Jak vyřešit potíže a opravit sušičku LG, která se nechce zapnout

post-thumb

Jak opravit nezapnutí sušičky LG

Pokud jste se někdy setkali s frustrující zkušeností, kdy jste se snažili usušit prádlo, ale zjistili jste, že se vaše sušička LG nechce zapnout, nejste sami. S tímto problémem se setkalo mnoho majitelů sušiček LG, ale dobrou zprávou je, že existují kroky, kterými můžete problém odstranit a vyřešit. V tomto článku vás provedeme některými běžnými příčinami, proč se sušička nechce zapnout, a nabídneme vám praktická řešení, která vám pomohou spotřebič opět zprovoznit.

Jednou z prvních věcí, které je třeba zkontrolovat, když se sušička LG nechce zapnout, je napájení. Ujistěte se, že je sušička správně zapojena do elektrické zásuvky a že zásuvka funguje správně. To můžete provést tak, že zapojíte jiné zařízení nebo spotřebič a zkontrolujete, zda se zapne. Pokud zásuvka nefunguje, možná budete muset resetovat jistič nebo vyměnit přepálenou pojistku.

Obsah

Další možnou příčinou nefunkčnosti sušičky LG je vypnutá bezpečnostní funkce. Sušičky LG mají často bezpečnostní funkce, jako je tepelná pojistka nebo dveřní spínač, které mohou vypnout a zabránit zapnutí sušičky. Pokyny k resetování těchto bezpečnostních funkcí naleznete v uživatelské příručce nebo na webových stránkách společnosti LG. Pokud problém přetrvává, bude možná nutné vadnou součástku vyměnit.

Pokud není problém v napájení ani v bezpečnostních prvcích, je možné, že je problém v řídicí desce nebo ve startovacím spínači. V takovém případě bude možná nutné zavolat na pomoc odborného technika. Ten bude schopen diagnostikovat a vyřešit veškeré elektrické nebo mechanické problémy se sušičkou LG.

Závěrem lze říci, že sušička, která se nechce zapnout, může být frustrujícím problémem, ale existuje několik možných příčin a řešení, které je třeba prozkoumat. Zkontrolováním napájení, resetováním případných vypnutých bezpečnostních prvků a případným vyhledáním odborné pomoci můžete sušičku LG v krátké době zprovoznit.

Sušička LG se nechce zapnout: Průvodce řešením problémů a opravou

Pokud se vaše sušička LG nezapíná, může to být frustrující a nepříjemné. Než však propadnete panice a zavoláte odbornou pomoc, můžete provést několik kroků k odstranění potíží a pokusit se problém vyřešit sami.

 1. Zkontrolujte zdroj napájení: Nejprve byste se měli ujistit, že je sušička správně zapojena do funkční elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda ostatní zařízení zapojená do stejné zásuvky fungují, případně zkuste sušičku zapojit do jiné zásuvky.
 2. Nastavte jistič: Pokud je sušička zapojena a zásuvka je funkční, zkontrolujte jistič. Jistič resetujte jeho vypnutím a opětovným zapnutím.
 3. Zkontrolujte dveřní spínač: Dveřní spínač je bezpečnostní prvek, který zabraňuje spuštění sušičky, pokud nejsou dveře zcela zavřené. Zkontrolujte, zda jsou dvířka bezpečně zavřená a zda není spínač poškozený nebo zaseknutý.
 4. Kontrola ovládacího panelu: Zkontrolujte, zda jsou ovládací prvky a nastavení sušičky správně nastaveny. Vyzkoušejte různá nastavení, abyste zjistili, zda se sušička zapne.
 5. Zkontrolujte tepelnou pojistku: Tepelná pojistka je bezpečnostní prvek, který může v případě přehřátí sušičky přerušit její napájení. Pomocí multimetru zkontrolujte spojitost tepelné pojistky. Pokud je přepálená, vyměňte ji za novou.
 6. Kontrola napájecího kabelu: Zkontrolujte, zda napájecí kabel nevykazuje známky poškození. Pokud jsou na něm nějaké řezy nebo obnažené dráty, bude možná nutné kabel vyměnit.
 7. Vyžádejte si odbornou pomoc: Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, doporučujeme kontaktovat odborného opraváře spotřebičů. Ti mají znalosti a nástroje pro diagnostiku a opravu složitějších problémů.

Nezapomeňte, že při řešení problémů s elektrickými spotřebiči vždy upřednostňujte bezpečnost. Pokud si nejste jisti některým krokem nebo vám není příjemný, je nejlepší vyhledat odbornou pomoc.

Problémy s napájením

Pokud se sušička LG nezapíná, jedním z možných důvodů může být problém s napájením. Před dalším řešením problémů se ujistěte, že je sušička správně připojena k funkční elektrické zásuvce.

Zde je několik kroků, které můžete provést ke kontrole a vyřešení problémů s napájením:

 1. Zkontrolujte napájecí kabel: Zkontrolujte napájecí kabel, zda na něm nejsou viditelné známky poškození, například roztřepení nebo pořezání. Pokud zjistíte nějaké poškození, odpojte sušičku a vyměňte napájecí kabel za nový.
 2. Zkontrolujte síťovou zásuvku: Zapojte do stejné zásuvky jiné zařízení, abyste se ujistili, že je napájena. Pokud ani toto zařízení nefunguje, může být problém v napájecí zásuvce. V takovém případě bude možná nutné zavolat elektrikáře, aby zásuvku opravil.
 3. Resetujte jistič: Někdy může dojít k vypnutí jističe, který odpojí napájení sušičky. Vyhledejte panel s jističi ve vaší domácnosti a zkontrolujte, zda je jistič pro sušičku v poloze “Vypnuto”. Pokud ano, přepněte jej zpět do polohy “Zapnuto” a zkuste sušičku znovu zapnout.
 4. Vyzkoušejte napětí: Pomocí multimetru otestujte napětí v zásuvce. Napětí by mělo být v rozsahu stanoveném výrobcem (obvykle 120 V u sušiček LG). Pokud je napětí výrazně nižší nebo vyšší, obraťte se na elektrikáře, aby problém odstranil.
 5. Zkontrolujte napájecí svorkovnici: Odpojte sušičku od sítě a sejměte zadní panel, abyste získali přístup k bloku napájecích svorek. Ujistěte se, že jsou všechny vodiče bezpečně připojeny k bloku a že nejsou žádné volné spoje. Pokud najdete nějaké volné vodiče, řádně je utáhněte.

Podle těchto kroků můžete identifikovat a vyřešit problémy s napájením, které mohou bránit zapnutí vaší sušičky LG. Pokud problém přetrvává, bude možná nutné kontaktovat zákaznickou podporu společnosti LG nebo odborného technika, který vám poskytne další pomoc.

Přečtěte si také: Jak zkontrolovat stav a kapacitu baterie v systému Windows 11: podrobný průvodce

Porucha ovládacího panelu

Pokud se sušička LG nechce zapnout, jednou z možných příčin může být porucha ovládacího panelu. Zde je uvedeno několik kroků, které můžete podniknout k odstranění tohoto problému:

 1. Kontrola napájení: Zkontrolujte, zda je sušička správně zapojena do funkční elektrické zásuvky. Můžete také zkusit zapojit jiná elektrická zařízení a zkontrolovat, zda je zásuvka funkční.
 2. Resetujte ovládací panel: Někdy může závadu na ovládacím panelu odstranit jednoduchý reset. Odpojte sušičku od zdroje napájení, počkejte několik minut a poté ji znovu zapojte. Tím lze resetovat řídicí panel a vyřešit případné dočasné problémy.
 3. Kontrola ovládací desky: Vyjměte ovládací panel a vizuálně zkontrolujte, zda ovládací deska nevykazuje známky poškození nebo spálených součástek. Pokud si všimnete jakéhokoli viditelného poškození, bude možná nutné řídicí desku vyměnit.
 4. Zkouška řídicí desky: Pokud máte multimetr, můžete řídicí desku otestovat na spojitost. Při provádění tohoto testu se řiďte pokyny výrobce nebo vyhledejte odbornou pomoc. Pokud řídicí deska testem neprojde, je třeba ji vyměnit.
 5. Výměna ovládacího panelu: Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, může být vadný samotný ovládací panel. V takovém případě doporučujeme kontaktovat autorizované servisní středisko LG nebo odborného technika, aby řídicí panel vyměnil.

Při práci s elektrickými spotřebiči nezapomeňte vždy upřednostňovat bezpečnost. Pokud si nejste jisti nebo vám není příjemný jakýkoli krok při odstraňování problémů, je nejlepší vyhledat odbornou pomoc, abyste předešli nehodám nebo dalším škodám.

Problémy s dveřním spínačem

Jedním z častých důvodů, proč se sušička LG nemusí zapnout, jsou problémy s dveřním spínačem. Dveřní spínač je bezpečnostní prvek, který zabraňuje spuštění sušičky, pokud jsou dvířka otevřená nebo nejsou správně zavřená. Pokud je dveřní spínač vadný nebo nefunguje správně, může zabránit zapnutí sušičky.

Chcete-li vyřešit a odstranit problémy s dveřním spínačem, postupujte podle následujících kroků:

 1. Zkontrolujte západku dvířek: Zkontrolujte, zda je západka dvířek správně zachycena na západky dvířek. Pokud je špatně seřízená nebo poškozená, nemusí aktivovat dveřní spínač.
 2. Zkontrolujte dveřní spínač: Vyhledejte dveřní spínač, který se obvykle nachází v blízkosti horní nebo dolní části dveřního otvoru. Pomocí multimetru zkontrolujte spojitost spínače. Pokud při aktivaci spínače nedojde ke spojitosti, může být vadný a je třeba jej vyměnit.
 3. Vyměňte dveřní spínač: Pokud se zjistí, že je dveřní spínač vadný, můžete si zakoupit náhradní spínač u autorizovaného distributora náhradních dílů LG nebo na internetu. Při správné instalaci nového spínače postupujte podle pokynů výrobce.

Poznámka: Před jakoukoli opravou nebo výměnou vždy odpojte sušičku od zdroje napájení, abyste zajistili bezpečnost.

V některých případech lze problémy s dveřním spínačem vyřešit pouhým vyčištěním spínače a kontaktních bodů. Uvnitř spínače se může hromadit prach, žmolky a nečistoty, které mu brání ve správném kontaktu. K vyčištění spínače a jeho okolí použijte měkký kartáč nebo hadřík. Po vyčištění znovu vyzkoušejte spojitost spínače.

Přečtěte si také: Jak opravit pomalé nebo přerušované připojení k internetu v zařízení Galaxy Note10

Pokud problémy se spínačem dvířek přetrvávají i po vyčištění a výměně spínače, může být příčinou elektrický problém sušičky. V takových případech doporučujeme kontaktovat odborného technika nebo zákaznickou podporu společnosti LG a požádat o další pomoc.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY:

Moje sušička LG se nezapíná, v čem může být problém?

Pokud se vaše sušička LG nezapíná, může se jednat o několik možných problémů. Může se jednat o problém s napájením, například o vypnutý jistič nebo přepálenou pojistku. Zkontrolujte zásuvku a elektrický panel a ujistěte se, že vše funguje správně. Dalším možným problémem může být vadný dveřní spínač nebo poškozená tepelná pojistka. V některých případech může jít také o problém s řídicí deskou nebo motorem. Pro diagnostiku a odstranění problému je nejlepší nahlédnout do uživatelské příručky nebo se obrátit na odborného technika.

Co mám dělat, když moje sušička LG není napájena?

Pokud vaše sušička LG nemá žádný výkon, prvním krokem je kontrola napájení. Ujistěte se, že je sušička správně zapojena a že zásuvka funguje. Zkontrolujte také, zda v elektrickém panelu není vypnutý jistič nebo přepálená pojistka. Pokud se zdá, že je s napájením vše v pořádku, může být problém v samotné sušičce. Může se jednat o vadný dveřní spínač, poškozenou tepelnou pojistku, nefunkční řídicí desku nebo vadný motor. Doporučujeme nahlédnout do uživatelské příručky nebo zavolat odborného technika, který vám pomůže.

Proč se moje sušička LG nespustí, když stisknu tlačítko start?

Pokud se vaše sušička LG po stisknutí tlačítka start nespustí, může to mít několik možných příčin. Nejprve zkontrolujte, zda je sušička správně zapojena a zda je funkční zásuvka. Pokud není problém v napájení, může se jednat o vadný dveřní spínač, který neumožňuje spuštění sušičky. Další možnou příčinou může být poškozená tepelná pojistka, což je bezpečnostní prvek, který vypne sušičku, pokud se přehřeje. Kromě toho může jít o problém s řídicí deskou nebo motorem. Pro další řešení problémů a opravu doporučujeme nahlédnout do uživatelské příručky nebo zavolat odborného technika.

Co mám dělat, když se sušička LG nezapíná a není v ní proud?

Pokud se vaše sušička LG nezapíná a není k dispozici napájení, je třeba nejprve zkontrolovat napájení. Ujistěte se, že je sušička správně zapojena a že zásuvka funguje. Pokud stále není napájení k dispozici, zkontrolujte, zda se nevypnul jistič nebo zda v elektrickém panelu nevyhořela pojistka. Pokud se zdá, že je s napájením vše v pořádku, může být problémem vadná součást sušičky, například vadný dveřní spínač, poškozená tepelná pojistka, nefunkční řídicí deska nebo vadný motor. Pro správnou diagnostiku a opravu je nejlepší nahlédnout do uživatelské příručky nebo vyhledat pomoc odborného technika.

Mohu nějak vyřešit problém se sušičkou LG, pokud se nechce zapnout?

Pokud se vaše sušička LG nechce zapnout, můžete vyzkoušet několik kroků k odstranění problémů. Nejprve zkontrolujte, zda je sušička správně zapojena a zda je funkční zásuvka. Pokud není problém v napájení, zkuste resetovat všechny vypnuté jističe nebo vyměnit přepálené pojistky v elektrickém panelu. Můžete také zkontrolovat, zda se na ovládacím panelu nezobrazují nějaké chybové kódy, protože ty by mohly napovědět o problému. Pokud žádný z těchto kroků problém nevyřeší, je nejlepší nahlédnout do uživatelské příručky nebo se obrátit na odborného technika, který vám poskytne další pomoc.

Moje sušička LG se vůbec nezapíná. V čem by mohl být problém?

Důvodů, proč se sušička LG nezapíná, může být několik. Nejprve se ujistěte, že je sušička správně zapojena do funkční elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda nedošlo k vypnutí jističe sušičky. Pokud ano, resetujte jistič a zkuste sušičku znovu zapnout. Pokud tyto základní kroky k vyřešení problému nevedou, může být problém v napájecím kabelu, řídicí desce nebo tepelné pojistce.

Proč moje sušička LG vydává cvakavý zvuk, ale nespustí se?

Pokud vaše sušička LG vydává cvakavý zvuk, ale nespustí se, může to znamenat problém s dveřním nebo startovacím spínačem. Zkontrolujte, zda jsou dvířka zcela zavřená a správně zajištěná. Pokud je dveřní spínač vadný, sušička se nespustí. Dveřní spínač můžete otestovat na spojitost pomocí multimetru. Pokud není problém ve dveřním spínači, může být vadný startovací spínač. V takovém případě doporučujeme kontaktovat odborného technika, aby problém diagnostikoval a odstranil.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit