Jak vyřešit a opravit problém s nenabíjením zařízení Samsung Galaxy S22

post-thumb

Jak to opravit, když se Samsung Galaxy S22 nenabíjí

Nenabíjí se váš Samsung Galaxy S22? Může to být nepříjemný problém, zejména pokud se na telefon spoléháte při práci nebo pro osobní použití. Důvodů, proč se telefon nenabíjí, může být celá řada, od vadného nabíjecího kabelu až po softwarový problém. V tomto článku vás provedeme kroky k odstranění problémů, abychom problém identifikovali a odstranili.

Nejprve začneme se základními informacemi. Zkontrolujte, zda nabíjecí kabel a adaptér fungují správně. Zkuste použít jiný kabel a adaptér a zjistěte, zda problém přetrvává. Pokud se telefon stále nenabíjí, zkuste vyčistit nabíjecí port. Někdy se v portu může nahromadit prach nebo nečistoty, které brání připojení. K odstranění viditelných nečistot použijte měkký kartáček nebo stlačený vzduch.

Obsah

Pokud vyčištění nabíjecího portu problém nevyřeší, je možné, že problém spočívá v baterii. V některých případech může být baterie vadná a neudrží nabití. Můžete zkusit provést kalibraci baterie a zjistit, zda to pomůže. Za tímto účelem telefon plně nabijte a poté jej používejte, dokud se baterie zcela nevybije. Tento postup několikrát zopakujte, abyste baterii zkalibrovali.

Pokud žádné z výše uvedených řešení nepomůže, je čas zvážit softwarový problém. Někdy může softwarová závada zabránit nabíjení telefonu. Zkuste telefon restartovat a zjistěte, zda se tím problém vyřeší. Pokud to nepomůže, můžete zkusit obnovit tovární nastavení. Mějte na paměti, že obnovení továrního nastavení vymaže všechna vaše data, proto si předtím nezapomeňte zálohovat důležité soubory.

Pokud jste vyzkoušeli všechny kroky řešení problémů a telefon Samsung Galaxy S22 se stále nenabíjí, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit servisní středisko. Tam budou schopni diagnostikovat problém a poskytnout řešení, ať už se jedná o opravu hardwaru, nebo jeho výměnu. Nezapomeňte zkontrolovat, zda je váš telefon stále v záruce, protože to může ovlivnit proces opravy.

Problém s nenabíjením telefonu Samsung Galaxy S22: Příčiny a příznaky

Jedním z častých problémů, se kterými se mohou uživatelé telefonu Samsung Galaxy S22 setkat, je nesprávné nabíjení zařízení. To může být nepříjemný problém, protože vám může bránit v používání telefonu nebo způsobovat jeho rychlé vybíjení. Zde jsou uvedeny některé z možných příčin a příznaků problému s nenabíjením zařízení Samsung Galaxy S22:

 1. Problémy s nabíjecím portem: Nabíjecí port může být znečištěný, poškozený nebo špatně fungující, což brání správnému nabíjení zařízení. Příčinou může být uvíznutí prachu, žmolků nebo nečistot v portu nebo fyzické poškození portu.
 2. Problémy s nabíjecím kabelem: Nabíjecí kabel může být vadný nebo poškozený, což brání zařízení přijímat energii. To může být způsobeno poškozeným kabelem, uvolněným spojením nebo kabelem, který není kompatibilní se zařízením.
 3. Problémy s baterií: Baterie může být opotřebovaná nebo vadná, což způsobuje, že se neudrží nabitá nebo se nenabíjí vůbec. To může být způsobeno nadměrným používáním, stárnutím nebo výrobní vadou.
 4. Problémy se softwarem: Problémy s nabíjením může způsobovat software zařízení. To může být způsobeno softwarovou závadou, nedávnou aktualizací softwaru, která zavedla chybu, nebo nekompatibilní aplikací či nastavením.

Mezi běžné příznaky problému s nenabíjením zařízení Samsung Galaxy S22 mohou patřit následující:

 • Zařízení se po připojení ke zdroji napájení nenabíjí.
 • Zařízení se nabíjí velmi pomalu nebo přerušovaně.
 • Rychlé vybíjení baterie, i když se zařízení nepoužívá.
 • Zařízení se nezapíná nebo se nespustí.

Pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků, je důležité problém odstranit, abyste zjistili příčinu a našli řešení. To může zahrnovat vyčištění nabíjecího portu, vyzkoušení jiného nabíjecího kabelu, výměnu baterie nebo provedení aktualizace softwaru či obnovení továrního nastavení. Pokud tyto kroky problém nevyřeší, může být nutné kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.

Kroky k odstranění problému s nenabíjením zařízení Samsung Galaxy S22

Pokud máte potíže s nenabíjením zařízení Samsung Galaxy S22, můžete se pokusit vyřešit tento problém několika kroky. Pro vyřešení problému postupujte podle níže uvedených kroků.

 1. Zkontrolujte nabíjecí kabel a adaptér:
 2. Zkontrolujte, zda nabíjecí kabel není poškozený nebo roztřepený. Pokud je, vyměňte jej za nový.
  • Ověřte, zda nabíjecí adaptér funguje správně, a to tak, že vyzkoušíte jiný adaptér.
 3. Vyčistěte nabíjecí port:
 4. Vypněte zařízení Samsung Galaxy S22 a odstraňte veškeré nečistoty z nabíjecího portu pomocí suchého vatového tamponu nebo plechovky se stlačeným vzduchem.
 5. Nepoužívejte ostré předměty, které by mohly port poškodit.
 6. Restartujte zařízení: Proveďte restart zařízení Samsung Galaxy S22 stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud se nezobrazí možnost restartování. Vyberte možnost “Restartovat” a počkejte, až se zařízení restartuje.
 7. Vyzkoušejte jiný zdroj napájení:

Přečtěte si také: Umírá Overwatch? Zhodnocení současného stavu populární hry
9. Zapojte nabíjecí kabel do jiného zdroje napájení, například do jiné zásuvky nebo portu USB počítače, abyste zjistili, zda je problém ve zdroji napájení. 10. Vstupte do nouzového režimu: 11. Restartujte zařízení Samsung Galaxy S22 a po zobrazení loga Samsung stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti. 12. Uvolněte tlačítko snížení hlasitosti, jakmile se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí text “Nouzový režim”. 13. Pokud se zařízení v nouzovém režimu nabíjí, může být příčinou problému aplikace třetí strany. Pro vyřešení problému odinstalujte nedávno nainstalované aplikace nebo proveďte obnovení továrního nastavení. 14. Zkontrolujte, zda nejsou k dispozici aktualizace softwaru: Zkontrolujte, zda jsou v zařízení Samsung Galaxy S22 nainstalovány nejnovější aktualizace softwaru. Přejděte do “Nastavení”, vyberte “Aktualizace softwaru” a klepněte na “Stáhnout a nainstalovat”, pokud jsou aktualizace k dispozici. 15. Proveďte obnovení továrního nastavení: Pokud žádný z výše uvedených kroků k odstranění potíží nepomůže, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení. Mějte na paměti, že obnovení továrního nastavení vymaže všechna data v zařízení, proto si předtím nezapomeňte zálohovat důležité soubory. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do “Nastavení”, vyberte “Obecná správa”, klepněte na “Obnovit” a vyberte “Obnovení továrních dat”. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces resetování.

Pokud se zařízení Samsung Galaxy S22 ani po vyzkoušení všech výše uvedených kroků k odstranění potíží nenabíjí, může se jednat o hardwarový problém. Pro další pomoc kontaktujte podporu společnosti Samsung nebo navštivte autorizované servisní středisko.

Přečtěte si také: Omezení Galaxy S7: Šifrování SD karty a další běžné problémy

Pokročilé opravy a tipy pro problém s nenabíjením zařízení Samsung Galaxy S22

Pokud se i přes vyzkoušení základních kroků řešení potíží se zařízením Samsung Galaxy S22 stále potýkáte s problémy s nabíjením, zde je několik pokročilých oprav a tipů, které můžete vyzkoušet:

1. Zkontrolujte nabíjecí port

Zkontrolujte nabíjecí port na zařízení Samsung Galaxy S22, zda se na něm nenachází nějaké nečistoty, špína nebo žmolky, které by mohly bránit připojení. Pomocí malého kartáčku nebo párátka jemně odstraňte všechny cizí předměty. Ujistěte se, že je nabíjecí port čistý a průhledný.

2. Test s jiným nabíjecím kabelem a adaptérem

Zkuste použít jiný nabíjecí kabel a adaptér, abyste vyloučili možnost vadného kabelu nebo adaptéru. Půjčte si jeden od přítele nebo člena rodiny nebo si kupte nový a vyzkoušejte, zda se tím problém s nabíjením vyřeší.

3. Proveďte měkký reset

Proveďte měkký reset zařízení Samsung Galaxy S22 současným stisknutím a podržením tlačítka snížení hlasitosti a tlačítka napájení po dobu přibližně 10 sekund, dokud se zařízení nerestartuje. To může pomoci vyřešit drobné softwarové závady, které mohou způsobovat problém s nabíjením.

4. Spusťte počítač do nouzového režimu

Spusťte zařízení Samsung Galaxy S22 do nouzového režimu a zkontrolujte, zda do procesu nabíjení nezasahují aplikace třetích stran. Za tímto účelem stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka napájení. Klepněte na možnost Vypnout a podržte ji, dokud se nezobrazí výzva Nouzový režim. Klepnutím na “OK” přejděte do nouzového režimu. Pokud se zařízení v nouzovém režimu normálně nabíjí, znamená to, že problém způsobuje aplikace třetí strany. Odinstalujte nedávno nainstalované aplikace jednu po druhé, abyste identifikovali viníka.

5. Obnovení továrního nastavení

Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení zařízení Samsung Galaxy S22. Tím dojde k vymazání všech dat a nastavení zařízení, proto si předtím nezapomeňte zálohovat důležité informace. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení > Systém > Reset > Obnovení továrních dat. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces resetování.

6. Obraťte se na podporu společnosti Samsung

Pokud problém přetrvává i po vyzkoušení všech pokročilých oprav a tipů, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung, která vám poskytne další pomoc. Možná vám budou schopni poskytnout další kroky k řešení problémů nebo doporučit možnosti opravy.

Při řešení problémů s nabíjením nezapomeňte vždy zajistit bezpečnost svou i svého zařízení. Pokud si nejste jisti provedením některého z výše uvedených kroků, je nejlepší vyhledat odbornou pomoc.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč se můj Samsung Galaxy S22 nenabíjí?

Pokud se zařízení Samsung Galaxy S22 nenabíjí, může být příčin tohoto problému několik. Nejprve zkontrolujte, zda nabíjecí kabel a adaptér fungují správně. Ujistěte se, že používáte originální nabíjecí příslušenství dodané se zařízením. Dále zkontrolujte, zda se v nabíjecím portu telefonu nenacházejí nějaké nečistoty, prach nebo žmolky. V případě potřeby jej pečlivě vyčistěte pomocí měkkého kartáčku nebo stlačeného vzduchu. Pokud tyto kroky problém nevyřeší, zkuste telefon restartovat nebo provést obnovení továrního nastavení. Pokud problém přetrvává, může se jednat o hardwarový problém a měli byste kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo odnést telefon do autorizovaného servisního střediska k další diagnostice a opravě.

Je problém s baterií, pokud se můj Samsung Galaxy S22 nenabíjí?

Baterie může být jedním z důvodů, proč se váš Samsung Galaxy S22 nenabíjí. Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se proces nabíjení spustí. V některých případech může být baterie vadná a je třeba ji vyměnit. Můžete zkusit nabíjet telefon jinou nabíječkou a kabelem a zjistit, zda problém přetrvává. Pokud ano, bude možná nutné kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit autorizované servisní středisko, kde baterii zkontrolují a případně vymění.

Jak mohu vyřešit problém s pomalým nabíjením telefonu Samsung Galaxy S22?

Pokud se u vašeho zařízení Samsung Galaxy S22 projevuje pomalé nabíjení, existuje několik kroků, kterými můžete problém vyřešit. Nejprve se ujistěte, že používáte originální nabíječku a kabel, které byly dodány s telefonem. Používání nabíječek nebo kabelů jiných výrobců může mít za následek nižší rychlost nabíjení. Můžete také zkusit vyčistit nabíjecí port telefonu, abyste odstranili veškeré nečistoty, které by mohly ovlivňovat proces nabíjení. Kromě toho zavřete všechny aplikace nebo služby na pozadí, které mohou během nabíjení spotřebovávat energii. Pokud tyto kroky problém nevyřeší, můžete zkusit v nastavení telefonu povolit možnost “Rychlé nabíjení” nebo zvážit použití bezdrátové nabíječky pro rychlejší nabíjení.

Proč se můj Samsung Galaxy S22 nabíjí pouze ve vypnutém stavu?

Pokud se váš Samsung Galaxy S22 nabíjí pouze ve vypnutém stavu, může to být způsobeno softwarovým nebo hardwarovým problémem. Nejprve zkuste telefon restartovat a zjistěte, zda se tím problém vyřeší. Pokud ne, můžete zkusit vymazat oddíl mezipaměti, což může pomoci vyřešit problémy s nabíjením související se systémem. Za tímto účelem vypněte telefon a poté stiskněte a podržte současně tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení, dokud se nezobrazí logo Samsung. Pomocí tlačítek hlasitosti přejděte na možnost “Wipe cache partition” a vyberte ji pomocí tlačítka napájení. Po vymazání oddílu mezipaměti restartujte telefon a zkontrolujte, zda je problém vyřešen. Pokud problém přetrvává, může se jednat o hardwarový problém a pro další pomoc byste měli kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit autorizované servisní středisko.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit