Systém PS5 se nemůže připojit k internetu? Opravte to hned s naším novým průvodcem 2023!

post-thumb

Jak opravit systém PS5, který se nemůže připojit k internetu | NOVINKA v roce 2023!

Pokud patříte mezi šťastné majitele velmi žádané konzole PlayStation 5 (PS5), možná jste se při pokusu o připojení k internetu setkali s určitými problémy. Nemějte však obavy - máme pro vás řešení! V tomto obsáhlém průvodci vás provedeme jednotlivými kroky, které vám pomohou vyřešit a odstranit případné problémy s připojením.

Obsah

Krok 1: Zkontrolujte připojení k internetu

Nejprve se ujistěte, že vaše internetové připojení funguje. Zkontrolujte, zda je váš modem nebo směrovač zapnutý a zda jsou kabely bezpečně zapojené. Můžete také zkusit resetovat modem nebo směrovač tak, že jej na několik sekund odpojíte ze zásuvky a poté jej znovu zapojíte. Jakmile se potvrdí, že vaše internetové připojení funguje, přejděte k dalšímu kroku.

Krok 2: Aktualizace softwaru systému PS5

Zastaralý software může často způsobovat problémy s připojením. Ujistěte se, že je v systému PS5 nainstalována nejnovější verze softwaru. Chcete-li zkontrolovat aktualizace, přejděte do nabídky nastavení systému PS5, vyberte možnost “Systém” a poté vyberte možnost “Aktualizace systémového softwaru”. Pokud je aktualizace k dispozici, postupujte podle pokynů na obrazovce a konzoli aktualizujte.

Krok 3: Konfigurace nastavení sítě

Pokud vaše připojení k internetu funguje a software konzole PS5 je aktualizovaný, ale stále máte potíže s připojením k internetu, možná budete muset nakonfigurovat nastavení sítě. Přejděte do nabídky nastavení systému PS5, vyberte možnost “Síť” a poté vyberte možnost “Nastavit připojení k internetu”. Podle pokynů na obrazovce zadejte nastavení sítě ručně nebo vyberte automatickou možnost pro snadnější nastavení.

Krok 4: Řešení problémů se síťovým hardwarem

Pokud jste postupovali podle předchozích kroků a stále se nemůžete připojit k internetu, může být problém v síťovém hardwaru. Zkuste odpojit a znovu připojit ethernetový kabel nebo restartovat směrovač Wi-Fi. Můžete také zkusit připojit systém PS5 přímo k modemu a obejít tak případné problémy se směrovačem.

Krok 5: Kontaktujte podporu PlayStation

Pokud vše ostatní selže, neváhejte se obrátit na podporu PlayStation a požádat o další pomoc. Ta má k dispozici tým odborníků, kteří vám pomohou vyřešit a odstranit veškeré problémy s připojením, které můžete mít se systémem PS5. Můžete je kontaktovat prostřednictvím jejich webových stránek nebo telefonicky.

Podle těchto kroků byste měli být schopni vyřešit všechny problémy s připojením k internetu, se kterými se můžete potýkat v systému PS5. Šťastné hraní!

Zdroj obrázku: https://thedroidguy.com/wp-content/uploads/2020/12/PS5-console-and-controller.jpg

Systém PS5 se nemůže připojit k internetu? Vyřešte to hned s naším novým průvodcem 2023!

Pokud máte problémy se systémem PS5, který se nepřipojuje k internetu, nezoufejte! V našem novém průvodci 2023 jsme pro vás připravili řešení. Postupujte podle následujících kroků a během chvilky bude váš systém PS5 opět připojen k internetu a bude možné hrát hry.

 1. Zkontrolujte síťové připojení: Ujistěte se, že váš router Wi-Fi funguje správně a ostatní zařízení ve vaší domácnosti se mohou připojit k internetu. Pokud je to možné, zkuste připojit systém PS5 ke kabelovému připojení k síti Ethernet a zjistěte, zda to problém vyřeší.
 2. Restartování systému PS5: Někdy může problémy s připojením vyřešit pouhý restart. Zcela vypněte systém PS5 a odpojte napájecí kabel. Počkejte několik minut, poté jej znovu zapojte a zapněte. Zkuste se znovu připojit k internetu.
 3. Kontrola aktualizací systémového softwaru: Zkontrolujte, zda je v systému PS5 nainstalován nejnovější systémový software. Přejděte do nabídky Nastavení, vyberte Systém a poté Aktualizace systémového softwaru. Pokud jsou k dispozici nějaké aktualizace, stáhněte je a nainstalujte. Po dokončení aktualizace restartujte systém PS5.
 4. Zkontrolujte nastavení sítě: Přejděte do nabídky Settings (Nastavení), vyberte Network (Síť) a poté Set Up Internet Connection (Nastavit internetové připojení). V závislosti na svém nastavení vyberte buď Wi-Fi, nebo LAN. Podle pokynů na obrazovce zadejte údaje o síti. Zkontrolujte, zda zadáváte správné heslo pro síť Wi-Fi.
 5. Resetování směrovače: Pokud vše ostatní selže, zkuste obnovit tovární nastavení směrovače Wi-Fi. Pokyny k tomuto postupu naleznete v příručce ke směrovači. Po resetování směrovače jej znovu nastavte a zkuste připojit zařízení PS5 k internetu.

Pokud žádný z těchto kroků problém nevyřeší, možná by stálo za to kontaktovat podporu společnosti Sony a požádat o další pomoc. Možná vám budou schopni poskytnout další kroky k odstranění potíží nebo určit, zda se jedná o hardwarový problém s vaším systémem PS5.

Nedovolte, aby vám problém s připojením bránil v užívání systému PS5. Postupujte podle našeho návodu a vraťte se k online hraní s přáteli!

Řešení problémů s připojením

Pokud má systém PS5 potíže s připojením k internetu, můžete provést několik kroků k vyřešení problému.

1. Zkontrolujte síťové připojení:

Přečtěte si také: Konečný průvodce: Jak vyřešit problém s nepřipojením Nintenda Switch k televizoru v roce 2023
 • Zkontrolujte, zda je zapnutá síť Wi-Fi a zda jste v dosahu sítě.
 • Zkontrolujte, zda se ostatní zařízení ve vaší domácnosti mohou připojit k internetu.
 • Pokud používáte kabelové připojení, ujistěte se, že je ethernetový kabel bezpečně zapojen.

2. Restartujte modem a směrovač:

 • Vypněte modem i směrovač.
 • Počkejte asi 30 sekund a poté je znovu zapněte.
 • Počkejte několik minut, než se zařízení plně restartují, a teprve poté se pokuste systém PS5 znovu připojit.

3. Zkontrolujte nastavení sítě:

 • V systému PS5 přejděte do nabídky “Nastavení”.
 • Vyberte možnost “Síť” a poté “Nastavit připojení k internetu”.
 • Podle preferovaného způsobu připojení zvolte buď Wi-Fi, nebo LAN.
 • Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení sítě.

4. Aktualizujte software PS5:

 • Zkontrolujte, zda je v systému PS5 použita nejnovější verze softwaru.
 • Přejděte do nabídky “Nastavení”, poté vyberte “Systém” a “Aktualizace systémového softwaru”.
 • Pokud je k dispozici aktualizace, podle pokynů na obrazovce ji stáhněte a nainstalujte.
 • Po dokončení aktualizace restartujte systém PS5.

5. Obnovte nastavení sítě:

Přečtěte si také: 7 Nejlepší aplikace pro měření pásky pro Android v roce 2023: Přehled měřících aplikací
 • Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, můžete zkusit obnovit nastavení sítě v zařízení PS5.
 • Přejděte do nabídky “Nastavení” a poté vyberte “Síť” a “Nastavení sítě”.
 • Zvolte “Resetovat nastavení sítě” a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Mějte na paměti, že se tím odstraní všechny uložené sítě Wi-Fi a vlastní nastavení sítě.

Pokud se zařízení PS5 ani po vyzkoušení těchto kroků k odstranění potíží nemůže připojit k internetu, budete možná muset kontaktovat svého poskytovatele internetových služeb a požádat ho o další pomoc.

Optimalizace internetových nastavení systému PS5

Má váš systém PS5 problémy s připojením? Nebojte se, máme pro vás několik tipů, jak optimalizovat nastavení internetu pro plynulejší hraní online her.

1. Zkontrolujte své internetové připojení

Zkontrolujte, zda je vaše internetové připojení stabilní a správně funguje. Zkuste restartovat modem a router, abyste obnovili připojení. Pokud je to možné, připojte systém PS5 přímo ke směrovači pomocí ethernetového kabelu, abyste dosáhli nejlepšího výkonu.

2. Aktualizujte firmware systému PS5

Zkontrolujte, zda je v systému PS5 použita nejnovější verze firmwaru. Společnost Sony pravidelně vydává aktualizace, které obsahují opravy chyb a vylepšení. Aktualizace konzole může pomoci vyřešit případné problémy související se sítí.

3. Upravte nastavení DNS

Zvažte změnu nastavení DNS, abyste zlepšili připojení k internetu. Můžete použít výchozí DNS poskytované poskytovatelem internetových služeb nebo použít DNS třetí strany pro potenciálně rychlejší a stabilnější připojení. Chcete-li změnit nastavení DNS v systému PS5, přejděte do nabídky Nastavení > Síť > Nastavit internetové připojení > Vlastní > Nastavení DNS.

4. Povolte UPnP

Funkce Universal Plug and Play (UPnP) umožňuje zařízením v síti automaticky nastavit přesměrování portů a další síťové konfigurace. Povolení UPnP na směrovači může usnadnit hladší hraní online her. Chcete-li povolit UPnP, vstupte do nastavení směrovače a vyhledejte možnost UPnP. Konkrétní pokyny naleznete v příručce k routeru nebo na webových stránkách výrobce.

5. Správa síťového provozu

Pokud máte k domácí síti připojeno více zařízení, mohou soupeřit o šířku pásma a způsobovat problémy s latencí. Zvažte upřednostnění síťového provozu zařízení PS5, abyste zajistili co nejlepší herní zážitek. Většina moderních směrovačů má nastavení Quality of Service (QoS), které umožňuje přidělovat šířku pásma podle zařízení nebo aplikace. Prozkoumejte nastavení směrovače a najděte nastavení QoS a upřednostněte systém PS5.

6. Zabezpečte svou síť

Zajistěte zabezpečení své domácí sítě použitím silného hesla Wi-Fi a zapnutím šifrování sítě (WPA2 nebo WPA3). Zabezpečená síť může zabránit neoprávněnému přístupu a případnému narušení vašeho herního zážitku.

Dodržováním těchto tipů můžete optimalizovat nastavení internetu pro systém PS5 a užít si plynulejší hraní online. Pokud problém přetrvává, bude možná nutné kontaktovat poskytovatele internetových služeb nebo podporu společnosti Sony a požádat o další pomoc.

Kontaktování zákaznické podpory

Pokud máte problémy s připojením systému PS5 k internetu, může být nutné kontaktovat zákaznickou podporu a požádat o další pomoc. Zde je uvedeno několik kroků, kterými se můžete obrátit na zákaznickou podporu:

 1. Podívejte se na oficiální webové stránky: Navštivte oficiální webové stránky PlayStation a přejděte do sekce zákaznické podpory. Vyhledejte případné návody na řešení problémů nebo často kladené otázky, které se mohou týkat vašeho problému.
 2. Odeslání žádosti o podporu: Pokud nemůžete najít řešení na webových stránkách, vyhledejte kontaktní formulář nebo systém žádostí o podporu. Vyplňte potřebné informace a podrobně popište svůj problém. Připojte veškerá chybová hlášení nebo relevantní informace, které by mohly týmu podpory pomoci pochopit váš problém.
 3. Zavolejte na zákaznickou podporu: Pokud dáváte přednost okamžité odpovědi, vyhledejte telefonní číslo zákaznické podpory. Vytočte číslo a připravte se na čekání. Připravte si sériové číslo systému PS5 a další důležité informace, které můžete poskytnout zástupci podpory.
 4. Využijte sociální média: Některé společnosti mají na platformách sociálních médií vyhrazené účty zákaznické podpory. Zkontrolujte, zda má společnost PlayStation oficiální účet na Twitteru nebo Facebooku, a pošlete jí přímou zprávu s vysvětlením svého problému.

Při kontaktování zákaznické podpory nezapomeňte být trpěliví a zdvořilí. Jsou tu proto, aby vám pomohli, a udělají vše pro to, aby váš problém vyřešili. Nezapomeňte uvést přesné informace a dodržujte veškeré pokyny, které vám tým podpory poskytne. Hodně štěstí!

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Proč se můj systém PS5 nemůže připojit k internetu?

Důvodů, proč se váš systém PS5 nemůže připojit k internetu, může být několik. Může to být způsobeno problémy s připojením k síti, nesprávným nastavením sítě nebo problémy se směrovačem či modemem.

Jak vyřeším problém s připojením k internetu v systému PS5?

Chcete-li vyřešit problém s připojením k internetu v systému PS5, můžete vyzkoušet několik kroků k odstranění potíží. Nejprve zkontrolujte, zda jsou správně připojeny síťové kabely a zda je zapnutý směrovač a modem. Poté restartujte systém PS5 a zkontrolujte, zda se připojení k internetu obnovilo. Pokud ne, můžete zkusit obnovit nastavení sítě v zařízení PS5 nebo se obrátit na poskytovatele internetových služeb a požádat ho o další pomoc.

Existuje konkrétní síť Wi-Fi, ke které se zařízení PS5 nemůže připojit?

Ne, zařízení PS5 se může připojit k jakékoli síti Wi-Fi, pokud je v dosahu a máte správné pověření k síti. Pokud však v síti Wi-Fi existují omezení nebo bezpečnostní nastavení, může být nutné upravit nastavení sítě v systému PS5, abyste zajistili úspěšné připojení.

Existují nějaké aktualizace softwaru, které by mohly vyřešit problém s připojením k internetu v systému PS5?

Ano, společnost Sony pravidelně vydává aktualizace softwaru pro systém PS5, které mohou pomoci odstranit různé problémy, včetně problémů s připojením k internetu. Je dobré zkontrolovat všechny dostupné aktualizace v nabídce Nastavení systému PS5 a nainstalovat je, abyste si zajistili nejnovější verzi softwaru, která může obsahovat opravy chyb a vylepšení připojení k internetu.

Co mám dělat, pokud žádný z kroků řešení potíží nefunguje?

Pokud žádný z kroků řešení potíží nefunguje a váš systém PS5 se stále nemůže připojit k internetu, může se jednat o hardwarový problém nebo problém s poskytovatelem internetových služeb. V takovém případě se možná budete muset obrátit na podporu společnosti Sony nebo na svého poskytovatele internetového připojení a požádat o další pomoc. Ti vám budou schopni poskytnout konkrétnější kroky k odstranění potíží nebo v případě potřeby zajistit opravu či výměnu.

Proč se můj systém PS5 nepřipojuje k internetu?

Důvodů, proč se váš systém PS5 nepřipojuje k internetu, může být několik. Může to být způsobeno problémem se sítí Wi-Fi, problémem s poskytovatelem internetových služeb nebo problémem s nastavením sítě PS5. Doporučujeme zkontrolovat připojení k síti Wi-Fi, restartovat směrovač a zkontrolovat, zda je nastavení sítě PS5 správně nakonfigurováno.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit