Ultimate Guide för att fixa COD Warzone Dev Error 6328 Uppdaterad 2023

post-thumb

Hur man fixar COD Warzone Dev Error 6328 | NY & Uppdaterad 2023

Om du är en ivrig spelare av Call of Duty Warzone kan du ha stött på det frustrerande Dev Error 6328. Detta fel kan uppstå av en mängd olika skäl, inklusive föråldrade drivrutiner, skadade spelfiler eller konflikter med annan programvara. I den här ultimata guiden ger vi dig de mest uppdaterade lösningarna för att fixa Dev Error 6328 och återgå till att njuta av spelet.

Innehållsförteckning

Steg 1: Uppdatera dina grafikdrivrutiner

En vanlig orsak till Dev Error 6328 är föråldrade grafikdrivrutiner. För att åtgärda detta bör du besöka webbplatsen för din grafikkortstillverkare och ladda ner de senaste drivrutinerna för din specifika modell. Se till att avinstallera de tidigare drivrutinerna innan du installerar de uppdaterade.

Steg 2: Verifiera integriteten hos spelfiler

Korrupta spelfiler kan också utlösa Dev Error 6328. Lyckligtvis har de flesta spelplattformar, t.ex. Steam eller Battle.net, en inbyggd funktion för att verifiera integriteten hos spelfiler. Navigera helt enkelt till spelets egenskaper och välj “Verifiera integriteten hos spelfiler”. Plattformen skannar sedan dina spelfiler och ersätter eventuella korrupta filer.

*Obs: Om du laddade ner spelet från en annan källa kan du behöva installera om spelet manuellt för att säkerställa att alla filer är intakta.

Steg 3: Inaktivera överlagringar och speloptimerare

Överlagringar och speloptimerare, som Discord overlay eller NVIDIA GeForce Experience, kan ibland orsaka konflikter med Call of Duty Warzone och resultera i Dev Error 6328. För att åtgärda detta kan du försöka inaktivera eventuella överlagringar eller speloptimerare som du har aktiverat. Du hittar vanligtvis dessa alternativ i inställningarna för respektive programvara.

Proffstips: Om du använder flera överlagringar eller speloptimerare kan du försöka inaktivera dem en efter en för att identifiera den specifika programvara som orsakar problemet.

Genom att följa dessa steg kommer du att kunna felsöka och åtgärda Dev Error 6328 i Call of Duty Warzone. Kom ihåg att alltid hålla dina drivrutiner och spelfiler uppdaterade för att undvika att stöta på liknande fel i framtiden. Lyckligt spelande!

Vad är COD Warzone Dev Error 6328?

COD Warzone Dev Error 6328 är en felkod som spelare kan stöta på när de spelar Call of Duty: Warzone, ett populärt Battle Royale-spel som utvecklats av Infinity Ward. Denna specifika felkod indikerar ett problem med spelets filer eller inställningar, vilket kan leda till kraschar eller andra spelproblem.

När det här felet inträffar kan spelare uppleva plötsliga spelkrascher, frysningar eller till och med inte kunna starta spelet alls. Det kan vara frustrerande för spelare som njuter av spelet och vill fortsätta spela utan avbrott.

För att åtgärda COD Warzone Dev Error 6328 kan spelare prova flera felsökningssteg. Dessa kan inkludera:

 • Uppdatera spelet och dess tillhörande drivrutiner
 • Verifiera spelfilerna för att säkerställa att de inte är skadade
 • Inaktivera eventuella överklockningsinställningar på datorn
 • Sänka grafikinställningarna för att minska belastningen på systemet
 • Kör spelet som administratör
 • Installera om spelet

Om dessa steg inte löser problemet kan spelare behöva kontakta spelets supportteam eller söka ytterligare teknisk hjälp. Det är viktigt att notera att COD Warzone Dev Error 6328 kan orsakas av olika faktorer, till exempel problem med systemkompatibilitet, föråldrade drivrutiner eller konflikter med annan programvara som körs på datorn.

Förstå det vanliga felet i Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone är ett populärt Battle Royale-spel som erbjuder en uppslukande och intensiv spelupplevelse. Men som alla andra spel kan spelare stöta på olika fel när de spelar. Ett vanligt fel som spelare ofta stöter på är Dev Error 6328.

Dev Error 6328 uppstår vanligtvis när det finns ett problem med spelfilerna eller en konflikt med systemets drivrutiner. Det kan vara frustrerande för spelarna eftersom det kan få spelet att krascha eller frysa, vilket gör det omöjligt att fortsätta spela.

För att åtgärda Dev Error 6328 kan spelarna prova följande felsökningssteg:

Läs också: Så här återställer du oavsiktligt avskedade meddelanden på Android: Användbara instruktioner
 1. Uppdatera grafikdrivrutiner: Se till att grafikdrivrutinerna på ditt system är uppdaterade. Föråldrade drivrutiner kan ofta orsaka kompatibilitetsproblem med spelet.
 2. Verifiera spelets filer: Använd spelets startprogram för att verifiera att spelets filer är intakta. Denna process identifierar eventuella skadade eller saknade filer och ersätter dem.
 3. Inaktivera överklockning: Om du har överklockat din GPU eller CPU kan du försöka inaktivera den. Överklockning kan ibland leda till stabilitetsproblem i spel.
 4. Inaktivera bakgrundsprogram: Stäng alla onödiga bakgrundsprogram som kan orsaka konflikter med spelet. Detta inkluderar antivirusprogram, inspelningsprogram och andra resurskrävande program.
 5. Sänk grafikinställningarna: Om ditt system har svårt att hantera spelets grafik kan du försöka sänka grafikinställningarna i spelalternativen. Detta kan bidra till att minska belastningen på systemets resurser.
 6. Installera om spelet: Om inget av ovanstående steg fungerar kan du behöva installera om spelet. Detta säkerställer att alla spelfiler är korrekt installerade och kan lösa eventuella problem med spelet.

Det är viktigt att notera att dessa felsökningssteg kanske inte fungerar för alla. Dev Error 6328 kan ha olika underliggande orsaker, och den lösning som fungerar för en spelare kanske inte fungerar för en annan. Om du fortsätter att uppleva felet rekommenderas att du kontaktar spelets supportteam för ytterligare hjälp.

Genom att följa dessa felsökningssteg kan spelare förhoppningsvis lösa Dev Error 6328 och njuta av en smidigare spelupplevelse i Call of Duty: Warzone.

Orsaker till COD Warzone Dev Error 6328

COD Warzone Dev Error 6328 kan uppstå på grund av olika orsaker. Några av de vanligaste orsakerna inkluderar:

 • Oföråldrade drivrutiner: När grafikdrivrutinerna på din dator är föråldrade kan det resultera i Dev Error 6328. Det är viktigt att hålla drivrutinerna uppdaterade för att säkerställa kompatibilitet med spelet.
 • Programvarukonflikter: Ibland kan felet orsakas av konflikter mellan olika program som körs på datorn. Dessa konflikter kan leda till instabila systemprestanda och resultera i felmeddelanden som Dev Error 6328. Skadade spelfiler: Om spelfilerna i COD Warzone är skadade eller saknas kan det utlösa Dev Error 6328. Detta kan hända på grund av ofullständiga nedladdningar, filändringar eller andra fel under installationsprocessen. Hårdvaruproblem: Felaktiga hårdvarukomponenter, t.ex. ett defekt grafikkort eller RAM-minne, kan också bidra till uppkomsten av Dev Error 6328. Dessa problem kan orsaka instabilitet i systemet, vilket leder till felmeddelanden under spelet. Nätverksproblem: Dålig nätverksanslutning eller intermittenta anslutningsproblem kan leda till Dev Error 6328. Om din internetanslutning är instabil eller har hög latens kan det störa spelets kommunikation med servern och utlösa felet.

Det är viktigt att identifiera den specifika orsaken till Dev Error 6328 för att effektivt kunna lösa det. Genom att ta itu med det underliggande problemet kan du förbättra stabiliteten och prestandan i COD Warzone, vilket säkerställer en smidigare spelupplevelse.

Läs också: 8 bästa webbläsare för Roku: granskning och jämförelse

Utforska de potentiella orsakerna bakom felet

Dev Error 6328 i COD Warzone kan vara ett frustrerande problem för spelare, eftersom det kan hindra dem från att njuta av spelet. För att hjälpa till att förstå de grundläggande orsakerna till detta fel har vi undersökt några potentiella orsaker nedan:

 • Korrupta spelfiler: En möjlig orsak till Dev Error 6328 är korrupta spelfiler. Dessa filer kan bli skadade av olika anledningar, t.ex. en felaktig installation eller en systemkrasch. Om du installerar om spelet eller verifierar spelfilernas integritet via spelstartaren kan det hjälpa till att lösa problemet. Oföråldrade grafikdrivrutiner: En annan vanlig orsak till detta fel är föråldrade grafikdrivrutiner. Grafikdrivrutiner är viktiga för att spelen ska fungera smidigt, och föråldrade drivrutiner kan orsaka kompatibilitetsproblem. Uppdatering av grafikdrivrutinerna till den senaste versionen som tillhandahålls av tillverkaren kan eventuellt åtgärda detta fel. Inkompatibel maskinvara eller programvara: I vissa fall kan Dev Error 6328 uppstå på grund av inkompatibel maskinvara eller programvara. Vissa maskinvarukonfigurationer eller programvaror kanske inte är kompatibla med COD Warzone, vilket leder till detta fel. Om du kontrollerar att din maskinvara uppfyller spelets systemkrav och inaktiverar eventuell programvara kan du lösa problemet. Överklockad hårdvara: Överklockning av hårdvara kan förbättra prestandan men kan också leda till instabilitet. Om du har överklockat din maskinvara, t.ex. CPU eller GPU, är det möjligt att Dev Error 6328 orsakas av denna överklockning. Om du återställer maskinvaruinställningarna till standard eller minskar överklockningen kan det här felet eventuellt lösas. Nätverksproblem: Ibland kan nätverksproblem bidra till uppkomsten av Dev Error 6328. Dålig internetanslutning, hög latens eller överbelastning av nätverket kan störa spelets anslutning och resultera i det här felet. Om du startar om modemet/routern, optimerar nätverksinställningarna eller ansluter till ett mer stabilt nätverk kan det hjälpa till att minska nätverksrelaterade problem.

Det är viktigt att notera att den specifika orsaken till Dev Error 6328 kan variera från spelare till spelare, och detta är bara några av de potentiella orsakerna bakom felet. Felsökning och identifiering av den exakta orsaken kan kräva ytterligare undersökningar eller hjälp från spelets supportteam.

Genom att förstå de potentiella orsakerna bakom Dev Error 6328 kan spelare vidta riktade åtgärder för att lösa problemet och komma tillbaka till att njuta av COD Warzone utan avbrott.

Fixa COD Warzone Dev Error 6328

Om du stöter på Dev Error 6328 i COD Warzone är du inte ensam. Det här felet kan vara frustrerande, men det finns några potentiella lösningar som du kan prova för att fixa det.

Här är några steg för att fixa COD Warzone Dev Error 6328:

 1. Uppdatera dina grafikdrivrutiner: Föråldrade eller inkompatibla grafikdrivrutiner kan ofta orsaka fel i spel. Besök webbplatsen för din grafikkortstillverkare och ladda ner de senaste drivrutinerna för din specifika modell.
 2. Sök efter speluppdateringar: Utvecklare släpper ofta patchar för att åtgärda buggar och förbättra prestandan. Se till att ditt spel är uppdaterat genom att söka efter uppdateringar i spelets startprogram eller plattform.
 3. Inaktivera överlägg och inspelningsprogram: Överlagringsprogram eller inspelningsprogram som Discord overlay, Nvidia GeForce Experience eller OBS Studio kan ibland hamna i konflikt med spelet och orsaka fel. Inaktivera eller avsluta sådana program innan du startar spelet.
 4. Verifiera spelfiler: Korrupta spelfiler kan också leda till fel. Om du spelar på Steam högerklickar du på spelet i ditt bibliotek, går till Egenskaper och väljer “Verifiera integriteten hos spelfiler”. För andra plattformar kan du leta efter ett liknande alternativ för att verifiera spelfiler.
 5. Sänk grafikinställningarna: Höga grafikinställningar kan vara påfrestande för systemet och öka risken för fel. Försök att sänka dina grafikinställningar för att se om det hjälper.
 6. Kör spelet som administratör: Högerklicka på spelets körbara fil eller genväg och välj “Kör som administratör”. Detta kan ibland kringgå vissa behörighetsproblem som kan orsaka fel.
 7. Inaktivera bakgrundsapplikationer: Bakgrundsapplikationer och -processer kan förbruka systemresurser och orsaka konflikter med spelet. Stäng onödiga applikationer och inaktivera alla onödiga startprogram.
 8. Installera om spelet: Om ingen av ovanstående lösningar fungerar kan du försöka installera om spelet. Se till att säkerhetskopiera eventuella spelbesparingar eller inställningar innan du avinstallerar.

Om ingen av dessa lösningar åtgärdar Dev Error 6328 i COD Warzone kan det tyda på ett djupare problem med din hårdvaru- eller programvarukonfiguration. Överväg att kontakta spelets support eller söka hjälp från onlineforum för ytterligare hjälp.

Observera: De steg som anges här är allmänna felsökningssteg och kan inte garantera en lösning för alla användare. Resultaten kan variera beroende på individuella systemkonfigurationer.

Steg-för-steg-guide för att lösa felet

Om du stöter på Dev Error 6328 när du spelar COD Warzone, följ dessa steg för att lösa problemet:

 1. Uppdatera drivrutinen för ditt grafikkort. Besök tillverkarens webbplats för att ladda ner och installera den senaste drivrutinen för din grafikkortsmodell.
 2. Verifiera integriteten hos spelfilerna. Starta Battle.net-klienten, gå till spelfliken COD Warzone, klicka på “Alternativ” och välj “Skanna och reparera”. Vänta tills processen är klar.
 3. Inaktivera alla överklockningsinställningar på ditt grafikkort och din CPU. Återställ dem till standardvärdena och kontrollera om felet fortfarande uppstår.
 4. Se till att din dator uppfyller de lägsta systemkraven för COD Warzone. Besök den officiella webbplatsen eller läs spelets dokumentation för att verifiera kraven.
 5. Inaktivera tillfälligt alla bakgrundsprogram som kan vara i konflikt med spelet. Stäng onödiga program som körs i bakgrunden och försök starta spelet igen.
 6. Om felet kvarstår kan du försöka köra spelet i kompatibilitetsläge. Högerklicka på spelets körbara fil, gå till “Egenskaper”, navigera till fliken “Kompatibilitet” och markera rutan för “Kör det här programmet i kompatibilitetsläge för”. Välj en tidigare version av Windows och spara ändringarna.
 7. Se till att ditt Windows-operativsystem är uppdaterat. Installera alla tillgängliga uppdateringar från inställningarna för Windows Update.
 8. Om du nyligen har installerat några mods eller anpassningar för spelet, ta bort dem och kontrollera om felet fortfarande uppstår. Vissa mods kan hamna i konflikt med spelfilerna och orsaka Dev Error 6328.
 9. Försök att installera om spelet. Avinstallera COD Warzone från Battle.net-klienten, starta om datorn och installera spelet igen.
 10. Kontakta spelets supportteam eller communityforum för ytterligare hjälp. De kan ha specifika felsökningssteg eller korrigeringar för att lösa Dev Error 6328.

Genom att följa dessa steg bör du kunna lösa Dev Error 6328 i COD Warzone och njuta av en smidig spelupplevelse. Om problemet kvarstår kan du överväga att kontakta teknisk support för ytterligare hjälp.

VANLIGA FRÅGOR:

Vad betyder COD Warzone Dev Error 6328?

COD Warzone Dev Error 6328 är en felkod som uppstår när du spelar spelet. Det indikerar vanligtvis ett problem med grafikdrivrutinerna eller spelfilerna.

Hur kan jag åtgärda COD Warzone Dev Error 6328?

För att åtgärda COD Warzone Dev Error 6328 kan du försöka uppdatera dina grafikdrivrutiner, verifiera spelfilerna, inaktivera eventuella överlagringar eller programvara från tredje part och köra spelet som administratör.

Varför får jag hela tiden COD Warzone Dev Error 6328?

Du kan få COD Warzone Dev Error 6328 på grund av föråldrade grafikdrivrutiner, korrupta spelfiler, konflikter med överlägg eller programvara från tredje part eller otillräckliga systemresurser.

Kan ominstallation av spelet åtgärda COD Warzone Dev Error 6328?

Ominstallation av spelet kan ibland åtgärda COD Warzone Dev Error 6328 om problemet är relaterat till korrupta spelfiler. Det rekommenderas dock att prova andra felsökningssteg först.

Finns det en permanent lösning för COD Warzone Dev Error 6328?

Det finns ingen garanterad permanent lösning för COD Warzone Dev Error 6328, men du kan minimera risken för att stöta på felet genom att regelbundet uppdatera dina grafikdrivrutiner, hålla spelfilerna rena och se till att ditt system uppfyller de rekommenderade kraven för spelet.

Vad är COD Warzone Dev Error 6328?

COD Warzone Dev Error 6328 är en felkod som uppstår i Call of Duty: Warzone. Det indikerar vanligtvis ett problem med spelfilerna eller ett kompatibilitetsproblem med systemet.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar