Jak opravit nefunkční službu Amazon Prime Video na televizoru LG - rychlá a snadná řešení

post-thumb

Jak opravit nefunkční službu Amazon Prime Video na televizoru LG

Pokud máte problémy se službou Amazon Prime Video na televizoru LG, nejste sami. Mnoho uživatelů hlásí problémy s aplikací, například zamrzání, vyrovnávací paměť nebo nenačítání vůbec. Existuje však několik rychlých a snadných řešení, která můžete vyzkoušet, aby aplikace na televizoru LG opět fungovala.

Obsah

1. Zkontrolujte připojení k internetu: Nejdříve byste měli zkontrolovat, zda je televizor LG připojen k internetu. Přejděte do nabídky nastavení televizoru a přejděte do nastavení sítě a zkontrolujte, zda připojení Wi-Fi nebo Ethernet funguje správně. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, zkuste restartovat modem nebo směrovač.

2. Aktualizujte aplikaci Amazon Prime Video: Je možné, že aplikace potřebuje aktualizaci, aby se opravily případné chyby nebo problémy s kompatibilitou. Přejděte do obchodu s obsahem LG na televizoru a vyhledejte aplikaci Amazon Prime Video. Pokud je k dispozici aktualizace, nainstalujte ji a zjistěte, zda problém vyřeší.

3. Vymazání mezipaměti a dat: Někdy může přebytečná mezipaměť a data způsobit problémy s výkonem aplikace. Přejděte do nabídky nastavení televizoru LG, přejděte do nastavení aplikací a vyhledejte aplikaci Amazon Prime Video. Odtud můžete vymazat mezipaměť a data spojená s touto aplikací. To může vyžadovat opětovné přihlášení, takže se ujistěte, že máte po ruce přihlašovací údaje.

4. Restartování televizoru LG: Jednoduchým restartováním lze často odstranit drobné softwarové závady. Vypněte televizor, odpojte jej od zdroje napájení a několik minut počkejte. Poté jej znovu zapojte a zapněte. Zkuste otevřít aplikaci Amazon Prime Video a podívejte se, zda funguje správně.

5. Kontaktujte zákaznickou podporu Amazon: Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, může se jednat o problém se samotnou aplikací nebo s vaším účtem Amazon. Pro další pomoc se obraťte na zákaznickou podporu společnosti Amazon. Možná vám budou schopni poskytnout další kroky k odstranění problémů nebo problém eskalovat na jejich technický tým.

Podle těchto rychlých a snadných řešení byste měli být schopni znovu zprovoznit službu Amazon Prime Video na televizoru LG. Užívejte si své oblíbené pořady a filmy bez přerušení!

Jak opravit nefunkční službu Amazon Prime Video na televizoru LG

Pokud máte problémy s nefunkčností služby Amazon Prime Video na televizoru LG, můžete se pokusit problém vyřešit pomocí několika kroků. Postupujte podle těchto rychlých a snadných řešení, abyste službu Amazon Prime Video opět zprovoznili.

 1. Zkontrolujte připojení k internetu:
 2. Zkontrolujte, zda je televizor LG připojen k internetu. Zkontrolujte nastavení připojení Wi-Fi nebo Ethernet a ujistěte se, že jsou správně nakonfigurovány.
 3. Zkuste na televizoru LG přistupovat k jiným aplikacím nebo webovým stránkám závislým na internetu a ověřte, zda internetové připojení funguje správně.
 4. Aktualizujte aplikaci Prime Video:
 5. Zkontrolujte, zda je aplikace Prime Video v televizoru LG aktuální. Zastaralé verze aplikace mohou někdy způsobovat problémy s kompatibilitou.
 6. Přejděte do obchodu s obsahem LG a přejděte do sekce aplikací. Zkontrolujte všechny dostupné aktualizace aplikace Prime Video a nainstalujte je.
 7. Vymazání mezipaměti a dat:
 8. Vstupte do nabídky nastavení televizoru LG a přejděte do části Správa aplikací.
 9. Vyhledejte aplikaci Prime Video a vyberte ji.
 10. Vyberte možnost vymazat mezipaměť a data. Tím odstraníte všechny dočasné soubory nebo poškozená data, která mohou způsobovat problémy.
 11. Restartujte televizor LG a modem/směrovač:
 12. Vypněte televizor LG a odpojte jej od zdroje napájení.
 13. Odpojte také modem/směrovač od zdroje napájení.
 14. Počkejte asi 1-2 minuty, než je znovu zapojíte a zapnete.
 15. Jakmile jsou obě zařízení opět online, zkuste znovu spustit aplikaci Prime Video na televizoru LG.
 16. Kontaktujte podporu společnosti Amazon:
 17. Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, obraťte se na podporu společnosti Amazon a požádejte o další pomoc.
 18. Poskytněte jim podrobné informace o problému, který se u vás vyskytl, a o všech krocích, které jste již provedli při řešení potíží.
 19. Možná vám budou schopni nabídnout další doporučení nebo problém předat svému technickému týmu k dalšímu prošetření.

Dodržením těchto kroků byste měli být schopni vyřešit problém s nefunkčností služby Amazon Prime Video na televizoru LG a pokračovat ve sledování svých oblíbených pořadů a filmů.

Přečtěte si také: Systémové požadavky Red Dead Redemption 2 na PC: minimální a doporučené hodnoty

Rychlá a snadná řešení

Pokud máte problémy s nefunkčností služby Amazon Prime Video na televizoru LG, vyzkoušejte tato rychlá a snadná řešení:

 • Zkontrolujte připojení k internetu: Zkontrolujte, zda je televizor LG připojen ke stabilnímu internetovému připojení. Můžete zkusit restartovat směrovač nebo se připojit k jiné síti, abyste vyřešili případné problémy s připojením.
 • Aktualizujte aplikaci Amazon Prime Video: Zkontrolujte, zda v televizoru LG neprobíhají aktualizace aplikace Amazon Prime Video. Aktualizace aplikace může vyřešit případné chyby nebo problémy s kompatibilitou, které mohou způsobovat její nesprávné fungování.
 • Vymažte mezipaměť a data aplikace: Přejděte do nastavení televizoru LG a vyhledejte část “Aplikace” nebo “Aplikace”. Vyhledejte aplikaci Amazon Prime Video a vymažte její mezipaměť a data. To může pomoci vyřešit dočasné závady nebo poškozená data, která mohou ovlivňovat funkčnost aplikace.
 • Restartujte televizor LG: Někdy může různé problémy s elektronickými zařízeními vyřešit pouhý restart. Vypněte televizor LG, odpojte jej od zdroje napájení, počkejte několik minut a poté jej znovu zapojte. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda služba Amazon Prime Video funguje správně.
 • Obnovte tovární nastavení televizoru LG: Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, můžete zkusit obnovit tovární nastavení televizoru LG. Mějte na paměti, že se tím vymažou všechna vaše nastavení a předvolby, takže předtím, než budete pokračovat, nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data. Chcete-li televizor LG resetovat, přejděte do nastavení a vyhledejte možnost “Resetovat” nebo “Inicializovat”.

Pokud se vám ani po vyzkoušení těchto řešení nepodaří zprovoznit službu Amazon Prime Video na televizoru LG, možná budete muset kontaktovat zákaznickou podporu společnosti LG nebo zákaznickou podporu společnosti Amazon a požádat o další pomoc.

Přečtěte si také: Jak opravit nefunkční zdroj napájení konzole Xbox One

Zkontrolujte připojení k internetu

Pokud služba Amazon Prime Video na televizoru LG nefunguje, měli byste nejprve zkontrolovat internetové připojení. Stabilní a rychlé internetové připojení je pro správnou funkci streamovacích služeb, jako je Amazon Prime Video, zásadní.

Zde je několik kroků, jak zkontrolovat internetové připojení:

 • Zkontrolujte, zda je televizor LG připojen k domácí síti Wi-Fi. Přejděte do nabídky Nastavení na televizoru a přejděte do nastavení Síť a zkontrolujte stav připojení Wi-Fi.
 • Pokud je televizor LG připojen pomocí ethernetového kabelu, zkontrolujte, zda je kabel bezpečně zapojen.
 • Zkuste na televizoru LG přistupovat k jiným internetovým aplikacím nebo webovým stránkám, abyste zjistili, zda se problém týká pouze služby Amazon Prime Video, nebo zda se jedná o širší problém s připojením k internetu.
 • Restartujte směrovač Wi-Fi nebo modem. Odpojte jej od zdroje napájení, počkejte několik sekund a znovu jej zapojte. To může pomoci vyřešit dočasné problémy se sítí.
 • Pokud máte k internetové síti připojeno více zařízení, zkontrolujte, zda nemají problémy s připojením k internetu. Pokud ostatní zařízení fungují bez problémů, může být problém specifický pro televizor LG nebo aplikaci Amazon Prime Video.

Zkontrolováním internetového připojení a ujištěním, že je stabilní, můžete odstranit případné problémy se sítí, které mohou způsobovat nefunkčnost služby Amazon Prime Video na televizoru LG.

Aktualizace aplikace Amazon Prime Video

Pokud máte problémy s aplikací Amazon Prime Video na televizoru LG, je jedním z možných řešení aktualizace aplikace. Aktualizace často obsahují opravy chyb a vylepšení výkonu, které mohou vyřešit různé problémy. Zde najdete návod, jak můžete aktualizovat aplikaci Amazon Prime Video v televizoru LG:

 1. Zapněte televizor LG a přejděte na domovskou obrazovku.
 2. Pomocí dálkového ovladače přejděte na ikonu “LG Content Store” a vyberte ji.
 3. V obchodě LG Content Store vyhledejte pomocí vyhledávacího řádku položku “Amazon Prime Video”.
 4. Po nalezení aplikace Amazon Prime Video ji vyberte a otevřete stránku aplikace.
 5. Na stránce aplikace přejděte dolů a najděte tlačítko “Aktualizovat”.
 6. Výběrem tlačítka “Update” zahájíte aktualizaci aplikace.
 7. Počkejte na dokončení procesu aktualizace. To může trvat několik minut v závislosti na vašem internetovém připojení.
 8. Po dokončení aktualizace ukončete aplikaci LG Content Store a vraťte se na domovskou obrazovku.
 9. Spusťte aplikaci Amazon Prime Video a zkontrolujte, zda byl problém vyřešen.

Pokud aktualizace aplikace problém nevyřeší, můžete vyzkoušet další kroky k odstranění potíží, jako je restartování televizoru LG, vymazání mezipaměti nebo kontaktování podpory Amazon Prime Video, která vám poskytne další pomoc.

Obnovení továrního nastavení televizoru LG

Pokud máte problémy s nefunkčností služby Amazon Prime Video na televizoru LG, jednou z metod řešení problémů, kterou můžete vyzkoušet, je obnovení továrního nastavení televizoru LG. To může pomoci vyřešit případné problémy související se softwarem, které mohou být příčinou problému.

Než přistoupíte k obnovení továrního nastavení, je důležité si uvědomit, že dojde k vymazání všech nastavení a dat v televizoru, proto si předtím nezapomeňte zálohovat všechny důležité informace. Zde se dozvíte, jak můžete televizor LG resetovat:

 1. Stisknutím tlačítka Home/Smart na dálkovém ovladači televizoru LG otevřete hlavní nabídku.
 2. Přejděte na možnost Nastavení a vyberte ji.
 3. Přejděte dolů a vyberte možnost Všechna nastavení.
 4. V nabídce All Settings (Všechna nastavení) přejděte na kartu General (Obecné).
 5. Přejděte dolů a vyberte možnost Obnovit původní nastavení.
 6. Na obrazovce se zobrazí potvrzovací zpráva. Výběrem možnosti OK pokračujte v obnově nastavení.
 7. Počkejte, až se televizor obnoví do továrního nastavení. Tento proces může trvat několik minut.
 8. Po dokončení resetu se televizor vypne a poté se opět zapne.
 9. Podle pokynů na obrazovce televizor LG znovu nastavte.

Upozorňujeme, že jednotlivé kroky se mohou mírně lišit v závislosti na konkrétním modelu televizoru LG. Pokud si nejste jisti, můžete se podívat do uživatelské příručky nebo se obrátit na zákaznickou podporu společnosti LG a požádat o pomoc.

Po resetování zkuste znovu spustit službu Amazon Prime Video a zkontrolujte, zda byl problém vyřešen. Pokud problém přetrvává, možná budete muset zvážit další kroky řešení problémů nebo se obrátit na společnost Amazon či zákaznickou podporu LG a požádat o další pomoc.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY:

Proč na mém televizoru LG nefunguje služba Amazon Prime Video?

Důvodů, proč služba Amazon Prime Video na vašem televizoru LG nefunguje, může být několik. Může se jednat o problém se síťovým připojením, problém se samotnou aplikací nebo problém s kompatibilitou mezi aplikací a vaším modelem televizoru.

Jak mohu opravit nefunkčnost služby Amazon Prime Video na svém televizoru LG?

Existuje několik kroků k odstranění tohoto problému, které můžete vyzkoušet. Nejprve se ujistěte, že je televizor připojen k internetu a síťové připojení je stabilní. Poté zkuste aplikaci zavřít a znovu ji otevřít. Pokud to nepomůže, můžete zkusit vymazat mezipaměť aplikace Amazon Prime Video nebo aplikaci odinstalovat a znovu nainstalovat. Pokud žádné z těchto řešení nepomůže, budete se možná muset obrátit na podporu společnosti LG nebo Amazon a požádat o další pomoc.

Musím aktualizovat software svého televizoru LG, abych vyřešil nefunkčnost služby Amazon Prime Video?

Ano, aktualizace softwaru televizoru LG může někdy vyřešit problémy s nefunkčností služby Amazon Prime Video. Aktualizace softwaru často obsahují opravy chyb a vylepšení, která mohou řešit problémy s kompatibilitou. Chcete-li aktualizovat software, přejděte do nabídky nastavení televizoru, přejděte na kartu “Obecné” nebo “Systém” a vyhledejte možnost “Aktualizace softwaru”. Podle pokynů zkontrolujte a nainstalujte všechny dostupné aktualizace.

Může pomalé internetové připojení způsobit nefunkčnost služby Amazon Prime Video na televizoru LG?

Ano, pomalé internetové připojení může způsobit, že služba Amazon Prime Video nebude na televizoru LG správně fungovat. Streamovací služby, jako je Amazon Prime Video, vyžadují stabilní a rychlé internetové připojení, aby se videa přehrávala bez vyrovnávací paměti. Pokud je vaše internetové připojení pomalé nebo nestabilní, může to mít za následek problémy s přehráváním, například zamrzání, vyrovnávací paměť nebo chyby. Zkuste restartovat modem a směrovač nebo se obraťte na poskytovatele internetových služeb, aby vám pomohl zlepšit rychlost připojení.

Je nějaký rozdíl mezi aplikací Amazon Prime Video na televizorech LG Smart TV a na jiných platformách?

Mezi aplikací Amazon Prime Video na televizorech LG Smart TV a jinými platformami, například streamovacími zařízeními nebo chytrými televizory různých značek, mohou být určité rozdíly. Tyto rozdíly mohou zahrnovat design uživatelského rozhraní, dostupné funkce nebo kompatibilitu s konkrétními modely televizorů. Základní funkce aplikace, jako je streamování filmů a televizních pořadů, by však měly zůstat na různých platformách konzistentní.

Proč služba Amazon Prime Video nefunguje na mém televizoru LG?

Důvodů, proč služba Amazon Prime Video nefunguje na vašem televizoru LG, může být několik. Může to být způsobeno špatným internetovým připojením, zastaralou aplikací nebo firmwarem, problémem se serverem Amazon Prime Video nebo problémy s kompatibilitou mezi aplikací a televizorem. Chcete-li to napravit, můžete vyzkoušet kroky k odstranění problémů, například restartovat televizor a modem, aktualizovat aplikaci a firmware, zkontrolovat připojení k internetu nebo znovu nainstalovat aplikaci Amazon Prime Video.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit