Jak měkce resetovat nebo násilně restartovat Galaxy S20 + některé nejčastější dotazy - průvodce krok za krokem

post-thumb

Jak měkce resetovat nebo násilně restartovat Galaxy S20 + některé nejčastější dotazy

Samsung Galaxy S20 je výkonné zařízení, které nabízí širokou škálu funkcí a možností. Jako každé elektronické zařízení však může občas narazit na technické potíže nebo zamrznout. V takových případech může tyto problémy často vyřešit měkký reset nebo vynucený restart.

Obsah

Měkký reset je jednoduchý proces, který může provést každý uživatel. Zahrnuje restartování zařízení, aniž by došlo k ovlivnění uložených dat nebo nastavení. To lze provést podržením tlačítka napájení, dokud se neobjeví možnost restartovat, a jejím výběrem.

Naproti tomu vynucený restart je důraznější metoda, která by měla být použita pouze v případě, že zařízení zcela nereaguje. To lze provést současným podržením tlačítka napájení a tlačítka snížení hlasitosti a jejich uvolněním, jakmile zařízení zavibruje nebo se zobrazí logo Samsung.

Ať už potřebujete provést měkký reset nebo násilný restart, vždy je dobré mít pro jistotu zálohu důležitých dat. Kromě toho je důležité poznamenat, že tyto metody se mohou mírně lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení Galaxy S20. Pro konkrétní pokyny je vždy nejlepší nahlédnout do uživatelské příručky nebo se obrátit na zákaznickou podporu společnosti Samsung.

Jak měkce resetovat nebo násilně restartovat zařízení Galaxy S20

Měkký reset nebo nucený restart zařízení Samsung Galaxy S20 může pomoci vyřešit různé problémy, jako je zamrzlá obrazovka, nereagující aplikace nebo obecné problémy s výkonem. Zde jsou uvedeny kroky pro měkký reset nebo vynucený restart zařízení Galaxy S20:

 1. Stiskněte a podržte současně tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení po dobu přibližně 10 až 20 sekund.
 2. Jakmile se zobrazí logo Samsung nebo ucítíte vibrace, obě tlačítka uvolněte.
 3. Zařízení Galaxy S20 se nyní restartuje a po dokončení by se měla zobrazit zamykací obrazovka nebo domovská obrazovka.

Je důležité si uvědomit, že měkký reset nebo vynucený restart nevymaže žádná vaše data ani nastavení. Pouze obnoví systém zařízení a vymaže dočasné soubory, aby se vyřešily případné problémy související se softwarem.

Pokud měkký reset nebo vynucený restart problém nevyřeší, možná budete muset zvážit obnovení továrního nastavení nebo požádat o další pomoc zákaznickou podporu společnosti Samsung.

Průvodce krok za krokem

Zde je návod krok za krokem, jak provést měkký reset nebo vynucený restart zařízení Samsung Galaxy S20:

 1. Stiskněte a podržte současně tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení po dobu přibližně 10 sekund.
 2. Obrazovka zhasne a zařízení začne vibrovat.
 3. Jakmile se na obrazovce zobrazí logo Samsung, tlačítka uvolněte.
 4. Zařízení Galaxy S20 se poté restartuje.

Pokud zařízení přestane reagovat a výše uvedený způsob nefunguje, můžete zkusit provést vynucený restart:

 1. Stiskněte a podržte současně tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení po dobu přibližně 10 sekund.
 2. Obrazovka zhasne a zařízení začne vibrovat.
 3. Jakmile se na obrazovce zobrazí logo Samsung, tlačítka uvolněte.
 4. Zařízení Galaxy S20 se poté restartuje.

Je důležité si uvědomit, že násilné restartování zařízení Galaxy S20 může vést ke ztrátě neuložených dat. Před pokusem o násilný restart vždy doporučujeme uložit práci.

Často kladené otázky

Otázka: Jaký je rozdíl mezi měkkým resetem a vynuceným restartem?

Odpověď: Měkký reset je prostý restart zařízení, zatímco vynucený restart je spíše tvrdý reset, který donutí zařízení restartovat, i když nereaguje.

Otázka: Je bezpečné provést násilný restart zařízení Galaxy S20?

Odpověď: Ano, násilný restart zařízení je obecně bezpečný. Před pokusem o vynucený restart však vždy doporučujeme uložit práci, protože může dojít ke ztrátě neuložených dat.

Otázka: Jak často bych měl zařízení Galaxy S20 softwarově resetovat nebo násilně restartovat?

Odpověď: Neexistuje žádný konkrétní časový rámec pro provedení měkkého resetu nebo vynuceného restartu. Obvykle se doporučuje restartovat zařízení, pokud se vyskytnou problémy s výkonem nebo pokud zařízení přestane reagovat.

Otázka: Vymaže měkký reset nebo vynucený restart moje data?

Odpověď: Ne, měkký reset nebo vynucený restart nevymaže vaše data. Vždy však doporučujeme před provedením restartu uložit svou práci, protože může dojít ke ztrátě neuložených dat.

Otázka: Můj Galaxy S20 nereaguje na měkký reset nebo vynucený restart. Co mám dělat?

Odpověď: Pokud vaše zařízení nereaguje na měkký reset nebo vynucený restart, možná budete muset zvážit další kroky řešení problémů nebo se obrátit na podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.

Přečtěte si také: Průvodce krok za krokem: Jak smazat celou historii Twitteru

Závěr:

Měkký reset nebo vynucený restart zařízení Samsung Galaxy S20 může pomoci vyřešit problémy, jako jsou zamrzlé obrazovky nebo nereagující aplikace. Podle výše uvedeného průvodce krok za krokem můžete na svém zařízení snadno provést měkký reset nebo nucený restart.

Často kladené otázky (FAQ)

 • **Co je to měkký reset?

Měkký reset je jednoduchý způsob, jak restartovat zařízení Galaxy S20, aniž by došlo k odstranění osobních dat nebo nastavení. Může pomoci vyřešit drobné softwarové problémy a zlepšit výkon zařízení.

 • **Jak provedu měkký reset zařízení Galaxy S20?
Přečtěte si také: 10 nejlepších aplikací pro navrhování triček pro Android a iOS

Chcete-li provést měkký reset zařízení Galaxy S20, stiskněte a podržte současně tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení po dobu přibližně 10 sekund nebo dokud se zařízení nerestartuje.

 • Co je to vynucený restart?

Vynucený restart, známý také jako tvrdý reset, je výkonnější metoda restartování zařízení Galaxy S20. Může pomoci vyřešit závažnější softwarové problémy, ale může odstranit některá osobní data nebo nastavení.

 • **Jak provedu vynucený restart zařízení Galaxy S20?

Chcete-li provést vynucený restart zařízení Galaxy S20, stiskněte a podržte současně tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení po dobu přibližně 10 sekund nebo dokud se zařízení nerestartuje.

 • **Vymaže měkký reset nebo vynucený restart moje osobní údaje?

Měkký reset nevymaže žádná osobní data ani nastavení zařízení Galaxy S20. Násilný restart však může odstranit některá osobní data nebo nastavení, proto doporučujeme před provedením násilného restartu zálohovat důležitá data.

 • Existují nějaké další metody restartování zařízení Galaxy S20?

Ano, zařízení Galaxy S20 můžete restartovat také tak, že přejdete do aplikace Nastavení, vyberete možnost “Obecná správa”, klepnete na možnost “Resetovat” a zvolíte možnost “Restartovat”. Tato metoda provede měkký reset.

 • Proč bych měl svůj Galaxy S20 restartovat?.

Restartování zařízení Galaxy S20 může pomoci vyřešit různé softwarové problémy, zlepšit výkon zařízení a odstranit náhodné závady nebo chyby. Jedná se o jednoduchý krok při řešení problémů, který může často vyřešit běžné problémy.

 • Jak často bych měl restartovat svůj Galaxy S20?

Neexistuje žádné stanovené pravidlo, jak často byste měli zařízení Galaxy S20 restartovat. Je vhodné zařízení občas restartovat, zejména pokud zaznamenáte problémy s výkonem nebo softwarové závady. Běžné každodenní používání by však nemělo vyžadovat časté restarty.

O měkkém resetování

Měkký reset, známý také jako vynucený restart nebo restart, je základní metoda řešení problémů, která může pomoci vyřešit drobné softwarové problémy v zařízení Samsung Galaxy S20. V podstatě jde o restartování zařízení, aniž by byla ovlivněna jakákoli vaše osobní data nebo nastavení. To může být užitečné, pokud telefon zamrzne, přestane reagovat nebo se vyskytnou jiné problémy související se softwarem.

Chcete-li provést měkký reset zařízení Galaxy S20, postupujte podle následujících kroků:

 1. Stiskněte a podržte současně tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení po dobu přibližně 10-20 sekund.
 2. Jakmile se na obrazovce zobrazí logo Samsung, klávesy uvolněte.
 3. Telefon se automaticky restartuje.

Po softwarovém resetu by měl telefon Galaxy S20 fungovat normálně. Poté můžete zařízení nadále používat jako obvykle.

Stojí za zmínku, že měkký reset nevymaže žádná vaše osobní data ani nastavení. Pouze restartuje operační systém a vymaže dočasné soubory a mezipaměť, což může pomoci vyřešit drobné závady a zlepšit celkový výkon.

Pokud se po měkkém obnovení stále potýkáte s problémy se zařízením Galaxy S20, možná budete muset zvážit provedení obnovení továrního nastavení nebo vyhledat další pomoc u podpory společnosti Samsung.

Další tipy a řešení problémů

Zde je několik dalších tipů a kroků k řešení problémů, které můžete vyzkoušet, pokud máte problémy se zařízením Samsung Galaxy S20:

 • Pokud máte problémy s určitou aplikací, můžete zkusit vymazat její mezipaměť a data. Přejděte do Nastavení > Aplikace > [Název aplikace], poté klepněte na “Úložiště” a vyberte “Vymazat mezipaměť” a “Vymazat data”. Upozorňujeme, že vymazáním dat dojde k odstranění všech nastavení aplikace a uživatelských dat, proto tuto možnost používejte s opatrností.
 • Aktualizace softwaru: Aktualizace softwaru smartphonu může často vyřešit chyby a problémy s výkonem. Přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace softwaru a zkontrolujte, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace. Pokud je aktualizace k dispozici, nainstalujte ji podle pokynů.
 • Obnovení továrního nastavení: Pokud se stále potýkáte s přetrvávajícími problémy se zařízením, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení. Mějte na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat a nastavení v zařízení, proto si před tímto krokem nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data. Přejděte do Nastavení > Obecná správa > Reset > Obnovení továrních dat. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces.
 • Kontaktujte podporu společnosti Samsung: Pokud žádný z výše uvedených kroků váš problém nevyřeší, může být nutné kontaktovat podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc. Ta vám může poskytnout pokyny a řešení problémů specifických pro vaše zařízení a problém.

Nezapomeňte, že je vždy dobré pravidelně zálohovat důležitá data, abyste předešli jejich ztrátě během kroků řešení problémů nebo resetování zařízení.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Jak provedu měkký reset zařízení Galaxy S20?

Chcete-li provést měkký reset zařízení Galaxy S20, musíte současně stisknout a podržet tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení po dobu přibližně 10 sekund. Tím donutíte telefon k restartování.

Co mám dělat, když můj Galaxy S20 nereaguje?

Pokud telefon Galaxy S20 nereaguje, můžete zkusit provést vynucený restart. To provedete tak, že stisknete a podržíte současně tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení po dobu přibližně 10 sekund. Telefon by měl zavibrovat a restartovat se. Pokud to problém nevyřeší, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.

Vymažou se při měkkém resetování zařízení Galaxy S20 moje data?

Ne, měkký reset na zařízení Galaxy S20 nevymaže vaše data. Jedná se o bezpečný způsob, jak restartovat telefon, aniž byste přišli o své osobní soubory nebo nastavení. Pokud však máte s telefonem vážnější problém, například zamrznutí nebo pád, je vždy dobré před provedením jakéhokoli resetu zálohovat data.

Mohu provést měkký reset na svém Galaxy S20, pokud je obrazovka zamrzlá?

Pokud je obrazovka zařízení Galaxy S20 zamrzlá a nereaguje, nemusí být možné provést měkký reset obvyklou metodou. V takovém případě můžete zkusit telefon násilně restartovat současným stisknutím a podržením tlačítka snížení hlasitosti a tlačítka napájení po dobu přibližně 10 sekund. To by mělo telefon přinutit k restartování, i když je obrazovka zamrzlá.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit