navíc docházet k rychlému vybíjení baterie. To může být způsobeno různými faktory, například nadměrným používáním, aplikacemi na pozadí, které spotřebovávají příliš mnoho energie, nebo softwarovou chybou. Pro vyřešení tohoto problému mohou uživatelé zkusit zavřít nepotřebné aplikace, zakázat obnovování aplikací na pozadí a v případě potřeby obnovit tovární nastavení telefonu.

Je důležité si uvědomit, že se jedná pouze o některá možná řešení běžných problémů s napájením telefonu Samsung Galaxy S6. Pokud tyto kroky k vyřešení problému nepomohou, doporučujeme vyhledat odbornou pomoc nebo kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Samsung, která vám poskytne další pomoc.

Závěrem lze říci, že problémy s napájením mohou být frustrující, ale u elektronických zařízení, jako je Samsung Galaxy S6, nejsou neobvyklé. Dodržením několika základních kroků pro řešení problémů mohou být uživatelé schopni tyto problémy vyřešit a obnovit bezproblémový provoz telefonu.

Problémy s napájením telefonu Samsung Galaxy S6

Pokud máte s telefonem Samsung Galaxy S6 problémy s napájením, například se nezapíná nebo se správně nenabíjí, existuje několik kroků řešení problémů, kterými můžete problém vyřešit. Zde jsou uvedeny některé běžné problémy s napájením a jejich možná řešení:

1. Nezapíná se:

 • Zkontrolujte, zda není baterie zcela vybitá. Připojte telefon k nabíječce a nechte jej alespoň 15 minut nabíjet.
 • Pokud se telefon stále nezapíná, zkuste provést měkký reset současným podržením tlačítka napájení a tlačítka snížení hlasitosti po dobu asi 10 sekund.
 • Pokud měkký reset nepomůže, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení. Mějte však na paměti, že tím dojde ke smazání všech dat v telefonu, proto si předtím nezapomeňte zálohovat důležité soubory.

2. Nenabíjí se:

 • Zkontrolujte, zda jsou nabíječka a nabíjecí kabel v dobrém stavu a správně zapojené.
 • Zkuste použít jinou nabíječku a kabel, abyste zjistili, zda je problém v příslušenství.
 • Vyčistěte nabíjecí port telefonu pomocí měkkého kartáčku nebo stlačeného vzduchu, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky, které mohou bránit správnému nabíjení.
 • Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, bude možná nutné nechat nabíjecí port telefonu zkontrolovat nebo vyměnit odborným technikem.

3. Rychlé vybíjení baterie:

 • Zkontrolujte využití baterie telefonu a zjistěte, které aplikace nebo procesy mohou spotřebovávat nadměrné množství energie. Přejděte do Nastavení > Baterie a zobrazte podrobnosti o využití baterie.
 • Zakažte nebo odinstalujte všechny aplikace nebo funkce, které spotřebovávají nadměrné množství energie baterie.
 • Upravte jas obrazovky, zapněte úsporný režim a omezte obnovování aplikací na pozadí, abyste šetřili baterii.

Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, může se jednat o hardwarový problém a měli byste zvážit kontaktování zákaznické podpory společnosti Samsung nebo odnesení telefonu do autorizovaného servisního střediska pro další pomoc.

Poznámka: Před provedením jakýchkoli kroků k odstranění potíží nezapomeňte zálohovat důležitá data, abyste zabránili jejich ztrátě.

Přečtěte si také: Jak rychle opravit vážně poškozený soubor aplikace Excel pomocí účinných metod

Odstraňování problémů se zapínáním

Pokud se telefon Samsung Galaxy S6 nezapíná, existuje několik kroků k vyřešení problému, které můžete vyzkoušet:

 1. Kontrola baterie: Zkontrolujte, zda je baterie nabitá a správně vložená do zařízení. Pokud je baterie zcela vybitá, zkuste ji před pokusem o zapnutí zařízení alespoň 15 minut nabíjet.
 2. Vyzkoušejte jinou nabíječku a kabel: Někdy může vadná nabíječka nebo kabel zabránit zapnutí zařízení. Použijte jinou nabíječku a kabel a zjistěte, zda to problém vyřeší.
 3. Provedení soft resetu: Stiskněte a podržte společně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu asi 10 až 20 sekund, dokud se zařízení nerestartuje. To může pomoci resetovat hardware zařízení a případně problém vyřešit.
 4. Kontrola fyzického poškození: Zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky fyzického poškození, například praskliny nebo poškození vodou. Pokud bylo zařízení poškozeno, může být nutné jej opravit nebo vyměnit.
 5. Přechod do nouzového režimu: Pokud se zařízení stále nezapíná, zkuste přejít do nouzového režimu podle následujících kroků:
  1. Zařízení zcela vypněte.
  2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí logo Samsung.
  3. Uvolněte tlačítko napájení a poté okamžitě stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti.
  4. Pokračujte v podržení tlačítka snížení hlasitosti, dokud zařízení nedokončí restartování. 5. Pokud se zařízení zapne v nouzovém režimu, je možné, že problém způsobuje aplikace třetí strany. Zkuste odinstalovat všechny nedávno nainstalované aplikace a zjistěte, zda to problém vyřeší.
 6. Kontaktujte podporu společnosti Samsung: Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, může se jednat o problém s hardwarem. Obraťte se na podporu společnosti Samsung nebo navštivte autorizované servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.

Postupem podle těchto kroků řešení problémů byste měli být schopni diagnostikovat a vyřešit problém nezapínání zařízení Samsung Galaxy S6.

Odstranění problému s nenabíjením

Pokud se váš Samsung Galaxy S6 nenabíjí, zde jsou uvedeny některé kroky, které můžete provést k odstranění a vyřešení problému:

 1. Zkontrolujte nabíjecí kabel a napájecí adaptér. Někdy je problém v kabelu nebo adaptéru, proto zkuste použít jiný kabel a adaptér a zjistěte, zda se tím problém vyřeší.
 2. Vyčistěte nabíjecí port. V nabíjecím portu se může časem nahromadit prach, špína nebo nečistoty, které brání správnému nabíjení. Pomocí čistého měkkého hadříku nebo párátka port jemně očistěte a odstraňte případné překážky.
 3. Restartujte zařízení. Někdy může problémy s nabíjením vyřešit jednoduchý restart. Podržte stisknuté tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka napájení, a poté vyberte možnost “Restartovat” nebo “Restartovat”.
 4. Zkontrolujte aktualizace softwaru. Zastaralý software může někdy způsobovat problémy s nabíjením. Přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace softwaru a zkontrolujte, zda nejsou k dispozici nějaké aktualizace. Pokud existují aktualizace, nainstalujte je a zjistěte, zda se problém s nabíjením vyřeší.
 5. Zkuste zařízení nabíjet v jiném zdroji napájení. Problém může spočívat ve zdroji napájení, proto zkuste telefon zapojit do jiné zásuvky nebo jej připojit k počítači a zjistit, zda se nabíjí. - Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, může se jednat o problém s hardwarem. V takovém případě je nejlepší obrátit se na společnost Samsung nebo přinést zařízení k odbornému technikovi, který provede další diagnostiku a opravu.

Nezapomeňte, že tyto kroky řešení problémů nemusí fungovat ve všech případech, a před pokusem o opravu nebo aktualizaci softwaru je vždy dobré zálohovat data.

Přečtěte si také: Všechny významy emodži jsou vysvětleny pomocí jmen: rozluštění symbolů

Další problémy s napájením a jejich řešení

Pokud máte se zařízením Samsung Galaxy S6 stále problémy s napájením, zde jsou uvedeny další běžné problémy a jejich řešení:

1. Přehřívání

Pokud se váš Galaxy S6 během používání nebo nabíjení extrémně zahřívá, může být problém v baterii nebo v samotném zařízení. Zde je několik kroků, které můžete podniknout k řešení přehřívání:

 1. Odstraňte všechna pouzdra nebo kryty, které mohou bránit odvodu tepla ze zařízení.
 2. Nepoužívejte telefon během nabíjení, protože může docházet ke vzniku tepla.
 3. Zavřete všechny nepotřebné aplikace spuštěné na pozadí.
 4. Restartujte zařízení, abyste odstranili všechny dočasné systémové problémy, které mohou způsobovat přehřívání.
 5. Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Samsung a požádejte o další pomoc.

2. Rychlé vybíjení baterie

Pokud se baterie zařízení Galaxy S6 rychle vybíjí, i když se nepoužívá, může být problém v baterii nebo v nastavení zařízení. Zde jsou uvedeny některé kroky, které můžete podniknout k vyřešení rychlého vybíjení baterie:

 1. Zkontrolujte, zda na pozadí neběží aplikace náročné na baterii, a zavřete je.
 2. Snižte jas obrazovky nebo zapněte automatický jas, abyste šetřili energii baterie.
 3. Vypněte nepotřebné funkce, jako je GPS, Bluetooth a Wi-Fi, pokud je nepoužíváte.
 4. Ujistěte se, že v zařízení používáte nejnovější verzi softwaru, protože aktualizace často obsahují vylepšení pro optimalizaci baterie.
 5. Pokud problém přetrvává, zvažte výměnu baterie nebo kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Samsung a požádejte o další pomoc.

3. Pomalé nabíjení

Pokud nabíjení zařízení Galaxy S6 trvá déle než obvykle, může být problém v nabíjecím portu, kabelu nebo adaptéru. Zde je několik kroků, kterými můžete pomalé nabíjení vyřešit:

 1. Zkuste použít jiný nabíjecí kabel a adaptér, abyste zjistili, zda je problém v příslušenství.
 2. Zkontrolujte, zda se v nabíjecím portu nenachází nějaké nečistoty, a vyčistěte jej pomocí měkkého kartáčku nebo stlačeného vzduchu.
 3. Restartujte zařízení, abyste odstranili případné dočasné softwarové problémy, které mohou ovlivňovat rychlost nabíjení.
 4. Zkontrolujte, zda není nabíjecí port poškozený nebo ohnutý.
 5. Pokud problém přetrvává, zvažte výměnu nabíjecího kabelu, adaptéru nebo kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Samsung a požádejte o další pomoc.

Dodržováním těchto kroků při řešení problémů byste měli být schopni vyřešit většinu problémů souvisejících s napájením zařízení Samsung Galaxy S6.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Můj Samsung Galaxy S6 se nezapíná. Co mám dělat?

Pokud se váš Samsung Galaxy S6 nezapíná, nejprve se ujistěte, že je baterie nabitá. Zkuste ji připojit k nabíječce a podívejte se, zda se zobrazí indikátor nabíjení. Pokud se tak nestane, zkuste použít jinou nabíječku nebo nabíjecí kabel. Pokud problém stále přetrvává, bude možná nutné provést restart nebo obnovení továrního nastavení. Pokud žádné z těchto řešení nepomůže, doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.

Proč se můj Samsung Galaxy S6 nenabíjí?

Pokud se váš Samsung Galaxy S6 nenabíjí, může to mít několik příčin. Nejprve zkontrolujte, zda není poškozen nabíjecí kabel nebo nabíječka. Zkuste použít jinou nabíječku nebo jiný nabíjecí kabel, abyste zjistili, zda problém spočívá tam. Měli byste také zkontrolovat, zda je nabíjecí port telefonu čistý a bez nečistot. Někdy mohou v nabíjecím portu uvíznout žmolky nebo prach, které brání správnému připojení. Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, může se jednat o problém s baterií nebo nabíjecím obvodem a doporučujeme vyhledat odbornou pomoc nebo kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Samsung.

Můj Samsung Galaxy S6 se při nabíjení přehřívá. Co mám dělat?

Pokud se váš Samsung Galaxy S6 při nabíjení přehřívá, může to být způsobeno různými příčinami. Nejprve se ujistěte, že používáte originální nabíječku a kabel dodané společností Samsung. Používání nabíječek nebo kabelů jiných výrobců může způsobit problémy s kompatibilitou a přehřívání. Zkontrolujte také, zda jsou nabíjecí port a prostor kolem něj čisté a bez jakýchkoli překážek. Pokud problém přetrvává, může se jednat o softwarový problém a pomoci by mohlo provedení obnovení továrního nastavení. Pokud žádné z těchto řešení nepomůže, doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.

Moje baterie v zařízení Samsung Galaxy S6 se velmi rychle vybíjí. Co může být příčinou?

Pokud se baterie telefonu Samsung Galaxy S6 rychle vybíjí, může to mít několik příčin. Jednou z častých příčin je nadměrné používání energeticky náročných aplikací nebo funkcí, jako je GPS, Bluetooth nebo Wi-Fi. Zkontrolujte využití baterie v nastavení telefonu a zjistěte, která konkrétní aplikace nebo funkce spotřebovává značné množství baterie. Zkontrolujte také, zda nejsou zbytečně spuštěny nějaké procesy nebo aplikace na pozadí. K úspoře baterie může přispět také úprava jasu obrazovky nebo používání úsporných režimů. Pokud problém přetrvává, doporučujeme provést kalibraci baterie nebo vyhledat odbornou pomoc.

Můj Samsung Galaxy S6 se náhodně restartuje. Jak mohu tento problém vyřešit?

Pokud se váš Samsung Galaxy S6 náhodně restartuje, může to být docela frustrující. Jednou z možných příčin tohoto problému je softwarový problém nebo konfliktní aplikace. Zkuste telefon spustit v nouzovém režimu a zjistěte, zda se problém stále vyskytuje. Pokud se telefon nerestartuje v nouzovém režimu, znamená to, že problém způsobuje aplikace třetí strany. Problém může pomoci vyřešit odinstalování nedávno nainstalovaných aplikací nebo provedení obnovení továrního nastavení. Pokud však problém přetrvává i v nouzovém režimu, může se jednat o hardwarový problém a doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.

Můj Samsung Galaxy S6 se nezapíná. Co mám dělat?

Pokud se váš Samsung Galaxy S6 nezapíná, můžete se pokusit problém vyřešit několika kroky. Nejprve se ujistěte, že je baterie nabitá, a to tak, že ji připojíte ke zdroji napájení a několik minut počkáte. Pokud to nepomůže, zkuste provést vynucený restart podržením tlačítka napájení a tlačítka snížení hlasitosti po dobu asi 10-15 sekund. Pokud problém stále přetrvává, může se jednat o hardwarový problém a možná budete muset kontaktovat společnost Samsung a požádat o další pomoc.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit