Jak vyřešit problém s nepřipojením ovladače Nintendo Switch k počítači Aktualizováno 2023

post-thumb

Jak opravit nepřipojení ovladače Nintendo Switch k počítači | Aktualizováno 2023

Pokud jste majiteli konzole Nintendo Switch a rádi hrajete na počítači, možná jste se setkali s častým problémem - ovladač Nintendo Switch se nepřipojuje k počítači. To může být frustrující, zejména pokud se nemůžete dočkat, až se vrhnete do svých oblíbených her. Existuje však několik kroků k vyřešení problému, které můžete podniknout, abyste tento problém vyřešili a váš ovladač začal správně fungovat.

Kontrola připojení USB: Prvním krokem je ujistit se, že je váš ovladač Nintendo Switch správně připojen k počítači. Zkontrolujte USB kabel a ujistěte se, že je bezpečně zapojen jak do ovladače, tak do USB portu počítače. Pokud je kabel uvolněný nebo poškozený, zkuste použít jiný kabel a zjistěte, zda to problém vyřeší.

Obsah

Aktualizace ovladače ovladače: Dalším krokem je zkontrolovat, zda je ovladač vašeho ovladače aktuální. Přejděte na webové stránky výrobce a vyhledejte nejnovější ovladač pro váš model ovladače. Stáhněte a nainstalujte ovladač a restartujte počítač. Tím lze často vyřešit problémy s kompatibilitou a zajistit, že váš ovladač bude počítačem rozpoznán.

Reset ovladače: Pokud aktualizace ovladače problém nevyřeší, můžete zkusit resetovat ovladač Nintendo Switch. Na zadní nebo spodní straně ovladače hledejte malé resetovací tlačítko. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu asi 5 sekund a poté jej uvolněte. Po resetování ovladače jej zkuste znovu připojit k počítači a zjistěte, zda funguje.

Zkontrolujte, zda nedochází ke konfliktům softwaru: Někdy může jiný software nebo programy v počítači narušovat připojení mezi ovladačem Nintendo Switch a počítačem. Vypněte všechny antivirové programy, firewally nebo jiné programy, které by mohly potenciálně blokovat připojení. Můžete také zkusit připojit ovladač k jinému portu USB nebo použít rozbočovač USB a zjistit, zda to problém vyřeší.

Dodržením těchto kroků byste měli být schopni vyřešit problém s nepřipojením ovladače Nintendo Switch k počítači. Pokud žádný z těchto kroků nefunguje, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Nintendo a požádat o další pomoc. Nezapomeňte vždy aktualizovat ovladač a firmware svého ovladače, abyste si zajistili co nejlepší herní zážitek.

Běžné problémy s nepřipojením ovladače Nintendo Switch k počítači

Při pokusu o připojení ovladače Nintendo Switch k počítači se uživatelé mohou setkat s několika běžnými problémy. Tyto problémy mohou zabránit správnému připojení ovladače a způsobit frustraci během hraní. Mezi nejčastější problémy patří např:

 1. PC nerozpozná ovladač.
 2. Ovladač se připojí, ale nefunguje správně.
 3. Ovladač se během hraní náhodně odpojuje.
 4. Tlačítka nebo analogové páčky ovladače nereagují.
 5. Vstupy ovladače reagují se zpožděním nebo nereagují.

Tyto problémy mohou být způsobeny různými faktory, včetně zastaralých ovladačů, nekompatibilního softwaru nebo hardwarových problémů. Naštěstí existuje několik kroků k odstranění problémů, které mohou pomoci tyto problémy vyřešit a zajistit správnou funkci ovladače Nintendo Switch s počítačem.

1. Aktualizace ovladačů ovladače

Jednou z možných příčin problémů s připojením ovladače jsou zastaralé ovladače. Pro vyřešení tohoto problému by uživatelé měli zkontrolovat a nainstalovat nejnovější ovladače pro ovladač. To lze obvykle provést na webových stránkách výrobce nebo pomocí správce zařízení v počítači.

2. Zkontrolujte připojení USB

Pokud je ovladač připojen přes USB, ujistěte se, že je kabel bezpečně zapojen jak do ovladače, tak do počítače. Pokud problém přetrvává, zkuste použít jiný port USB.

3. Párování pomocí Bluetooth

Pokud je ovladač připojen přes Bluetooth, ujistěte se, že je počítač vybaven adaptérem nebo přijímačem Bluetooth. Ujistěte se, že je ovladač v režimu párování, a vyhledejte dostupná zařízení v nastavení Bluetooth počítače.

4. Ověřte kompatibilitu softwaru

Některé hry nebo software nemusí být s ovladači Nintendo Switch kompatibilní. Před dalším řešením problémů se ujistěte, že používaná hra nebo software ovladač podporuje.

5. Restartujte počítač a ovladač

Restartování počítače i ovladače může často vyřešit problémy s připojením. Vypněte obě zařízení, poté je znovu zapněte a zkuste připojit ovladač.

6. Zkontrolujte, zda nedochází k rušení

Bezdrátové rušení může narušit spojení mezi ovladačem a počítačem. Pokud je to možné, přesuňte všechna blízká elektronická zařízení dále od ovladače nebo přejděte na kabelové připojení.

Dodržováním těchto kroků při řešení problémů mohou uživatelé často vyřešit běžné problémy a dosáhnout správného připojení ovladače Nintendo Switch k počítači pro lepší herní zážitek.

Zastaralý firmware ovladače

Pokud se váš ovladač Nintendo Switch nepřipojuje k počítači, může to být způsobeno zastaralým firmwarem. Firmware je software zabudovaný v ovladači, který řídí jeho funkčnost a komunikaci s ostatními zařízeními.

Přečtěte si také: Jak nainstalovat homebrew na mac: průvodce krok za krokem

Chcete-li tento problém vyřešit, můžete zkusit aktualizovat firmware ovladače Nintendo Switch. Zde je uveden postup, jak to provést:

 1. Ujistěte se, že je váš ovladač plně nabitý nebo připojený ke zdroji napájení.
 2. Otevřete nabídku nastavení ovladače Nintendo Switch na své konzoli.
 3. V možnostech vyberte položku “Ovladače a senzory”.
 4. V seznamu vyberte možnost “Aktualizovat ovladače”.
 5. Konzola Switch vyhledá všechny dostupné aktualizace firmwaru pro vaše ovladače.
 6. Pokud je aktualizace nalezena, podle pokynů na obrazovce ji stáhněte a nainstalujte.
 7. Po dokončení aktualizace restartujte konzoli a zkuste znovu připojit ovladač k počítači.

Pokud problém přetrvává i po aktualizaci firmwaru, možná budete muset zkusit připojit ovladač k jinému portu USB na počítači nebo použít jiný kabel USB. Můžete také zkusit připojit ovladač k jinému počítači, abyste zjistili, zda je problém specifický pro váš aktuální počítač.

Vyplatí se také ověřit, zda nejsou známy nějaké problémy s kompatibilitou mezi vaším konkrétním modelem ovladače a vaším počítačem. Navštivte oficiální stránky podpory společnosti Nintendo nebo stránky výrobce, kde najdete veškeré aktualizace nebo řešení týkající se kompatibility ovladače.

Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, může se jednat o hardwarový problém s vaším ovladačem. V takových případech doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Nintendo nebo výrobce ovladače a požádat o další pomoc nebo se informovat o možné opravě či výměně.

Nekompatibilní port USB

Pokud se váš ovladač Nintendo Switch nepřipojuje k počítači, jedním z možných důvodů může být nekompatibilní USB port.

Některé USB porty nemusí podporovat připojení mezi ovladačem a počítačem, zejména pokud se jedná o starší nebo méně výkonné porty.

Přečtěte si také: Rozdíl mezi konzolemi Xbox One a Xbox One X: komplexní průvodce

Chcete-li tento problém vyřešit, můžete zkusit připojit ovladač k jinému portu USB v počítači. Ujistěte se, že používáte port USB, který je kompatibilní s řadičem a může poskytnout dostatečné napájení pro připojení.

Můžete také zkusit použít jiný kabel USB pro připojení ovladače k počítači. Kabel, který právě používáte, může být vadný nebo nevhodný pro připojení.

Pokud k připojení ovladače k počítači používáte USB rozbočovač nebo adaptér, zkuste jej místo toho připojit přímo k USB portu počítače. Některé rozbočovače nebo adaptéry nemusí být schopny zajistit stabilní připojení řadiče.

Kromě toho se ujistěte, že port USB, který používáte, není ovlivněn žádnými konflikty softwaru nebo ovladačů. Můžete zkusit restartovat počítač a poté znovu připojit řadič, abyste zjistili, zda se tím problém vyřeší.

Možné kroky:
1. Zkuste připojit řadič k jinému portu USB v počítači.
2. Použijte port USB, který je kompatibilní s řadičem a může poskytovat dostatečné napájení.
3. Zkuste k připojení ovladače použít jiný kabel USB.
4. Pokud používáte USB rozbočovač nebo adaptér, připojte ovladač přímo k USB portu počítače.
5. Zkontrolujte, zda nedošlo ke konfliktu softwaru nebo ovladačů, restartováním počítače a opětovným připojením ovladače.

Podle těchto kroků byste měli být schopni určit, zda je problém způsoben nekompatibilním USB portem, a najít řešení, jak připojit ovladač Nintendo Switch k počítači.

Problémy s ovladači

Pokud se váš ovladač Nintendo Switch nepřipojuje k počítači, jedním z možných důvodů mohou být problémy s ovladači. Ovladače jsou softwarové komponenty, které umožňují vašemu PC komunikovat s ovladačem a rozpoznávat jeho vstupy.

 • Zkontrolujte aktualizace ovladačů: Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovány nejnovější ovladače pro váš ovladač. Ovladače můžete obvykle stáhnout z webových stránek výrobce nebo použít nástroj pro aktualizaci ovladačů, který automaticky vyhledá a nainstaluje nejnovější ovladače.
 • Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladače: Pokud již používáte nejnovější ovladače, zkuste je odinstalovat a znovu nainstalovat. To může pomoci vyřešit případné konflikty nebo poškození souborů ovladačů. Chcete-li ovladače odinstalovat, přejděte do Správce zařízení v systému Windows, najděte ovladač v části “Zařízení lidského rozhraní”, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost “Odinstalovat”. Po odinstalování restartujte počítač a znovu nainstalujte ovladače.
 • Zkuste použít jiný port USB: Někdy může být problém v používaném portu USB. Zkuste připojit ovladač k jinému portu USB v počítači a zjistěte, zda se tím něco změní. Můžete také zkusit použít jiný kabel USB.
 • Zakázat vynucení podpisu ovladače: V některých případech může vynucení podpisu ovladače zabránit připojení ovladače k počítači. Můžete zkusit dočasně zakázat vynucování podpisu ovladače a zjistit, zda to problém vyřeší. Za tímto účelem restartujte počítač a před spuštěním systému Windows opakovaným stisknutím klávesy F8 otevřete nabídku Rozšířené možnosti spouštění. V něm vyberte možnost “Disable Driver Signature Enforcement” (Zakázat vynucení podpisu ovladače) a pokračujte ve spouštění systému Windows.

Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, je možné, že se jedná o hardwarový problém s ovladačem nebo o problémy s kompatibilitou s vaším počítačem. V takových případech bude možná nutné kontaktovat výrobce řadiče a požádat o další pomoc nebo zvážit použití jiného řadiče, o kterém je známo, že je s vaším počítačem kompatibilní.

Poznámka: Zde uvedené kroky pro řešení problémů jsou obecným návodem a nemusí platit pro všechny scénáře. Vždy doporučujeme nahlédnout do konkrétní dokumentace dodané výrobcem vašeho řadiče a v případě potřeby se obrátit na odbornou podporu.

Obnovení připojení

Pokud máte problémy s připojením ovladače Nintendo Switch při pokusu o jeho připojení k počítači, můžete narazit na chybu “Obnovení připojení”. K této chybě obvykle dochází, když dojde k přerušení signálu Bluetooth mezi ovladačem a počítačem.

Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte podle následujících kroků:

 1. Zkontrolujte nastavení Bluetooth: Ujistěte se, že je v počítači povolena funkce Bluetooth. Otevřete nastavení Bluetooth a zkontrolujte, zda je zjistitelný a připravený ke spárování.
 2. Restartujte ovladač: Stisknutím malého synchronizačního tlačítka na zadní straně ovladače jej resetujte. Tím dojde k odpojení ovladače od všech dříve připojených zařízení. Po resetování zkuste ovladač znovu připojit k počítači.
 3. Restart počítače: Někdy může k vyřešení problémů s připojením pomoci prostý restart počítače. Restartujte počítač a poté zkuste znovu připojit řadič.
 4. Odstupte od rušení: Ujistěte se, že signál Bluetooth neruší žádná elektronická zařízení ani kovové předměty. Vzdalte se od takových předmětů a zkuste ovladač znovu připojit.
 5. Aktualizujte firmware ovladače: Zkontrolujte, zda nejsou k dispozici aktualizace firmwaru ovladače Nintendo Switch. Výrobci často vydávají aktualizace, které opravují chyby a zlepšují připojení. Navštivte oficiální webové stránky výrobce a postupujte podle pokynů k aktualizaci firmwaru ovladače.
 6. Použijte kabelové připojení: Pokud se vám stále nedaří navázat stabilní Bluetooth připojení, zvažte místo toho použití kabelového připojení. Ovladače Nintendo Switch lze k počítači připojit pomocí kabelu USB. Připojte ovladač přímo k počítači pomocí kompatibilního USB kabelu a měl by být automaticky rozpoznán.
 7. Vyzkoušejte jiný ovladač: Pokud máte přístup k jinému ovladači Nintendo Switch, zkuste jej připojit k počítači a zjistěte, zda problém přetrvává. Pokud jiný ovladač funguje bez problémů, může to znamenat problém s původním ovladačem.

Dodržením těchto kroků pro řešení problémů byste měli být schopni vyřešit chybu “Connection Reset” při pokusu o připojení ovladače Nintendo Switch k počítači.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Proč se můj ovladač Nintendo Switch nepřipojí k počítači?

Důvodů, proč se váš ovladač Nintendo Switch nepřipojuje k počítači, může být několik. Mezi možné příčiny patří zastaralé ovladače, nekompatibilní software nebo problémy s hardwarem. Problém doporučujeme vyřešit kontrolou aktualizací ovladačů, ujištěním se, že používaný software je s ovladačem kompatibilní, a pokud je to možné, otestováním ovladače na jiném zařízení.

Mohu k připojení ovladače Nintendo Switch k počítači použít jakýkoli typ USB kabelu?

Ne, ne všechny USB kabely budou fungovat pro připojení ovladače Nintendo Switch k počítači. Ovladač Nintendo Switch Pro Controller a ovladače Joy-Con používají konektor USB typu C, takže k jejich připojení k počítači budete potřebovat kabel USB typu C na USB typu A. Ujistěte se, že používáte kabel určený speciálně pro přenos dat, protože některé kabely určené pouze pro nabíjení nemusí fungovat.

Proč můj ovladač Nintendo Switch funguje v některých hrách, ale v jiných na mém počítači ne?

Pokud váš ovladač Nintendo Switch funguje v některých hrách, ale v jiných na vašem PC ne, může to být způsobeno problémy s kompatibilitou. Ne všechny PC hry nativně podporují ovladače Nintendo Switch, takže možná budete muset použít další software nebo mapovací nástroje, aby ovladač fungoval. Některé hry navíc mohou podporovat pouze specifické vstupní metody ovladače, například XInput nebo DirectInput. Informace o kompatibilitě ovladače a doporučených nastaveních doporučujeme vyhledat v dokumentaci ke hře nebo na komunitních fórech.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit