Jak opravit nefunkční zvuk Nintendo Switch NEW in 2023!

post-thumb

Jak opravit Nintendo Switch No Sound | Nefungující zvuk | NOVINKA v roce 2023!

Pokud máte problémy se zvukem na konzoli Nintendo Switch, například nefunguje vůbec nebo je zvuk zkreslený, nebojte se, nejste v tom sami. Mnoho uživatelů se setkalo s problémy se zvukem při hraní her nebo používání různých aplikací na svém Nintendu Switch. Naštěstí existuje několik kroků, jak tento problém vyřešit a zvuk opět zprovoznit.

Obsah

Nejprve zkontrolujte nastavení hlasitosti na svém zařízení Nintendo Switch. Někdy může být zvuk ztlumen nebo příliš snížen, což způsobuje, že si myslíte, že zvuk není slyšet. Stiskněte tlačítka hlasitosti na Switchi nebo přejděte do nastavení zvuku a upravte hlasitost na vhodnou úroveň.

Pokud není problém v nastavení hlasitosti, zkuste restartovat Nintendo Switch. Někdy může jednoduchý restart vyřešit drobné softwarové závady, které mohou způsobovat problém se zvukem. Podržte stisknuté tlačítko napájení na Switchi a vyberte nabídku “Možnosti napájení” pro restartování zařízení.

Dalším možným řešením je zkontrolovat nastavení zvukového výstupu. Pokud používáte Nintendo Switch v režimu handheld, ujistěte se, že hlasitost není nastavena na “Mute” a že konektor pro sluchátka nebo vestavěné reproduktory fungují správně. Pokud hrajete v dokovacím režimu, ujistěte se, že je zvukový výstup nastaven na správné zařízení, například na televizi nebo externí reproduktory.

Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, zvažte aktualizaci systémového softwaru na konzoli Nintendo Switch. Výrobci často vydávají aktualizace softwaru, které řeší známé problémy a zlepšují výkon zařízení. Přejděte do nabídky Nastavení systému na Switchi, vyberte “Systém” a poté “Aktualizace systému” a zkontrolujte a nainstalujte všechny dostupné aktualizace.

Pokud vše ostatní selže, je možné, že se jedná o hardwarový problém vašeho zařízení Nintendo Switch. Pro další pomoc kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Nintendo nebo zvažte odnesení zařízení do profesionálního servisu.

Řešení problémů se zvukem zařízení Nintendo Switch

Pokud máte se zařízením Nintendo Switch problémy se zvukem, můžete se pokusit problém vyřešit pomocí několika kroků. Zde je několik běžných řešení, která vám pomohou obnovit zvuk na vašem Nintendo Switch:

 1. Kontrola nastavení hlasitosti: Ujistěte se, že hlasitost na vašem Nintendo Switch není zcela snížená nebo ztlumená. Hlasitost můžete upravit pomocí tlačítek hlasitosti umístěných na boku konzole.
 2. Restartujte Nintendo Switch: Někdy může problémy se zvukem vyřešit pouhý restart. Podržte tlačítko napájení po dobu několika sekund, dokud se neobjeví nabídka možností napájení, poté vyberte “Power Options” a zvolte “Restart”.
 3. Zkontrolujte připojení sluchátek: Pokud s Nintendo Switch používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou bezpečně zapojena do konektoru pro sluchátka. Zkuste je odpojit a znovu zapojit, abyste zajistili správné připojení.
 4. Zkouška s jinými sluchátky nebo reproduktory: Pokud máte přístup k jinému páru sluchátek nebo reproduktorů, zkuste je připojit k zařízení Nintendo Switch a zjistěte, zda zvuk funguje. To pomůže určit, zda je problém ve sluchátkách nebo reproduktorech, které jste předtím používali.
 5. Aktualizace firmwaru: Zkontrolujte, zda je firmware vašeho zařízení Nintendo Switch aktuální. Aktualizaci můžete zkontrolovat tak, že přejdete do “Nastavení systému” a vyberete “Systém” a následně “Aktualizace systému”.
 6. Resetování nastavení zvuku: Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, můžete zkusit resetovat nastavení zvuku na vašem Nintendo Switch. Přejděte do “System Settings”, vyberte “TV Settings” a zvolte “Audio”. Tam vyberte “Resetovat nastavení zvuku” a akci potvrďte. Všimněte si, že se tím obnoví všechna nastavení zvuku na výchozí hodnoty.

Pokud žádný z výše uvedených kroků nevyřeší problémy se zvukem na vašem Nintendo Switch, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Nintendo a požádat o další pomoc. Ta může být schopna poskytnout další kroky k řešení problémů nebo v případě potřeby doporučit opravu.

Přehled problémů se zvukem Nintendo Switch

Jako populární herní konzole nabízí Nintendo Switch hráčům jedinečný herní zážitek. Jako každé elektronické zařízení se však někdy může potýkat s problémy se zvukem. Tyto problémy mohou sahat od žádného zvuku až po zkreslený nebo nekvalitní zvuk.

Existuje několik běžných problémů se zvukem, se kterými se uživatelé konzole Nintendo Switch mohou setkat. Zde jsou některé z nejčastěji hlášených problémů se zvukem:

 1. Žádný zvuk: Jedná se o častý problém, kdy Nintendo Switch nevydává žádný zvuk prostřednictvím vestavěných reproduktorů nebo připojených sluchátek.
 2. Nízká hlasitost zvuku: Někteří uživatelé mohou zjistit, že zvuk na jejich Nintendo Switch je příliš tichý, i když je hlasitost zvýšena na maximální úroveň.
 3. Zkreslený zvuk: V tomto případě může být zvukový výstup ze zařízení Nintendo Switch zkreslený, praskající nebo rozmazaný, což znepříjemňuje jeho poslech.
 4. Zpoždění nebo prodleva zvuku: Občas se může stát, že uživatelé zaznamenají zpoždění mezi vizuální akcí na obrazovce a odpovídajícím zvukem, což může narušit herní zážitek.
 5. Problémy se zvukem ve sluchátkách: Někteří uživatelé se mohou při používání sluchátek potýkat se specifickými problémy se zvukem, například s nerovnoměrnou úrovní hlasitosti mezi levým a pravým sluchátkem nebo s žádným zvukovým výstupem.

Naštěstí existuje několik možných řešení těchto problémů se zvukem na konzoli Nintendo Switch. Ta mohou sahat od jednoduchých kroků k odstranění problémů až po pokročilejší úpravy nastavení. Mezi běžná řešení patří např:

 • Restartování zařízení Nintendo Switch: Jednoduchý restart může někdy vyřešit dočasné problémy se zvukem.
 • Kontrola nastavení zvuku: Uživatelé by se měli ujistit, že není ztlumena hlasitost a že je zvukový výstup nastaven na správné zařízení, například na vestavěné reproduktory nebo sluchátka.
 • Aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru Nintenda Switch může vyřešit problémy s kompatibilitou a zlepšit celkový výkon systému, včetně zvukového výstupu.
 • Odpojení a opětovné připojení sluchátek: Pokud uživatelé používají sluchátka, měli by je zkusit odpojit a znovu připojit, aby zajistili správné připojení.
 • Použití jiných sluchátek nebo reproduktorů: Vyzkoušení Nintenda Switch s různými zvukovými zařízeními může pomoci určit, zda je problém v konzoli nebo v konkrétních používaných sluchátkách/reproduktorech.
 • Resetování konzole: V krajním případě mohou uživatelé zkusit obnovit tovární nastavení konzole Nintendo Switch. Tento postup je však třeba provádět opatrně, protože dojde ke smazání všech uživatelských dat a nastavení.

Pokud výše uvedená řešení nevyřeší problémy se zvukem na konzoli Nintendo Switch, může být nutné kontaktovat podporu společnosti Nintendo a požádat o další pomoc. Ta může poskytnout konkrétnější kroky k řešení problémů nebo v případě potřeby uživatele provést procesem opravy.

Celkově lze říci, že ačkoli problémy se zvukem mohou být frustrující, obvykle je lze vyřešit pomocí několika základních způsobů řešení problémů. Po provedení výše uvedených kroků si uživatelé Nintenda Switch snad budou moci vychutnat své herní zážitky s křišťálově čistým zvukem.

Možná řešení nefunkčního zvuku Nintendo Switch

Pokud máte problémy se zvukem na svém Nintendo Switch, existuje několik možných řešení, kterými můžete problém vyřešit. Zde je několik kroků, které můžete při řešení problémů podniknout:

 • Kontrola nastavení hlasitosti: Ujistěte se, že hlasitost na vašem Nintendo Switch není ztlumená nebo příliš nízká. Hlasitost můžete upravit stisknutím tlačítek hlasitosti na boku konzole nebo v nastavení systému.
 • Restartujte Nintendo Switch: Někdy může problémy se zvukem vyřešit pouhý restart. Zkuste zařízení Nintendo Switch vypnout a znovu zapnout.
 • Aktualizace softwaru Nintendo Switch: Ujistěte se, že na vašem Nintendo Switch běží nejnovější verze softwaru. Aktualizace můžete zkontrolovat tak, že přejdete do nastavení systému a vyberete možnost “Aktualizace systému”.
 • Kontrola zvukových kabelů: Pokud používáte Nintendo Switch v doku s televizorem, zkontrolujte, zda jsou HDMI nebo zvukové kabely bezpečně připojeny. Pokud jsou uvolněné nebo poškozené, nemusí být slyšet žádný zvuk.
 • Vyzkoušejte jiné zvukové zařízení: Pokud používáte sluchátka nebo externí reproduktory, zkuste použít jiné zvukové zařízení, abyste zjistili, zda je problém v původním zařízení, které jste používali.
 • Resetování zařízení Nintendo Switch: Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, můžete zkusit obnovit tovární nastavení zařízení Nintendo Switch. Mějte na paměti, že tím dojde ke smazání všech uložených dat, proto si před tímto úkonem nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.

Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, je možné, že se jedná o hardwarový problém vašeho zařízení Nintendo Switch. V takovém případě se možná budete muset obrátit na podporu společnosti Nintendo a požádat o další pomoc nebo zvážit opravu konzole.

Přečtěte si také: 10 účinných způsobů opravy problémů s vybíjením baterie OnePlus 6

Aktualizace Nintendo Switch pro opravu zvuku

Pokud máte s konzolí Nintendo Switch problémy se zvukem, existuje několik kroků, které můžete podniknout k vyřešení a odstranění problému. Aktualizace softwaru konzole Nintendo Switch je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak vyřešit problémy související se zvukem. Zde je návod, jak to můžete udělat:

 1. Připojte zařízení Nintendo Switch k internetu.
 2. V domovské nabídce vyberte možnost “System Settings” (Nastavení systému).
 3. Přejděte dolů a vyberte “System”.
 4. Vyberte možnost “Aktualizace systému”.
 5. Zvolte “Zkontrolovat aktualizaci”.
 6. Pokud je aktualizace k dispozici, vyberte možnost “Aktualizovat”.
 7. Počkejte, až se aktualizace stáhne a nainstaluje.

8. Po dokončení aktualizace restartujte Nintendo Switch a zkontrolujte, zda byly problémy se zvukem vyřešeny. Pokud ne, můžete vyzkoušet několik dalších kroků k odstranění problémů.

Nejprve se ujistěte, že Nintendo Switch není v tichém režimu. Zkontrolujte nastavení hlasitosti stisknutím tlačítek pro zvýšení nebo snížení hlasitosti umístěných na boku konzole. Hlasitost můžete také upravit v nastavení systému tak, že přejdete do “Nastavení systému” > “Systém” > “Hlasitost”.

Přečtěte si také: 7 Levné telefony Straight Talk v roce 2023 - Cenově dostupné možnosti pro spotřebitele s ohledem na rozpočet

Pokud problémy se zvukem přetrvávají, zkuste Nintendo Switch restartovat. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu alespoň 3 sekund a poté v zobrazené nabídce vyberte “Power Options” > “Restart”.

Pokud výše uvedené kroky nefungují, je možné, že problém se zvukem souvisí s hardwarem. V takovém případě se možná budete muset obrátit na zákaznickou podporu společnosti Nintendo a požádat o další pomoc nebo zvážit opravu zařízení Nintendo Switch.

Nezapomeňte vždy aktualizovat software Nintendo Switch, abyste předešli případným problémům se zvukem a vyřešili je. Pravidelné aktualizace mohou také zlepšit celkový výkon systému a přidat nové funkce pro zlepšení vašeho herního zážitku.

Kontrola aktualizací systému

Pokud máte se svým Nintendo Switch problémy se zvukem, jednou z prvních věcí, které byste měli udělat, je zkontrolovat, zda nejsou k dispozici aktualizace systému. Společnost Nintendo pravidelně vydává aktualizace, které obsahují opravy chyb a vylepšení, takže ujištění se, že je váš systém aktuální, může často vyřešit problémy související se zvukem.

Chcete-li zkontrolovat aktualizace systému Nintendo Switch, postupujte podle následujících kroků:

 1. Zapněte Nintendo Switch a přejděte do domovské nabídky.
 2. Vyberte možnost “System Settings” (Nastavení systému).
 3. Přejděte dolů a vyberte možnost “Systém”.
 4. Vyberte možnost “Aktualizace systému”.
 5. Vaše zařízení Nintendo Switch nyní zkontroluje všechny dostupné aktualizace. Pokud je nalezena aktualizace, podle pokynů na obrazovce ji stáhněte a nainstalujte.

Po dokončení aktualizace restartujte Nintendo Switch a vyzkoušejte zvuk, abyste zjistili, zda byl problém vyřešen. Pokud ne, můžete přejít k dalším krokům řešení problémů.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Proč z mého Nintendo Switch nevychází zvuk?

Důvodů, proč ze zařízení Nintendo Switch nevychází zvuk, může být několik. Jedním z možných důvodů je, že je snížená nebo ztlumená hlasitost. Zkontrolujte nastavení hlasitosti na Switchi a ujistěte se, že je zvýšená. Dalším důvodem může být, že audio kabel nebo HDMI kabel není správně připojen. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely bezpečně připojeny k příslušným portům. Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, může se jednat o hardwarový problém přepínače Switch, který bude možná nutné opravit nebo vyměnit.

Mohu problém se zvukem na svém Nintendo Switch opravit sám?

Ano, existuje několik kroků, kterými se můžete pokusit vyřešit problém se zvukem na svém zařízení Nintendo Switch, než vyhledáte odbornou pomoc. Nejprve zkontrolujte nastavení hlasitosti na Switchi a ujistěte se, že není ztlumená nebo snížená. Dále zkuste Switch restartovat nebo odpojit a znovu připojit všechny zvukové nebo HDMI kabely. Můžete také zkusit aktualizovat systémový software Switche, protože problém se zvukem může způsobovat softwarová závada. Pokud žádné z těchto řešení nepomůže, bude nejlepší kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Nintendo nebo odnést Switch do odborného servisu.

Co mám dělat, když při hraní her na Nintendu Switch nejde zvuk?

Pokud při hraní her na Nintendo Switch není slyšet zvuk, zkuste upravit nastavení zvuku v samotné hře. Některé hry mají samostatné ovládání hlasitosti, které lze snížit nebo ztlumit. K těmto nastavením se obvykle dostanete přes hlavní nabídku hry nebo nabídku možností. Pokud problém se zvukem přetrvává ve více hrách nebo ze Switche nevychází vůbec žádný zvuk, postupujte podle výše uvedených kroků a zkontrolujte nastavení hlasitosti, kabely a systémový software. Pokud problém stále přetrvává, zvažte kontaktování zákaznické podpory společnosti Nintendo.

Proč na mém Nintendo Switch náhle přestal fungovat zvuk?

Zvuk na vašem Nintendo Switch mohl náhle přestat fungovat kvůli softwarové nebo hardwarové závadě. Zkontrolujte nastavení hlasitosti na Switchi, zda není ztlumená nebo snížená. Pokud je nastavení hlasitosti v pořádku, zkuste Switch restartovat nebo odpojit a znovu připojit všechny audio nebo HDMI kabely. Je také možné, že problém se zvukem způsobila nedávná aktualizace systému nebo aktualizace hry. V takovém případě zkontrolujte všechny dostupné aktualizace softwaru pro přepínač Switch. Pokud nic nepomůže, bude možná nutné vyhledat odbornou pomoc při diagnostice a odstranění problému.

Kolik stojí oprava problému se zvukem na zařízení Nintendo Switch?

Náklady na opravu problému se zvukem na zařízení Nintendo Switch se mohou lišit v závislosti na konkrétním problému a na tom, kam jej odnesete k opravě. Pokud je váš Switch stále v záruce, může být oprava hrazena bezplatně. Pokud však záruka vypršela nebo je problém se zvukem způsoben fyzickým poškozením nebo chybou uživatele, možná budete muset za opravu zaplatit. Náklady se mohou pohybovat od 50 do 100 USD nebo více, v závislosti na rozsahu poškození a zvoleném servisu. Pro přesný odhad je nejlepší kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Nintendo nebo renomovaný servis.

Proč na mém Nintendu Switch nejde zvuk?

Pokud vám na vašem zařízení Nintendo Switch nefunguje zvuk, existuje několik možných příčin tohoto problému. Může to být způsobeno problémem s kabelem HDMI, nastavením zvuku nebo dokonce softwarovou závadou. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete vyzkoušet kroky k odstranění problémů, například zkontrolovat připojení HDMI, upravit nastavení zvuku a restartovat konzoli.

Jak mohu zkontrolovat, zda problém se zvukem na konzoli Nintendo Switch způsobuje kabel HDMI?

Chcete-li zkontrolovat, zda je příčinou problému se zvukem na konzoli Nintendo Switch kabel HDMI, můžete zkusit použít jiný kabel HDMI nebo připojit konzoli k jiné televizi či monitoru. Pokud zvuk funguje s jiným kabelem nebo na jiném monitoru, pak může být původní HDMI kabel vadný a měl by být vyměněn.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit