Přečtěte si, jak nastavit a používat soukromé sdílení v zařízení Samsung Galaxy S21 k šifrování souborů před odesláním

post-thumb

Jak nastavit a používat soukromé sdílení v zařízení Samsung Galaxy S21| Šifrování souboru před odesláním

Máte obavy o soukromí a bezpečnost svých souborů při jejich sdílení s ostatními? Se zařízením Samsung Galaxy S21 můžete nyní využít funkci Soukromé sdílení a zašifrovat své soubory před jejich odesláním. Tím zajistíte, že k souborům budou mít přístup a budou si je moci prohlížet pouze určení příjemci, a poskytnete tak další vrstvu ochrany svých citlivých dat.

Chcete-li v zařízení Samsung Galaxy S21 nastavit funkci Soukromé sdílení, jednoduše přejděte do nabídky Nastavení a vyberte možnost Soukromí a zabezpečení. Tam můžete povolit funkci Soukromé sdílení a přizpůsobit její nastavení svým potřebám. Můžete si zvolit, zda chcete před přístupem ke sdíleným souborům vyžadovat kód PIN nebo heslo, určit datum vypršení platnosti sdílených souborů a dokonce kdykoli zrušit přístup ke sdíleným souborům.

Obsah

Používání funkce Private Share je jednoduché a přímočaré. Když chcete sdílet soubor, stačí v nabídce sdílení vybrat možnost Soukromé sdílení. Příjemce pak můžete vybrat z kontaktů nebo zadat jejich e-mailové adresy či telefonní čísla ručně. Po výběru příjemců můžete přidat volitelnou zprávu a zadat datum vypršení platnosti sdíleného souboru. Nakonec klepněte na tlačítko Odeslat a soubor bezpečně nasdílejte.

Příjemci obdrží oznámení, že jste s nimi sdíleli soubor prostřednictvím služby Private Share. Pro přístup k souboru budou muset zadat kód PIN nebo heslo, které jste zadali během procesu nastavení. Po zadání správných přihlašovacích údajů budou moci soubor dešifrovat a zobrazit na svých vlastních zařízeních Samsung Galaxy.

Díky funkci Private Share v zařízení Samsung Galaxy S21 můžete být klidní, protože víte, že vaše citlivé soubory jsou před odesláním chráněny a zašifrovány. Ať už sdílíte osobní fotografie, důvěrné dokumenty nebo důležité obchodní soubory, služba Private Share představuje snadno použitelné a bezpečné řešení pro zajištění bezpečnosti vašich dat.

Klíčové funkce funkce Private Share v zařízení Samsung Galaxy S21:

 • Šifrování souborů před jejich odesláním
 • Přizpůsobení nastavení, jako je ochrana kódem PIN nebo heslem a datum vypršení platnosti
 • Kdykoli zrušit přístup ke sdíleným souborům.
 • Bezpečné sdílení souborů s příjemci, kteří pro přístup k nim musí zadat přihlašovací údaje.
 • Klidná mysl s vědomím, že vaše citlivá data jsou chráněna

Nastavení a používání soukromého sdílení v zařízení Samsung Galaxy S21

Pokud chcete zajistit soukromí a bezpečnost svých souborů před jejich odesláním ostatním, můžete v zařízení Samsung Galaxy S21 použít funkci Soukromé sdílení. Funkce Soukromé sdílení umožňuje šifrovat soubory a omezit k nim přístup, takže si je mohou prohlížet a stahovat pouze oprávnění příjemci.

Chcete-li nastavit a používat funkci Private Share v zařízení Galaxy S21, postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete aplikaci Galerie v zařízení Galaxy S21.
 2. Vyberte soubor, který chcete soukromě sdílet.
 3. Klepněte na ikonu Sdílet.
 4. Přejděte dolů a v seznamu možností sdílení klepněte na možnost “Soukromé sdílení”.
 5. Pokud budete vyzváni, udělte aplikaci Soukromé sdílení potřebná oprávnění.
 6. Zadejte e-mailovou adresu příjemce nebo jej vyberte ze svých kontaktů.
 7. Zvolte datum vypršení platnosti přístupu k souboru.
 8. Volitelně můžete příjemci přidat zprávu.
 9. Klepnutím na “Send” (Odeslat) sdílejte soubor soukromě.

Jakmile příjemce obdrží odkaz na soukromý soubor, bude muset ověřit svou totožnost pomocí svého účtu Samsung. Teprve po tomto ověření bude moci příjemce soubor zobrazit a stáhnout.

Pokud chcete zobrazit nebo spravovat sdílené soubory, můžete tak učinit v aplikaci Soukromé sdílení. Otevřete aplikaci, ověřte se pomocí účtu Samsung a zobrazí se seznam souborů, které jste soukromě sdíleli. Odtud můžete odebrat přístup k libovolnému souboru nebo prodloužit datum vypršení platnosti.

Používání aplikace Soukromé sdílení v zařízení Samsung Galaxy S21 je skvělý způsob, jak chránit citlivé soubory a zajistit, aby se dostaly pouze k určeným příjemcům.

Co je Soukromé sdílení a proč byste ho měli používat

Soukromé sdílení je funkce dostupná v zařízení Samsung Galaxy S21, která umožňuje šifrovat soubory před jejich odesláním ostatním uživatelům. Tato funkce zajišťuje, že vaše citlivé informace zůstanou chráněné a nepřístupné neoprávněným osobám.

Přečtěte si také: Jak opravit zelenou čáru na obrazovce Samsung Galaxy S8+

Při použití funkce Soukromé sdílení můžete kontrolovat, kdo má ke sdílenému souboru přístup a na jak dlouho. Můžete nastavit datum vypršení platnosti souboru, po kterém již nebude přístupný. To přidává další vrstvu zabezpečení a zabraňuje neomezenému přístupu k souboru.

Soukromé sdílení také umožňuje kdykoli zrušit přístup ke sdílenému souboru. Pokud zjistíte, že jste soubor sdíleli s nesprávnou osobou, nebo pokud již nechcete, aby k němu měl někdo přístup, můžete mu snadno odebrat přístupová práva. Získáte tak větší kontrolu nad sdílenými soubory a zajistíte, že k souboru bude mít přístup pouze zamýšlený příjemce.

Soukromé sdílení navíc podporuje více typů souborů, včetně dokumentů, obrázků, videí a zvukových souborů. Soubory můžete snadno sdílet z interního úložiště zařízení nebo z externího úložiště, například z karty SD nebo jednotky USB. Díky této všestrannosti lze pohodlně a bezpečně sdílet různé typy souborů.

Použití funkce Soukromé sdílení také zabraňuje přeposlání nebo uložení souboru příjemcem. To pomáhá chránit vaše duševní vlastnictví, například důvěrné dokumenty nebo materiály chráněné autorskými právy, před sdílením bez vašeho souhlasu.

Závěrem lze říci, že Private Share je výkonná funkce dostupná v zařízení Samsung Galaxy S21, která poskytuje vyšší zabezpečení a kontrolu při sdílení souborů. Šifrováním souborů, nastavením data vypršení platnosti a odvoláním přístupu můžete zajistit, že vaše citlivé informace zůstanou soukromé a bezpečné. Ať už sdílíte důležité pracovní dokumenty nebo osobní fotografie, funkce Private Share vám zajistí klid a jistotu, že jsou vaše soubory chráněny.

Jak nastavit funkci Soukromé sdílení v zařízení Samsung Galaxy S21

Soukromé sdílení je funkce v zařízení Samsung Galaxy S21, která umožňuje šifrovat soubory před jejich odesláním někomu jinému. Poskytuje další úroveň zabezpečení a zajišťuje, že k souborům bude mít přístup pouze zamýšlený příjemce.

Přečtěte si také: Co nutí lidi hrát výherní automaty?

Zde se dozvíte, jak můžete v zařízení Samsung Galaxy S21 nastavit funkci Soukromé sdílení:

 1. Otevřete aplikaci Soukromé sdílení: Vyhledejte v zařízení aplikaci Soukromé sdílení. Pokud ji nemůžete najít, můžete ji snadno vyhledat v zásuvce aplikací.
 2. Nastavení účtu: Při prvním otevření aplikace Private Share budete vyzváni k nastavení účtu. Podle pokynů na obrazovce vytvořte nový účet nebo se přihlaste pomocí stávajícího účtu Samsung.
 3. Výběr souborů ke sdílení: Po nastavení účtu můžete začít vybírat soubory, které chcete soukromě sdílet. Můžete si vybrat z různých typů souborů, včetně obrázků, videí, dokumentů a dalších.
 4. Šifrování souborů: Po výběru souborů klepněte na tlačítko “Šifrovat”. Tím vybrané soubory zašifrujete a připravíte je ke sdílení.
 5. Výběr příjemce: Dále je třeba vybrat příjemce zašifrovaných souborů. Můžete si vybrat ze svých kontaktů nebo zadat e-mailovou adresu ručně.
 6. Odeslání souborů: Po výběru příjemce klepněte na tlačítko “Odeslat” a zašifrované soubory odešlete. Příjemce obdrží odkaz ke stažení souborů.

To je vše! Úspěšně jste nastavili soukromé sdílení v zařízení Samsung Galaxy S21. Nyní můžete bezpečně sdílet zašifrované soubory se svými přáteli a rodinou.

Poznámka: Aby mohl příjemce dešifrovat a získat přístup ke sdíleným souborům, musí mít ve svém zařízení nainstalovanou aplikaci Private Share.

Jak používat funkci Private Share k šifrování a odesílání souborů

Private Share je funkce v zařízení Samsung Galaxy S21, která umožňuje šifrovat soubory před jejich odesláním ostatním uživatelům. Zde se dozvíte, jak můžete pomocí funkce Private Share chránit svá citlivá data:

 1. Otevřete soubor, který chcete odeslat, v aplikaci Galerie, Moje soubory nebo jiné kompatibilní aplikaci v zařízení Galaxy S21.
 2. Klepnutím na tlačítko Sdílet nebo na ikonu Sdílet zobrazte možnosti sdílení.
 3. V seznamu možností sdílení vyhledejte a vyberte možnost “Soukromé sdílení”. Pokud ji nemůžete najít, možná budete muset rolovat doleva nebo doprava, abyste získali přístup k dalším možnostem.
 4. Na obrazovce Soukromé sdílení se zobrazí náhled souboru a možnosti přizpůsobení nastavení sdílení.
 5. Klepněte na pole příjemce a zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo osoby, které chcete soubor odeslat. V případě potřeby můžete přidat více příjemců.
 6. Klepnutím na ikonu kalendáře a výběrem data můžete nastavit datum vypršení platnosti sdíleného souboru. Po uplynutí zadaného data již nebude soubor příjemcům přístupný.
 7. Pokud chcete ke sdílenému souboru přidat zprávu, klepněte na pole pro zprávu a zadejte požadovanou zprávu.
 8. Jakmile jste připraveni, klepnutím na tlačítko Odeslat soubor zašifrujete a odešlete. Příjemce obdrží zabezpečený odkaz ke stažení souboru.
 9. Pokud si to rozmyslíte a budete chtít zrušit přístup ke sdílenému souboru, můžete tak učinit otevřením aplikace Soukromé sdílení a výběrem souboru na kartě “Odeslané”. Klepnutím na tlačítko “Odvolat přístup” znemožníte příjemci další přístup k souboru.

Pomocí aplikace Private Share můžete zajistit, že vaše soubory budou bezpečně zašifrované a přístupné pouze zamýšleným příjemcům. Je to pohodlný způsob ochrany citlivých dat při sdílení souborů ze zařízení Samsung Galaxy S21.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Mohu použít funkci Private Share k šifrování jakéhokoli typu souboru?

Ano, aplikaci Private Share můžete použít k šifrování jakéhokoli typu souboru, včetně fotografií, videí, dokumentů a dalších. Aplikace umožňuje vybrat soubory, které chcete zašifrovat a bezpečně odeslat.

Jak bezpečné je šifrování používané službou Private Share?

Aplikace Private Share používá k zabezpečení vašich souborů silné šifrovací algoritmy. Využívá 256bitové šifrování AES (Advanced Encryption Standard), které je považováno za vysoce bezpečné a prakticky neprolomitelné. Tím je zajištěno, že vaše soubory zůstanou během přenosu chráněny.

Mohu nastavit heslo pro šifrované soubory?

Ano, v aplikaci Private Share můžete nastavit heslo pro šifrované soubory. Při odesílání zašifrovaného souboru můžete nastavit heslo, které musí příjemce zadat, aby mohl soubor dešifrovat a získat k němu přístup. To přidává vašim souborům další vrstvu zabezpečení.

Je služba Private Share dostupná i pro jiná zařízení Samsung?

V současné době je služba Private Share dostupná výhradně pro zařízení Samsung Galaxy S21. V budoucnu může být rozšířena i na další zařízení Samsung, ale neexistuje žádné oficiální potvrzení ani časový plán její dostupnosti na jiných zařízeních.

Co je Private Share v zařízení Samsung Galaxy S21?

Soukromé sdílení je funkce dostupná v zařízení Samsung Galaxy S21, která umožňuje šifrovat soubory před jejich odesláním ostatním uživatelům. Poskytuje tak další vrstvu zabezpečení, která zajistí, že k souborům bude mít přístup pouze zamýšlený příjemce.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit