Xbox one går inte att starta: kör denna checklista nu!

post-thumb

Checklista för att åtgärda att Xbox One-konsolen inte slås på: följ dessa steg nu!

De flesta inbitna spelare vet hur fantastiskt roligt det kan vara att spela spel på en Xbox One-konsol. Men vad gör du om din konsol plötsligt vägrar att slå på? I den här artikeln ger vi dig en checklista som hjälper dig att få liv i din Xbox One på kortast möjliga tid.

Innehållsförteckning

Det första steget för att bota problem med Xbox One som inte slås på är att kontrollera strömförsörjningen. Se till att din konsol är ansluten till ett eluttag och är korrekt strömförsörjd. Försök att ansluta en annan enhet till samma uttag för att se till att det är okej.

Kontrollera sedan kablarna och anslutningarna på din Xbox One. Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten till konsolen och till uttaget. Kontrollera även HDMI-kabelns anslutning mellan Xbox One och TV:n. Om möjligt, försök använda en annan HDMI-kabel för att utesluta att den är felaktig.

Om problemet med att slå på Xbox One fortfarande kvarstår kan du behöva ringa en professionell. Konsolreparation kan vara nödvändigt om orsaken till felet är allvarligare, t.ex. ett systemfel eller en skadad strömförsörjning. Vi rekommenderar inte att du försöker reparera din Xbox One på egen hand för att undvika att skada den ytterligare.

Sammanfattningsvis kan Xbox Ones startproblem variera från mindre till allvarliga. Men med hjälp av denna checklista kommer du att kunna identifiera orsaken och göra ditt bästa för att få din favoritspelkonsol att fungera igen.

Xbox One går inte att starta: kör checklistan nu!

Få inte panik om din Xbox One inte går att slå på. Följande checklista hjälper dig att ta reda på orsaken till problemet och eventuellt åtgärda det själv.

 1. Kontrollera strömanslutningen:
  • Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till konsolen och eluttaget.
  • Prova att ansluta konsolen till ett annat uttag eller använda en annan nätsladd.
  • Om du har ett nätaggregat, kontrollera att det fungerar som det ska eller byt ut det mot ett nytt.
 2. Kontrollera strömknappens skick:
  • Kontrollera att strömbrytaren på konsolen är ren och inte har fastnat.
    • Prova att trycka på strömbrytaren på konsolen och på den trådlösa handkontrollen.
 3. Kontrollera anslutningen till TV:n: **
  • Kontrollera att HDMI-kabeln är ordentligt ansluten till konsolen och TV:n. ** Försök använda en annan HDMI-port på TV:n eller en annan HDMI-kabel.
 4. Prova att utföra en kall omstart: **
  • Koppla ur nätsladden från konsolen och eluttaget.
  • Vänta i ca 10 sekunder.
  • Koppla in strömkabeln igen och försök slå på konsolen.
 5. Kontakta Xbox Support: **
  • Om inget av ovanstående hjälper kan du ha ett allvarligt maskinvaruproblem. **Kontakta Xbox Support för ytterligare instruktioner och hjälp.

Förhoppningsvis kommer den här checklistan att hjälpa dig att lösa ditt Xbox One-lanseringsproblem och komma tillbaka till att spela spel på nolltid!

Xbox one standby-läge: varför fungerar det inte och hur fixar man det?

Standby-läget på Xbox One är ett läge där konsolen pausar men förblir ansluten till ström och redo att starta när som helst. Ibland stöter dock användare på ett problem där Xbox One inte slås på från standby-läget. Låt oss ta en titt på möjliga orsaker och lösningar på detta problem.

1. Kontrollera strömanslutningen

Kontrollera att konsolen är ordentligt ansluten till ett eluttag och att enheten är strömförsörjd. Försök att ansluta en annan elektrisk enhet till samma uttag för att utesluta ett problem med uttaget eller nätsladden.

2. Starta om konsolen

Försök att starta om din Xbox One. Det gör du genom att hålla ned strömbrytaren på konsolens framsida i ca 10 sekunder tills den stängs av helt. Slå sedan på konsolen igen och se om den slås på från standby-läget.

3. Uppdatera systemets programvara

Kontrollera att konsolen har den senaste versionen av systemprogramvaran (programvaran) installerad. Sök efter uppdateringar genom att gå till Inställningar -> Uppdatering och säkerhet -> Systemuppdatering. Om det finns en tillgänglig uppdatering installerar du den och startar om konsolen.

Läs också: Olika typer av bitcoinplånböcker: vilken ska man välja och vilka finns tillgängliga online?

4. Använd ett annat standby-läge

Om du fortsätter att uppleva problem med standby-läget kan du försöka ändra typen av standby-läge i konsolens inställningar. Gå till Inställningar -> Ström och påslagning -> Standby- och startläge och välj en annan typ av standby-läge (t.ex. “Energisparläge” istället för “Omedelbar start”). Starta sedan om konsolen och kontrollera att standby-läget fungerar som det ska.

5. Kontakta teknisk support

Om du fortfarande har problem och din Xbox One inte slås på från standby-läget rekommenderar vi att du kontaktar Xbox tekniska support. De kommer att kunna ge mer information och hjälpa dig med problemet.

Följ denna checklista för att fastställa orsaken och åtgärda standby-problemet på din Xbox One-konsol. Förhoppningsvis kommer den att starta upp och vara redo att användas!

Kontrollera strömanslutningen på din Xbox One

Om din Xbox One-konsol inte slås på är det första steget du bör ta att kontrollera strömanslutningen. Det är möjligt att en felaktig eller instabil strömanslutning kan vara orsaken till problemet.

Läs också: Hur man blir webbutvecklare 2023 - en komplett guide för nybörjare
 1. Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till baksidan av Xbox One-konsolen och till ett eluttag.
 2. Kontrollera om strömkabeln är skadad eller sliten. Om det finns synliga skador eller slitage ska kabeln bytas ut.
 3. Kontrollera att uttaget som Xbox One-konsolen är ansluten till fungerar och är inkopplat.
 4. Försök att ansluta Xbox One-konsolen till ett annat uttag för att utesluta möjligheten av ett uttagsproblem.
 5. Om du har möjlighet kan du prova att byta ut strömkabeln och se om du kan slå på konsolen med den nya kabeln.

Om problemet med strömanslutningen kvarstår efter dessa kontroller kan det vara ett tecken på ett maskinvaruproblem och du måste kontakta Xbox tekniska support.

Kontrollera att strömknappen på din Xbox one-handkontroll fungerar

Om din Xbox One inte går att slå på är det första du ska göra att se till att strömknappen på handkontrollen fungerar som den ska. Här är stegen du ska följa.

 1. Kontrollera handkontrollens batterier. Se till att de är laddade eller byt ut dem mot nya batterier.
 2. Anslut handkontrollen till din Xbox One-konsol med en USB-kabel. Försök att slå på konsolen genom att trycka på strömknappen på handkontrollen.
 3. Om handkontrollen fortfarande inte fungerar kan du försöka göra en återställning av handkontrollen. För att göra detta trycker du på kommunikationsknappen på framsidan av Xbox One-konsolen och sedan på kommunikationsknappen på handkontrollen. Håll båda knapparna intryckta i några sekunder tills handkontrollen tänds och slutar blinka.
 4. Om problemet kvarstår kan du försöka ansluta en annan Xbox One-handkontroll till konsolen och se om det fungerar. Detta hjälper dig att ta reda på om problemet ligger hos handkontrollen eller konsolen.
 5. Om den andra handkontrollen fungerar kan det vara ett problem med din ursprungliga handkontroll. I så fall kan du behöva byta ut eller reparera den.
 6. Om ingen av Xbox One-handkontrollerna fungerar med din konsol kan problemet ligga i själva konsolen. Vi rekommenderar att du kontaktar ett Xbox-servicecenter för ytterligare hjälp.

Tänk på att dessa steg är enkla rekommendationer och inte garanterat löser alla problem med att slå på Xbox One. Om problemet kvarstår rekommenderar vi att du kontaktar tillverkaren eller Xbox servicecenter för hjälp.

VANLIGA FRÅGOR:

Varför slås inte min Xbox One på?

Det finns flera möjliga orsaker till att din Xbox One inte slås på. En anledning kan vara att den är ansluten till fel strömkälla. Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna och att du använder ett officiellt Microsoft-strömtillbehör. En annan orsak kan vara ett problem med strömförsörjningen till Xbox One. Kontrollera att strömförsörjningen är korrekt ansluten till konsolen och till eluttaget, och kontrollera om det finns några skador på kabeln och strömförsörjningen. Om problemet kvarstår kan du försöka starta om konsolen eller göra en fabriksåterställning.

Vad ska jag göra om min Xbox One inte svarar när jag trycker på strömbrytaren?

Om Xbox One inte reagerar när du trycker på strömknappen ska du först kontrollera att konsolen är ansluten till en strömkälla och noggrant kontrollera alla anslutningar. Om problemet kvarstår kan du försöka starta om konsolen. För att göra detta håller du ned Xbox Ones strömknapp i 10 sekunder tills den stängs av och kopplar bort strömförsörjningen. Tryck sedan på strömbrytaren igen för att slå på konsolen igen. Om detta inte fungerar kan det vara värt att försöka med en fabriksåterställning.

Varför slås inte min Xbox One på?

Det finns flera möjliga orsaker till att din Xbox One inte slås på. En av de vanligaste orsakerna är ett problem med strömförsörjningen. Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten och försök ansluta konsolen till en annan strömkälla. Det är också möjligt att din Xbox One behöver en programuppdatering. Sök efter tillgängliga uppdateringar och installera dem om de finns tillgängliga. Om du fortfarande har problem kontaktar du Xbox Support.

Min Xbox One lyser rött och går inte att slå på. Vad ska jag göra?

Om din Xbox One lyser rött och inte går att slå på kan det tyda på ett problem med strömförsörjningen. Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten och försök ansluta konsolen till en annan strömkälla. Om problemet kvarstår kan strömförsörjningen vara defekt och behöver bytas ut. Kontakta Xbox Support för mer information och hjälp.

Min Xbox One slås inte på efter en uppdatering. Vad ska jag göra?

Om din Xbox One inte startar efter en programuppdatering är det första du ska försöka att utföra en mjuk systemåterställning. För att göra detta håller du ned strömknappen på konsolens framsida i 10 sekunder tills den stängs av helt. Vänta sedan några sekunder och tryck på strömbrytaren igen för att slå på konsolen igen. Om detta inte löser problemet kan du försöka utföra en hård systemåterställning. Leta reda på återställningsknappen på baksidan av konsolen och håll den intryckt i 10 sekunder tills systemet startar om. Om problemet kvarstår kontaktar du Xbox Support för ytterligare hjälp.

Jag kan inte slå på min Xbox One efter att den överhettats. Finns det något sätt att åtgärda detta?

Om din Xbox One har överhettats och inte går att slå på direkt efteråt kan du prova att koppla bort konsolen från eluttaget och låta den svalna helt. Anslut den sedan igen och försök slå på den. Om detta inte fungerar kan konsolen ha drabbats av allvarliga skador på grund av överhettning och behöver repareras. Kontakta Xbox Support för ytterligare hjälp.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar