Můj Galaxy S10 se po aktualizaci systému Android 10 vypnul? Tady je oprava!

post-thumb

Můj Galaxy S10 se po aktualizaci na Android 10 sám vypnul. Zde je oprava!

Jste jedním z mnoha uživatelů Galaxy S10, kterým se stalo, že se jejich zařízení po aktualizaci na Android 10 náhle vypnulo? Pokud ano, nejste sami. Tento problém hlásí mnoho uživatelů a může být poměrně frustrující. Naštěstí existuje několik kroků, kterými můžete problém vyřešit a telefon opět zprovoznit.

Obsah

Nejprve zkuste provést měkký reset zařízení Galaxy S10. To lze provést současným stisknutím a podržením tlačítka snížení hlasitosti a tlačítka napájení, dokud se neobjeví logo Samsung. Tím donutíte telefon k restartování a můžete vyřešit případné softwarové problémy, které způsobují neočekávané vypnutí.

Pokud softwarový reset nepomůže, můžete zkusit vymazat oddíl mezipaměti zařízení. Za tímto účelem vypněte telefon a poté stiskněte a podržte současně tlačítko zvýšení hlasitosti, tlačítko napájení a tlačítko Bixby. Jakmile se zobrazí nabídka obnovení systému Android, pomocí tlačítka snížení hlasitosti zvýrazněte položku “wipe cache partition” a stisknutím tlačítka napájení ji vyberte. Tím vymažete všechny dočasné systémové soubory, které mohou způsobovat problém.

Pokud výše uvedené kroky problém nevyřeší, možná bude nutné provést v zařízení Galaxy S10 obnovení továrního nastavení. Tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto je důležité před pokračováním zálohovat všechny důležité soubory nebo informace. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení, vyberte “Obecná správa”, poté “Obnovení” a nakonec “Obnovení továrních dat”. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces.

Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, bude možná nutné kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo přinést zařízení k odbornému technikovi, který vám poskytne další pomoc. Ten může být schopen diagnostikovat a opravit veškeré hardwarové problémy, které mohou být příčinou neočekávaného vypnutí.

Závěrem lze říci, že pokud se váš Galaxy S10 po aktualizaci systému Android 10 vypnul, můžete k vyřešení problému podniknout několik kroků. Zkuste provést softwarový reset, vymazat oddíl mezipaměti nebo provést obnovení továrního nastavení. Pokud tato řešení nefungují, obraťte se na podporu společnosti Samsung nebo na odborného technika, který vám pomůže. Nedovolte, aby vám tento problém zkazil zážitek z používání zařízení Galaxy S10!

Můj Galaxy S10 se po aktualizaci systému Android 10 vypnul?

Pokud se váš Galaxy S10 po aktualizaci na Android 10 vypnul, nejste sami. Tento problém po aktualizaci operačního systému svého zařízení nahlásilo mnoho uživatelů. I když to může být frustrující, existuje několik možných řešení, kterými můžete problém zkusit vyřešit.

 1. Provedení nuceného restartu: Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu přibližně 10 sekund, dokud se zařízení nerestartuje. To pomůže obnovit systém a odstranit případné dočasné závady.
 2. Kontrola vybití baterie: Ujistěte se, že baterie telefonu není vybitá. Připojte jej k nabíječce a počkejte několik minut, zda se zapne. Pokud je baterie zcela vybitá, může nějakou dobu trvat, než zařízení zareaguje.
 3. Přechod do režimu obnovení: Pokud nucený restart nefunguje, zkuste zařízení spustit do režimu obnovení. To provedete tak, že společně stisknete a podržíte tlačítko napájení, tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko Bixby (je-li k dispozici), dokud se nezobrazí obrazovka režimu obnovení. Tam můžete vybrat možnost “Restartovat systém nyní” a restartovat zařízení.
 4. Obnovení továrního nastavení: Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení. Mějte na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto si předtím nezapomeňte zálohovat důležité soubory. Chcete-li obnovit tovární nastavení zařízení Galaxy S10, přejděte do Nastavení > Obecná správa > Reset > Obnovení továrních dat. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces.

Pokud problém přetrvává i po vyzkoušení těchto řešení, bude nejlepší kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit odborného technika, který vám poskytne další pomoc. Ten bude schopen diagnostikovat a vyřešit veškeré hardwarové nebo softwarové problémy, které mohou být příčinou problému.

Nezapomeňte své zařízení vždy aktualizovat pomocí nejnovějších softwarových záplat a aktualizací zabezpečení, abyste zajistili optimální výkon a stabilitu.

Běžné problémy s napájením Galaxy S10 po aktualizaci systému Android 10

Po aktualizaci systému Android 10 v zařízení Galaxy S10 se můžete setkat s některými problémy souvisejícími s napájením. Zde jsou uvedeny některé z běžných problémů a jejich možná řešení:

 • Samovolné vypínání telefonu: Někteří uživatelé hlásí, že se jejich Galaxy S10 po aktualizaci systému Android 10 náhodně vypíná. To může být způsobeno různými faktory, například softwarovými závadami nebo hardwarovými problémy. Chcete-li tento problém vyřešit, zkuste následující kroky:
 • Proveďte měkký reset současným stisknutím a podržením tlačítek Napájení a Snížení hlasitosti po dobu přibližně 10 sekund, dokud se zařízení nerestartuje.
 • Zkontrolujte, zda nejsou k dispozici aktualizace softwaru, a nainstalujte je.
 • Vymažte oddíl mezipaměti podle následujících kroků:
  • Vypněte zařízení.
  • Stiskněte a podržte současně tlačítka Napájení, Zvýšení hlasitosti a Bixby, dokud se nezobrazí logo Samsung.
  • Pomocí tlačítka snížení hlasitosti přejděte na možnost “Wipe cache partition” a stisknutím tlačítka napájení ji vyberte.
  • Výběr možnosti “Ano” potvrďte.
  • Po dokončení procesu vyberte možnost “Restartovat systém nyní”.
 • Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu společnosti Samsung nebo navštivte servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.
 • Rychlé vybíjení baterie: Dalším častým problémem po aktualizaci systému Android 10 je rychlé vybíjení baterie. Zde je několik tipů, jak prodloužit výdrž baterie:
Přečtěte si také: Obrovská aktualizace hry Dota Underlords: nové funkce a vlastnosti
 • Snižte jas obrazovky a dobu trvání časového limitu.
 • Vypněte nepotřebné funkce, jako je Always-On Display a obnovování aplikací na pozadí.
 • Zavřete nepoužívané aplikace spuštěné na pozadí.
 • Použijte optimalizované nastavení baterie tak, že přejdete do Nastavení > Péče o zařízení > Baterie.
 • Vypněte všechny aplikace nebo widgety vyčerpávající baterii.
 • Pomalé nabíjení: Pokud se váš Galaxy S10 po aktualizaci systému Android 10 nabíjí pomalu, zkuste provést následující kroky:
Přečtěte si také: Srovnání Google Pixel vs Samsung Galaxy S7: Který smartphone s Androidem je lepší?
 • Ujistěte se, že používáte originální nabíječku a kabel dodané se zařízením.
 • Zkontrolujte, zda v nabíjecím portu nejsou nějaké nečistoty, a v případě potřeby jej vyčistěte.
 • Zkuste zařízení nabíjet v jiné zásuvce nebo pomocí jiné nabíječky.
 • Povolte funkci “Rychlé nabíjení kabelem” v nabídce Nastavení > Péče o zařízení > Baterie.
 • Pokud problém přetrvává, zvažte možnost nechat nabíjecí port zkontrolovat a opravit odborníkem.

Pokud žádné z těchto řešení nevyřeší vaše problémy s napájením zařízení Galaxy S10 po aktualizaci na systém Android 10, doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Samsung nebo navštívit servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.

Jak opravit vypínání zařízení Galaxy S10 po aktualizaci systému Android 10?

Pokud se váš Galaxy S10 po instalaci aktualizace Android 10 sám vypíná, můžete se pokusit vyřešit tento problém několika kroky.

 1. Provedení měkkého resetu: Začněte provedením měkkého resetu zařízení Galaxy S10. Jednoduše stiskněte a podržte společně tlačítka snížení hlasitosti a napájení po dobu přibližně 10 sekund, dokud zařízení nezavibruje a nerestartuje se.
 2. Vymazání oddílu mezipaměti: Pokud softwarový reset problém nevyřeší, zkuste v zařízení Galaxy S10 vymazat oddíl mezipaměti. Chcete-li to provést, vypněte zařízení, poté stiskněte a podržte společně tlačítka Zvýšení hlasitosti a Bixby a současně stiskněte a podržte tlačítko Napájení. Až se zobrazí logo systému Android a zařízení přejde do režimu obnovení, uvolněte všechna tlačítka. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti přejděte na možnost “Wipe cache partition” a stisknutím tlačítka Napájení ji vyberte. Nakonec potvrďte výběr možnosti “Ano” a vymažte oddíl mezipaměti. Po dokončení procesu restartujte zařízení.
 3. Obnovení továrního nastavení: Pokud předchozí kroky nefungovaly, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení zařízení Galaxy S10. Mějte však na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto si nejdříve nezapomeňte zálohovat důležité soubory. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení, vyberte možnost “Účty a zálohování” a poté vyberte možnost “Zálohování a obnovení”. Nakonec vyberte možnost “Obnovení továrních dat” a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste proces dokončili.
 4. Kontaktujte podporu společnosti Samsung: Pokud žádný z předchozích kroků problém nevyřešil, doporučujeme obrátit se na podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc. V případě potřeby vám mohou poskytnout další pokyny nebo nabídnout řešení opravy.

Dodržením těchto kroků byste měli být schopni vyřešit problém s vypínáním zařízení Galaxy S10 po aktualizaci systému Android 10. Nezapomeňte své zařízení vždy aktualizovat pomocí nejnovějších softwarových aktualizací, abyste se vyhnuli případným problémům v budoucnu.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč se můj Galaxy S10 po aktualizaci systému Android 10 vypnul?

Důvody vypnutí zařízení Galaxy S10 po aktualizaci systému Android 10 mohou být různé. Může to být způsobeno softwarovou závadou, nedostatečnou kapacitou baterie nebo hardwarovými problémy.

Jak mohu opravit svůj Galaxy S10, pokud se po aktualizaci systému Android 10 vypnul?

Pokud se váš Galaxy S10 po aktualizaci systému Android 10 vypnul, zkuste provést nucený restart současným podržením tlačítka napájení a tlačítka snížení hlasitosti po dobu přibližně 10 sekund. Pokud to nepomůže, můžete zkusit telefon alespoň 30 minut nabíjet a poté se znovu pokusit o nucený restart. Pokud problém přetrvává, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.

Existuje způsob, jak zabránit vypnutí zařízení Galaxy S10 po aktualizaci systému Android 10?

I když je obtížné zcela zabránit jakýmkoli problémům během aktualizace, existuje několik kroků, které můžete podniknout, abyste minimalizovali pravděpodobnost, že se váš Galaxy S10 po aktualizaci na Android 10 vypne. Před spuštěním aktualizace se ujistěte, že je telefon dostatečně nabitý, vymažte mezipaměť nebo dočasné soubory a zajistěte stabilní připojení k internetu. Kromě toho je vždy dobré před provedením jakékoli aktualizace softwaru zálohovat důležitá data.

Co mám dělat, pokud se můj Galaxy S10 po provedení kroků pro řešení potíží stále nezapíná?

Pokud se váš Galaxy S10 ani po provedení kroků pro řešení potíží uvedených v článku nezapne, možná budete muset vyzkoušet některá pokročilá řešení. Ta mohou zahrnovat použití softwaru Smart Switch společnosti Samsung k obnovení telefonu, spuštění režimu obnovení a provedení resetu systému nebo kontaktování podpory společnosti Samsung pro další pomoc.

Může aktualizace softwaru způsobit trvalé poškození zařízení Galaxy S10?

Ve většině případů by aktualizace softwaru neměla způsobit trvalé poškození zařízení Galaxy S10. Existuje však malá možnost, že se během procesu aktualizace něco pokazí, což by potenciálně mohlo vést k problémům s vaším zařízením. Před provedením aktualizace softwaru je vždy dobré zálohovat důležitá data a v případě výskytu problémů postupovat podle doporučených kroků pro řešení problémů.

Proč se můj Galaxy S10 po aktualizaci systému Android 10 vypnul?

Existuje několik možných důvodů, proč se váš Galaxy S10 po aktualizaci systému Android 10 vypnul. Může to být způsobeno softwarovými závadami, konflikty s některými aplikacemi nebo dokonce hardwarovými problémy. Doporučujeme vyzkoušet několik kroků k odstranění problému.

Jak mohu opravit svůj Galaxy S10, pokud se po aktualizaci systému Android 10 vypnul?

Pokud se váš Galaxy S10 po aktualizaci systému Android 10 vypnul, můžete vyzkoušet následující opravy: 1) Proveďte měkký reset současným podržením tlačítka napájení a tlačítka snížení hlasitosti, dokud se telefon nerestartuje. 2) Spusťte telefon do nouzového režimu a zjistěte, zda problém přetrvává. 3) Vymažte oddíl mezipaměti telefonu. 4) V krajním případě proveďte obnovení továrního nastavení telefonu Galaxy S10. Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit