Jak opravit nefunkční hlasitost televizoru Samsung: Průvodce řešením potíží

post-thumb

Jak opravit nefunkční hlasitost televizoru Samsung

Máte problémy s hlasitostí na televizoru Samsung? Nebojte se, nejste sami. Mnoho majitelů televizorů Samsung hlásí problémy s nesprávně fungující hlasitostí. To může být frustrující, zejména když se snažíte vychutnat si své oblíbené pořady nebo filmy.

Existuje několik možných důvodů, proč hlasitost na televizoru Samsung nemusí fungovat. Může to být způsobeno chybou softwaru, vadným dálkovým ovladačem nebo problémem s reproduktory televizoru. Naštěstí existuje několik kroků, kterými se můžete pokusit problém vyřešit, než vyhledáte odbornou pomoc.

Obsah

Jedním z možných řešení je zkontrolovat nastavení hlasitosti na televizoru Samsung. Ujistěte se, že hlasitost není ztlumena nebo nastavena příliš nízko. Můžete to provést pomocí tlačítek hlasitosti na dálkovém ovladači nebo přejít do nabídky nastavení televizoru. Pokud je hlasitost nastavena na vhodnou úroveň, ale přesto nefunguje, zkuste ji nastavit nahoru a dolů a zjistěte, zda to problém vyřeší.

Pokud úprava nastavení hlasitosti nepomůže, můžete také zkusit televizor Samsung resetovat. To může pomoci odstranit dočasné softwarové závady, které mohou způsobovat problém s hlasitostí. Chcete-li televizor resetovat, vyhledejte na televizoru nebo dálkovém ovladači tlačítko napájení a podržte je stisknuté po dobu přibližně 10 sekund. Po uvolnění tlačítka počkejte, až se televizor vypne, a poté jej znovu zapněte.

Příčiny nefunkčnosti hlasitosti televizoru Samsung

Důvodů, proč nefunguje hlasitost televizoru Samsung, může být několik. Zde jsou uvedeny některé běžné příčiny, které je třeba zvážit:

 • Problémy s dálkovým ovládáním: Problém může spočívat v samotném dálkovém ovládání. Zkontrolujte, zda tlačítka hlasitosti na dálkovém ovladači fungují správně nebo zda je třeba vyměnit baterie.
 • Nastavení zvuku: Problémy s hlasitostí může způsobovat také nesprávné nebo špatně nakonfigurované nastavení zvuku v televizoru. Zkontrolujte, zda je nastavení zvuku nastaveno na správný výstupní zdroj, například HDMI nebo externí reproduktory.
 • Ztlumená nebo nízká hlasitost: Zkontrolujte, zda není televizor ztlumený nebo zda není nastavena příliš nízká úroveň hlasitosti. Někdy může náhodné stisknutí tlačítka nebo změna nastavení způsobit ztlumení nebo nízkou hlasitost.
 • Externí zařízení: Pokud jste připojili externí zvukové zařízení, například soundbar nebo reproduktory, zkontrolujte, zda jsou správně připojeny a zapnuty. Chybné připojení nebo problémy s napájením mohou ovlivnit hlasitost televizoru.
 • Aktualizace softwaru: Aktualizace softwaru mohou někdy přinést chyby nebo závady, které ovlivňují hlasitost televizoru. Zkontrolujte, zda nejsou k dispozici aktualizace softwaru pro televizor Samsung, a nainstalujte je, abyste zjistili, zda problém vyřeší.

Pokud žádné z výše uvedených řešení nevyřeší problém s hlasitostí televizoru Samsung, může se jednat o hardwarový problém. V takovém případě doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo odborného technika, který vám poskytne další pomoc.

Softwarové problémy

Pokud máte s televizorem Samsung problémy s hlasitostí, je možné, že problém souvisí se softwarem. Zde jsou uvedeny některé běžné softwarové problémy, které mohou způsobit, že hlasitost nefunguje správně:

 • Aktualizace firmwaru: Někdy může zastaralý firmware způsobit různé problémy s televizorem, včetně problémů s hlasitostí. Zkontrolujte, zda je firmware televizoru aktuální, a to tak, že v nabídce nastavení vyhledáte všechny dostupné aktualizace.
 • Nastavení zvuku: Zkontrolujte, zda je nastavení zvuku televizoru správně nakonfigurováno. Někdy mohou některá nastavení zvuku ovlivnit výstupní hlasitost. Ujistěte se, že úroveň hlasitosti není ztlumena nebo nastavena příliš nízko.
 • Externí zařízení: Pokud jste připojili nějaké externí zařízení, například soundbar nebo herní konzoli, zkontrolujte, zda je správně nastaveno i jejich nastavení zvuku. Někdy může být problém s hlasitostí způsoben spíše nastavením externího zařízení než samotným televizorem.
 • Resetování televizoru: Obnovení továrního nastavení televizoru Samsung může někdy vyřešit problémy související se softwarem. Mějte však na paměti, že obnovení továrního nastavení vymaže všechna vaše nastavení a osobní údaje, proto si před tímto krokem nezapomeňte zálohovat všechny důležité informace.
 • Kontaktujte podporu společnosti Samsung: Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, doporučujeme obrátit se na podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc. Možná vám budou schopni poskytnout konkrétní kroky k odstranění potíží nebo doporučit aktualizaci softwaru, která problém s hlasitostí vyřeší.

Vyřešením případných softwarových problémů můžete zvýšit šance na odstranění problému s hlasitostí na televizoru Samsung.

Přečtěte si také: Řešení potíží se službou Netflix: Jak opravit nefunkční Netflix na Galaxy Note10+

Problémy s hardwarem

Pokud jste zkontrolovali všechna softwarová nastavení a problém s hlasitostí na televizoru Samsung stále přetrvává, může být problém v hardwaru. Zde jsou uvedeny některé z běžných hardwarových problémů, které mohou způsobovat problémy s hlasitostí:

 • Vadný reproduktor: Reproduktor na televizoru může být vadný nebo poškozený, což způsobuje žádný nebo slabý zvuk. V takovém případě bude možná nutné reproduktor vyměnit, aby se problém s hlasitostí vyřešil.
 • **Vadný zvukový výstup: ** Porty zvukového výstupu na televizoru mohou být vadné nebo poškozené, což brání správnému přenosu zvuku. Zkuste použít jiné výstupní zvukové porty nebo se obraťte na odborníka, který vám poskytne další pomoc.
 • Poškozené kabely HDMI nebo audio kabely: Pokud k připojení externích zařízení k televizoru používáte kabely HDMI nebo audio kabely, zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo uvolněné. Poškozené kabely mohou vést k problémům se zvukem. Vyměňte poškozené nebo vadné kabely, abyste obnovili správný zvukový výstup.
 • Problémy s vnitřními obvody: Problémy s vnitřními obvody zvukového systému televizoru mohou rovněž způsobit problémy s hlasitostí. Tyto problémy často vyžadují odbornou opravu nebo výměnu vadných součástí.
 • **Problémy s napájením: ** Nedostatečné napájení nebo kolísání napájení může ovlivnit zvukový systém televizoru. Ujistěte se, že je televizor připojen ke stabilnímu zdroji napájení, nebo zvažte použití napájecího kondicionéru k regulaci napájení.

Pokud máte podezření na hardwarový problém, bude nejlepší obrátit se na odborného technika nebo kontaktovat podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc. Mohou vám pomoci diagnostikovat problém a poskytnout potřebná řešení nebo opravy k odstranění problému s hlasitostí televizoru Samsung.

Přečtěte si také: Xbox Series S a Xbox Series X: specifikace, vydání, cena - vše o nových herních konzolích společnosti Microsoft

Řešení problémů s dálkovým ovládáním

Pokud hlasitost na televizoru Samsung nefunguje, může to být způsobeno problémy s dálkovým ovládáním. Zde je uvedeno několik kroků k odstranění problému, které můžete vyzkoušet:

 1. Zkontrolujte baterie: Zkontrolujte, zda jsou baterie v dálkovém ovladači správně vloženy a zda mají dostatek energie. V případě potřeby je vyměňte.
 2. Resetujte dálkový ovladač: Někdy může problém vyřešit jednoduchý reset. Vyjměte baterie z dálkového ovladače, stiskněte a podržte libovolné tlačítko po dobu 15 sekund a poté tlačítko uvolněte. Znovu vložte baterie a zkuste dálkový ovladač znovu použít.
 3. Vyčistěte dálkový ovladač: Prach a nečistoty mohou narušit funkčnost dálkového ovladače. K čištění dálkového ovladače použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna, a věnujte zvláštní pozornost tlačítkům.
 4. Znovu synchronizujte dálkový ovladač: Pokud se dálkový ovladač odpojil od televizoru, může být nutné jej znovu synchronizovat. Pokyny ke spárování dálkového ovladače naleznete v uživatelské příručce televizoru.
 5. Vyměňte dálkový ovladač: Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, může být nutné dálkový ovladač vyměnit. Obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Samsung nebo si zakupte nový dálkový ovladač kompatibilní s vaším modelem televizoru.

Podle těchto kroků pro řešení problémů byste měli být schopni vyřešit problémy s ovládáním hlasitosti na dálkovém ovladači televizoru Samsung. Pokud problém přetrvává, může se jednat o hardwarový problém samotného televizoru a možná budete muset kontaktovat odborníka pro další pomoc.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Proč na mém televizoru Samsung nefunguje ovládání hlasitosti?

Nefunkčnost hlasitosti na televizoru Samsung může mít různé příčiny. Může se jednat o softwarový problém, kdy je třeba televizor aktualizovat nebo resetovat. Může jít také o hardwarový problém, například problém s reproduktorem nebo zvukovým výstupem. Problém doporučujeme vyřešit podle kroků uvedených v článku.

Může problém s hlasitostí vyřešit aktualizace firmwaru?

Ano, problém s hlasitostí na televizoru Samsung může potenciálně vyřešit aktualizace firmwaru. Aktualizace firmwaru mohou často odstranit softwarové chyby a zlepšit celkový výkon televizoru. Doporučujeme pravidelně kontrolovat aktualizace firmwaru a instalovat je, abyste zajistili, že televizor používá nejnovější verzi softwaru.

Jak mohu kontaktovat podporu společnosti Samsung a požádat o pomoc?

Pro pomoc s problémem s hlasitostí televizoru Samsung můžete kontaktovat podporu společnosti Samsung tak, že navštívíte oficiální webové stránky společnosti Samsung a vyhledáte sekci podpory. Tam najdete možnosti kontaktu, jako je živý chat, telefonická podpora nebo e-mailová podpora. Poskytněte jim podrobnosti o svém problému a oni vás provedou procesem řešení potíží nebo vám nabídnou další pomoc.

Proč nefunguje hlasitost na mém televizoru Samsung?

Důvodů, proč nefunguje hlasitost na televizoru Samsung, může být několik. Může jít o problém s dálkovým ovladačem, reproduktorem televizoru, nastavením zvuku nebo o problém se softwarem. Chcete-li problém vyřešit, můžete zkusit resetovat televizor, zkontrolovat nastavení zvuku, vyměnit baterie v dálkovém ovladači nebo se obrátit na zákaznickou podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.

Co mám dělat, když nefungují tlačítka hlasitosti na dálkovém ovladači televizoru Samsung?

Pokud tlačítka hlasitosti na dálkovém ovladači televizoru Samsung nefungují, existuje několik možných řešení. Nejprve zkuste vyměnit baterie v dálkovém ovladači. Pokud to nepomůže, můžete zkusit zrušit a znovu spárovat dálkový ovladač s televizorem. Můžete také zkusit použít tlačítka hlasitosti na boku samotného televizoru a zjistit, zda jsou funkční. Pokud žádné z těchto řešení nepomůže, možná budete muset kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc nebo zvážit pořízení náhradního dálkového ovladače.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit