Jak vyřešit potíže s Galaxy S22, který nepřijímá textové zprávy

post-thumb

Co dělat, když Galaxy S22 nemůže přijímat textové zprávy

Pokud máte potíže se zařízením Galaxy S22, které nepřijímá textové zprávy, můžete provést několik kroků k vyřešení problému. Tento článek vás provede procesem identifikace a řešení problému a zajistí, abyste nepřišli o žádné důležité zprávy.

Nejprve zkontrolujte sílu signálu. Špatné pokrytí sítě může často vést k problémům s doručováním zpráv. Ujistěte se, že se nacházíte v oblasti se silným signálem, nebo se přesuňte na jiné místo a zjistěte, zda problém přetrvává.

Obsah

Poté restartujte telefon. Jednoduchý restart může někdy vyřešit drobné softwarové závady, které mohou být příčinou problému. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na zařízení Galaxy S22, dokud se nezobrazí nabídka napájení, a poté výběrem možnosti “Restartovat” restartujte zařízení.

Pokud restart problém nevyřeší, zkuste zkontrolovat nastavení zpráv. Otevřete aplikaci Zprávy v zařízení Galaxy S22 a poté přejděte do nabídky Nastavení > Nastavení chatu. Zkontrolujte, zda je povolena možnost “SMS/MMS” a zda nejsou zavedena žádná omezení nebo filtry, které by mohly blokovat příchozí zprávy.

Pokud vše ostatní selže, zkuste kontaktovat svého poskytovatele služeb. Ten vám může pomoci s řešením problému nebo poskytnout další pokyny k jeho vyřešení. Vyplatí se také ověřit, zda ve vaší oblasti nejsou známy nějaké problémy se sítí, které by mohly ovlivňovat doručování zpráv.

Dodržením těchto kroků pro řešení potíží byste měli být schopni vyřešit všechny problémy, které se vyskytly v souvislosti s nepřijímáním textových zpráv zařízením Galaxy S22. Nezapomeňte si poznamenat všechny chybové zprávy nebo opakující se problémy, protože tyto informace mohou být užitečné při hledání pomoci u poskytovatele služeb nebo podpory společnosti Samsung.

Jak vyřešit potíže se zařízením Galaxy S22, které nepřijímá textové zprávy

Máte potíže s příjmem textových zpráv na zařízení Galaxy S22? Nebojte se, existuje několik kroků, kterými můžete tento problém vyřešit a odstranit. Postupujte podle níže uvedeného průvodce řešením potíží, aby vám textové zprávy opět chodily.

Přečtěte si také: Největší jackpot v Keni představuje sázka Mozzart
 1. Zkontrolujte sílu signálu: Špatné pokrytí sítě může způsobit problémy s přijímáním textových zpráv. Zkontrolujte, zda máte silný a stabilní mobilní signál. Pokud se nacházíte v oblasti se slabým pokrytím, zkuste se přesunout na jiné místo nebo kontaktujte svého mobilního operátora a požádejte ho o pomoc.
 2. Restart zařízení: Jednoduchý restart zařízení může často vyřešit drobné softwarové problémy, které mohou bránit zařízení Galaxy S22 v přijímání textových zpráv. Stisknutím a podržením tlačítka napájení a výběrem možnosti “Restartovat” restartujte telefon.
 3. Zkontrolujte nastavení zpráv: Zkontrolujte, zda je nastavení zpráv správně nakonfigurováno. Přejděte do nabídky nastavení, vyberte možnost “Zprávy” a zkontrolujte, zda je správně nastaveno “Centrum zpráv” a další příslušná nastavení.
 4. Vymazání mezipaměti aplikace pro zasílání zpráv: Data uložená v mezipaměti mohou někdy způsobovat problémy s přijímáním zpráv. Vymažte mezipaměť aplikace pro zasílání zpráv tak, že přejdete do nabídky nastavení, vyberete “Aplikace”, v seznamu vyhledáte aplikaci pro zasílání zpráv a zvolíte “Vymazat mezipaměť”.
 5. Aktualizace aplikace pro zasílání zpráv: Ujistěte se, že je vaše aplikace pro zasílání zpráv aktuální. Aktualizace mohou často obsahovat opravy chyb a vylepšení, která mohou vyřešit problémy s příjmem zpráv. Zkontrolujte v obchodě Google Play všechny dostupné aktualizace aplikace pro zasílání zpráv.
 6. Zkontrolujte aktualizace softwaru: Zastaralý software může někdy způsobovat problémy s doručováním zpráv. Přejděte do nabídky nastavení, vyberte možnost “Aktualizace softwaru” a zkontrolujte všechny dostupné aktualizace pro zařízení Galaxy S22. Nainstalujte všechny aktualizace, pokud jsou k dispozici.
 7. Zakázat veškerá nastavení blokování nebo filtrování: Zkontrolujte, zda nemáte v telefonu povoleny funkce blokování hovorů nebo zpráv. Vypněte všechna nastavení blokování nebo filtrování, která vám mohou bránit v přijímání textových zpráv.
 8. Zkuste použít jinou aplikaci pro zasílání zpráv: Pokud problém přetrvává, zkuste použít jinou aplikaci pro zasílání zpráv, abyste zjistili, zda problém nespočívá v aplikaci, kterou právě používáte. Stáhněte si jinou aplikaci pro zasílání zpráv z obchodu Google Play a zjistěte, zda jejím prostřednictvím můžete přijímat textové zprávy.
 9. Kontaktujte svého mobilního operátora: Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, je možné, že se jedná o problém se sítí vašeho mobilního operátora nebo s nastavením vašeho účtu. Obraťte se na zákaznickou podporu svého mobilního operátora a požádejte o další pomoc.

Dodržováním těchto kroků při řešení problémů byste měli být schopni vyřešit problém s nepřijímáním textových zpráv ve vašem zařízení Galaxy S22. Pokud problém přetrvává, zvažte kontaktování zákaznické podpory společnosti Samsung, která vám poskytne další pomoc.

Možné příčiny problému

Důvodů, proč zařízení Galaxy S22 nepřijímá textové zprávy, může být několik. Mezi možné příčiny problému patří např:

 • Problémy se sítí nebo signálem: Špatné pokrytí sítě nebo slabý signál mohou způsobit, že zařízení nepřijímá textové zprávy. To může být způsobeno vaší polohou nebo problémy s vaším poskytovatelem služeb.
 • Zablokované kontakty: Je možné, že číslo odesílatele bylo ve vašem zařízení zablokováno. Zkontrolujte nastavení seznamu blokovaných kontaktů a ujistěte se, že číslo odesílatele není blokováno.
 • Závady softwaru: Problém může způsobovat softwarová závada nebo chyba v zařízení. Může to být způsobeno nedávnou aktualizací softwaru nebo nekompatibilní aplikací.
 • Špatně nakonfigurované nastavení zpráv: Je možné, že nastavení zpráv ve vašem zařízení je špatně nakonfigurováno, což brání přijímání textových zpráv. Zkontrolujte, zda jsou nastavení zpráv správně nastavena.
 • Plné úložiště zpráv: Pokud je úložiště zpráv vašeho zařízení plné, je možné, že nebude moci přijímat nové textové zprávy. Problém vyřešíte odstraněním starých zpráv nebo uvolněním místa.
 • Nesprávné číslo centra zpráv: Číslo centra zpráv je zodpovědné za směrování textových zpráv do vašeho zařízení. Pokud je číslo centra zpráv nesprávné nebo špatně nakonfigurované, zařízení nemusí přijímat textové zprávy. Ověřte správné číslo centra zpráv u svého poskytovatele služeb.

Toto jsou jen některé z možných příčin problému. Řešení problému bude zahrnovat kontrolu a řešení každé možné příčiny zvlášť.

Kroky k odstranění potíží se zařízením Galaxy S22, které nepřijímá textové zprávy

Pokud máte problémy se zařízením Galaxy S22, které nepřijímá textové zprávy, existuje několik kroků k vyřešení problému. Vyzkoušejte následující kroky:

Přečtěte si také: Můj Galaxy S10 se po aktualizaci systému Android 10 vypnul? Tady je oprava!
 1. Zkontrolujte sílu signálu telefonu: Zkontrolujte, zda má telefon silný signál, a to tak, že zkontrolujete pruhy signálu nebo indikátor v horní části obrazovky. Pokud je signál slabý nebo chybí, zkuste se přesunout na jiné místo s lepším příjmem.
 2. Restartujte telefon: Někdy může jednoduchý restart vyřešit drobné softwarové závady, které mohou být příčinou problému. Stiskněte a podržte tlačítko napájení a v nabídce možností vyberte možnost “Restartovat” nebo “Restartovat”.
 3. Zkontrolujte nastavení zpráv: Zkontrolujte, zda je nastavení zpráv správně nakonfigurováno. Přejděte do aplikace Zprávy, klepněte na ikonu nabídky (obvykle tři tečky nebo čáry) a vyberte možnost “Nastavení”. Vyhledejte možnosti týkající se příjmu zpráv a zkontrolujte, zda jsou povoleny.
 4. Vymažte mezipaměť aplikace pro zasílání zpráv: Data uložená v mezipaměti mohou někdy narušovat správnou funkci aplikace pro zasílání zpráv. Přejděte do aplikace Nastavení, vyberte “Aplikace” nebo “Aplikace”, najděte aplikaci pro zasílání zpráv a klepněte na ni. Poté vyberte “Úložiště” a klepněte na “Vymazat mezipaměť”.
 5. Aktualizujte aplikaci pro zasílání zpráv: Zastaralé verze aplikací mohou někdy obsahovat chyby, které brání přijímání textových zpráv. Otevřete aplikaci Obchod Play, vyhledejte aplikaci pro zasílání zpráv a pokud je k dispozici aktualizace, vyberte možnost “Aktualizovat”.
 6. Zkontrolujte paměť zpráv: Pokud je paměť zpráv v telefonu plná, nemusí být možné přijímat nové zprávy. Odstraňte nepotřebné zprávy nebo je přesuňte na externí paměťové zařízení, abyste uvolnili místo.
 7. Vypněte všechny aplikace třetích stran pro zasílání zpráv: Pokud jste nainstalovali aplikace třetích stran pro zasílání zpráv, mohou být v konfliktu s výchozí aplikací pro zasílání zpráv. Zakázáním nebo odinstalováním těchto aplikací zjistíte, zda se problém vyřeší.
 8. Obnovte nastavení sítě: Obnovení nastavení sítě může pomoci vyřešit problémy s připojením. Přejděte do aplikace Nastavení, vyberte “Systém”, poté “Obnovit” a klepněte na “Obnovit nastavení sítě”. Všimněte si, že se tím odstraní všechny uložené sítě Wi-Fi a párování Bluetooth.
 9. Obraťte se na svého operátora: Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, doporučujeme kontaktovat svého mobilního operátora a požádat ho o další pomoc. Ten může zkontrolovat, zda nedochází k problémům souvisejícím se sítí nebo účtem, které brání přijímání textových zpráv na zařízení Galaxy S22.

Dodržením těchto kroků pro řešení problémů byste měli být schopni vyřešit problém s nepřijímáním textových zpráv ve vašem zařízení Galaxy S22. Pokud problém přetrvává, může se jednat o hardwarový problém a měli byste zvážit kontaktování podpory společnosti Samsung nebo návštěvu servisního střediska pro další pomoc.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč nepřijímám textové zprávy ve svém zařízení Galaxy S22?

Pokud na zařízení Galaxy S22 nepřijímáte textové zprávy, může to mít několik důvodů. Nejprve se ujistěte, že je telefon připojen ke stabilní síti. Můžete zkusit zapnout a vypnout režim letadlo, abyste obnovili síťové připojení. Dále zkontrolujte, zda není schránka přijatých zpráv v telefonu plná. Pokud ano, odstraňte některé staré zprávy, abyste uvolnili místo. Další příčinou může být, že aplikace pro zasílání zpráv v telefonu není nastavena jako výchozí aplikace pro zasílání zpráv. Přejděte do nastavení a zkontrolujte, zda je aplikace pro zasílání zpráv vybrána jako výchozí. A konečně je také možné, že je problém v síti odesílatele nebo v samotném telefonu odesílatele. Kontaktujte poskytovatele sítě nebo odesílatele, abyste vyloučili vnější problémy.

Jak mohu vyřešit problém s nepřijímáním textových zpráv v zařízení Galaxy S22?

Pokud se potýkáte s problémem nepřijímání textových zpráv na zařízení Galaxy S22, můžete se pokusit problém vyřešit několika kroky. Nejprve restartujte telefon jeho vypnutím a opětovným zapnutím. To může pomoci obnovit síťové připojení. Dále zkontrolujte, zda je telefon v režimu Letadlo. Pokud ano, vypněte jej, abyste povolili příchozí zprávy. Měli byste také zkontrolovat, zda je aplikace pro zasílání zpráv nastavena jako výchozí aplikace. Přejděte do nastavení, najděte část “Aplikace” nebo “Aplikace” a vyberte aplikaci pro zasílání zpráv jako výchozí. Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, můžete zkusit obnovit nastavení sítě. Přejděte do nastavení, najděte “Obecná správa” nebo “Systém” a vyhledejte možnosti “Resetovat”. Zvolte obnovení nastavení sítě, ale mějte na paměti, že tím budou odstraněna všechna uložená hesla Wi-Fi a připojení Bluetooth. Pokud problém přetrvává, doporučujeme kontaktovat poskytovatele sítě nebo zvážit návštěvu odborného technika.

Co mám dělat, když můj Galaxy S22 nepřijímá textové zprávy od určitého kontaktu?

Pokud na zařízení Galaxy S22 nepřijímáte textové zprávy od konkrétního kontaktu, můžete provést několik kroků k odstranění potíží. Nejprve se ujistěte, že jste kontakt omylem nezablokovali. Přejděte do nastavení telefonu, vyhledejte část “Blokovat” nebo “Blokované kontakty” a zkontrolujte, zda je kontakt uveden v seznamu. Pokud tam je, odblokujte ho, abyste mohli přijímat jeho zprávy. Pokud kontakt není zablokován, požádejte odesílatele, aby zkontroloval, zda správně zadal vaše telefonní číslo. Někdy může jednoduchá chyba v zadání telefonního čísla vést k problémům s doručením zprávy. Dále zkontrolujte, zda kontakt nemá v telefonu povoleno nějaké nastavení blokování nebo filtrování. Měl by se ujistit, že vaše číslo není blokováno nebo označeno jako spam. Pokud problém přetrvává, můžete vy i kontakt zkusit restartovat své telefony nebo se obrátit na poskytovatele sítě a požádat o další pomoc.

Existuje způsob, jak vyřešit problém s nepřijímáním textových zpráv na zařízení Galaxy S22, aniž bych musel kontaktovat poskytovatele sítě?

Ano, existuje několik kroků k řešení problémů, které můžete vyzkoušet před kontaktováním poskytovatele sítě, pokud na zařízení Galaxy S22 nepřijímáte textové zprávy. Nejprve zkontrolujte, zda je software telefonu aktuální. Přejděte do nastavení, vyhledejte položku “Aktualizace softwaru” nebo “Aktualizace systému” a zkontrolujte, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace. Instalací nejnovějšího softwaru lze často vyřešit různé problémy, včetně problémů s doručováním textových zpráv. Dále zkuste vyjmout a znovu vložit kartu SIM. Vypněte telefon, vysuňte přihrádku na kartu SIM pomocí nástroje na vyjmutí karty SIM nebo sponky, vyjměte kartu SIM a poté ji opatrně vložte zpět. To může pomoci obnovit spojení mezi telefonem a sítí. Můžete také zkusit použít jinou aplikaci pro zasílání zpráv, abyste zjistili, zda problém nespočívá ve výchozí aplikaci. Stáhněte si z obchodu Google Play nějakou aplikaci pro zasílání zpráv a nastavte ji jako výchozí, abyste zjistili, zda prostřednictvím této aplikace přijímáte zprávy. Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, možná budete muset kontaktovat svého poskytovatele sítě a požádat ho o další pomoc.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit