Android tar inte emot texter eller SMS? Så här åtgärdar du det

post-thumb

Hur man fixar Android som inte tar emot texter eller SMS

Upplever du problem med att din Android-enhet inte tar emot textmeddelanden eller SMS? Detta kan vara ett frustrerande problem, särskilt om du förlitar dig på textmeddelanden för viktig kommunikation. Lyckligtvis finns det några felsökningssteg du kan vidta för att försöka lösa problemet.

Kontrollera först din nätverkssignal för att säkerställa att du har en stark och stabil anslutning. Ibland kan en svag eller instabil nätverkssignal störa leveransen av textmeddelanden. Du kan prova att flytta till en annan plats eller aktivera flygplansläget i några sekunder och sedan inaktivera det för att uppdatera din nätverksanslutning.

Innehållsförteckning

En annan vanlig orsak till att du inte får textmeddelanden på Android-enheter är att inkorgen är full. Om inkorgen är full kan äldre meddelanden hindra nya från att komma in. För att åtgärda detta kan du helt enkelt radera några gamla meddelanden eller ta bort onödiga mediefiler från din meddelandeapp. Detta bör frigöra utrymme och göra det möjligt för nya meddelanden att komma in.

Om du fortfarande inte får några sms kan det vara ett problem med din meddelandeapp. Försök rensa appens cache och data, vilket kan hjälpa till att lösa eventuella problem eller buggar som kan orsaka problemet. Du kan vanligtvis göra detta genom att gå till appinställningarna, välja meddelandeappen och sedan välja alternativet för att rensa cache och data.

Om allt annat misslyckas kanske du vill överväga att kontakta din tjänsteleverantör för ytterligare hjälp. De kan hjälpa till att felsöka eventuella nätverksrelaterade problem och se till att din enhet är korrekt konfigurerad för att ta emot textmeddelanden. Kom ihåg att ge dem specifika detaljer om problemet du upplever för att hjälpa dem att diagnostisera och lösa problemet mer effektivt.

Hur fixar jag Android som inte tar emot texter eller SMS?

Har du problem med att ta emot textmeddelanden eller SMS på din Android-enhet? Oroa dig inte, det finns flera potentiella lösningar på detta problem. Följ dessa steg för att felsöka och åtgärda problemet:

 1. Kontrollera signalstyrkan: Se till att du har en stark mobilsignal. Dålig signalstyrka kan påverka din förmåga att ta emot textmeddelanden.
 2. Starta om telefonen: En enkel omstart kan ofta lösa mindre programvarufel som kan orsaka problemet. Stäng av telefonen, vänta några sekunder och slå sedan på den igen.
 3. Inaktivera flygplansläget: Se till att flygplansläget är avstängt. Detta läge inaktiverar alla trådlösa anslutningar, inklusive mobildata och SMS.
 4. Rensa meddelandeappens cache och data: Gå till appen Inställningar och tryck sedan på “Appar” eller “Program”. Hitta din meddelandeapp i listan, tryck på den och tryck sedan på “Lagring”. Därifrån kan du rensa appens cache och data.
 5. Kontrollera behörigheter för meddelandeappen: Kontrollera att meddelandeappen har de nödvändiga behörigheterna för att komma åt dina SMS. Gå till appen Inställningar och tryck sedan på “Appar” eller “Program”. Hitta din meddelandeapp i listan, tryck på den och tryck sedan på “Behörigheter”. Aktivera nödvändiga behörigheter för SMS.
 6. Uppdatera din meddelandeapp: Se till att din meddelandeapp är uppdaterad. Föråldrade versioner kan ha buggar eller kompatibilitetsproblem.
 7. Inaktivera batterioptimering: Vissa enheter har en funktion som kallas “batterioptimering” som kan påverka apparnas normala funktion. Inaktivera batterioptimering för din meddelandeapp genom att gå till appen Inställningar och sedan trycka på “Batteri” eller “Ström”. Leta efter inställningarna för batterioptimering och uteslut meddelandeappen från dem.
 8. Kontrollera om det finns programuppdateringar: Se till att din Android-enhet kör den senaste programversionen. Tillverkarna släpper ofta uppdateringar som åtgärdar buggar och förbättrar systemstabiliteten.

Om ingen av dessa lösningar fungerar kan du kontakta din mobiloperatör för ytterligare hjälp. De kanske kan felsöka problemet eller tillhandahålla ytterligare lösningar som är specifika för ditt nätverk.

Kom ihåg att testa din SMS-mottagning efter varje felsökningssteg för att avgöra om problemet har lösts.

Möjliga lösningar för SMS-problem i Android

Om du har problem med att ta emot textmeddelanden eller SMS på din Android-enhet finns det flera möjliga lösningar som du kan prova:

Läs också: Madden NFL DirectX-fel på Windows 10: åtgärda det nu!
 • Kontrollera din nätverksanslutning: Se till att du har en stabil nätverksanslutning, eftersom SMS kräver en aktiv mobildata- eller Wi-Fi-anslutning för att kunna tas emot. Starta om enheten: Ibland kan en enkel omstart lösa tillfälliga programfel som kan orsaka problem med SMS-mottagningen. Stäng av enheten, vänta några sekunder och slå sedan på den igen. ** Uppdatera din meddelandeapp:** Se till att du använder den senaste versionen av din meddelandeapp. Uppdateringar innehåller ofta buggfixar och förbättringar som kan lösa SMS-relaterade problem.
 • Rensa meddelandeappens cacheminne: Cachade data kan ibland störa apparnas funktion. Gå till Inställningar, leta reda på avsnittet Appar eller Program, leta reda på din meddelandeapp och rensa dess cache. Kontrollera inställningar för blockering av meddelanden: Det kan finnas inställningar på din enhet som blockerar vissa typer av meddelanden eller meddelanden från specifika kontakter. Leta efter eventuella blockerings- eller filtreringsalternativ i meddelandeappens inställningar. Inaktivera meddelandeappar från tredje part: Om du har flera meddelandeappar installerade kan en av dem vara i konflikt med standardmeddelandeappen och orsaka problem. Försök inaktivera eller avinstallera meddelandeappar från tredje part och se om problemet kvarstår. Kontrollera SIM-kortet: Kontrollera att SIM-kortet är korrekt isatt och fungerar. Ta ut och sätt i SIM-kortet igen, eller testa det med en annan enhet för att utesluta eventuella SIM-relaterade problem. Kontakta din operatör: Om ingen av ovanstående lösningar fungerar är det möjligt att det är ett problem med din operatör eller ditt nätverk. Kontakta din operatörs kundsupport för ytterligare hjälp.

Genom att prova dessa potentiella lösningar kan du felsöka och lösa de flesta SMS-relaterade problem på din Android-enhet. Kom ihåg att testa efter varje steg för att avgöra om problemet har lösts.

Steg för att felsöka problem med Android-meddelanden

Om du har problem med att ta emot textmeddelanden eller SMS på din Android-enhet finns det flera steg du kan ta för att felsöka problemet. Följ stegen nedan för att försöka lösa problemet:

Läs också: Topp 5 Android Mini PC 2023 - Hitta de bästa valen för dina behov
 1. Kontrollera signalstyrkan: Se till att du har en stark mobilsignal eller att du är ansluten till ett stabilt Wi-Fi-nätverk. Dålig signal kan störa leveransen av textmeddelanden.
 2. Starta om enheten: Ibland kan en enkel omstart lösa problemet. Starta om din Android-enhet och kontrollera om du kan ta emot textmeddelanden efteråt.
 3. Granska meddelandeinställningar: Se till att din meddelandeapp är korrekt konfigurerad. Kontrollera om meddelandecentralens nummer och metoden för att mata in meddelanden är korrekt konfigurerade.
 4. Rensa cache och data: Att rensa cache och data i din meddelandeapp kan lösa problem relaterade till appinställningar eller tillfällig datakorruption. Gå till appinställningarna, välj din meddelandeapp och välj att rensa cache och data.
 5. Uppdatera din meddelandeapp: Se till att du har den senaste versionen av din meddelandeapp installerad. Genom att uppdatera appen kan du åtgärda eventuella buggar eller kompatibilitetsproblem som kan orsaka problem.
 6. Kontrollera om det finns programuppdateringar: Se till att din Android-enhet kör den senaste programversionen. Programuppdateringar innehåller ofta buggfixar och prestandaförbättringar som kan lösa meddelandeproblem.
 7. Inaktivera alla appar från tredje part: Inaktivera tillfälligt alla appar från tredje part som kan störa den normala driften av din meddelandeapp. Starta om enheten och kontrollera om du kan ta emot textmeddelanden utan tredjepartsapparna.
 8. Prova en annan meddelandeapp: Installera och använd en annan meddelandeapp för att avgöra om problemet är specifikt för den app du använder för närvarande. Om du kan ta emot textmeddelanden med en annan app kan problemet ligga i den ursprungliga meddelandeappen.
 9. Kontakta din operatör: Om allt annat misslyckas kan du kontakta din mobiloperatör för ytterligare hjälp. De kan kontrollera om det finns några kända problem med leverans av textmeddelanden i ditt område eller hjälpa dig att felsöka problemet.

Genom att följa dessa steg bör du kunna felsöka och lösa eventuella meddelandeproblem som du upplever på din Android-enhet.

VANLIGA FRÅGOR:

Varför tar jag inte emot textmeddelanden på min Android-telefon?

Om du inte tar emot textmeddelanden på din Android-telefon kan det finnas flera orsaker till detta. Det kan bero på ett nätverksproblem, ett problem med ditt SIM-kort, ett problem med din meddelandeapp eller ett problem med dina telefoninställningar.

Vad ska jag göra om jag inte får några textmeddelanden på min Android-telefon?

Om du inte tar emot textmeddelanden på din Android-telefon finns det några steg du kan ta för att försöka lösa problemet. Kontrollera först om flygplansläget är aktiverat, eftersom det kan hindra dig från att ta emot sms. Kontrollera sedan att din telefon har en bra nätverksanslutning. Du kan prova att starta om telefonen eller slå på och av flygplansläget. Om det inte fungerar kan du försöka rensa cache och data i din meddelandeapp eller försöka använda en annan meddelandeapp helt och hållet. Om inget av dessa steg fungerar kan du behöva kontakta din tjänsteleverantör för ytterligare hjälp.

Varför får jag bara vissa textmeddelanden på min Android-telefon?

Om du bara får vissa textmeddelanden på din Android-telefon kan det bero på ett nätverksproblem, ett problem med avsändarens nätverk eller enhet, en filtrerings- eller blockeringsinställning på din telefon eller ett fel i din meddelandeapp. Kontrollera telefonens inställningar och se till att inga filter eller alternativ för blockering av meddelanden är aktiverade. Om problemet kvarstår kan du försöka rensa cache och data i meddelandeappen eller kontakta din tjänsteleverantör för ytterligare hjälp.

Hur kan jag lösa problemet med att inte ta emot SMS på min Android-telefon?

Om du inte tar emot SMS på din Android-telefon kan du försöka med några felsökningssteg för att lösa problemet. Kontrollera först att din telefon har en bra nätverksanslutning. Du kan prova att slå på och av flygplansläget eller starta om telefonen. Kontrollera sedan om din meddelandeapp är uppdaterad till den senaste versionen. Om inte, uppdatera den från Google Play Store. Om problemet kvarstår kan du försöka rensa cache och data i din meddelandeapp, eller försöka använda en annan meddelandeapp. Slutligen, om inget av dessa steg fungerar, kan du behöva kontakta din tjänsteleverantör för ytterligare hjälp.

Varför får jag inga textmeddelanden på min Android-telefon?

Om du inte får några textmeddelanden på din Android-telefon kan det bero på en inställning på telefonen eller i din meddelandeapp. Kontrollera först att aviseringsinställningarna för din meddelandeapp är aktiverade. Du kan göra detta genom att gå till appinställningarna i telefonens inställningsmeny. Kontrollera sedan om “Stör ej”-läget är aktiverat, eftersom det kan tysta aviseringar. Om problemet kvarstår kan du prova att starta om telefonen eller rensa cache och data i din meddelandeapp. Om inget av dessa steg fungerar kan du behöva kontakta din tjänsteleverantör för ytterligare hjälp.

Min Android-telefon har plötsligt slutat ta emot textmeddelanden. Vad kan problemet vara?

Det kan finnas flera orsaker till att din Android-telefon inte tar emot textmeddelanden. Det kan bero på ett nätverksproblem, ett problem med SIM-kortet eller något programfel på telefonen.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar