Snadné kroky k opravě chyby systému PS4 NW-31246-6 v aktualizovaném průvodci pro rok 2023

post-thumb

Jak opravit chybu systému PS4 NW-31246-6 | NOVÉ a aktualizované v roce 2023

Vyskytla se u vás chyba NW-31246-6 systému PS4? Nebojte se, nejste sami. K této běžné chybě dochází, když se systém PS4 nemůže připojit k internetu. Ale nebojte se, protože pro vás máme řešení!

Obsah

Chyba NW-31246-6 může být frustrující, zejména pokud jste uprostřed intenzivní herní relace. Pomocí několika jednoduchých kroků však můžete systém PS4 opět připojit k internetu a pokračovat v herních dobrodružstvích.

Prvním krokem k odstranění chyby NW-31246-6 je kontrola internetového připojení. Ujistěte se, že je k systému PS4 bezpečně připojen kabel Wi-Fi nebo ethernetový kabel. Můžete také zkusit restartovat router, abyste zajistili nové připojení.

Pokud problém přetrvává, můžete zkusit změnit nastavení DNS v systému PS4. Zkratka DNS znamená Domain Name System (systém názvů domén) a převádí adresy webových stránek na adresy IP. Změnou nastavení DNS můžete obejít všechny problémy se sítí, které způsobují chybu NW-31246-6.

Chcete-li změnit nastavení DNS v systému PS4, přejděte do nabídky Nastavení, poté do nabídky Síť a vyberte možnost Nastavit připojení k internetu. V závislosti na typu připojení vyberte možnost Wi-Fi nebo LAN. Vyberte možnost Vlastní a zadejte adresy DNS poskytnuté poskytovatelem internetových služeb nebo použijte veřejný server DNS, například Google DNS (8.8.8.8 a 8.8.4.4). Uložte nastavení a vyzkoušejte připojení, zda byla chyba odstraněna.

Pokud změna nastavení DNS chybu neodstraní, můžete zkusit obnovit databázi systému PS4. Tento proces může pomoci vyřešit případné konflikty softwaru nebo poškozená data, která mohou způsobovat chybu NW-31246-6. Chcete-li obnovit databázi, vypněte systém PS4 a poté podržte tlačítko napájení, dokud neuslyšíte dvě pípnutí. Připojte ovladač systému PS4 pomocí kabelu USB a vyberte možnost Obnovit databázi. Tento proces může nějakou dobu trvat, proto buďte trpěliví.

Doufejme, že vám tyto kroky pomohly opravit chybu systému PS4 NW-31246-6. Pokud se stále potýkáte s problémy, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Sony a požádat o další pomoc. Nezapomeňte, že pro zajištění bezproblémového hraní je vždy dobré udržovat systém PS4 a hry aktualizované.

Snadné kroky k opravě chyby PS4 NW-31246-6 v roce 2023

Pokud vlastníte systém PS4 a setkali jste se s chybou NW-31246-6, nejste sami. Tento chybový kód se často objevuje při problémech s internetovým připojením. Naštěstí existuje několik jednoduchých kroků, kterými můžete tuto chybu opravit a vrátit se k hraní her.

Krok 1: Zkontrolujte své internetové připojení

Jako první byste měli zkontrolovat své internetové připojení. Ujistěte se, že jste připojeni ke stabilní síti a že máte správně zapojenou Wi-Fi nebo ethernetový kabel. V případě potřeby restartujte směrovač.

Krok 2: Restartujte systém PS4

Pokud je vaše internetové připojení v pořádku, ale chyba NW-31246-6 se stále objevuje, zkuste systém PS4 restartovat. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na přední straně konzole, dokud se nevypne, pak několik sekund počkejte a znovu ji zapněte. To může pomoci odstranit případné dočasné problémy se systémem.

Krok 3: Aktualizace systémového softwaru systému PS4

Zastaralý systémový software může někdy způsobovat chyby. Ujistěte se, že je na systému PS4 nainstalována nejnovější verze systémového softwaru. Chcete-li zkontrolovat aktualizace, přejděte do nabídky Nastavení, vyberte možnost “Aktualizace systémového softwaru” a podle pokynů stáhněte a nainstalujte všechny dostupné aktualizace.

Krok 4: Zakázat připojení k mediálnímu serveru

Pokud máte v systému PS4 povoleno připojení k mediálnímu serveru, zkuste jej zakázat. Přejděte do nabídky Nastavení, vyberte možnost “Síť”, poté “Připojení k mediálnímu serveru” a přepněte možnost na “Zakázat”. To může někdy chybu NW-31246-6 vyřešit.

Přečtěte si také: Jak vyřešit potíže a opravit nezapnutí zařízení Samsung Galaxy Watch 5

Krok 5: Změna nastavení DNS

Dalším možným řešením je změna nastavení DNS. Přejděte do nabídky Nastavení, vyberte možnost “Síť” a poté “Nastavit připojení k internetu”. Zvolte způsob připojení (Wi-Fi nebo Ethernet), vyberte možnost “Vlastní” a poté vyberte možnost “Automaticky” pro nastavení IP adresy, názvu hostitele DHCP a DNS. To může pomoci vyřešit případné problémy se serverem DNS.

Přečtěte si také: Jak řešit a opravit náhodné restarty a další problémy na Galaxy Note 4

Krok 6: Kontaktujte poskytovatele internetových služeb

Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, je možné, že problém spočívá v poskytovateli internetových služeb. Obraťte se na jeho zákaznickou podporu a požádejte o další pomoc. Možná budou schopni problém vyřešit nebo poskytnout další řešení.

Dodržením těchto jednoduchých kroků byste měli být schopni chybu PS4 NW-31246-6 odstranit a vrátit se k hraní svých oblíbených her. Nezapomeňte vždy aktualizovat systémový software systému PS4 a pravidelně kontrolovat připojení k internetu, abyste se s podobnými chybami v budoucnu nesetkali.

Krok 1: Zkontrolujte nastavení síťového připojení

Jedním z prvních kroků, které byste měli učinit, když se setkáte s chybou PS4 NW-31246-6, je zkontrolovat nastavení síťového připojení. Tato chyba obvykle znamená, že došlo k problému se síťovým připojením, takže ověření nastavení může pomoci problém vyřešit.

 1. Přejděte do nabídky “Nastavení” na konzoli PS4.
 2. V možnostech vyberte položku “Síť”.
 3. Vyberte možnost “Nastavit připojení k internetu”.
 4. V závislosti na typu připojení (Wi-Fi nebo Ethernet) vyberte příslušnou možnost.
 5. Pokud používáte Wi-Fi, vyberte ze seznamu svou síť a v případě potřeby zadejte heslo.
 6. Pokud používáte připojení Ethernet, ujistěte se, že je kabel správně připojen ke konzoli i ke směrovači.
 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces nastavení.
 8. Po dokončení nastavení síťového připojení se zkuste připojit k internetu a zkontrolujte, zda je chyba PS4 NW-31246-6 odstraněna. Pokud problém přetrvává, přejděte k dalšímu kroku.

Krok 2: Restartujte systém PS4 a směrovač

Pokud se chyba NW-31246-6 na systému PS4 stále vyskytuje, dalším krokem je restartování konzole PS4 i směrovače. Restartování těchto zařízení může pomoci obnovit síťové připojení a vyřešit dočasné problémy, které mohou chybu způsobovat.

Podle následujících kroků restartujte konzoli PS4 a směrovač:

 1. Vypněte systém PS4 stisknutím tlačítka napájení na přední straně konzole. Ujistěte se, že jste v nabídce možností vybrali možnost “Vypnout”.
 2. Odpojte napájecí kabel systému PS4 od elektrické zásuvky. Počkejte alespoň 10 sekund.
 3. Zatímco je systém PS4 odpojen od napájení, vypněte také směrovač odpojením jeho napájecího kabelu z elektrické zásuvky. Počkejte alespoň 10 sekund.
 4. Po 10 sekundách zapojte napájecí kabel směrovače a počkejte, až se plně restartuje.
 5. Jakmile je směrovač opět online, znovu připojte napájecí kabel k počítači PS4 a zapněte jej.

Po restartu zkontrolujte, zda chyba NW-31246-6 stále přetrvává. Pokud ano, přejděte k dalšímu kroku.

Krok 3: Aktualizace systémového softwaru systému PS4

Aktualizace systémového softwaru systému PS4 může často chybu NW-31246-6 vyřešit. Zde jsou uvedeny kroky k aktualizaci systémového softwaru systému PS4:

 1. Zapněte systém PS4 a připojte jej k internetu.
 2. Přejděte do hlavní nabídky systému PS4 a vyberte možnost “Nastavení”.
 3. V nabídce nastavení sjeďte dolů a vyberte možnost “Aktualizace systémového softwaru”.
 4. Pokud je k dispozici aktualizace, vyberte možnost “Aktualizovat nyní”.
 5. Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte nejnovější aktualizaci systémového softwaru.
 6. Po dokončení aktualizace restartujte systém PS4.

Aktualizace systémového softwaru odstraní všechny chyby nebo problémy s kompatibilitou, které mohou způsobovat chybu NW-31246-6. Během procesu aktualizace se ujistěte, že máte stabilní připojení k internetu, abyste zajistili úspěšnou aktualizaci.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY:

Co je to chyba NW-31246-6 systému PS4?

Chyba PS4 NW-31246-6 je síťová chyba, se kterou se běžně setkáváme u konzole PlayStation4. Obvykle k ní dochází při problému se síťovým připojením, nastavením DNS nebo nastavením brány firewall na konzoli.

Jak opravit chybu PS4 NW-31246-6?

Chcete-li opravit chybu PS4 NW-31246-6, můžete vyzkoušet několik kroků. Nejprve zkontrolujte připojení k internetu a resetujte směrovač. Poté ručně nakonfigurujte nastavení DNS na konzoli. Můžete také zkusit dočasně vypnout bránu firewall. Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, možná se budete muset obrátit na svého poskytovatele internetových služeb a požádat ho o další pomoc.

Proč se mi po nedávné aktualizaci zobrazuje chyba PS4 NW-31246-6?

Pokud se vám po nedávné aktualizaci zobrazuje chyba PS4 NW-31246-6, může to být způsobeno problémy s kompatibilitou mezi aktualizovaným softwarem a nastavením sítě. Zkuste obnovit výchozí nastavení sítě a znovu aktualizovat konzoli. Pokud chyba přetrvává, možná budete muset počkat na opravu nebo se obrátit na podporu PlayStation a požádat o pomoc.

Mohu opravit chybu PS4 NW-31246-6, aniž bych přišel o uložená data?

Ano, chybu PS4 NW-31246-6 můžete opravit bez ztráty uložených dat. Chyba obvykle souvisí s nastavením sítě, takže obnovení nastavení sítě nebo změna nastavení DNS by neměla mít vliv na uložená data. Pro jistotu však vždy doporučujeme svá data pravidelně zálohovat.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit