Strömförsörjningsproblem för Samsung Galaxy S6: Slår inte på, laddar inte och mer

post-thumb

Samsung Galaxy S6 går inte att starta, vägrar ladda, plus andra strömrelaterade problem

Samsung Galaxy S6 är en populär smartphone som är känd för sin eleganta design och kraftfulla funktioner. Men precis som alla andra elektroniska enheter är den inte immun mot strömproblem. Några vanliga problem som användare kan stöta på är att telefonen inte slås på, inte laddas ordentligt eller att batteriet laddas ur snabbt.

Innehållsförteckning

En möjlig orsak till att telefonen inte slås på kan vara att batteriet är urladdat. I så fall kan du prova att ansluta telefonen till en strömkälla och låta den laddas i några minuter innan du försöker slå på den igen. Om telefonen fortfarande inte slås på kan en felaktig strömbrytare eller ett programfel vara orsaken.

Ett annat vanligt problem är att telefonen inte laddas ordentligt. Detta kan bero på en skadad laddningsport eller kabel, en felaktig nätadapter eller ett programvaruproblem. Användare kan prova att använda en annan laddningskabel och adapter för att se om problemet kvarstår. Om telefonen fortfarande inte laddas kan det vara nödvändigt att reparera eller byta ut laddningsporten.

Dessutom kan vissa Samsung Galaxy S6-användare uppleva att batteriet laddas ur snabbt. Detta kan orsakas av olika faktorer, t.ex. överdriven användning, bakgrundsappar som förbrukar för mycket ström eller ett programfel. För att felsöka detta problem kan användarna försöka stänga onödiga appar, inaktivera uppdatering av bakgrundsappar och återställa telefonen till fabriksinställningarna om det behövs.

Det är viktigt att notera att detta bara är några möjliga lösningar på vanliga strömproblem med Samsung Galaxy S6. Om dessa felsökningssteg inte löser problemet rekommenderas att du söker professionell hjälp eller kontaktar Samsungs kundsupport för ytterligare hjälp.

Sammanfattningsvis kan strömproblem vara frustrerande, men de är inte ovanliga med elektroniska enheter som Samsung Galaxy S6. Genom att följa några grundläggande felsökningssteg kan användare kanske lösa dessa problem och få sin telefon tillbaka och fungera smidigt.

Samsung Galaxy S6 Strömförsörjningsproblem

Om du upplever strömproblem med din Samsung Galaxy S6, som att den inte slås på eller inte laddas ordentligt, finns det flera felsökningssteg som du kan prova för att lösa problemet. Här är några vanliga strömproblem och möjliga lösningar:

1. Slår inte på:

 • Kontrollera att batteriet inte är helt urladdat. Anslut telefonen till en laddare och låt den vara i minst 15 minuter.
 • Om telefonen fortfarande inte slås på kan du försöka göra en mjuk återställning genom att hålla ned strömknappen och volym ned-knappen samtidigt i ca 10 sekunder.
 • Om den mjuka återställningen inte fungerar kan du behöva utföra en fabriksåterställning. Var dock medveten om att detta kommer att radera all data på telefonen, så se till att säkerhetskopiera dina viktiga filer i förväg.

2. Laddar inte:

 • Kontrollera att laddaren och laddningskabeln är i gott skick och ordentligt inkopplade.
 • Prova att använda en annan laddare och kabel för att se om problemet beror på tillbehören.
 • Rengör laddningsporten på telefonen med en mjuk borste eller tryckluft för att avlägsna smuts eller skräp som kan förhindra korrekt laddning.
 • Om inget av stegen ovan fungerar kan du behöva låta en professionell tekniker kontrollera eller byta ut telefonens laddningsport.

3. Batteriet laddas ur snabbt:

 • Kontrollera telefonens batterianvändning för att identifiera eventuella appar eller processer som kan förbruka för mycket ström. Gå till Inställningar > Batteri för att visa information om batterianvändningen.
 • Inaktivera eller avinstallera appar eller funktioner som förbrukar mycket batterikraft.
 • Justera skärmens ljusstyrka, aktivera energisparläget och begränsa uppdateringen av bakgrundsappar för att spara batteritid.

Om ingen av dessa lösningar fungerar kan det vara ett maskinvaruproblem, och du bör överväga att kontakta Samsungs kundsupport eller ta telefonen till ett auktoriserat servicecenter för ytterligare hjälp.

Innan du utför några felsökningssteg ska du se till att säkerhetskopiera dina viktiga data för att förhindra dataförlust.

Felsökning av att telefonen inte slås på

Om din Samsung Galaxy S6 inte slås på finns det några felsökningssteg du kan prova för att lösa problemet:

Läs också: Enkla lösningar: Hur man fixar OLED-switch som inte slås på
 1. Kontrollera batteriet: Kontrollera att batteriet är laddat och korrekt isatt i enheten. Om batteriet är helt urladdat kan du försöka ladda det i minst 15 minuter innan du försöker slå på enheten.
 2. Prova med en annan laddare och kabel: Ibland kan en felaktig laddare eller kabel hindra enheten från att slås på. Använd en annan laddare och kabel för att se om det löser problemet.
 3. Genomför en mjuk återställning: Håll strömknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt i ca 10 till 20 sekunder tills enheten startar om. Detta kan hjälpa till att återställa enhetens hårdvara och eventuellt åtgärda problemet.
 4. Kontrollera om det finns fysiska skador: Inspektera enheten efter tecken på fysiska skador, t.ex. sprickor eller vattenskador. Om enheten har skadats kan den behöva repareras eller bytas ut.
 5. Starta i felsäkert läge: Om enheten fortfarande inte slås på kan du försöka starta i felsäkert läge genom att följa dessa steg:
  1. Stäng av enheten helt och hållet.
  2. Håll strömknappen intryckt tills Samsung-logotypen visas.
  3. Släpp strömbrytaren och tryck sedan omedelbart på och håll ned volym ned-knappen.
  4. Fortsätt att hålla in volym ned-knappen tills enheten är klar med omstarten.Om enheten slås på i felsäkert läge är det möjligt att en app från tredje part orsakar problemet. Försök avinstallera alla nyligen installerade appar för att se om det löser problemet.
 6. Kontakta Samsungs support: Om inget av stegen ovan löser problemet kan det vara ett maskinvaruproblem. Kontakta Samsungs support eller besök ett auktoriserat servicecenter för ytterligare hjälp.

Genom att följa dessa felsökningssteg bör du kunna diagnostisera och lösa problemet med att din Samsung Galaxy S6 inte slås på.

Åtgärda inte laddningsproblem

Om din Samsung Galaxy S6 inte laddas, här är några steg du kan vidta för att felsöka och åtgärda problemet:

Läs också: Hur man felsöker Alexa när den vägrar att spela musik
 1. Kontrollera laddningskabeln och nätadaptern. Ibland ligger problemet hos kabeln eller adaptern, så försök använda en annan kabel och adapter för att se om det löser problemet.
 2. Rengör laddningsporten. Damm, smuts eller skräp kan samlas i laddningsporten med tiden, vilket förhindrar korrekt laddning. Använd en ren, mjuk trasa eller en tandpetare för att försiktigt rengöra porten och ta bort eventuella hinder.
 3. Starta om din enhet. Ibland kan en enkel omstart lösa laddningsproblem. Håll ned strömbrytaren tills strömmenyn visas och välj sedan “Starta om” eller “Starta om”.
 4. Sök efter programuppdateringar. Föråldrad programvara kan ibland orsaka laddningsproblem. Gå till Inställningar > Programuppdateringar och kontrollera om det finns några tillgängliga uppdateringar. Om det finns uppdateringar, installera dem och se om laddningsproblemet är löst.
 5. Prova att ladda enheten i en annan strömkälla. Problemet kan ligga i strömkällan, så prova att ansluta telefonen till ett annat uttag eller till en dator för att se om den laddas.- Om inget av ovanstående steg fungerar kan det vara ett hårdvaruproblem. I så fall är det bäst att kontakta Samsung eller ta med enheten till en professionell tekniker för ytterligare diagnos och reparation.

Kom ihåg att dessa felsökningssteg kanske inte fungerar i alla fall, och det är alltid en bra idé att säkerhetskopiera dina data innan du försöker utföra några reparationer eller programuppdateringar.

Ytterligare strömproblem och lösningar

Om du fortfarande har problem med strömmen i din Samsung Galaxy S6 finns här några andra vanliga problem och lösningar:

1. Överhettning

Om din Galaxy S6 blir extremt varm under användning eller laddning kan det vara ett problem med batteriet eller själva enheten. Här är några steg du kan ta för att åtgärda överhettning:

 1. Ta bort eventuella skal eller skydd som kan blockera enhetens värmeavledning.
 2. Undvik att använda telefonen medan den laddas, eftersom detta kan generera värme.
 3. Stäng alla onödiga appar som körs i bakgrunden.
 4. Starta om enheten för att rensa eventuella tillfälliga systemproblem som kan orsaka överhettningen.
 5. Om problemet kvarstår, kontakta Samsungs kundsupport för ytterligare hjälp.

2. Snabb urladdning av batteriet

Om batteriet i din Galaxy S6 laddas ur snabbt även när den inte används kan det vara ett problem med batteriet eller enhetens inställningar. Här följer några steg du kan ta för att åtgärda snabb batteriförbrukning:

 1. Kontrollera om det finns batterikrävande appar som körs i bakgrunden och stäng ner dem.
 2. Minska skärmens ljusstyrka eller aktivera automatisk ljusstyrka för att spara på batteriet.
 3. Inaktivera onödiga funktioner som GPS, Bluetooth och Wi-Fi när de inte används.
 4. Se till att din enhet kör den senaste programvaruversionen, eftersom uppdateringar ofta innehåller förbättringar av batterioptimeringen.
 5. Om problemet kvarstår kan du överväga att byta ut batteriet eller kontakta Samsungs kundsupport för ytterligare hjälp.

3. Långsam laddning

Om din Galaxy S6 tar längre tid än vanligt att ladda kan det vara ett problem med laddningsporten, kabeln eller adaptern. Här är några steg du kan ta för att åtgärda långsam laddning:

 1. Prova att använda en annan laddningskabel och adapter för att se om problemet ligger hos tillbehören.
 2. Kontrollera om det finns skräp eller smuts i laddningsporten och rengör den med en mjuk borste eller tryckluft.
 3. Starta om enheten för att rensa eventuella tillfälliga programvaruproblem som kan påverka laddningshastigheten.
 4. Kontrollera att laddningsporten inte är skadad eller böjd.
 5. Om problemet kvarstår kan du överväga att byta ut laddningskabeln, adaptern eller kontakta Samsungs kundsupport för ytterligare hjälp.

Genom att följa dessa felsökningssteg bör du kunna lösa de flesta strömrelaterade problem med din Samsung Galaxy S6.

VANLIGA FRÅGOR:

Min Samsung Galaxy S6 slås inte på. Vad ska jag göra?

Om din Samsung Galaxy S6 inte startar bör du först kontrollera att batteriet är laddat. Försök att ansluta den till en laddare och se om laddningsindikatorn visas. Om den inte gör det kan du prova med en annan laddare eller laddningskabel. Om problemet kvarstår kan du behöva göra en omstart eller fabriksåterställning. Om ingen av dessa lösningar fungerar rekommenderar vi att du kontaktar Samsungs kundsupport för ytterligare hjälp.

Varför laddas inte min Samsung Galaxy S6?

Om din Samsung Galaxy S6 inte laddas kan det finnas flera orsaker till detta. Kontrollera först om laddningskabeln eller laddaren är skadad. Prova att använda en annan laddare eller laddkabel för att se om problemet ligger där. Du bör också kontrollera om laddningsporten på din telefon är ren och fri från skräp. Ibland kan ludd eller damm fastna i laddningsporten och förhindra en korrekt anslutning. Om ingen av dessa lösningar fungerar kan det finnas ett problem med batteriet eller laddningskretsen, och det rekommenderas att du söker professionell hjälp eller kontaktar Samsungs kundsupport.

Min Samsung Galaxy S6 överhettas under laddning. Vad ska jag göra?

Om din Samsung Galaxy S6 överhettas under laddning kan det bero på olika orsaker. Kontrollera först att du använder originalladdaren och originalkabeln från Samsung. Om du använder laddare eller kablar från tredje part kan det orsaka kompatibilitetsproblem och överhettning. Kontrollera också att laddningsporten och området runt den är rena och fria från eventuella hinder. Om problemet kvarstår kan det vara ett programvaruproblem, och en fabriksåterställning kan hjälpa. Om ingen av dessa lösningar fungerar rekommenderas att du kontaktar Samsungs kundsupport för ytterligare hjälp.

Batteriet i min Samsung Galaxy S6 laddas ur mycket snabbt. Vad kan orsaken vara?

Om batteriet i din Samsung Galaxy S6 laddas ur snabbt kan det finnas flera orsaker till detta. En vanlig orsak är överdriven användning av strömkrävande appar eller funktioner som GPS, Bluetooth eller Wi-Fi. Kontrollera batterianvändningen i telefonens inställningar för att identifiera en specifik app eller funktion som förbrukar en betydande mängd batteri. Kontrollera också om det finns några bakgrundsprocesser eller appar som körs i onödan. Att justera skärmens ljusstyrka eller använda energisparlägen kan också hjälpa till att spara batteritid. Om problemet kvarstår rekommenderar vi att du kalibrerar batteriet eller söker professionell hjälp.

Min Samsung Galaxy S6 startar om slumpmässigt. Hur kan jag lösa detta problem?

Om din Samsung Galaxy S6 startar om slumpmässigt kan det vara ganska frustrerande. En möjlig orsak till detta problem är ett programvaruproblem eller en appkonflikt. Försök att starta telefonen i säkert läge för att se om problemet fortfarande uppstår. Om telefonen inte startar om i felsäkert läge tyder det på att en tredjepartsapp orsakar problemet. Avinstallation av nyligen installerade appar eller en fabriksåterställning kan hjälpa till att lösa problemet. Men om problemet kvarstår även i säkert läge kan det vara ett hårdvaruproblem, och det rekommenderas att du kontaktar Samsungs kundsupport för ytterligare hjälp.

Min Samsung Galaxy S6 slås inte på. Vad ska jag göra?

Om din Samsung Galaxy S6 inte startar finns det några steg du kan ta för att lösa problemet. Kontrollera först att batteriet är laddat genom att ansluta det till en strömkälla och vänta i några minuter. Om det inte fungerar kan du försöka göra en tvingande omstart genom att hålla ned strömbrytaren och volym ned-knappen i cirka 10-15 sekunder. Om problemet fortfarande kvarstår kan det vara ett hårdvaruproblem och du kan behöva kontakta Samsung för ytterligare hjälp.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar