Průvodce krok za krokem: Jak vymazat oddíl mezipaměti na Samsung Galaxy S21

post-thumb

Jak vymazat oddíl mezipaměti v zařízení Samsung Galaxy S21

Oddíl mezipaměti v zařízení Samsung Galaxy S21 může uchovávat dočasné systémové soubory, data aplikací a další typy dat, které mohou časem zpomalit vaše zařízení. Chcete-li optimalizovat výkon telefonu a vyřešit případné problémy související s nízkou rychlostí nebo zamrzáním, doporučujeme pravidelně vymazávat oddíl mezipaměti. To může pomoci vymazat všechny nepotřebné soubory a zlepšit celkovou funkčnost vašeho zařízení.

Než přistoupíte k vymazání oddílu mezipaměti, je důležité si uvědomit, že tento proces neodstraní žádná osobní data ani nastavení zařízení Samsung Galaxy S21. Pouze odstraní dočasné soubory a vyčistí mezipaměť. Před prováděním jakýchkoli úkolů údržby systému je však vždy vhodné zálohovat důležitá data.

Obsah

Chcete-li vymazat oddíl mezipaměti v zařízení Samsung Galaxy S21, postupujte podle následujících jednoduchých kroků:

 1. Vypněte zařízení Samsung Galaxy S21.
 2. Stiskněte a podržte současně tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení.
 3. Tlačítka uvolněte, jakmile se na obrazovce zobrazí logo Samsung..
 4. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti přejděte na možnost “Wipe cache partition” (Vymazat oddíl mezipaměti).
 5. Stisknutím tlačítka napájení tuto možnost vyberte.
 6. Tlačítkem pro snížení hlasitosti zvýrazněte možnost “Ano” a stisknutím tlačítka napájení potvrďte volbu.
 7. Počkejte na dokončení vymazání oddílu mezipaměti.
 8. Po dokončení procesu se zvýrazní možnost “Reboot system now “.
 9. Stisknutím tlačítka napájení restartujte zařízení Samsung Galaxy S21.

Po restartu by zařízení mělo běžet plynuleji a rychleji, protože oddíl cache byl vymazán. Jedná se o jednoduchý a účinný způsob, jak zachovat výkon zařízení Samsung Galaxy S21 a zajistit lepší uživatelský komfort.

Průvodce krok za krokem: Jak vymazat oddíl mezipaměti v zařízení Samsung Galaxy S21

Pokud máte se zařízením Samsung Galaxy S21 problémy, jako je pomalý výkon nebo pády aplikací, vymazání oddílu mezipaměti může často pomoci tyto problémy vyřešit. Vymazáním oddílu mezipaměti se neodstraní žádná osobní data ani soubory, ale odstraní se dočasné soubory a data aplikací, které mohou způsobovat problémy.

Níže je uveden postup pro vymazání oddílu mezipaměti v zařízení Samsung Galaxy S21:

 1. Vypněte zařízení Samsung Galaxy S21 stisknutím a podržením tlačítka napájení a poté klepnutím na možnost “Vypnout”.
 2. Jakmile je zařízení zcela vypnuto, stiskněte a podržte současně tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení.
 3. Pokračujte v držení obou tlačítek, dokud se na obrazovce nezobrazí logo Samsung, a poté uvolněte tlačítko Napájení, přičemž stále držte tlačítko Zvýšení hlasitosti.
 4. Po několika sekundách se zobrazí nabídka Android Recovery. Pomocí tlačítka Snížení hlasitosti přejděte na možnost “Wipe cache partition” a poté ji vyberte stisknutím tlačítka Napájení.
 5. Zobrazí se potvrzovací zpráva s dotazem, zda chcete vymazat oddíl cache. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti zvýrazněte možnost “Ano” a stisknutím tlačítka napájení ji vyberte.
 6. Nyní dojde k vymazání oddílu mezipaměti, což může trvat několik minut. Zobrazí se zpráva informující o průběhu.
 7. Po vymazání oddílu mezipaměti se opět zobrazí nabídka Android Recovery. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti přejděte na možnost “Reboot system now” a poté ji vyberte stisknutím tlačítka napájení.
 8. Zařízení Samsung Galaxy S21 se nyní restartuje s vymazaným oddílem mezipaměti. Proces je dokončen.

Poznámka: Je důležité si uvědomit, že vymazáním oddílu mezipaměti nedojde k odstranění žádných osobních dat ani souborů v zařízení Samsung Galaxy S21. Odstraní pouze dočasné soubory a data aplikací, které mohou způsobovat problémy. Pokud se po vymazání oddílu mezipaměti nadále objevují problémy, bude možná nutné zvážit další kroky řešení problémů nebo se obrátit na podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.

Doufejme, že vám tento návod pomohl při vymazání oddílu mezipaměti ve vašem zařízení Samsung Galaxy S21 a že se vám nyní zlepšil výkon.

Co je oddíl vyrovnávací paměti?

Oddíl mezipaměti je úložná oblast v zařízení Samsung Galaxy S21, která uchovává dočasné soubory a data různých aplikací a procesů. Tyto dočasné soubory vznikají při používání různých aplikací, procházení internetu nebo provádění jiných úkolů na zařízení.

Oddíl mezipaměti pomáhá zvyšovat výkon zařízení Galaxy S21 tím, že ukládá často používaná data. Když přistupujete k aplikaci nebo provádíte nějakou úlohu, zařízení nejprve zkontroluje oddíl mezipaměti, zda neobsahuje požadovaná data. Pokud jsou data nalezena v oddílu mezipaměti, jsou načtena mnohem rychleji, než kdyby se musela znovu načítat z hlavního úložiště.

Časem se v oddílu mezipaměti může nahromadit velké množství dočasných souborů, které mohou zabírat cenné místo v úložišti a potenciálně zpomalovat výkon zařízení. Vymazání oddílu mezipaměti může pomoci vyřešit problémy spojené s pomalým výkonem, pády aplikací a dalšími softwarovými závadami.

Přečtěte si také: Jak pořídit snímek obrazovky na LG V40 ThinQ - průvodce krok za krokem

Je důležité si uvědomit, že vymazáním oddílu mezipaměti se neodstraní žádná osobní data ani nastavení aplikací. Odstraňuje pouze dočasné soubory a data, která již nejsou potřeba. Oddíl mezipaměti je po vymazání automaticky znovu vytvořen systémem.

Chcete-li vymazat oddíl cache v zařízení Samsung Galaxy S21, můžete postupovat podle průvodce krok za krokem nebo použít režim obnovení v zařízení. Vymazání oddílu mezipaměti je bezpečný proces a lze jej provést bez jakéhokoli rizika pro vaše osobní údaje.

Přečtěte si také: Jak opravit chybu nemožnosti přihlášení ve Skypu pro Android 10

Proč byste měli vymazat oddíl mezipaměti v zařízení Samsung Galaxy S21?

Oddíl mezipaměti v zařízení Samsung Galaxy S21 je oblast úložiště, která obsahuje dočasné soubory a data používaná různými aplikacemi a systémovými procesy. Časem se tato mezipaměť může zahltit a zaplnit zastaralými nebo nepotřebnými informacemi, což může potenciálně zpomalit vaše zařízení nebo způsobit jiné problémy.

Vymazání oddílu mezipaměti může pomoci zlepšit výkon a stabilitu zařízení Samsung Galaxy S21. Zde je několik důvodů, proč byste měli zvážit vymazání oddílu mezipaměti:

 • Optimalizace výkonu zařízení: Vymazáním oddílu mezipaměti můžete odstranit dočasné soubory a data, která mohou způsobovat zpoždění nebo pomalejší chod zařízení než obvykle.
 • Oprava problémů s aplikacemi nebo systémem: Pokud máte v zařízení Galaxy S21 problémy s konkrétními aplikacemi nebo systémovými funkcemi, může vymazání oddílu mezipaměti pomoci tyto problémy vyřešit. Poškozené soubory mezipaměti mohou někdy vést k selhání aplikací nebo jiným softwarovým problémům.
 • Uvolnění místa v úložišti: Protože oddíl mezipaměti hromadí dočasné soubory a data, může v zařízení zabírat značné množství úložného prostoru. Vymazáním oddílu mezipaměti můžete uvolnit úložný prostor a případně vytvořit více místa pro důležité soubory nebo instalace nových aplikací.
 • Příprava na aktualizace systému: Před instalací významné aktualizace softwaru do zařízení Galaxy S21 doporučujeme vymazat oddíl mezipaměti. Tím zajistíte odstranění všech starých nebo nekompatibilních souborů, což může pomoci předejít případným problémům s instalací nebo konfliktům s novým softwarem.
 • Odstranění obav o soukromí: Vymazání oddílu mezipaměti může pomoci odstranit veškeré citlivé nebo osobní informace, které mohou být uloženy v dočasných souborech. To může být důležité zejména v případě, že plánujete zařízení prodat nebo darovat.

Celkově lze říci, že vymazání oddílu mezipaměti v zařízení Samsung Galaxy S21 je jednoduchý a účinný způsob, jak optimalizovat výkon zařízení a vyřešit různé softwarové problémy. Jedná se o doporučený krok údržby, který může pomoci udržet hladký chod vašeho zařízení.

Průvodce krok za krokem k vymazání oddílu mezipaměti v zařízení Samsung Galaxy S21

Pokud má zařízení Samsung Galaxy S21 problémy s výkonem nebo se setkává se softwarovými závadami, může vymazání oddílu mezipaměti pomoci tyto problémy vyřešit. Oddíl mezipaměti ukládá dočasná systémová data, která se mohou časem nahromadit a způsobit problémy. Postupujte podle následujících kroků a vymažte oddíl mezipaměti v zařízení Samsung Galaxy S21:

 1. Vypněte zařízení Samsung Galaxy S21 stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud se nezobrazí nabídka napájení, a poté klepněte na možnost “Vypnout”.
 2. Po vypnutí zařízení stiskněte a podržte současně tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení.
 3. Jakmile se na obrazovce zobrazí logo Samsung, obě tlačítka uvolněte. Tím se zařízení spustí do režimu obnovení.
 4. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti přejděte na možnost “Wipe cache partition” a poté ji vyberte stisknutím tlačítka napájení.
 5. Potvrďte výběr tak, že pomocí tlačítka snížení hlasitosti přejdete na možnost “Yes” (Ano) a stisknete tlačítko napájení.
 6. Oddíl mezipaměti bude nyní vymazán. Tento proces může trvat několik minut.
 7. Po dokončení vymazání by se měla zvýraznit možnost “Restartovat systém nyní”. Stisknutím tlačítka napájení ji vyberte.
 8. Zařízení Samsung Galaxy S21 se nyní restartuje s čistým oddílem mezipaměti.

Vymazání oddílu mezipaměti může pomoci zlepšit výkon a stabilitu zařízení Samsung Galaxy S21. Jedná se o bezpečný postup, který neodstraní žádná osobní data ani nastavení. Pokud se po vymazání oddílu mezipaměti nadále objevují problémy, možná budete muset zvážit provedení obnovení továrního nastavení.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč bych měl ve svém zařízení Samsung Galaxy S21 vymazat oddíl mezipaměti?

Vymazání oddílu mezipaměti může pomoci vyřešit různé problémy v zařízení Samsung Galaxy S21, například pády aplikací, zamrzání nebo pomalý výkon. Může také pomoci vymazat dočasné soubory a uvolnit část úložného prostoru.

Jak se dostanu do režimu obnovení v zařízení Samsung Galaxy S21?

Chcete-li získat přístup k režimu obnovení na zařízení Samsung Galaxy S21, musíte zařízení nejprve vypnout. Poté stiskněte a podržte současně tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení, dokud se nezobrazí logo Samsung. Uvolněte obě tlačítka a vstoupíte do režimu obnovení.

Odstraní vymazání oddílu mezipaměti nějaká osobní data v zařízení Samsung Galaxy S21?

Ne, vymazání oddílu mezipaměti neodstraní žádná osobní data ve vašem zařízení Samsung Galaxy S21. Vymaže pouze dočasné soubory a mezipaměť uloženou aplikacemi a systémem.

Jak často bych měl vymazat oddíl mezipaměti ve svém zařízení Samsung Galaxy S21?

Pro vymazání oddílu mezipaměti v zařízení Samsung Galaxy S21 neexistuje žádný konkrétní časový rámec. Doporučujeme to provést vždy, když se vyskytnou problémy s výkonem nebo po instalaci aktualizací systému. Můžete to také provádět jako pravidelnou údržbu, aby zařízení fungovalo bez problémů.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit