Jak opravit problém s e-maily zaseknutými ve schránce Gmail - průvodce krok za krokem

post-thumb

Jak opravit problém s e-maily zaseknutými ve složce Odeslaná pošta služby Gmail

Odesílání e-mailů je nezbytnou součástí naší každodenní komunikace a Gmail se stal jednou z nejoblíbenějších e-mailových platforem. Někdy se však můžete setkat s problémem, kdy se e-mail zasekne ve složce Gmail Outbox, což způsobuje frustraci a nepříjemnosti. Pokud se s tímto problémem potýkáte, nezoufejte! V tomto průvodci vám krok za krokem ukážeme, jak problém s e-mailem uvízlým ve schránce Gmail Outbox vyřešit a zajistit, aby byly vaše e-maily úspěšně odeslány.

Obsah

Nejprve je důležité zkontrolovat připojení k internetu. Slabé nebo nestabilní internetové připojení může způsobit, že se e-maily zaseknou ve složce Odeslaná pošta. Ujistěte se, že máte stabilní internetové připojení, a zkuste e-mail odeslat znovu. Pokud problém přetrvává, přejděte k dalšímu kroku.

Dále můžete zkusit vymazat mezipaměť aplikace Gmail v zařízení. Data uložená v mezipaměti mohou někdy narušovat bezproblémové fungování aplikace. Chcete-li vymazat mezipaměť, přejděte do Nastavení zařízení, poté do Aplikace nebo Aplikace a najděte aplikaci Gmail. Klepněte na ni a vyberte možnost vymazání mezipaměti. Po vymazání mezipaměti spusťte aplikaci Gmail a zkuste znovu odeslat e-mail.

Pokud vymazání mezipaměti problém nevyřešilo, můžete zkusit zakázat monitorování e-mailů nebo antivirový software, který máte v zařízení nainstalovaný. Tyto programy mohou někdy zasahovat do procesu odesílání a způsobovat zasekávání e-mailů. Dočasně je deaktivujte a zkuste e-mail odeslat znovu. Pokud e-mail projde, možná budete muset upravit nastavení softwaru nebo se obrátit na tým podpory a požádat o další pomoc.

Závěrem lze říci, že pokud se potýkáte s problémem e-mailu zaseknutého ve schránce Gmail Outbox, můžete podniknout několik kroků k vyřešení problému. Začněte kontrolou internetového připojení, vymazáním mezipaměti aplikace Gmail a zakázáním jakéhokoli softwaru pro sledování e-mailů nebo antivirového softwaru. Provedením těchto kroků byste měli být schopni problém vyřešit a zajistit úspěšné odesílání e-mailů.

Kroky k odstranění problému s odchozí poštou Gmail

Pokud se vaše e-maily zasekly v aplikaci Gmail Outbox, vyřešte problém podle následujících kroků:

 1. Zkontrolujte připojení k internetu: Zkontrolujte, zda máte stabilní připojení k internetu. V případě problémů se síťovým připojením se e-mail nemusí odeslat.
 2. Obnovte službu Gmail: Někdy se může stát, že aplikace Gmail nebo webové stránky mají dočasné závady. Obnovte stránku nebo aplikaci zavřete a znovu otevřete, abyste zjistili, zda se e-mail odešle.
 3. Odstraňte a znovu vytvořte e-mail: Pokud se e-mail stále zasekává, zkuste jej odstranit ze složky Odeslaná pošta a znovu jej vytvořit. To může vyřešit případné základní problémy se složením e-mailu.
 4. Zkontrolujte adresu příjemce e-mailu: Zkontrolujte, zda je e-mailová adresa příjemce zadána správně. Nesprávná e-mailová adresa může zabránit odeslání e-mailu.
 5. Vypněte rozšíření nebo doplňky prohlížeče: Někdy mohou rozšíření nebo doplňky prohlížeče narušovat funkci Gmail Outbox. Dočasně zakažte všechna rozšíření nebo doplňky a zkuste e-mail odeslat znovu.
 6. Vymažte mezipaměť prohlížeče a soubory cookie: Vymazání mezipaměti a souborů cookie prohlížeče může pomoci vyřešit případné problémy s uloženými daty, které mohou způsobovat zaseknutí e-mailu.
 7. Použijte jiný prohlížeč nebo zařízení: Pokud e-mail stále nejde odeslat, zkuste ke službě Gmail přistupovat z jiného prohlížeče nebo zařízení. To může pomoci zjistit, zda je problém specifický pro vaše aktuální nastavení.
 8. Aktualizujte aplikaci Gmail nebo prohlížeč: Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi aplikace Gmail nebo prohlížeče. Zastaralý software může někdy způsobit neočekávané problémy.
 9. Obraťte se na podporu služby Gmail: Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, obraťte se na podporu služby Gmail a požádejte o další pomoc. Ta může poskytnout specializované řešení problému se schránkou Gmail Outbox.

Dodržením těchto kroků byste měli být schopni vyřešit problém se schránkou Gmail Outbox a úspěšně odeslat e-mail.

Vymazání složky Odeslaná pošta a restart aplikace Gmail

Pokud máte problémy s e-maily, které se zasekávají ve složce Gmail Outbox, je jedním z možných řešení vymazání složky Outbox a restartování aplikace Gmail. Zde je návod, jak to můžete udělat:

 1. Otevřete v zařízení aplikaci Gmail.
 2. Klepněte na ikonu “Menu”, což jsou obvykle tři vodorovné čáry nebo tři tečky, umístěné v levém horním rohu obrazovky.
 3. Přejděte dolů a klepněte na položku “Nastavení”.
 4. V nabídce Nastavení klepněte na svůj e-mailový účet.
 5. Přejděte dolů a najděte část “Doručená pošta”.
 6. Klepnutím na “Vymazat složku Doručená pošta” nebo “Vyprázdnit složku Doručená pošta” odstraníte všechny e-maily ve složce Doručená pošta.
 7. Po vymazání složky Odeslaná pošta se vraťte na hlavní obrazovku aplikace Gmail.
 8. Nyní aplikaci Gmail zcela zavřete přejetím prstu ze seznamu posledních aplikací nebo pomocí přepínače aplikací.
 9. Počkejte několik sekund a poté aplikaci Gmail znovu otevřete.

Vymazáním došlé pošty a opětovným spuštěním aplikace Gmail v podstatě obnovíte aplikaci a odstraníte všechny dočasné problémy, které mohly způsobit, že e-maily uvízly v došlé poště. Tato metoda často problém vyřeší a umožní vám úspěšně odesílat e-maily.

Zkontrolujte nastavení služby Gmail a připojení k internetu

Pokud máte problémy s e-maily, které se zasekly ve schránce Gmail, je důležité nejprve zkontrolovat nastavení služby Gmail a ujistit se, že je vaše internetové připojení stabilní. Zde je několik kroků, které vám pomohou problém vyřešit:

Přečtěte si také: Kompletní průvodce používáním tmavého režimu Facebooku: vše, co potřebujete vědět
 1. Zkontrolujte nastavení služby Gmail:
 2. Otevřete službu Gmail v počítači nebo mobilním zařízení.
 3. Klepnutím na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu otevřete nabídku nastavení.
 4. V rozbalovací nabídce vyberte možnost “Nastavení”.
 5. Přejděte na kartu “Účty a import” nebo “Účty”.
 6. Prohlédněte si nastavení svého účtu Gmail, včetně sekcí “Odeslat poštu jako” a “Zkontrolovat poštu z jiných účtů”. Zkontrolujte, zda jsou správně nakonfigurovány.
 7. Pokud jste v nedávné době provedli nějaké změny v nastavení služby Gmail, zkuste je vrátit zpět a zjistěte, zda to problém vyřeší.
 8. Zkontrolujte připojení k internetu:

Přečtěte si také: Rumbleverse: pád na PC - vše, co potřebujete vědět
9. Zkontrolujte, zda máte stabilní připojení k internetu. 10. Zkontrolujte, zda ostatní služby závislé na internetu ve vašem zařízení fungují správně. 11. Pokud používáte připojení Wi-Fi, zkuste restartovat směrovač nebo se připojit k jiné síti, abyste vyloučili problémy související se sítí. 12. Pokud používáte mobilní datové připojení, zkontrolujte, zda máte stabilní signál.

Zkontrolováním nastavení služby Gmail a zajištěním stabilního připojení k internetu můžete odstranit a vyřešit problém s e-maily, které se zasekly v odeslané poště služby Gmail.

Aktualizace aplikace Gmail a restartování zařízení

Pokud máte problémy s e-maily, které se zasekávají ve schránce Gmail, může to být způsobeno zastaralým softwarem nebo dočasnou závadou. Tyto problémy může pomoci vyřešit aktualizace aplikace Gmail na nejnovější verzi a restartování zařízení.

 1. Otevřete obchod Google Play v zařízení se systémem Android nebo obchod App Store v zařízení se systémem iOS.
 2. Ve vyhledávacím řádku vyhledejte položku “Gmail”.
 3. Pokud je k dispozici aktualizace aplikace Gmail, zobrazí se tlačítko “Aktualizovat”. Klepněte na něj a aktualizujte aplikaci na nejnovější verzi.
 4. Po dokončení aktualizace restartujte zařízení jeho vypnutím a opětovným zapnutím.

Aktualizace aplikace Gmail zajistí, že budete mít k dispozici nejnovější opravy chyb a vylepšení, což může pomoci vyřešit případné problémy s e-maily, které se zaseknou ve složce Odeslaná pošta. Restartování zařízení navíc může obnovit systém a odstranit dočasné závady, které mohou být příčinou problému.

Po aktualizaci aplikace a restartování zařízení zkuste e-mail znovu odeslat a zjistěte, zda se nezasekne ve složce Odeslaná pošta. Pokud problém přetrvává, můžete přejít k dalším krokům řešení problémů.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Co to znamená, když se e-mail zasekne v aplikaci Gmail Outbox?

Když se e-mail zasekne ve složce Odeslaná pošta služby Gmail, znamená to, že e-mail nebyl úspěšně odeslán a čeká na odeslání.

Může velká příloha způsobit, že se e-mail zasekne ve schránce Gmail Outbox?

Ano, velká příloha může způsobit, že se e-mail zasekne ve schránce Gmail Outbox. Služba Gmail má limit velikosti příloh, které lze odeslat, a pokud příloha tento limit překročí, může se stát, že se e-mail neodešle a uvízne ve složce Odeslané.

Můj e-mail se zasekl ve složce Odeslaná pošta služby Gmail. Jak mohu tento problém vyřešit?

Pokud se váš e-mail zasekl ve složce Odeslaná pošta v aplikaci Gmail, můžete se pokusit tento problém vyřešit několika kroky. Nejprve se ujistěte, že máte stabilní připojení k internetu. Někdy může špatné připojení zabránit odeslání e-mailu. Můžete také zkusit obnovit prohlížeč nebo se odhlásit a znovu přihlásit k účtu Gmail. Pokud tyto kroky nepomohou, můžete zkusit vymazat mezipaměť a soubory cookie v prohlížeči nebo použít úplně jiný prohlížeč. Pokud žádné z těchto řešení nepomůže, budete možná muset kontaktovat podporu služby Gmail a požádat o další pomoc.

Vyzkoušel jsem všechno, ale můj e-mail je stále zaseknutý ve schránce Gmail. Co mohu ještě udělat?

Pokud jste vyzkoušeli všechny základní kroky řešení problémů a váš e-mail se stále zasekává v odchozí poště služby Gmail, můžete vyzkoušet několik dalších věcí. Nejprve zkontrolujte, zda se v e-mailu nenachází nějaké velké přílohy. Velké přílohy mohou někdy způsobit problémy s odesíláním e-mailů. Zkuste přílohy odstranit a e-mail znovu odeslat. Můžete také zkusit zakázat všechna rozšíření nebo doplňky prohlížeče, které mohou narušovat práci služby Gmail. Kromě toho zkontrolujte, zda jste nedosáhli denního limitu pro odesílání e-mailů. Služba Gmail má stanoven limit počtu e-mailů, které můžete odeslat během 24 hodin. Pokud jste tohoto limitu dosáhli, budete muset s odesláním e-mailu počkat do dalšího dne. Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, možná budete muset zvážit použití alternativní e-mailové služby nebo kontaktovat podporu služby Gmail a požádat o další pomoc.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit