Proste rozwiązania pozwalające naprawić błąd Google Play Store 194 na urządzeniach Samsung

post-thumb

Jak naprawić błąd Google Play Store 194 na urządzeniach Samsung

Jeśli jesteś użytkownikiem Androida, mogłeś napotkać różne kody błędów podczas korzystania ze Sklepu Google Play. Jednym z powszechnych błędów jest błąd Google Play Store 194, który zwykle występuje na urządzeniach Samsung. Błąd ten może uniemożliwić pobieranie lub aktualizowanie jakichkolwiek aplikacji ze Sklepu Play i może być dość frustrujący. Istnieje jednak kilka prostych rozwiązań, które można wypróbować, aby naprawić ten błąd.

Wyczyść pamięć podręczną i dane Sklepu Google Play

Spis treści

Jednym z najprostszych rozwiązań, aby naprawić błąd Google Play Store 194, jest wyczyszczenie pamięci podręcznej i danych aplikacji Play Store. Może to pomóc w usunięciu wszelkich uszkodzonych plików lub ustawień, które mogą powodować błąd. Aby to zrobić, przejdź do aplikacji Ustawienia na urządzeniu Samsung, a następnie przejdź do sekcji Aplikacje lub Menedżer aplikacji. Znajdź i dotknij Sklep Google Play, a następnie wybierz Wyczyść pamięć podręczną i Wyczyść dane. Uruchom ponownie urządzenie i sprawdź, czy błąd został usunięty.

*Uwaga: Wyczyszczenie danych aplikacji Sklep Play spowoduje usunięcie konta i preferencji aplikacji. Konieczne będzie ponowne zalogowanie się i skonfigurowanie preferencji.

Aktualizacja Sklepu Google Play

Innym rozwiązaniem błędu Google Play Store 194 jest aktualizacja aplikacji Play Store do najnowszej wersji. Czasami nieaktualne wersje aplikacji mogą powodować problemy ze zgodnością i błędy. Aby zaktualizować aplikację Sklep Play, przejdź do strony Sklep Google Play w aplikacji Sklep Play i sprawdź, czy dostępna jest aktualizacja. Jeśli tak, dotknij przycisku Aktualizuj i poczekaj na aktualizację aplikacji. Po zakończeniu aktualizacji uruchom ponownie urządzenie i sprawdź, czy błąd został rozwiązany.

*Zrzeczenie się odpowiedzialności: Podane tutaj informacje służą wyłącznie celom edukacyjnym. Nie gwarantujemy skuteczności tych rozwiązań, ponieważ mogą się one różnić w zależności od urządzenia i wersji oprogramowania. Zawsze zaleca się wykonanie kopii zapasowej danych przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w urządzeniu.

Podsumowując, błąd Google Play Store 194 może być dość irytujący, ale istnieją proste rozwiązania, które można wypróbować, aby go naprawić. Wyczyszczenie pamięci podręcznej i danych aplikacji Sklep Play, a także aktualizacja aplikacji do najnowszej wersji, często może rozwiązać błąd. Jeśli te rozwiązania nie zadziałają, możesz również wypróbować inne kroki rozwiązywania problemów lub zwrócić się o pomoc do zespołu wsparcia Samsung. Pamiętaj, aby wykonać kopię zapasową danych przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w urządzeniu.

Rozwiązywanie problemów z błędem Google Play Store 194 na urządzeniach Samsung

Jeśli napotykasz błąd Google Play Store 194 na swoim urządzeniu Samsung, wykonaj następujące kroki, aby rozwiązać ten problem:

 1. Zrestartuj urządzenie: Czasami proste ponowne uruchomienie może naprawić tymczasowe usterki lub problemy ze Sklepem Play. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie wybierz opcję “Uruchom ponownie”.
 2. Sprawdź połączenie internetowe: Upewnij się, że masz stabilne połączenie internetowe. Jeśli korzystasz z sieci Wi-Fi, spróbuj przełączyć się na dane mobilne lub odwrotnie, aby sprawdzić, czy rozwiąże to problem.
 3. Wyczyść pamięć podręczną i dane: Przejdź do Ustawienia > Aplikacje > Sklep Google Play. Stuknij w “Pamięć”, a następnie wybierz “Wyczyść pamięć podręczną” i “Wyczyść dane”. Spowoduje to usunięcie wszystkich zapisanych danych i odświeżenie aplikacji.
 4. Sprawdź aktualizacje: Upewnij się, że zarówno Sklep Google Play, jak i oprogramowanie Samsunga są aktualne. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania i wybierz “Pobierz i zainstaluj”, jeśli aktualizacje są dostępne.
 5. Wyłącz VPN lub proxy: Jeśli korzystasz z wirtualnej sieci prywatnej (VPN) lub serwera proxy, wyłącz je tymczasowo, ponieważ mogą one czasami zakłócać połączenie ze Sklepem Play.
 6. Usunięcie i ponowne dodanie konta Google: Przejdź do Ustawienia > Konta i kopie zapasowe > Konta. Wybierz swoje konto Google, a następnie dotknij “Usuń konto”. Następnie dodaj konto ponownie, dotykając opcji “Dodaj konto” i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 7. Zresetuj preferencje aplikacji: Przejdź do Ustawienia > Aplikacje > Menu (trzy kropki) > Zresetuj preferencje aplikacji. Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień wszystkich aplikacji, w tym Sklepu Play.
 8. Przywrócenie ustawień fabrycznych: Jeśli wszystko inne zawiedzie, możesz przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia Samsung. Należy pamiętać, że spowoduje to usunięcie wszystkich danych z urządzenia, więc należy wcześniej wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych plików. Przejdź do Ustawienia > Zarządzanie ogólne > Resetuj > Przywracanie danych fabrycznych i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli żaden z powyższych kroków nie rozwiąże błędu Google Play Store 194 na urządzeniu Samsung, konieczne może być skontaktowanie się z pomocą techniczną Google lub Samsung w celu uzyskania dalszej pomocy.

Dlaczego występuje błąd Google Play Store 194?

Błąd Google Play Store 194 jest częstym problemem występującym na urządzeniach Samsung. Zazwyczaj jest on spowodowany problemami z aplikacją Google Play Store lub oprogramowaniem urządzenia. Niektóre możliwe przyczyny błędu obejmują:

** Problemy z siecią: **Błąd może wystąpić z powodu słabego połączenia internetowego lub problemów z siecią. Jeśli urządzenie nie może połączyć się z Internetem, nie będzie w stanie pobrać lub zaktualizować aplikacji ze Sklepu Play, co spowoduje błąd 194.

 • Problemy z pamięcią podręczną i danymi:** Pamięć podręczna i dane przechowywane przez aplikację Sklepu Google Play mogą z czasem ulec uszkodzeniu lub dezaktualizacji. Może to uniemożliwić prawidłowe działanie aplikacji i prowadzić do różnych błędów, w tym błędu 194.
 • Nieaktualna aplikacja Sklepu Play: **Jeśli aplikacja Sklepu Google Play jest nieaktualna, może nie być kompatybilna z najnowszą wersją systemu operacyjnego Android zainstalowaną na urządzeniu. Może to powodować problemy z kompatybilnością i skutkować błędem 194.
 • Konflikt aplikacji:** Niektóre aplikacje zainstalowane na urządzeniu mogą kolidować z aplikacją Sklep Google Play, powodując błędy. Może się tak zdarzyć, jeśli aplikacja powodująca konflikt modyfikuje pliki systemowe urządzenia lub zakłóca normalne działanie Sklepu Play.

Aby naprawić błąd Google Play Store 194, można wykonać kilka czynności. Obejmują one:

 1. Sprawdź połączenie internetowe: Upewnij się, że urządzenie ma stabilne połączenie internetowe. Połącz się z niezawodną siecią Wi-Fi lub w razie potrzeby włącz transmisję danych w sieci komórkowej.
 2. Wyczyść pamięć podręczną i dane: Przejdź do ustawień urządzenia, znajdź sekcję Aplikacje lub Menedżer aplikacji, znajdź aplikację Sklep Google Play i wyczyść jej pamięć podręczną i dane. Spowoduje to usunięcie wszelkich uszkodzonych plików lub nieaktualnych danych, które mogą powodować błąd.
 3. Zaktualizuj aplikację Sklep Play: Sprawdź, czy dostępne są aktualizacje aplikacji Sklep Google Play. Jeśli tak, zainstaluj najnowszą wersję, aby zapewnić zgodność z oprogramowaniem urządzenia.
 4. Odinstaluj aplikacje powodujące konflikt: Zidentyfikuj i odinstaluj wszystkie aplikacje, które mogą powodować konflikt ze Sklepem Google Play. Zwróć uwagę na ostatnio zainstalowane aplikacje lub te, które modyfikują pliki systemowe.

Jeśli te kroki nie rozwiążą błędu Google Play Store 194, może być konieczne rozważenie bardziej zaawansowanych opcji rozwiązywania problemów, takich jak przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia lub skontaktowanie się z pomocą techniczną Samsung lub Google w celu uzyskania dalszej pomocy.

Proste poprawki błędu Google Play Store 194

Jeśli napotykasz błąd 194 w Google Play Store na swoim urządzeniu Samsung, nie martw się. Ten błąd może być frustrujący, ale istnieje kilka prostych rozwiązań, które można wypróbować, aby go rozwiązać. Oto kilka poprawek, których możesz spróbować:

Wyczyść pamięć podręczną i dane Sklepu Google Play

 1. Przejdź do aplikacji Ustawienia na urządzeniu Samsung.
 2. Stuknij w “Aplikacje” lub “Menedżer aplikacji”.
 3. Przewiń w dół i znajdź “Sklep Google Play” na liście aplikacji.
 4. Stuknij w nią i wybierz “Pamięć”.
 5. Kliknij “Wyczyść pamięć podręczną” i “Wyczyść dane”.

Resetowanie preferencji aplikacji

Preferencje aplikacji mogą czasami powodować konflikty ze Sklepem Google Play. Resetując je, możesz potencjalnie naprawić błąd 194. Oto jak to zrobić:

Czytaj także: 10 gier wyścigowych offline na Androida: najlepsze darmowe aplikacje
 1. Przejdź do aplikacji Ustawienia na urządzeniu Samsung.
 2. Stuknij w “Aplikacje” lub “Menedżer aplikacji”.
 3. Stuknij ikonę menu z trzema kropkami i wybierz opcję “Resetuj preferencje aplikacji”.
 4. Uruchom ponownie urządzenie i sprawdź, czy błąd nadal występuje.

Sprawdź połączenie internetowe

Słabe połączenie internetowe może również prowadzić do błędu Sklepu Google Play 194. Upewnij się, że masz stabilne i silne połączenie internetowe przed uzyskaniem dostępu do Sklepu Google Play.

Zaktualizuj Sklep Google Play i Usługi Google Play

Nieaktualne wersje Sklepu Google Play i Usług Google Play mogą czasami powodować błędy. Wykonaj poniższe kroki, aby je zaktualizować:

 1. Otwórz aplikację Sklep Play na urządzeniu Samsung.
 2. Stuknij ikonę menu z trzema liniami i przejdź do “Ustawień”.
 3. Przewiń w dół i kliknij “Wersja Sklepu Play” lub “Numer kompilacji”.
 4. Jeśli dostępna jest aktualizacja, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować aplikację.

Jeśli wypróbowałeś wszystkie powyższe rozwiązania i nadal napotykasz błąd 194, możesz rozważyć skontaktowanie się z pomocą techniczną Google lub Samsung w celu uzyskania dalszej pomocy.

Metoda 1: Wyczyść pamięć podręczną i dane Sklepu Google Play

Jeśli napotykasz błąd Google Play Store 194 na swoim urządzeniu Samsung, jednym z rozwiązań, które możesz wypróbować, jest wyczyszczenie pamięci podręcznej i danych aplikacji Google Play Store. Oto jak możesz to zrobić:

Czytaj także: Wygaszacz ekranu Windows 10 nie działa? Oto jak rozwiązać ten problem
 1. Przejdź do aplikacji Ustawienia na urządzeniu Samsung.
 2. Przewiń w dół i dotknij “Aplikacje” lub “Aplikacje”.
 3. Na liście aplikacji znajdź i dotknij “Sklep Google Play”.
 4. Stuknij w “Pamięć” lub “Pamięć i cache”.
 5. Stuknij w “Wyczyść pamięć podręczną”, aby wyczyścić pliki tymczasowe przechowywane przez aplikację Sklep Google Play.
 6. Stuknij w “Wyczyść dane”, aby przywrócić domyślne ustawienia aplikacji Sklep Google Play.

Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej i danych spróbuj ponownie otworzyć aplikację Google Play Store i sprawdź, czy błąd został rozwiązany. Jeśli nie, możesz wypróbować inne metody opisane w tym samouczku, aby naprawić błąd Google Play Store 194 na urządzeniu Samsung.

Metoda 2: Zaktualizuj aplikację Sklep Google Play

Jeśli na urządzeniu Samsung występuje błąd Google Play Store 194, jednym z możliwych rozwiązań jest aktualizacja aplikacji Google Play Store do najnowszej wersji. Aktualizacja aplikacji może naprawić wszelkie błędy lub problemy ze zgodnością, które mogą powodować błąd.

Wykonaj następujące kroki, aby zaktualizować aplikację Google Play Store:

 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play na urządzeniu Samsung.
 2. Stuknij ikonę menu (trzy poziome linie) w lewym górnym rogu ekranu.
 3. Przewiń w dół i dotknij “Ustawienia”.
 4. Przewiń w dół i dotknij “Wersja Sklepu Play”.
 5. Jeśli dostępna jest aktualizacja, zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy chcesz zaktualizować aplikację. Stuknij w “Aktualizuj”.
 6. Poczekaj na zakończenie aktualizacji. Może to potrwać kilka minut.
 7. Po zakończeniu aktualizacji uruchom ponownie urządzenie.

Po ponownym uruchomieniu urządzenia spróbuj ponownie uzyskać dostęp do Sklepu Google Play i sprawdź, czy błąd 194 został rozwiązany. Jeśli nie, możesz wypróbować inne metody wymienione w tym artykule, aby rozwiązać ten problem.

MetodaOpis
Metoda 1: Wyczyść pamięć podręczną i dane Sklepu Google Play Metoda ta polega na wyczyszczeniu pamięci podręcznej i danych aplikacji Sklep Google Play w celu usunięcia wszelkich uszkodzonych plików lub ustawień, które mogą powodować błąd.
Metoda 3: Sprawdź połączenie internetoweBłąd 194 może również wystąpić, jeśli występuje problem z połączeniem internetowym. Ta metoda polega na sprawdzeniu połączenia internetowego, aby upewnić się, że jest stabilne i działa prawidłowo.
Metoda 4: Zaktualizuj oprogramowanie urządzeniaNieaktualne oprogramowanie może czasami powodować problemy z kompatybilnością aplikacji. Ta metoda obejmuje aktualizację oprogramowania urządzenia do najnowszej wersji, aby zapewnić zgodność ze Sklepem Google Play.

Wypróbuj każdą z tych metod, aż błąd Google Play Store 194 zostanie rozwiązany na urządzeniu Samsung. Jeśli żadna z metod nie zadziała, konieczne może być skontaktowanie się z pomocą techniczną Google lub Samsung w celu uzyskania dalszej pomocy.+

Dodatkowe rozwiązania dla błędu Google Play Store 194

Jeśli nadal doświadczasz błędu Google Play Store 194 na swoim urządzeniu Samsung, oto kilka dodatkowych rozwiązań, które możesz wypróbować:

 1. Wyczyść pamięć podręczną i dane: Przejdź do Ustawienia > Aplikacje > Sklep Google Play i dotknij “Wyczyść pamięć podręczną” i “Wyczyść dane”. Spowoduje to usunięcie wszelkich plików tymczasowych i ustawień, które mogą powodować błąd.
 2. Zaktualizuj Sklep Google Play: Upewnij się, że na urządzeniu zainstalowana jest najnowsza wersja Sklepu Google Play. Przejdź do Ustawienia > Aplikacje > Sklep Google Play i dotknij “Aktualizuj”, jeśli jest dostępna.
 3. Sprawdź połączenie internetowe: Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do stabilnego połączenia internetowego. Możesz spróbować przełączyć się z Wi-Fi na dane mobilne lub odwrotnie, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.
 4. Usunięcie i dodanie konta Google: Przejdź do Ustawienia > Konta > Google i usuń swoje konto Google. Następnie dodaj je ponownie i sprawdź, czy błąd został rozwiązany.
 5. Zresetuj preferencje aplikacji: Przejdź do Ustawienia > Aplikacje > Więcej opcji (trzy kropki) > Zresetuj preferencje aplikacji. Spowoduje to zresetowanie wszystkich preferencji aplikacji, w tym wyłączonych aplikacji, ograniczeń danych w tle itp.
 6. Przywrócenie ustawień fabrycznych: Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie zadziała, możesz spróbować przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Należy pamiętać, że spowoduje to usunięcie wszystkich danych z urządzenia, więc przed kontynuowaniem należy wykonać kopię zapasową wszelkich ważnych informacji.

Jeśli po wypróbowaniu tych rozwiązań nadal nie możesz rozwiązać błędu Google Play Store 194, może być konieczne skontaktowanie się z obsługą klienta Samsung lub producentem urządzenia w celu uzyskania dalszej pomocy.

FAQ:

Co to jest błąd Google Play Store 194 na urządzeniach Samsung?

Błąd Google Play Store 194 na urządzeniach Samsung występuje, gdy występuje problem z instalacją lub aktualizacją aplikacji ze Sklepu Google Play. Może on uniemożliwić użytkownikom pobieranie lub aktualizowanie aplikacji.

Jak mogę naprawić błąd Google Play Store 194 na moim urządzeniu Samsung?

Istnieje kilka prostych rozwiązań, aby naprawić błąd Google Play Store 194 na urządzeniach Samsung. Możesz spróbować wyczyścić pamięć podręczną i dane aplikacji Sklep Google Play, usunąć i ponownie dodać swoje konto Google lub zaktualizować aplikację Sklep Google Play do najnowszej wersji. Ponadto sprawdzenie połączenia internetowego lub korzystanie z innej sieci może również pomóc w rozwiązaniu błędu.

Co powinienem zrobić, jeśli wyczyszczenie pamięci podręcznej i danych aplikacji Sklep Google Play nie naprawi błędu?

Jeśli wyczyszczenie pamięci podręcznej i danych aplikacji Sklep Google Play nie naprawi błędu, możesz spróbować usunąć i ponownie dodać swoje konto Google na urządzeniu Samsung. Może to pomóc w odświeżeniu połączenia między urządzeniem a Sklepem Google Play. Upewnij się również, że są dostępne aktualizacje oprogramowania dla Twojego urządzenia, ponieważ zainstalowanie najnowszych aktualizacji może czasami rozwiązać takie problemy.

Dlaczego nadal otrzymuję błąd Google Play Store 194, nawet po wypróbowaniu wszystkich sugerowanych rozwiązań?

Jeśli błąd Google Play Store 194 nadal występuje nawet po wypróbowaniu wszystkich sugerowanych rozwiązań, możliwe, że na urządzeniu występuje bardziej złożony problem. W takich przypadkach możesz spróbować skontaktować się z pomocą techniczną Google lub Samsung w celu uzyskania dalszej pomocy. Mogą oni być w stanie podać konkretne kroki rozwiązywania problemów lub pomóc w rozwiązaniu problemu za pośrednictwem sesji zdalnej.

Czy mogę użyć VPN, aby naprawić błąd Google Play Store 194 na moim urządzeniu Samsung?

Korzystanie z VPN może czasami pomóc naprawić błąd Google Play Store 194 na urządzeniach Samsung. Łącząc się z innym serwerem i zmieniając adres IP urządzenia, można ominąć wszelkie ograniczenia sieciowe lub regionalne, które mogą powodować błąd. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z VPN nie zawsze gwarantuje rozwiązanie, ponieważ błąd może być również spowodowany innymi czynnikami.

Jak mogę naprawić błąd Google Play Store 194 na moim urządzeniu Samsung?

Aby naprawić błąd Google Play Store 194 na urządzeniu Samsung, możesz wypróbować kilka prostych rozwiązań. Po pierwsze, zrestartuj urządzenie i spróbuj ponownie. Jeśli to nie zadziała, wyczyść pamięć podręczną i dane aplikacji Sklep Google Play. Możesz to zrobić, przechodząc do Ustawienia > Aplikacje > Sklep Google Play > Pamięć > Wyczyść pamięć podręczną/Wyczyść dane. Jeśli błąd nadal występuje, spróbuj odinstalować aktualizacje aplikacji Sklep Google Play. Aby to zrobić, przejdź do Ustawienia > Aplikacje > Sklep Google Play > menu z trzema kropkami > Odinstaluj aktualizacje. Wreszcie, jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, możesz spróbować usunąć i ponownie dodać konto Google na swoim urządzeniu.

Zobacz także:

comments powered by Disqus

Możesz także polubić