5 řešení pro opravu nefunkčního Instagramu: Stále padá, nechce se načíst.

post-thumb

Jak opravit nefunkční Instagram | stále padá | nechce se načíst

Instagram se stal jednou z nejoblíbenějších platforem sociálních médií s miliony uživatelů po celém světě. Stejně jako každá jiná aplikace však ani Instagram není imunní vůči závadám a problémům, které mohou bránit jeho funkčnosti. Jedním z častých problémů, se kterými se uživatelé mohou setkat, je pád aplikace Instagram nebo její nesprávné načítání v zařízeních se systémem Android. To může být frustrující, zejména pokud jste vášnivým uživatelem Instagramu. Naštěstí existuje několik řešení, která můžete vyzkoušet, abyste opravili nefunkční Instagram na svém zařízení se systémem Android.

Prvním řešením je vymazání mezipaměti a dat aplikace. Časem se soubory mezipaměti a dat mohou nahromadit a poškodit, což způsobí nefunkčnost aplikace. Chcete-li vymazat mezipaměť a data aplikace Instagram, přejděte do Nastavení zařízení, poté do Aplikace nebo Aplikace, najděte Instagram a vyberte možnost Vymazat mezipaměť a Vymazat data. Tím odstraníte dočasné soubory a obnovíte výchozí nastavení aplikace, což může vyřešit případné problémy.

Obsah

Pokud vymazání mezipaměti a dat problém nevyřeší, dalším řešením je odinstalovat a znovu nainstalovat aplikaci Instagram. Někdy může neúplná nebo zastaralá instalace způsobit pád aplikace nebo její nesprávné načtení. Odinstalováním a novou instalací aplikace zajistíte, že máte nejnovější verzi a že jsou správně nainstalovány všechny potřebné soubory. Jednoduše přejděte do Nastavení zařízení, poté do Aplikace nebo Aplikace, najděte Instagram a vyberte Odinstalovat. Poté přejděte do obchodu Google Play, vyhledejte aplikaci Instagram a znovu ji nainstalujte.

Dalším řešením opravy nefunkčnosti aplikace Instagram v systému Android je kontrola aktualizací systému. Zastaralé operační systémy mohou někdy způsobovat problémy s kompatibilitou aplikací, včetně Instagramu. Chcete-li zkontrolovat aktualizace systému, přejděte do Nastavení zařízení, poté do Aktualizace systému nebo softwaru a vyberte možnost Zkontrolovat aktualizace. Pokud jsou k dispozici nějaké aktualizace, stáhněte a nainstalujte je, protože mohou obsahovat opravy chyb nebo vylepšení, které mohou problém s aplikací Instagram vyřešit.

Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, můžete také zkusit přepnout na jiné internetové připojení. Někdy může slabé nebo nestabilní připojení Wi-Fi nebo mobilní datové připojení způsobit pád aplikace Instagram nebo její nesprávné načtení. Zkuste se připojit k jiné síti Wi-Fi nebo přepnout na mobilní data a poté znovu spusťte Instagram, abyste zjistili, zda se problém vyřešil.

Pokud vše ostatní selže, můžete se obrátit na tým podpory Instagramu a požádat o další pomoc. Možná vám budou schopni poskytnout konkrétní kroky k odstranění problémů nebo vám pomohou identifikovat základní problémy, které způsobují nefunkčnost aplikace Instagram na vašem zařízení se systémem Android. Tým podpory Instagramu můžete obvykle kontaktovat prostřednictvím aplikace nebo jeho oficiálních webových stránek.

Řešení pro opravu nefunkčního Instagramu: Stále padá, nechce se načíst [Android].

Pokud máte problémy s aplikací Instagram na svém zařízení se systémem Android, například padá nebo se nenačítá správně, existuje několik řešení, která můžete vyzkoušet, aby opět fungovala. Zde je pět možných řešení, jak odstranit problémy s aplikací Instagram:

 • Restart zařízení: Někdy může jednoduchý restart vyřešit drobné softwarové závady, které mohou způsobovat pád nebo nenačítání aplikace Instagram. Zkuste restartovat zařízení se systémem Android a zjistěte, zda se tím problém vyřeší.
 • Vymazání mezipaměti a dat: Vymazání mezipaměti a dat aplikace Instagram může pomoci vyřešit problémy související s jejím výkonem. Chcete-li to provést, přejděte do aplikace Nastavení v zařízení se systémem Android, přejděte do části “Aplikace” nebo “Aplikace”, najděte v seznamu aplikaci Instagram a poté klepněte na položku “Úložiště”. Odtud můžete vymazat mezipaměť a data aplikace.
 • Aktualizace aplikace Instagram: Pro zajištění kompatibility a stability je důležité udržovat aplikaci Instagram aktuální. Otevřete obchod Google Play, vyhledejte aplikaci Instagram, a pokud je k dispozici aktualizace, klepněte na tlačítko “Aktualizovat”.
 • Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci Instagram: Pokud předchozí řešení nefungovala, můžete zkusit aplikaci Instagram odinstalovat a znovu nainstalovat. To může pomoci vyřešit případné problémy s instalací nebo konfigurací aplikace. Chcete-li aplikaci odinstalovat, přejděte do aplikace Nastavení v zařízení se systémem Android, přejděte do části “Aplikace” nebo “Aplikace”, najděte v seznamu aplikaci Instagram a klepněte na možnost “Odinstalovat”. Po odinstalování aplikaci znovu nainstalujte z obchodu Google Play.
 • Kontaktujte podporu Instagram: Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, může se jednat o závažnější problém, který vyžaduje pomoc podpory Instagram. Obraťte se na jejich tým podpory prostřednictvím aplikace nebo jejich webových stránek, nahlaste problém a získejte další pokyny k jeho vyřešení.

Vyzkoušením těchto řešení byste měli být schopni vyřešit problémy s nefunkčním Instagramem v zařízení se systémem Android. Nezapomeňte své zařízení a aplikace vždy aktualizovat, abyste dosáhli co nejlepšího výkonu a stability.

Problém 1: Instagram v systému Android stále padá

Pokud na vašem zařízení se systémem Android dochází při používání služby Instagram k častým pádům, může to být frustrující. Zde je několik řešení, kterými můžete problém vyřešit:

Přečtěte si také: OnePlus 9 by mohl být nahrazen modelem OnePlus 888: co byste o něm měli vědět
 1. Restart zařízení: Někdy může dočasné problémy pomoci vyřešit jednoduchý restart. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na zařízení se systémem Android a výběrem možnosti “Restartovat” restartujte telefon nebo tablet.
 2. Aktualizace aplikace Instagram: Ujistěte se, že máte v zařízení nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Instagram. Otevřete obchod Google Play, vyhledejte aplikaci Instagram a klepněte na tlačítko “Aktualizovat”, pokud je k dispozici.
 3. Vymazání mezipaměti a dat: Nadměrné množství souborů mezipaměti nebo poškozená data mohou způsobit pády aplikace. Chcete-li vymazat mezipaměť a data aplikace Instagram, přejděte do nabídky Nastavení > Aplikace > Instagram > Úložiště. Tam klepněte na “Vymazat mezipaměť” a “Vymazat data” a odstraňte všechny nepotřebné soubory.
 4. Přeinstalujte aplikaci Instagram: Pokud vyčištění mezipaměti a dat nepomůže, odinstalujte aplikaci Instagram ze svého zařízení a poté ji znovu nainstalujte. Přejděte do Nastavení > Aplikace > Instagram > Odinstalovat. Poté otevřete obchod Google Play, vyhledejte aplikaci Instagram a znovu ji nainstalujte.
 5. Zkontrolujte aktualizace systému: Zastaralý systémový software může někdy narušovat výkon aplikace. Přejděte do Nastavení > Systém > Aktualizace systému a zkontrolujte, zda nejsou k dispozici nějaké aktualizace. Pokud je aktualizace k dispozici, stáhněte ji a nainstalujte do zařízení.

Vyzkoušejte výše uvedená řešení jedno po druhém a zkontrolujte, zda je problém s padáním aplikace Instagram v zařízení se systémem Android vyřešen. Pokud problém přetrvává, možná budete muset kontaktovat podporu Instagram nebo vyhledat další pomoc.

Problém 2: Instagram se nechce načíst v systému Android

Pokud se potýkáte s problémy s nenačítáním aplikace Instagram v zařízení se systémem Android, můžete vyzkoušet několik možných řešení:

Přečtěte si také: Jak připojit sluchátka Bluetooth k Xbox One: pokyny k nastavení
 1. Zkontrolujte internetové připojení: Ujistěte se, že máte v zařízení se systémem Android stabilní internetové připojení. Zkuste přepnout z mobilních dat na Wi-Fi nebo naopak a zjistěte, zda to problém vyřeší.
 2. Vymazání mezipaměti a dat aplikace: Někdy může nahromaděná mezipaměť a data způsobit, že se aplikace Instagram nenačte. Chcete-li vymazat mezipaměť a data aplikace Instagram, přejděte do Nastavení > Aplikace > Instagram > Úložiště. Tam můžete vymazat mezipaměť a data.
 3. Aktualizace aplikace Instagram: Ujistěte se, že máte v zařízení se systémem Android nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Instagram. Aktualizace můžete zkontrolovat v obchodě Google Play. Pokud je aktualizace k dispozici, nainstalujte ji a zjistěte, zda je problém vyřešen.
 4. Restart zařízení se systémem Android: Jednoduchý restart může často vyřešit drobné problémy, včetně nenačítání aplikace Instagram. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na zařízení a poté klepnutím na “Restartovat” nebo “Restartovat” restartujte zařízení Android.
 5. Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci Instagram: Pokud žádné z výše uvedených řešení problém nevyřeší, můžete zkusit odinstalovat aplikaci Instagram ze zařízení Android a poté ji znovu nainstalovat. Tím odstraníte všechny poškozené soubory a nastavení, což může problém s načítáním vyřešit.

Pokud žádné z těchto řešení nepomůže, možná budete muset kontaktovat podporu Instagram a požádat o další pomoc.

Problém 3: Řešení pro odstranění problémů s aplikací Instagram v systému Android

Pokud máte problémy s aplikací Instagram v zařízení se systémem Android, například pády nebo nesprávné načítání aplikace, existuje několik řešení, kterými můžete problém vyřešit. Zde je pět možných řešení:

 1. Vymazání mezipaměti aplikace: Vymazání mezipaměti aplikace může často vyřešit různé problémy s aplikací Instagram. Chcete-li to provést, přejděte v zařízení se systémem Android do “Nastavení” a poté vyberte “Aplikace” nebo “Aplikace”. V seznamu aplikací najděte Instagram a klepněte na něj. Dále klepněte na “Úložiště” a poté na “Vymazat mezipaměť”. Restartujte zařízení a zkontrolujte, zda je problém vyřešen.
 2. Aktualizace aplikace Instagram: Aktualizace aplikace Instagram na nejnovější verzi může také odstranit mnoho chyb a problémů. Přejděte do obchodu Google Play v zařízení se systémem Android, vyhledejte aplikaci Instagram a klepněte na “Aktualizovat”, pokud je aktualizace k dispozici. Po dokončení aktualizace znovu spusťte aplikaci a zkontrolujte, zda problém přetrvává.
 3. Kontrola internetového připojení: Při používání aplikace Instagram se ujistěte, že máte stabilní internetové připojení. Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi, zkuste přepnout na mobilní data nebo naopak, abyste zjistili, zda problém nesouvisí se síťovým připojením. Můžete se také zkusit připojit k jiné síti Wi-Fi nebo restartovat směrovač.
 4. Restart zařízení: Někdy může problémy s aplikací Instagram vyřešit pouhý restart zařízení se systémem Android. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na zařízení a poté klepněte na “Restartovat” nebo “Restartovat”. Po restartování zařízení znovu otevřete aplikaci Instagram a zkontrolujte, zda je problém odstraněn.
 5. Přeinstalujte aplikaci Instagram: Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, můžete zkusit odinstalovat a znovu nainstalovat aplikaci Instagram. Za tímto účelem přejděte v zařízení se systémem Android do “Nastavení” a poté vyberte “Aplikace” nebo “Aplikace”. V seznamu aplikací vyhledejte aplikaci Instagram a klepněte na ni. Poté klepněte na “Odinstalovat” a akci potvrďte. Po odinstalování aplikace Instagram přejděte do obchodu Google Play, vyhledejte aplikaci Instagram a znovu ji nainstalujte. Otevřete aplikaci Instagram a zkontrolujte, zda je problém vyřešen.

Pokud žádné z výše uvedených řešení problém nevyřeší, možná budete muset kontaktovat podporu Instagramu nebo požádat o další pomoc technickou podporu.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč mi v telefonu padá aplikace Instagram?

Existuje několik důvodů, proč může aplikace Instagram ve vašem telefonu padat. Může to být způsobeno softwarovým problémem, zastaralou verzí aplikace, problémem s kompatibilitou zařízení nebo nedostatkem dostupného úložného prostoru. Chcete-li to napravit, můžete zkusit aplikaci aktualizovat, vymazat mezipaměť aplikace, restartovat telefon nebo uvolnit místo v úložišti.

Můj Instagram nechce načíst žádné příspěvky, co mám dělat?

Pokud Instagram nenačítá žádné příspěvky, můžete vyzkoušet několik věcí. Nejprve zkontrolujte, zda vaše internetové připojení funguje správně. Pokud problém přetrvává, můžete zkusit aplikaci násilně ukončit a znovu otevřít, vymazat mezipaměť aplikace nebo aplikaci znovu nainstalovat. Kromě toho můžete zkontrolovat, zda nejsou k dispozici nějaké aktualizace aplikace Instagram, a nainstalovat je.

Jak mohu opravit aplikaci Instagram, pokud mi v telefonu stále zamrzá?

Pokud aplikace Instagram na vašem telefonu stále zamrzá, můžete provést několik kroků k odstranění problému. Nejprve zkuste aplikaci násilně ukončit a znovu ji otevřít. Pokud to nepomůže, vymažte mezipaměť aplikace nebo aplikaci znovu nainstalujte. Můžete také zkusit restartovat telefon nebo zkontrolovat, zda nejsou k dispozici aktualizace aplikace Instagram. Pokud problém přetrvává, možná budete muset kontaktovat podporu Instagram a požádat o další pomoc.

Proč aplikace Instagram na mém iPhonu stále padá?

Pokud aplikace Instagram na vašem iPhonu stále padá, může to být způsobeno softwarovým problémem, zastaralou verzí aplikace nebo nedostatkem dostupného úložného prostoru. Chcete-li to napravit, můžete zkusit aplikaci aktualizovat, vymazat mezipaměť aplikace nebo uvolnit místo v úložišti iPhonu. Kromě toho může problém pomoci vyřešit také restartování iPhonu nebo přeinstalování aplikace Instagram.

Co mám dělat, když se nemohu přihlásit k Instagramu na svém zařízení se systémem Android?

Pokud se nemůžete přihlásit k Instagramu na svém zařízení se systémem Android, můžete se pokusit problém vyřešit několika způsoby. Nejprve se ujistěte, že máte stabilní připojení k internetu. Pokud to není problém, zkuste aplikaci násilně ukončit, vymazat mezipaměť aplikace nebo aplikaci znovu nainstalovat. Můžete také zkusit obnovit heslo nebo zkontrolovat, zda nejsou k dispozici nějaké aktualizace aplikace. Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, možná budete muset kontaktovat podporu Instagramu a požádat o další pomoc.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit