Co jsou to různé soubory a jak je odstranit?

post-thumb

Co jsou to různé soubory, jak odstranit různé soubory?

Při používání počítače nebo mobilního zařízení často narazíme na různé soubory, které mohou v našem zařízení zabírat značné množství místa. Některé z těchto souborů jsou důležité a nezbytné pro fungování programů nebo systému, často se však v souborovém systému hromadí takzvané “různé soubory” nebo “nevyžádané soubory”, které se stávají zbytečnými a pouze zabírají místo na disku.

Různé soubory mohou být vytvářeny různými programy nebo systémovými procesy za chodu zařízení. Mohou to být dočasné soubory, soubory protokolu, soubory mezipaměti a další dočasná data. Mohou se vytvářet při instalaci programů, aktualizaci operačního systému, načítání webových stránek a také při práci se soubory na disku.

Obsah

Odstranění nevyžádaných souborů v zařízení může přinést několik výhod. Zaprvé se uvolní místo na disku, což bude mít pozitivní dopad na celkový výkon zařízení. Za druhé zabrání případným konfliktům nebo chybám souvisejícím s neaktuálními nebo nepotřebnými soubory. A konečně, odstranění nepotřebných souborů pomůže udržet zařízení čisté a uklizené, což může zvýšit vaši spokojenost s jeho používáním.

Než však začnete různé soubory odstraňovat, musíte být opatrní a obezřetní. Některé z těchto souborů mohou být důležité pro fungování programů nebo systému a jejich odstranění může vést k nežádoucím následkům. Proto je vhodné před odstraněním jednotlivých souborů porozumět jejich funkčnosti a účelu, případně se obrátit na odborníka, který vám pomůže určit, které soubory lze bezpečně odstranit a které je třeba ponechat.

Typy souborů a způsob jejich odstranění:

1. Dočasné soubory:

 • Tyto soubory jsou vytvářeny programy během jejich běhu a mohou sloužit k dočasnému ukládání dat.
 • Obvykle mají příponu .tmp nebo .bak.
 • K odstranění dočasných souborů můžete použít vestavěné nástroje operačního systému nebo specializované programy.

2. Soubory v mezipaměti:

 • Soubory v mezipaměti používají programy a operační systém k urychlení přístupu k datům.
 • Mohou obsahovat dočasné kopie webových stránek, obrázků, videí nebo jiných dat.
 • Odstranění souborů v mezipaměti se obvykle provádí prostřednictvím nastavení programu nebo webového prohlížeče. Operační systémy mají také speciální nástroje pro vymazání mezipaměti.

3. Nepotřebné systémové soubory:

 • Jedná se o soubory vytvořené operačním systémem nebo jeho součástmi.
 • Mohou obsahovat protokoly, chybová hlášení, dočasné soubory pro obnovení a další nepotřebné informace.
 • Nepotřebné systémové soubory lze odstranit ručně pomocí ovládacího panelu nebo speciálního softwaru pro čištění systému.

4. Nepotřebné aplikace a hry:

 • Jedná se o soubory spojené s nainstalovanými aplikacemi a hrami, které již uživatel nepotřebuje.
 • Mohou zahrnovat instalační soubory, aktualizace, dočasné soubory a další data spojená s aplikacemi a hrami.
 • K odstranění nepotřebných aplikací a her můžete použít vestavěné nástroje operačního systému nebo specializované programy.

5. Duplicitní soubory:

 • Jedná se o soubory, které mají stejný obsah a jsou uloženy na více místech disku.
 • Zabírají zbytečně místo na disku a mohou zpomalovat počítač.
 • K odstranění duplicitních souborů můžete použít speciální software, který je detekuje a odstraní.

Je důležité poznamenat, že před odstraněním jakýchkoli souborů se doporučuje vytvořit zálohy pro případ, že by došlo k odstranění důležitých informací nebo k problémům se stabilitou systému. Doporučujeme také nahlédnout do dokumentace operačního systému nebo programu, kde najdete přesnější informace o tom, jak je odstranit.

Systémové soubory

Systémové soubory jsou soubory, které patří k operačnímu systému počítače a zajišťují nezbytné funkce pro jeho provoz. Jsou nedílnou součástí operačního systému a neměly by být bez náležité péče odstraňovány nebo upravovány.

Systémové soubory mohou být různých typů a plnit různé funkce. Mezi nejběžnější typy systémových souborů patří např:

 • Spustitelné soubory jsou soubory, které obsahují strojový kód a provádějí určité operace. Lze je spouštět přímo a poskytují funkce operačního systému.
 • Knihovny jsou soubory, které obsahují kód, jenž může být znovu použit jinými programy. Poskytují sadu funkcí nebo procedur, které mohou být volány jinými aplikacemi.
 • Konfigurační soubory jsou soubory, které obsahují parametry a nastavení, jež operační systém používá ke správné činnosti. Mohou obsahovat informace o nastavení sítě, uživatelích, systémových proměnných a dalších parametrech.
 • Ovladače zařízení jsou soubory, které umožňují komunikaci mezi operačním systémem a hardwarovými zařízeními v počítači. Umožňují operačnímu systému ovládat zařízení, jako jsou tiskárny, skenery, zvukové karty a další, a komunikovat s nimi.

Odstranění nebo úprava systémových souborů může vést k nepředvídatelným důsledkům, jako je zhroucení operačního systému, nefunkčnost zařízení, ztráta dat a další problémy. Proto je důležité být při práci s těmito soubory opatrný a dodržovat doporučení výrobce nebo odborníka na počítače.

Pokud se domníváte, že potřebujete odstranit nebo upravit nějaký systémový soubor, doporučujeme se nejprve poradit s odborníkem nebo vyhledat příslušnou dokumentaci a příručky, abyste se dozvěděli o možných důsledcích a o tom, jak takové postupy bezpečně provádět.

Přečtěte si také: Jak opravit chybu DX11 Feature Level 10.0 Is Required to Run the Engine - snadná oprava

Dočasné soubory

Dočasné soubory jsou soubory, které vytvářejí programy a operační systém při svém běhu. Mohou obsahovat dočasná data, soubory v mezipaměti nebo nepotřebné informace.

Dočasné soubory se vytvářejí k různým účelům. Operační systém například vytváří dočasné soubory pro ukládání dočasných dat, jako jsou nastavení aplikací nebo data v mezipaměti, aby urychlil práci programu. Dočasné soubory se mohou vytvářet také při instalaci programu, aktualizaci operačního systému nebo stahování souborů z internetu.

Dočasné soubory se však mohou časem hromadit a zbytečně zabírat místo na disku. Kromě toho mohou obsahovat citlivé údaje nebo informace o aktivitách uživatele, což může představovat bezpečnostní riziko. Pravidelné odstraňování dočasných souborů je proto důležitým úkolem pro optimalizaci výkonu počítače a ochranu dat.

Odstranění dočasných souborů lze provést ručně nebo pomocí speciálních programů. Ruční odstranění dočasných souborů lze provést následujícím způsobem:

Přečtěte si také: Budoucnost DayZ: co lze od populární survival hry očekávat v budoucnu
 1. Otevřete Průzkumníka nebo průzkumníka souborů operačního systému.
 2. Do adresního řádku zadejte “%temp%” (bez uvozovek) a stiskněte klávesu Enter.
 3. Tím otevřete složku dočasných souborů. Označte všechny soubory ve složce a stisknutím kláves Shift + Delete je trvale odstraňte.

Speciální programy pro mazání dočasných souborů mohou proces automatizovat tím, že nabízejí optimální nastavení a možnosti analýzy souborů na nepotřebné informace. Některé z těchto programů obsahují také další funkce pro optimalizaci operačního systému a vylepšení zabezpečení.

V každém případě je odstranění dočasných souborů důležitým krokem k optimalizaci výkonu počítače a zajištění bezpečnosti dat. Pravidelné odstraňování dočasných souborů pomáhá uvolnit místo na pevném disku a udržuje vysoký výkon operačního systému a programů.

Nechtěné herní soubory

Při instalaci a spouštění her v počítači se často vytvářejí různé soubory, které se časem mohou stát nepotřebnými a zabírat cenné místo na pevném disku. Odstranění těchto souborů může pomoci uvolnit další místo a zlepšit výkon počítače. V této části se podíváme na to, jaké soubory lze ve hrách odstranit a jak to provést.

1. Nepotřebné ukládání

Herní savy mohou na pevném disku zabírat značné množství místa. Pokud se již nechystáte hrát určitou hru nebo jste ji dohráli a uložení již nepotřebujete, můžete nepotřebné uložení odstranit. Obvykle se nacházejí ve složce s nainstalovanou hrou nebo ve složce Moje dokumenty. Odstraněním nepotřebných uložení uvolníte další místo na disku.

2. Protokoly a chybová hlášení

Při hraní hry se mohou generovat protokoly a chybová hlášení, která vám pomohou diagnostikovat a odstranit problémy. Po vyřešení problému a pokračování ve hře však mohou být tyto soubory smazány. Protokoly a chybová hlášení mohou být umístěny ve složce s nainstalovanou hrou nebo ve složce “Moje dokumenty”. Zkontrolujte a odstraňte nepotřebné soubory, abyste uvolnili místo.

3. Vyrovnávací paměť a dočasné soubory

Vyrovnávací paměť a dočasné soubory vytvořené hrami se mohou časem hromadit a zabírat značné množství místa. Tyto soubory můžete bezpečně odstranit, protože se v případě potřeby automaticky znovu vytvoří. Vyrovnávací paměť a dočasné soubory se obvykle nacházejí ve složce s nainstalovanou hrou nebo ve složce “AppData” na systémovém disku. Odstranění nepotřebných mezipaměti a dočasných souborů pomůže uvolnit místo na disku a zlepšit výkon hry.

4. Nepoužívaná jazyková data

Některé hry obsahují soubory jazykových dat pro různé jazyky, které nemusíte potřebovat. Pokud hrajete pouze v jednom jazyce, můžete odstranit nepotřebné soubory jazykových dat a uvolnit tak místo na disku. Jazykové soubory se obvykle nacházejí ve složce s nainstalovanou hrou. Odstranění nepoužívaných jazykových datových souborů pomůže uvolnit místo na disku a zjednoduší údržbu hry.

Upozorňujeme, že před odstraněním souborů ve hrách doporučujeme vytvořit zálohy, abyste mohli odstraněné soubory v případě potřeby obnovit. Některé soubory mohou být důležité pro správné fungování hry, proto buďte při výběru souborů k odstranění opatrní.

Hry mohou na pevném disku zabírat značné množství místa, ale odstranění nepotřebných souborů může pomoci toto místo uvolnit a zlepšit výkon počítače. Postupujte podle výše uvedených tipů, abyste mohli spravovat nepotřebné soubory a udržovat počítač v dobrém stavu.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Jaké typy souborů existují?

Existuje mnoho typů souborů, například textové soubory (.txt), obrázky (.jpg, .png), zvukové soubory (.mp3, .wav) a video soubory (.mp4, .avi). Existují také soubory sloužící ke spuštění konkrétních programů, například dokumenty Microsoft Word (.docx) a tabulky Excel (.xlsx).

Které soubory zabírají v počítači nejvíce místa?

Soubory, které v počítači zabírají nejvíce místa, jsou obvykle multimediální soubory, například video a audio. Video soubory, zejména ve vysoké kvalitě (HD, 4K), mohou zabírat značné množství místa. Také fotografie ve vysokém rozlišení mohou zabírat hodně místa.

Jak odstranit soubor v systému Windows?

Existuje několik způsobů, jak odstranit soubor v systému Windows. Jedním z nejjednodušších způsobů je označit soubor, kliknout na něj pravým tlačítkem myši a vybrat možnost “Odstranit”. Případně můžete soubor označit a stisknout klávesu Delete na klávesnici. Pokud je soubor odstraněn, bude přesunut do koše. Chcete-li soubor trvale odstranit, musíte otevřít koš a vybrat “Odstranit” nebo “Vymazat koš”.

Jak odstraním soubor v počítači Mac?

K odstranění souboru v počítači Mac můžete použít několik způsobů. Jedním z nejjednodušších způsobů je označit soubor, kliknout na něj pravým tlačítkem myši a vybrat “Přesunout do koše”. Případně můžete soubor označit a přetáhnout jej na ikonu koše v Docku. Pokud je soubor odstraněn, bude přesunut do koše. Chcete-li soubor trvale odstranit, musíte otevřít koš a vybrat možnost “Vyprázdnit koš”.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit