Jak opravit černou obrazovku tabletu Galaxy Tab A: Jak vyřešit problémy s nereagujícím nebo nezapínajícím se displejem?

post-thumb

Jak opravit Galaxy Tab A Black Screen | obrazovka nereaguje nebo se nezapne

Pokud vlastníte zařízení Galaxy Tab A a máte problémy s černou obrazovkou nebo nereagujete, může to být frustrující a znepokojující. Existuje však několik kroků k odstranění problémů, kterými se můžete pokusit problém vyřešit, než vyhledáte odbornou pomoc nebo budete uvažovat o výměně.

Restartování zařízení: Prvním krokem při řešení problémů s černou obrazovkou je restartování zařízení Galaxy Tab A. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se zařízení nevypne, a poté jej opětovným stisknutím tlačítka napájení zapněte. Tento jednoduchý krok může často vyřešit drobné softwarové závady, které mohou být příčinou problému.

Obsah

Nabíjení zařízení: Pokud se zařízení Galaxy Tab A vůbec nezapíná, může to být způsobeno vybitou baterií. Připojte zařízení k nabíječce a několik minut počkejte, zda se rozsvítí obrazovka. Pokud byla baterie zcela vybitá, může chvíli trvat, než zařízení začne jevit známky života.

Provedení nuceného restartu: Pokud zařízení po nabití stále nereaguje, bude možná nutné provést nucený restart. To lze provést současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka snížení hlasitosti po dobu asi 10-15 sekund. To by mělo zařízení přinutit k restartu a snad vyřešit případné softwarové problémy způsobující černou obrazovku.

Kontrola aktualizací softwaru: Aktualizace zařízení Galaxy Tab A na nejnovější verzi softwaru může někdy vyřešit problémy s černou obrazovkou. Přejděte do nabídky “Nastavení”, poté vyberte “Aktualizace softwaru” a zkontrolujte, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace. Pokud ano, stáhněte a nainstalujte je a zjistěte, zda problém vyřeší.

Obnovení továrního nastavení: Pokud vše ostatní selže a zařízení Galaxy Tab A má stále černou obrazovku, možná bude nutné provést obnovení továrního nastavení. Tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto je důležité předem zálohovat všechny důležité informace. Obnovení továrního nastavení můžete provést tak, že přejdete do nabídky “Nastavení”, vyberete možnost “Zálohování a obnovení” a zvolíte možnost “Obnovení továrních dat”. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces obnovení.

Doufejme, že provedením těchto kroků k odstranění potíží vyřešíte problém s černou obrazovkou na zařízení Galaxy Tab A a budete moci zařízení opět normálně používat. Pokud problém přetrvává, bude nejlepší obrátit se na podporu společnosti Samsung nebo odnést zařízení k odbornému technikovi, který vám poskytne další pomoc.

Řešení problémů s černou obrazovkou zařízení Galaxy Tab A

Pokud máte se zařízením Galaxy Tab A problém s černou obrazovkou, nezoufejte, existuje několik kroků k odstranění problémů, které můžete vyzkoušet. Postupujte podle těchto kroků jeden po druhém, dokud se problém nevyřeší.

 1. Provedení tvrdého resetování: Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu přibližně 10-15 sekund. Tím donutíte zařízení k restartování a problém s černou obrazovkou může být vyřešen.
 2. Nabíjejte zařízení: Připojte tablet Galaxy Tab A k nabíječce a nechte jej nabíjet alespoň 30 minut. Nízká úroveň nabití baterie může někdy způsobit zčernání obrazovky. Pokud zařízení nereaguje, zkuste použít jinou nabíječku nebo kabel.
 3. Kontrola fyzického poškození: Zkontrolujte, zda není zařízení fyzicky poškozeno, například zda není prasklá obrazovka nebo poškozené vodou. Pokud zjistíte nějaké poškození, může být příčinou problému s černou obrazovkou. V takovém případě bude možná nutné odnést zařízení do odborného servisu.
 4. Přechod do nouzového režimu: Restartujte zařízení a po zobrazení loga Samsung stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti, dokud zařízení nedokončí restart. Tím spustíte zařízení do nouzového režimu, ve kterém je povoleno spouštět pouze předinstalované aplikace. Pokud zařízení v nouzovém režimu funguje správně, může problém s černou obrazovkou způsobovat aplikace třetí strany. Zkuste odinstalovat nedávno nainstalované aplikace nebo proveďte obnovení továrního nastavení.
 5. Provedení obnovení továrního nastavení: Před provedením obnovení továrního nastavení nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení > Obecná správa > Reset > Obnovení továrních dat. Resetování proveďte podle pokynů na obrazovce. Tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto si předtím nezapomeňte vše zálohovat.
 6. Kontakt na podporu společnosti Samsung: Pokud žádný z výše uvedených kroků problém s černou obrazovkou nevyřeší, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc. Ta vám pomůže problém diagnostikovat a vyřešit.

Dodržením těchto kroků řešení problémů byste měli být schopni vyřešit problém s černou obrazovkou na zařízení Galaxy Tab A. Nezapomeňte vždy zálohovat data před provedením jakýchkoli zásadních kroků při řešení potíží nebo obnovení továrního nastavení.

Běžné příčiny černé obrazovky zařízení Galaxy Tab A

Problém s černou obrazovkou na zařízení Galaxy Tab A může být frustrující, ale je důležité porozumět možným příčinám, než se pokusíte o jakékoli kroky řešení problémů. Zde jsou uvedeny některé běžné příčiny černé obrazovky na vašem zařízení:

Přečtěte si také: Novinky v nejnovějším DLC pro hru RimWorlds: kompletní recenze
 • Závada nebo selhání softwaru: Někdy může zčernání obrazovky způsobit závada nebo selhání softwaru. K tomu může dojít v důsledku chyby v operačním systému nebo nesprávně fungující aplikace.
 • Vybití baterie: Pokud je baterie zařízení zcela vybitá, obrazovka se nemusí zapnout. K tomu může dojít, pokud bylo zařízení delší dobu nepoužíváno nebo pokud byla baterie vybitá v důsledku intenzivního používání.
 • Fyzické poškození: Fyzické poškození zařízení, například prasklá obrazovka nebo poškození vodou, může rovněž způsobit zčernání obrazovky. V takových případech může být nutné zařízení opravit nebo vyměnit.
 • Problémy s hardwarem: Vadné hardwarové součásti, například nefunkční displej nebo uvolněný spoj, mohou rovněž způsobit černou obrazovku. K tomu může dojít, pokud zařízení spadlo nebo bylo vystaveno extrémním teplotám.

Je důležité si uvědomit, že toto jsou jen některé z možných příčin problému s černou obrazovkou na zařízení Galaxy Tab A. Chcete-li určit přesnou příčinu a najít řešení, doporučujeme postupovat podle kroků řešení problémů specifických pro váš model zařízení.

Pokud máte na zařízení Galaxy Tab A problém s černou obrazovkou, zkuste zařízení nabít, provést softwarový reset nebo spustit nouzový režim, abyste odstranili případné problémy související se softwarem. Pokud problém přetrvává, bude možná nutné kontaktovat zákaznickou podporu nebo navštívit servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.

Kroky k opravě nereagujícího zařízení Galaxy Tab A

Pokud zařízení Galaxy Tab A nereaguje nebo se nechce zapnout, můžete se pokusit problém vyřešit několika kroky:

 1. Zkontrolujte připojení k napájení: Zkontrolujte, zda je tablet správně připojen ke zdroji napájení a zda se nabíjí. Připojte jej a několik minut počkejte, zda se něco stane.
 2. Provedení soft resetu: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu asi 15 sekund nebo dokud se zařízení nerestartuje. To může pomoci vyřešit drobné softwarové závady.
 3. Zkuste provést tvrdý reset: Pokud měkký reset nefunguje, můžete zkusit provést tvrdý reset. Tím dojde k vymazání všech dat a nastavení tabletu, proto si před tímto krokem nezapomeňte zálohovat všechny důležité soubory. Chcete-li provést tvrdý reset, proveďte následující kroky:
  1. Vypněte tablet stisknutím a podržením tlačítka napájení.
  2. Stiskněte a podržte současně tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení.
  3. Jakmile se zobrazí logo Samsung, obě tlačítka uvolněte.
  4. Pomocí tlačítek hlasitosti přejděte na možnost “Wipe data/factory reset” a stisknutím tlačítka napájení ji vyberte.
  5. Potvrďte reset výběrem možnosti “Yes” a poté stiskněte tlačítko napájení.
  6. Počkejte na dokončení procesu resetování a poté vyberte možnost “Reboot system now”.
 4. Kontrola fyzického poškození: Zkontrolujte, zda tablet nevykazuje známky fyzického poškození, například prasklý displej nebo poškození vodou. Pokud zjistíte nějaké poškození, může být nutné obrátit se na odborníka za účelem opravy.
 5. Připojení k počítači: Pokud tablet stále nereaguje, zkuste jej připojit k počítači pomocí kabelu USB. To může pomoci určit, zda je problém v tabletu nebo ve zdroji napájení.
 6. Navštivte servisní středisko: Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, doporučujeme navštívit autorizované servisní středisko nebo se obrátit na podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.

Postup podle těchto kroků by vám měl pomoci vyřešit a odstranit problémy s nereagujícím tabletem Galaxy Tab A. Před prováděním resetů nebo oprav nezapomeňte vždy zálohovat data, abyste předešli ztrátě důležitých informací.

Řešení pro zařízení Galaxy Tab A, které se nechce zapnout

To, že se zařízení Galaxy Tab A nezapíná, může být frustrující situace. Existuje však několik kroků řešení problémů, které můžete vyzkoušet, než vyhledáte odbornou pomoc. Níže uvádíme několik řešení, která vám mohou pomoci problém vyřešit:

 • Nabíjení zařízení: První věc, kterou byste měli udělat, když se zařízení Galaxy Tab A nezapne, je zkontrolovat, zda je baterie nabitá. Připojte tablet k nabíječce a nechte jej nabíjet alespoň 30 minut, než se jej pokusíte znovu zapnout.
 • Kontrola nabíječky a kabelu: Někdy může být problém v nabíječce nebo kabelu. Ujistěte se, že nabíječka a kabel fungují správně, a to tak, že je vyzkoušíte s jiným zařízením nebo s tabletem vyzkoušíte jinou nabíječku a kabel.
 • Provedení tvrdého resetu: Tvrdý reset může pomoci odstranit softwarové problémy, které mohou způsobovat, že se tablet Galaxy Tab A nezapíná. Chcete-li provést tvrdý reset, stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu přibližně 10-15 sekund. Jakmile se zobrazí logo Samsung, uvolněte obě tlačítka a počkejte, až se tablet restartuje.
 • Pokus o vynucený restart: Pokud tvrdý reset nepomůže, zkuste provést vynucený restart. Za tímto účelem stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu alespoň 10 sekund. Tablet by měl zavibrovat a sám se restartovat.
 • Kontrola tlačítka napájení: Někdy se může stát, že se tlačítko napájení zasekne nebo nefunguje správně. Zkontrolujte, zda není tlačítko napájení fyzicky poškozeno nebo zda na něm nejsou nečistoty. V případě potřeby tlačítko vyčistěte nebo jej nechte opravit odborníkem.
 • Obraťte se na podporu společnosti Samsung: Pokud žádné z výše uvedených řešení nepomůže, je možná načase obrátit se na podporu společnosti Samsung nebo navštívit autorizované servisní středisko. Tam vám mohou poskytnout další pomoc a případně opravit veškeré hardwarové problémy, které mohou být příčinou nezapnutí zařízení Galaxy Tab A.

Než se pokusíte provést jakékoli kroky k odstranění potíží, které by mohly vést ke ztrátě dat, nezapomeňte si zálohovat důležitá data.

Přečtěte si také: Jak opravit chybu 'Kontakty bohužel přestaly fungovat' v zařízení Galaxy S5

Dodržováním těchto řešení byste měli být schopni odstranit a vyřešit problém nezapínání zařízení Galaxy Tab A. Pokud však problém přetrvává, je nejlepší vyhledat odbornou pomoc, aby byla zajištěna správná diagnostika a oprava vašeho tabletu.

Užitečné návody pro řešení problémů s černou obrazovkou tabletu Galaxy Tab A

Pokud máte s tabletem Galaxy Tab A problém, při kterém je obrazovka černá a nereaguje, existuje několik kroků k vyřešení problému, které můžete vyzkoušet. Zde je několik užitečných návodů, které vám pomohou vyřešit a opravit problém s černou obrazovkou na zařízení Galaxy Tab A:

 1. Provedení soft resetu: Chcete-li provést soft reset zařízení Galaxy Tab A, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 10 sekund, dokud se zařízení nerestartuje. To může pomoci vyřešit drobné softwarové problémy, které mohou způsobovat problém s černou obrazovkou.
 2. Nabijte tablet: Ujistěte se, že má tablet Galaxy Tab A dostatečně nabitou baterii. Připojte jej ke zdroji napájení pomocí originální nabíječky a kabelu a nechte jej nabíjet alespoň 15-30 minut. Někdy může vybitá baterie způsobit, že se obrazovka zobrazí černá.
 3. Zkontrolujte nastavení displeje: Zkontrolujte, zda není úroveň jasu nastavena na nejnižší hodnotu. Přejetím prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů získáte přístup k oznamovacímu panelu a odpovídajícím způsobem upravte posuvník jasu.
 4. Zkuste nouzový režim: Spusťte zařízení Galaxy Tab A do nouzového režimu, abyste zjistili, zda problém s černou obrazovkou nezpůsobuje aplikace třetí strany. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, a když se zobrazí logo Samsung, uvolněte tlačítko napájení a okamžitě stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti. Podržte tlačítko snížení hlasitosti, dokud zařízení nedokončí restart, a v levém dolním rohu obrazovky by se měl objevit nápis “Nouzový režim”.
 5. Vymazání oddílu mezipaměti: Vymazání oddílu mezipaměti může pomoci vyřešit problémy související se softwarem. Vypněte zařízení Galaxy Tab A a poté stiskněte a podržte současně tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení, dokud se nezobrazí logo Samsung. Uvolněte obě tlačítka a měla by se zobrazit nabídka obnovení systému Android. Pomocí tlačítek hlasitosti přejděte na položku “Wipe cache partition” a stisknutím tlačítka napájení ji vyberte. Po dokončení procesu zvýrazněte položku “Reboot system now” a stisknutím tlačítka napájení restartujte zařízení.
 6. Obnovení továrního nastavení: Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení zařízení Galaxy Tab A. Je důležité si uvědomit, že tímto postupem dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto před pokračováním nezapomeňte zálohovat všechny důležité soubory. Chcete-li obnovit tovární nastavení tabletu, přejděte do nabídky Nastavení > Obecná správa > Reset > Obnovení továrních dat. Resetování dokončete podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém s černou obrazovkou přetrvává i po vyzkoušení těchto kroků řešení problémů, může se jednat o hardwarový problém a měli byste zvážit kontaktování podpory společnosti Samsung nebo návštěvu servisního střediska pro další pomoc.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY:

Moje obrazovka zařízení Galaxy Tab A je černá a nereaguje, co mám dělat?

Pokud je obrazovka zařízení Galaxy Tab A černá a nereaguje, můžete vyzkoušet několik kroků k odstranění potíží. Nejprve stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu přibližně 7-10 sekund. Tím donutíte zařízení k restartování a obrazovka by mohla opět reagovat. Pokud to nepomůže, zkuste zařízení alespoň 30 minut nabíjet a poté jej zkuste znovu zapnout. Pokud tyto kroky nepomohou, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo odnést zařízení k technikovi, který vám poskytne další pomoc.

Můj Galaxy Tab A se nechce zapnout, v čem může být problém?

Pokud se zařízení Galaxy Tab A nechce zapnout, může tento problém způsobovat několik faktorů. Nejprve se ujistěte, že je zařízení nabité, a to tak, že jej připojíte ke zdroji napájení a několik minut počkáte. Pokud to nepomůže, zkuste provést vynucený restart současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka snížení hlasitosti po dobu přibližně 7-10 sekund. Pokud se zařízení stále nechce zapnout, může se jednat o hardwarový problém nebo nefunkční baterii. V takovém případě je nejlepší obrátit se na podporu společnosti Samsung nebo odnést zařízení k technikovi k dalšímu posouzení a opravě.

Jak mohu opravit zařízení Galaxy Tab A, pokud je obrazovka zamrzlá?

Pokud je obrazovka zařízení Galaxy Tab A zamrzlá a nereaguje, můžete vyzkoušet několik kroků k vyřešení problému. Nejprve stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu přibližně 7-10 sekund. Tím donutíte zařízení k restartování a obrazovka možná začne opět reagovat. Pokud to nepomůže, zkuste zařízení alespoň 30 minut nabíjet a poté jej zkuste znovu zapnout. Pokud je obrazovka stále zamrzlá, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo odnést zařízení k technikovi, který vám poskytne další pomoc.

Proč je obrazovka zařízení Galaxy Tab A po namočení černá?

Pokud je obrazovka zařízení Galaxy Tab A po namočení černá, je možné, že voda poškodila vnitřní součásti zařízení. Voda mohla způsobit zkrat nebo korozi, což má za následek černou obrazovku. V takovém případě byste měli zařízení okamžitě vypnout a nezapínat ho, dokud zcela nevyschne. Můžete zkusit umístit zařízení do sáčku s rýží nebo použít vysoušedlo, které absorbuje vlhkost. Pokud problém přetrvává, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo odnést zařízení k technikovi k dalšímu posouzení a opravě.

Co mám dělat, když je obrazovka zařízení Galaxy Tab A černá, i když je nabité?

Pokud obrazovka zařízení Galaxy Tab A zůstává černá, i když je nabité, může to mít několik možných příčin. Nejprve zkuste provést vynucený restart současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka snížení hlasitosti po dobu přibližně 7-10 sekund. Pokud obrazovka zůstává černá, je možné, že je vadný displej LCD nebo vnitřní součásti zařízení. V takovém případě byste měli kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo odnést zařízení k technikovi, který provede další diagnostiku a opravu.

Proč je obrazovka tabletu Galaxy Tab A černá?

Příčin černé obrazovky zařízení Galaxy Tab A může být několik. Může to být způsobeno softwarovým problémem, hardwarovým problémem, vybitou baterií nebo může být nutný tvrdý reset. K identifikaci konkrétní příčiny je třeba provést kroky k odstranění problémů.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit