Microsoft lanserar videoautentisering för att upptäcka manipulering av ytor

post-thumb

Microsoft tillkännager videoautentisering för att upptäcka djupa förfalskningar

Microsoft har tillkännagivit lanseringen av ett nytt verktyg för att upptäcka falska videor - Video Authenticator. Tekniken är utformad för att bekämpa så kallade deepfakes, som utgör ett allvarligt hot mot förtroendet och trovärdigheten online.

Deepfakes är videor där speciella algoritmer och artificiell intelligens används för att skapa helt falska scener med verkliga personer. Det kan vara en president, en känd politiker, en kändis eller till och med en vanlig person, och det ser ut som om det är en riktig video. Ett av de mest framträdande exemplen är John McCains Aurora Borealis-video, där politikern påstås erkänna att han har deltagit i våldsbrott.

Innehållsförteckning

Microsofts videoautentisering bygger på en teknik som utvecklats av företaget och som kan analysera olika artefakter som skulle kunna tyda på förfalskning. Resultatet av analysen av videoautentiseraren presenteras som en sannolikhet från 1 till 100 %. På så sätt kan användarna avgöra hur äkta en viss video är och verifiera dess äkthet.

Microsoft lanserar video authenticator för att upptäcka förfalskningar på ytan

Microsoft har presenterat en ny teknik som hjälper till att upptäcka falskt videoinnehåll. Virtuell verklighet och brist på autenticitet i den digitala världen har skapat en miljö där falska videor kan spridas enkelt och sömlöst. Därför finns det ett behov av att utveckla ett verktyg som kan hjälpa till att känna igen ytliga förfalskningar.

Video Authenticator, som skapats av Microsoft, använder neurala nätverk och artificiell intelligens för att analysera videoinnehåll och upptäcka tecken på förfalskning. Tekniken kan upptäcka även de mest subtila förändringar i en video, t.ex. förändringar i ansiktsuttryck, läpprörelser och andra små detaljer.

Enorma mängder data, inklusive riktiga och falska videor, användes för att träna algoritmen. Detta har skapat en modell som kan avgöra äktheten hos videoinnehåll med en hög grad av noggrannhet.

Microsofts Video Authenticator kan användas i en rad olika branscher, bland annat inom polis och myndigheter för att autentisera videoinnehåll, samt inom underhållning och media för att förhindra spridning av falska videor.

Det noteras dock att tekniken har sina begränsningar och kan misslyckas med att känna igen en komplex manipulerad eller mycket modifierad video. Därför bör den kombineras med andra autentiserings- och verifieringsmetoder för att uppnå högsta möjliga tillförlitlighet.

Nytt inom teknik

Microsoft har presenterat en ny och unik lösning för videoförfalskning - Video Authenticator. Denna innovativa teknik kan upptäcka och identifiera deepfakes som deepfakes. Nu kan den paranoida rädslan för att bli lurad av en falsk video bli ett minne blott.

Video Authenticator är ett system som utvecklats baserat på artificiell intelligens och som kan jämföra och analysera videoklipp i realtid. En av de viktigaste egenskaperna hos denna teknik är förmågan att visuellt identifiera ytförfalskningar som kan vara omöjliga att upptäcka med det mänskliga ögat.

Videoautentiseraren använder sofistikerade maskininlärningsalgoritmer för att upptäcka förändringar i bilden och analyserar djupa neurala nätverk. Den jämför varje bildruta i videon med information från en databas som innehåller original och autentiska videor och utfärdar en varning om en förfalskning har upptäckts.

Denna banbrytande lösning kan få en rad olika tillämpningar, bland annat för att bekämpa felaktig information och falska nyheter. Med videoautentiseraren blir det möjligt att snabbt identifiera och förhindra spridningen av falska videor, vilket kommer att vara ett viktigt steg i kampen mot manipulation och förvrängning.

Microsoft samarbetar aktivt med experter på artificiell intelligens och videoanalys för att kontinuerligt förbättra videoautentiseraren och öka dess effektivitet när det gäller att upptäcka och skydda mot falska videor. Denna lösning återspeglar verkliga tekniska framsteg och visar potentialen hos artificiell intelligens för att förbättra säkerheten och äktheten hos information i den digitala världen.

Microsofts nya utveckling öppnar nya horisonter i kampen mot videoförfalskningar och spelar en viktig roll i försvaret mot förfalskning och manipulation på det globala nätverket.

Försvar mot bedrägerier

I en digital värld där information lätt kan manipuleras blir det alltmer nödvändigt att skydda sig mot bedrägerier. En av de vanligaste formerna av bedrägeri har varit användningen av videoredigering för att skapa deepfakes, kända som “deepfakes”.

Läs också: 5 bästa internationella SIM-kort för att resa till Irland - Få ansluten utomlands

Deepfakes är videor där människors ansikten och röster byts ut på ett så övertygande sätt att det är svårt att skilja förfalskningen från originalet. Detta kan få allvarliga konsekvenser för samhället, eftersom falska videor kan användas för manipulation, utpressning, spridning av felaktig information och till och med brottsliga syften.

För att bekämpa sådana förfalskningar har Microsoft lanserat ett verktyg som kallas Video Authenticator, som kan upptäcka djupa förfalskningar och placera särskilda markörer på misstänkta videor som indikerar deras äkthet.

Video Authenticator använder neurala nätverk och maskininlärningsalgoritmer för att analysera de visuella och ljudmässiga egenskaperna hos en video och avgöra om den är äkta eller falsk. Verktyget kan också identifiera enskilda bildrutor och objekt som ser misstänkta ut eller inte stämmer överens med resten av videon.

Microsofts utvecklingsteam uppdaterar ständigt videoautentiseraren så att den kan upptäcka alltmer sofistikerade och avancerade förfalskningstekniker. Företaget samarbetar också med brottsbekämpande myndigheter och forskningsinstitutioner för att bättre kunna bekämpa deepfakes och skydda mot bedrägerier.

Läs också: Tips för försvar i spelet Path of exile

Införandet av videoautentisering kan vara ett viktigt steg för att skydda mot falska nyheter. Men förutom att använda sådan teknik måste användarna också vara vaksamma och kritiska till det innehåll de presenteras för. Att lära sig känna igen förfalskningar och tecken på manipulation när man tittar på videor kan bidra till att undvika bedrägeri och spridning av falsk information.

Tillförlitlig igenkänning av innehåll

I den moderna teknikens värld, där möjligheten att förfalska och manipulera innehåll blir allt vanligare, spelar tillförlitlig innehållsigenkänning en nyckelroll för att upprätthålla förtroendet för information och videoinnehåll.

Microsoft har tillkännagivit lanseringen av Video Authenticator, ett innovativt verktyg som kan upptäcka ytlig förfalskning i videoinnehåll. Genom att använda sofistikerade algoritmer för artificiell intelligens ger verktyget tillförlitlig igenkänning och identifiering av deepfake-videor.

Att känna igen deepfake-videor är en utmanande uppgift som kräver att man analyserar djupa lager av innehåll och identifierar förekomsten av manipulation. För att uppnå hög igenkänningsgrad använder Video Authenticator ett omfattande tillvägagångssätt som inkluderar analys av geometriska och fysiska aspekter av videon, jämförelse med originaldata och kontroll av digitala spår och artefakter för förfalskning.

För att förbättra effektiviteten i kampen mot deepfake-teknik uppdaterar Microsoft regelbundet Video Authenticator genom att införa nya algoritmer och utöka antalet analyser. Företaget arbetar också aktivt för att förhindra förfalskning och annan manipulation av innehåll genom att utveckla nya verktyg och lösningar och samarbeta med andra företag och cybersäkerhetsexperter.

Innehållsigenkänning är ett viktigt steg för att motverka spridningen av felaktig information och bekräftar Microsofts åtagande att skapa tillförlitliga och säkra tekniker och tjänster.

Genom att integrera videoautentiserare i plattformar och tjänster kan användare upptäcka och förhindra potentiellt vilseledande innehåll, bevara förtroendet för information och skydda sig mot skrupelfri manipulation.

VANLIGA FRÅGOR:

Hur fungerar Microsoft Video Authenticator?

Microsoft Video Authenticator fungerar med hjälp av en särskild algoritm som analyserar videoinspelningen och upptäcker tecken på manipulering. Den jämför inspelningsdata med en databas som innehåller information om videons äkthet. Om en avvikelse upptäcks rapporterar autentiseraren en möjlig förfalskning av ytan.

Vilka tecken på manipulering upptäcker Microsoft Video Authenticator?

Microsoft Video Authenticator kan upptäcka olika tecken på manipulering, t.ex. förändringar i färgpalett, suddiga bilder, orealistiska objektrörelser och andra avvikelser. Den kan också analysera ljudspåret i en video och upptäcka avvikelser mellan förväntade och faktiska ljudparametrar.

Vad kan Microsoft Video Authenticator användas till?

Microsoft Video Authenticator kan användas för en mängd olika ändamål. Den kan t.ex. vara användbar för brottsbekämpande myndigheter när de utreder brott för att fastställa sanningshalten i videofilmer. Den kan också användas inom media- och underhållningsindustrin för att skydda upphovsrätter och förhindra förfalskningar.

Vilka är fördelarna med Microsoft Video Authenticator?

Microsoft Video Authenticator erbjuder flera fördelar. För det första kan den effektivt upptäcka ytliga förfalskningar i videor. För det andra bygger den på sofistikerade algoritmer och tekniker och är mycket exakt. Dessutom kan den integreras i befintliga videoövervakningssystem eller multimediaplattformar utan större ändringar.

Kan jag använda Microsoft Video Authenticator för att arbeta med gamla videoinspelningar?

Ja, Microsoft Video Authenticator kan användas för att arbeta med gamla videor. Den kan analysera videor av olika ålder och format, inklusive gamla analoga och digitala inspelningar. Den kan därför vara användbar vid återställning av gammalt arkivmaterial eller autentisering av historiskt material.

Vad är ytmanipulering och hur kan det påverka säkerheten?

Surface tampering är en angreppsteknik där en angripare försöker förfalska ett objekt eller en enhet så att den ser äkta ut och består av originalkomponenter. Detta kan vara farligt eftersom de förfalskade produkterna på ytan kan innehålla skadlig kod, vilket kan leda till läckage av känsliga uppgifter eller systemkrascher.

Vilken videoautentisering har Microsoft släppt för att upptäcka manipulering av ytan?

Microsoft har lanserat en videoautentiserare som använder datorseende och maskininlärning. Den analyserar de fysiska egenskaperna hos ett objekt eller en enhet och jämför dem med referensdata för att avgöra om de är äkta eller förfalskade.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar