Jak opravit černou obrazovku televizoru Sharp: [Název vaší webové stránky]

post-thumb

Jak opravit černou obrazovku televizoru Sharp

Pokud vlastníte televizor Sharp a nedávno jste se setkali s problémem černé obrazovky, nejste sami. Mnoho uživatelů televizorů Sharp se setkalo s tímto frustrujícím problémem, kdy obrazovka náhle zčerná, zatímco zvuk pokračuje v přehrávání. Nemějte však obavy, existuje několik kroků k odstranění problému, kterými můžete problém s černou obrazovkou televizoru Sharp vyřešit.

Krok 1: Zkontrolujte zdroj napájení

Obsah

Nejprve byste měli zkontrolovat, zda je televizor Sharp napájen. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezpečně zapojen do elektrické zásuvky a televizoru. Pokud používáte napájecí lištu nebo přepěťovou ochranu, ujistěte se, že je zapnutá a správně funguje. Někdy může uvolněné nebo vadné připojení napájení způsobit zčernání obrazovky.

Krok 2: Restartování televizoru Sharp

Restartování televizoru Sharp může často vyřešit dočasné softwarové závady nebo drobné hardwarové problémy. Chcete-li televizor restartovat, jednoduše odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky, počkejte 10-15 sekund a poté jej znovu zapojte. Tím se televizor znovu spustí a může vyřešit problém s černou obrazovkou.

Krok 3: Zkontrolujte vstupní zdroj

Další častou příčinou černé obrazovky televizoru Sharp je nesprávný vstupní zdroj. Ujistěte se, že máte zapnutý správný vstupní zdroj, který odpovídá zařízení, které se snažíte sledovat. Pomocí tlačítka vstupu nebo zdroje na dálkovém ovladači televizoru Sharp procházejte dostupné vstupní zdroje a zkontrolujte, zda se problém s černou obrazovkou vyřešil.

Krok 4: Obnovení továrního nastavení televizoru Sharp

Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomohl, můžete zkusit obnovit tovární nastavení televizoru Sharp. Tím se vymažou všechna personalizovaná nastavení a televizor se vrátí do původního stavu. Chcete-li televizor resetovat, přejděte do nabídky nastavení a vyhledejte možnost “Resetovat” nebo “Inicializovat”. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces resetování. Upozorňujeme, že tímto krokem dojde k vymazání všech osobních údajů a nastavení, proto si před provedením resetu nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.

Postupováním podle těchto pokynů krok za krokem byste měli být schopni vyřešit problém s černou obrazovkou na televizoru Sharp. Pokud problém přetrvává, může se jednat o známku vážnějšího hardwarového problému a možná budete muset kontaktovat zákaznickou podporu Sharp nebo odborného technika pro další pomoc.

Při práci s elektrickými zařízeními nezapomeňte vždy dbát zvýšené opatrnosti. Pokud si nejste jisti nebo vám není příjemné provádět některý z kroků odstraňování problémů, je nejlepší vyhledat pomoc kvalifikovaného odborníka.

Přečtěte si také: Android 10: nový engine pro vykreslování webových stránek nevyžaduje Chrome

Průvodce krok za krokem k opravě černé obrazovky televizoru Sharp

Pokud televizor Sharp zobrazuje černou obrazovku, postupujte podle následujících kroků, abyste problém vyřešili a odstranili:

 1. Zkontrolujte zdroj napájení: Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezpečně zapojen do funkční zásuvky. Zkuste televizor zapojit do jiného zdroje napájení, abyste vyloučili případné problémy s aktuální zásuvkou.
 2. Resetujte televizor: Odpojte televizor od zdroje napájení alespoň na 1 minutu. Poté jej znovu zapojte a zapněte. Tento jednoduchý reset může někdy vyřešit dočasné závady a obnovit zobrazení.
 3. Úprava nastavení displeje: Někdy může být nutné upravit nastavení displeje televizoru. Stiskněte tlačítko “Menu” na dálkovém ovladači a přejděte do nabídky “Settings” nebo “Display”. Zkontrolujte jas, kontrast a další nastavení displeje, zda jsou správně nakonfigurovány.
 4. Kontrola videokabelů: Zkontrolujte videokabely připojující televizor Sharp k externím zařízením, jako jsou kabelové boxy, herní konzole nebo streamovací zařízení. Ujistěte se, že jsou kabely bezpečně připojeny a nejsou poškozeny. V případě potřeby zkuste kabely vyměnit.
 5. Vyzkoušejte různé vstupní zdroje: Pokud máte k televizoru Sharp připojeno více vstupních zdrojů (např. HDMI, RCA, USB), zkuste přepnout na jiný vstupní zdroj, abyste zjistili, zda je problém s černou obrazovkou specifický pro konkrétní vstup nebo zařízení.
 6. Aktualizace firmwaru televizoru: Zkontrolujte, zda nejsou k dispozici aktualizace firmwaru televizoru Sharp. Navštivte webové stránky podpory Sharp a podle pokynů stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi firmwaru. Aktualizace firmwaru mohou často odstranit problémy související se softwarem, které mohou způsobovat problém s černou obrazovkou.
 7. Kontaktujte podporu Sharp: Pokud žádný z výše uvedených kroků problém s černou obrazovkou nevyřeší, doporučujeme kontaktovat podporu Sharp a požádat o další pomoc. Ta vám může poskytnout konkrétní kroky k odstranění problémů nebo poradit s případnými hardwarovými problémy televizoru.

Postupováním podle těchto pokynů krok za krokem byste měli být schopni identifikovat a vyřešit problém s černou obrazovkou na televizoru Sharp. Nezapomeňte se vždy podívat do uživatelské příručky nebo se obrátit na podporu výrobce, která vám poskytne podrobné pokyny.

Zkontrolujte připojení napájení

Pokud televizor Sharp zobrazuje černou obrazovku, měli byste nejprve zkontrolovat připojení napájení. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezpečně zapojen do televizoru i do elektrické zásuvky. Někdy se může napájecí přípojka časem uvolnit, což vede ke ztrátě napájení televizoru.

Zde je uvedeno několik kroků, které můžete provést:

 1. Nejprve zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojen na obou koncích.
 2. Zkontrolujte, zda napájecí kabel není poškozený nebo roztřepený. Pokud si všimnete jakýchkoli prostřihů nebo obnažených vodičů, může být nutné napájecí kabel vyměnit.
 3. Pokud se zdá být napájecí kabel v dobrém stavu, zkuste jej zapojit do jiné elektrické zásuvky. Někdy se může stát, že původní zásuvka neposkytuje televizoru dostatečné napájení.
 4. Pokud televizor připojujete k přepěťové ochraně nebo napájecí liště, zkontrolujte, zda je zapnutá a správně připojená. Zkuste televizor zapojit přímo do elektrické zásuvky, abyste vyloučili případné problémy s přepěťovou ochranou nebo napájecí lištou.

Zkontrolujete-li připojení napájení a ujistíte se, že je bezpečné a správně funguje, můžete odstranit a případně vyřešit problém s černou obrazovkou televizoru Sharp.

Resetování televizoru

Pokud má televizor Sharp černou obrazovku a žádný z předchozích kroků řešení potíží nepomohl, možná bude nutné obnovit tovární nastavení televizoru. To může pomoci vyřešit případné softwarové problémy, které mohou být příčinou černé obrazovky.

Přečtěte si také: Jak opravit nefunkční sdílení obrazovky v aplikaci Discord - snadná řešení

Než přistoupíte k resetu, ujistěte se, že jste od televizoru odpojili všechna externí zařízení, jako jsou herní konzole nebo streamovací zařízení.

Chcete-li televizor Sharp resetovat, postupujte podle následujících kroků:

 1. Pomocí dálkového ovladače televizoru stiskněte tlačítko “Menu”.
 2. Pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači přejděte do nabídky “Setup” nebo “Settings”.
 3. Vyhledejte možnost s nápisem “Reset” nebo “Factory Reset”.
 4. Vyberte tuto možnost a po výzvě potvrďte svou volbu.
 5. Počkejte, až se televizor resetuje a restartuje.

Po restartování televizoru zkontrolujte, zda byl problém s černou obrazovkou vyřešen. Pokud ne, bude možná nutné kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Sharp a požádat o další pomoc.

Poznámka: Obnovení továrního nastavení televizoru vymaže veškerá vlastní nastavení a předvolby, které jste nastavili, proto si před provedením obnovení nezapomeňte poznamenat všechna důležitá nastavení.

Aktualizace firmwaru

Aktualizace firmwaru televizoru Sharp může pomoci vyřešit různé problémy, včetně problému s černou obrazovkou. Zde je návod krok za krokem, jak aktualizovat firmware:

 1. Začněte kontrolou čísla modelu televizoru Sharp. Tuto informaci obvykle najdete na zadní straně televizoru nebo v uživatelské příručce.
 2. Jakmile znáte číslo modelu, navštivte webové stránky podpory Sharp a vyhledejte aktualizace firmwaru pro konkrétní model televizoru.
 3. Stáhněte si nejnovější soubor s aktualizací firmwaru na jednotku USB flash. Před zkopírováním souboru firmwaru nezapomeňte naformátovat jednotku flash na souborový systém FAT32 nebo NTFS.
 4. Odpojte všechna externí zařízení připojená k televizoru a vypněte televizor.
 5. Vložte jednotku USB flash do portu USB na televizoru.
 6. Zapněte televizor a pomocí dálkového ovladače přejděte do nabídky nastavení.
 7. V nabídce nastavení vyhledejte možnost týkající se aktualizace firmwaru nebo softwaru. Přesné znění se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
 8. Vyberte možnost aktualizace firmwaru a jako zdroj vyberte USB flash disk.
 9. Podle pokynů na obrazovce zahajte proces aktualizace firmwaru.
 10. Během aktualizace firmwaru nevypínejte televizor ani nevyjímejte jednotku USB flash.
 11. Po dokončení aktualizace se televizor automaticky restartuje. Vyjměte jednotku USB flash z televizoru.

Po aktualizaci firmwaru zkontrolujte, zda byl problém s černou obrazovkou vyřešen. Pokud ne, bude možná nutné vyzkoušet další kroky řešení problémů nebo se obrátit na zákaznickou podporu společnosti Sharp a požádat o další pomoc.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY:

Proč je obrazovka mého televizoru Sharp černá?

Černá obrazovka televizoru Sharp může mít několik důvodů. Může to být způsobeno uvolněným kabelovým připojením, nefunkčním zdrojem napájení, chybou softwaru nebo hardwarovým problémem. Postupujte podle pokynů v této příručce, abyste problém vyřešili a odstranili.

Co mám dělat, když má televizor Sharp černou obrazovku, ale zvuk?

Pokud na televizoru Sharp slyšíte zvuk, ale nevidíte žádný obraz, jedná se pravděpodobně o problém se zobrazovacím panelem nebo podsvícením. Zkontrolujte připojení mezi televizorem a všemi externími zařízeními a zkuste upravit nastavení jasu a kontrastu. Pokud problém přetrvává, zvažte vyhledání odborné opravy nebo se obraťte na zákaznickou podporu společnosti Sharp.

Může přepětí v síti způsobit černou obrazovku televizoru Sharp?

Ano, přepětí v síti může potenciálně způsobit černou obrazovku televizoru Sharp. Pokud byl váš televizor vystaven přepětí, mohlo dojít k poškození vnitřních součástí včetně zobrazovacího panelu. V takových případech doporučujeme televizor odpojit, počkat několik minut a poté jej znovu připojit, abyste zjistili, zda se problém vyřeší. Pokud se tak nestane, bude možná nutné se obrátit na odborníka, který provede opravu.

Existuje možnost obnovení továrního nastavení pro opravu černé obrazovky na televizoru Sharp?

Ano, provedení obnovení továrního nastavení může někdy pomoci vyřešit problém s černou obrazovkou na televizoru Sharp. Za tímto účelem přejděte do nabídky nastavení televizoru, vyhledejte možnost obnovení nebo obnovení a podle pokynů obnovte tovární nastavení televizoru. Mějte na paměti, že obnovení továrního nastavení vymaže všechna vlastní nastavení a uložená data televizoru, proto tuto možnost používejte pouze v krajním případě.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit