Jak opravit nefunkční mobilní data v zařízení Samsung Galaxy Průvodce řešením potíží

post-thumb

Jak opravit nefunkční mobilní data v zařízení Samsung Galaxy

Problémy s mobilními daty na zařízení Samsung Galaxy mohou být frustrující, zejména pokud na ně spoléháte při různých online aktivitách. Ať už se nemůžete připojit k mobilním datům, nebo se potýkáte s nízkou rychlostí internetu, tento průvodce řešením potíží vám pomůže problém vyřešit.

Obsah

Jednou z prvních věcí, které byste měli udělat, je zkontrolovat, zda máte zapnutá mobilní data. Chcete-li to provést, přejeďte prstem z horní části obrazovky dolů na oznamovací panel a ujistěte se, že je aktivována ikona mobilních dat. Pokud tomu tak není, jednoduše na ikonu klepněte a zapněte ji. Pokud je již ikona aktivována, ale stále nemáte žádné datové připojení, přejděte k dalšímu kroku.

Dalším častým problémem, který může způsobovat problémy s mobilními daty, je slabý nebo nestabilní signál. Zkuste se přesunout na jiné místo, nejlépe na otevřené prostranství, a zjistěte, zda se signál zlepší. Můžete také zkusit na několik sekund zapnout režim letadlo a poté jej vypnout. Tím se obnoví síťové připojení a může to pomoci vyřešit problémy související se signálem.

Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, bude možná nutné obnovit nastavení sítě. Za tímto účelem přejděte do nabídky Nastavení na zařízení Samsung Galaxy, klepněte na položku “Připojení” a poté vyberte možnost “Obnovit nastavení sítě”. Mějte na paměti, že se tím odstraní všechny uložené sítě Wi-Fi, připojení Bluetooth a nastavení sítě VPN, takže je budete muset po obnovení nastavení znovu nastavit.

Pokud máte po vyzkoušení všech těchto kroků řešení problémů stále problémy s mobilními daty, doporučujeme obrátit se na svého poskytovatele mobilních služeb, který vám poskytne další pomoc. Ten může ověřit, zda ve vaší oblasti nedochází k výpadkům sítě, nebo vám pomůže s pokročilými možnostmi řešení potíží specifickými pro vaše zařízení Samsung Galaxy.

Nezapomeňte zůstat trpěliví a zkoušet jednotlivé kroky řešení potíží postupně. Problémy s mobilními daty lze často vyřešit pouhým přepnutím několika nastavení nebo obnovením síťového připojení. Postupováním podle tohoto průvodce řešením potíží snad mobilní data v zařízení Samsung Galaxy opět zprovozníte.

Běžné příčiny nefunkčnosti mobilních dat v zařízení Samsung Galaxy

 • Problémy se sítí: Pokud vám na zařízení Samsung Galaxy nefungují mobilní data, může to být způsobeno problémy se síťovým připojením. Zkontrolujte, zda se nacházíte v oblasti se silným pokrytím sítě a zda máte správně vloženou SIM kartu.
 • Limit využití dat: Mobilní data nemusí fungovat, protože jste dosáhli limitu využití dat. Zkontrolujte svůj datový tarif a ujistěte se, že jste nepřekročili přidělený datový limit.
 • Data v roamingu: Pokud jste na cestách a mobilní data nefungují, může to být způsobeno omezením datového roamingu. Zkontrolujte, zda jste v nastavení zařízení povolili datový roaming.
 • Nesprávné nastavení APN: Nastavení názvu přístupového bodu (APN) ve vašem zařízení Samsung Galaxy může být nesprávné nebo může chybět. Zkontrolujte nastavení APN poskytnuté poskytovatelem mobilních služeb a ujistěte se, že je v zařízení správně nakonfigurováno.
 • Aktualizace softwaru: Zastaralý software ve vašem zařízení Samsung Galaxy může někdy způsobovat problémy s mobilními daty. Zkontrolujte všechny dostupné aktualizace softwaru a nainstalujte je, abyste zajistili, že vaše zařízení používá nejnovější verzi.
 • Problémy operátora sítě: Může dojít k dočasným problémům se sítí nebo k údržbě prováděné operátorem sítě, což může mít vliv na mobilní datové připojení. Obraťte se na svého síťového operátora a informujte se o případných probíhajících problémech.

Problémy s připojením k síti

Pokud se u vašeho zařízení Samsung Galaxy objevují problémy s připojením k síti, může to mít několik příčin. Zde jsou uvedeny některé běžné problémy se síťovým připojením a způsoby jejich řešení:

Přečtěte si také: Jak vyřešit potíže a opravit službu Hulu, která se zasekla na uvítací obrazovce
 • Slabý nebo žádný signál: Pokud máte slabý nebo žádný signál, zkuste se přesunout na jiné místo a zjistit, zda se signál zlepší. Můžete také zkusit restartovat telefon nebo zapnout a vypnout režim Letadlo, abyste obnovili síťové připojení.
 • Výpadek sítě: Někdy může dojít k výpadku sítě poskytovatele ve vaší oblasti. Výpadek sítě můžete zkontrolovat tak, že se obrátíte na poskytovatele služeb nebo zkontrolujete jeho webové stránky či stránky na sociálních sítích, zda na nich není nějaké oznámení.
 • Nesprávné nastavení APN: Nastavení názvu přístupového bodu (APN) ve vašem zařízení může být nesprávné, což vám může znemožnit přístup k internetu. Chcete-li to napravit, přejděte do “Nastavení” > “Připojení” > “Mobilní sítě” > “Názvy přístupových bodů” a zkontrolujte, zda je zadáno správné nastavení APN.
 • Mobilní data zakázána: Je možné, že mobilní data jsou ve vašem zařízení zakázána. Přejděte do “Nastavení” > “Připojení” > “Mobilní sítě” a ujistěte se, že je zapnuta možnost “Mobilní data”.
 • Data v roamingu zakázána: Pokud se nacházíte v jiné zemi nebo oblasti s roamingem, zkontrolujte, zda je v zařízení povolen datový roaming. Přejděte do nabídky “Nastavení” > “Připojení” > “Mobilní sítě” > “Datový roaming” a v případě potřeby ji zapněte.
 • Aktualizace operátora sítě: Někdy síťoví operátoři vyžadují, aby uživatelé aktualizovali nastavení sítě, aby byla zajištěna kompatibilita. Zkontrolujte, zda je k dispozici aktualizace síťového operátora, a to v nabídce “Nastavení” > “Aktualizace softwaru” > “Stáhnout a nainstalovat”.

Pokud jste vyzkoušeli všechny výše uvedené kroky řešení potíží a stále máte problémy s připojením k síti, doporučujeme obrátit se na svého poskytovatele služeb, který vám poskytne další pomoc.

Nesprávné nastavení APN

Pokud v zařízení Samsung Galaxy nefungují mobilní data, jednou z možných příčin může být nesprávné nastavení APN (Access Point Name). Nastavení APN jsou konfigurační nastavení, která umožňují zařízení připojit se k mobilní síti a přistupovat k internetu.

Zde jsou uvedeny kroky pro kontrolu a opravu nastavení APN v zařízení Samsung Galaxy:

 1. Přejděte do nabídky “Nastavení” ve svém zařízení.
 2. Přejděte dolů a klepněte na položku “Připojení”.
 3. Klepněte na položku “Mobilní sítě”.
 4. Klepněte na položku “Názvy přístupových bodů”.
 5. Zobrazí se seznam nastavení APN. Ujistěte se, že je vybrána správná APN pro vašeho poskytovatele sítě. Pokud si nejste jisti správným nastavením APN, můžete se obrátit na svého poskytovatele sítě a požádat o pomoc.
 6. Pokud je nastavení APN nesprávné nebo chybí, klepněte na tlačítko “+” nebo “Add” a vytvořte nové APN.
 7. Zadejte správné nastavení APN poskytnuté poskytovatelem sítě. Dbejte na přesné zadání nastavení a překontrolujte, zda v něm nejsou překlepy nebo chyby.
 8. Uložte nastavení a ukončete nabídku.
 9. Restartujte zařízení a zkontrolujte, zda nyní mobilní data fungují.

Pokud mobilní data nefungují ani po opravě nastavení APN, možná budete muset kontaktovat svého poskytovatele sítě pro další řešení problémů a pomoc.

Závady softwaru nebo aktualizace

Pokud v zařízení Samsung Galaxy nefungují mobilní data, může to být způsobeno softwarovými závadami nebo zastaralým softwarem. Zde je uvedeno několik kroků k odstranění tohoto problému:

 1. Restart zařízení: Někdy může softwarové závady vyřešit pouhý restart. Stiskněte a několik sekund podržte tlačítko napájení a z možností vyberte “Restartovat”.
 2. Zkontrolujte aktualizace softwaru: Ujistěte se, že je vaše zařízení aktualizováno nejnovějším softwarem. Za tímto účelem přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace softwaru a klepněte na možnost “Stáhnout a nainstalovat”, pokud je aktualizace k dispozici.
 3. Vymazání mezipaměti a dat: Vymazání mezipaměti a dat konkrétních aplikací může pomoci vyřešit problémy související s mobilními daty. Přejděte do Nastavení > Aplikace > [Název aplikace] > Úložiště a klepněte na “Vymazat mezipaměť” a “Vymazat data”. Tento krok opakujte pro všechny aplikace, které používají mobilní data.
 4. Resetování nastavení sítě: Resetování nastavení sítě může pomoci vyřešit problémy související se softwarem mobilních dat. Přejděte do Nastavení > Obecná správa > Obnovit > Obnovit nastavení sítě. Všimněte si, že se tím resetují také hesla Wi-Fi a připojení Bluetooth.
 5. Obnovení továrního nastavení: Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, můžete jako poslední možnost provést obnovení továrního nastavení. Před tímto úkonem si nezapomeňte zálohovat důležitá data, protože obnovení továrního nastavení vymaže vše v zařízení. Přejděte do Nastavení > Obecná správa > Reset > Obnovení továrních dat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Dodržením těchto kroků pro řešení problémů byste měli být schopni odstranit všechny softwarové závady nebo problémy se zastaralým softwarem, které mohou způsobovat nefunkčnost mobilních dat v zařízení Samsung Galaxy.

Přečtěte si také: 10 nejlepších spouštěčů iPhonu pro telefony se systémem Android: revoluce v uživatelském prostředí

ČASTO KLADENÉ DOTAZY:

Proč mi v zařízení Samsung Galaxy nefungují mobilní data?

Důvodů, proč mobilní data ve vašem zařízení Samsung Galaxy nefungují, může být několik. Může to být způsobeno slabým signálem, problémem s nastavením mobilních dat, přetížením sítě nebo dokonce softwarovou závadou. V článku jsou popsány kroky k odstranění problémů, které vám pomohou problém vyřešit.

Jak mohu zkontrolovat, zda jsou v zařízení Samsung Galaxy povolena mobilní data?

Chcete-li zkontrolovat, zda jsou ve vašem zařízení Samsung Galaxy povolena mobilní data, přejděte do nabídky Nastavení a vyberte možnost “Připojení”. Poté klepněte na položku “Mobilní sítě” a zkontrolujte, zda je přepínač “Mobilní data” zapnutý.

Co mám dělat, pokud můj Samsung Galaxy nemá v Nastavení možnost mobilních dat?

Pokud váš Samsung Galaxy nemá v Nastavení možnost mobilních dat, může to znamenat, že vaše zařízení nepodporuje mobilní data nebo může jít o softwarový problém. Můžete zkusit restartovat zařízení nebo se obrátit na poskytovatele mobilní sítě, který vám poskytne další pomoc.

Proč mi v zařízení Samsung Galaxy fungují mobilní data v některých aplikacích, ale v jiných ne?

Pokud mobilní data fungují v některých aplikacích, ale v jiných na zařízení Samsung Galaxy ne, může být problém v konkrétních aplikacích nebo v jejich nastavení. Zkuste vymazat mezipaměť a data aplikací, které nefungují, nebo je znovu nainstalovat. Pokud problém přetrvává, můžete také zkusit obnovit nastavení sítě nebo kontaktovat vývojáře aplikací a požádat je o podporu.

Mohu vyřešit problém s nefunkčními mobilními daty ve svém zařízení Samsung Galaxy bez obnovení zařízení?

Ano, existuje několik kroků řešení problémů, které můžete vyzkoušet, abyste vyřešili problém s nefunkčními mobilními daty na zařízení Samsung Galaxy, aniž byste museli zařízení resetovat. Patří mezi ně kontrola nastavení mobilních dat, restartování zařízení, obnovení nastavení sítě a aktualizace softwaru. Článek obsahuje podrobného průvodce řešením problémů, který vám pomůže problém vyřešit.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit