Skriva ut Google Doc med kommentarer: Steg-för-steg-guide

post-thumb

Hur man skriver ut Google Doc med kommentarer

Google Docs är en populär plattform för att skapa, redigera och dela dokument online. En av de bästa funktionerna i Google Dokument är möjligheten att lägga till kommentarer i dokumentet. Med kommentarer kan du ge feedback, ställa frågor eller diskutera med andra som har tillgång till dokumentet.

Innehållsförteckning

Men vad gör man om man behöver skriva ut ett Google Dokument som innehåller kommentarer? Som tur är finns det ett enkelt sätt att göra det i Google Dokument. I den här steg-för-steg-guiden går vi igenom hur du skriver ut ett Google Dokument med kommentarer så att du kan få en papperskopia av ditt dokument, inklusive kommentarerna.

Öppna först det Google-dokument som du vill skriva ut med kommentarer. Gå sedan till menyn “Arkiv” och välj “Skriv ut”. Då öppnas fönstret för utskriftsinställningar. Härifrån kan du anpassa utskriftsinställningarna efter dina önskemål, t.ex. välja pappersstorlek, orientering och antal kopior.

När du har anpassat utskriftsinställningarna ska du leta efter alternativet “Utskriftsområde”. Som standard är det inställt på “Alla”, vilket innebär att hela dokumentet skrivs ut. Men om du bara vill skriva ut vissa sidor eller delar av dokumentet kan du välja alternativet “Anpassat intervall” och ange de sidnummer eller delar som du vill skriva ut.

Slutligen, innan du klickar på knappen “Skriv ut”, se till att markera rutan bredvid “Skriv ut kommentarer”. Detta säkerställer att kommentarerna i ditt Google-dokument inkluderas i den utskrivna versionen. När du har gjort alla dina val klickar du på “Skriv ut” för att starta utskriftsprocessen.

Att skriva ut ett Google Dokument med kommentarer är en enkel process som gör att du får en fysisk kopia av ditt dokument, inklusive eventuella kommentarer som har lagts till. Genom att följa dessa steg kan du se till att ditt utskrivna Google Dokument är en korrekt representation av originaldokumentet, med alla kommentarer intakta.

Skriva ut Google Doc med kommentarer: Steg-för-steg-guide

Om du behöver skriva ut ett Google-dokument som innehåller kommentarer följer du dessa enkla steg:

 1. Öppna det Google-dokument som du vill skriva ut.
 2. Klicka på menyn “Arkiv” längst upp till vänster på skärmen.
 3. Välj “Skriv ut” från rullgardinsmenyn. Detta öppnar utskriftsinställningarna.
 4. I utskriftsinställningarna kan du anpassa layout, sidstorlek och andra alternativ efter dina preferenser.
 5. Under avsnittet “Utskriftsområde” väljer du om du vill skriva ut hela dokumentet eller specifika sidor.
 6. Markera sedan rutan som säger “Skriv ut kommentarer och förslag”. Detta säkerställer att kommentarerna inkluderas i utskriften.
 7. Gå igenom övriga utskriftsinställningar och gör eventuella justeringar.
 8. När du är nöjd med inställningarna klickar du på knappen “Skriv ut” för att börja skriva ut Google Doc med kommentarer.

Genom att följa dessa steg kommer du att kunna skriva ut ett Google Doc och samtidigt inkludera de kommentarer och förslag som har gjorts på dokumentet.

Varför det är viktigt att skriva ut Google Doc med kommentarer

Att skriva ut ett Google-dokument med kommentarer är viktigt av flera skäl:

Läs också: Så här döljer du snabbt en skiva i Windows 11: Instruktioner med skärmdumpar
 • Granskning och redigering: När du skriver ut ett Google-dokument med kommentarer kan du enkelt granska och redigera innehållet tillsammans med de tillhörande kommentarerna, vilket ger en heltäckande bild av dokumentets historik. Samarbete: När du skriver ut ett Google Dokument med kommentarer kan du dela dokumentet med andra som kanske inte har tillgång till internet eller inte är bekanta med Google Dokument-plattformen. Detta säkerställer att alla intressenter kan ge feedback och bidra till dokumentet. Dokumentverifiering: Genom att skriva ut ett Google Doc med kommentarer får du en fysisk registrering av dokumentet, som kan användas för verifieringsändamål. Detta är särskilt viktigt för juridiska, akademiska eller affärsdokument där innehållets äkthet kan vara avgörande. Dokumentarkivering: Genom att skriva ut ett Google Doc med kommentarer kan du skapa en papperskopia för arkiveringsändamål. Detta säkerställer att dokumentet förblir tillgängligt även om det finns framtida ändringar eller uppdateringar av den digitala versionen. ** Lättare att läsa:** Vissa människor tycker att det är lättare att läsa och förstå innehåll på papper snarare än på en skärm. Att skriva ut ett Google Doc med kommentarer ger en bekvämare läsupplevelse, särskilt för dem som föredrar fysiska kopior.

Sammantaget ger utskrift av ett Google-dokument med kommentarer en mer komplett och konkret representation av dokumentet, vilket underlättar samarbete, verifiering, arkivering och förbättrar läsbarheten.

Steg 1: Öppna Google Doc

Följ stegen nedan för att börja skriva ut ett Google Dokument med kommentarer:

 1. Logga in på ditt Google-konto: Öppna valfri webbläsare och besök www.google.com . Logga in på ditt Google-konto genom att ange din e-postadress och ditt lösenord.
 2. Öppna Google Dokument: När du är inloggad klickar du på knappen “Appar” (representerad av nio små fyrkanter) i det övre högra hörnet på Googles hemsida. I rullgardinsmenyn klickar du på “Docs” för att öppna Google Docs-applikationen.
 3. Öppna önskat dokument: I Google Dokument ser du en lista över dina sparade dokument. Leta reda på det dokument som du vill skriva ut med kommentarer och klicka på det för att öppna det.

Nu kan vi gratulera! Du har slutfört det första steget för att skriva ut ett Google-dokument med kommentarer.

Steg 2: Öppna utskriftsalternativen

När du har öppnat ditt Google-dokument och aktiverat kommentarsvyn kan du gå vidare till utskriftsalternativen. Så här gör du:

Läs också: Officiellt risrenhetstest online: kontrollera produktens kvalitet
 1. Klicka på fliken “Arkiv” i det övre vänstra hörnet av skärmen.
 2. En rullgardinsmeny visas. Klicka på “Skriv ut” bland alternativen i listan.
 3. Utskriftsförhandsgranskningen visas och visar hur dokumentet kommer att se ut när det skrivs ut.
 4. På höger sida av förhandsgranskningen hittar du utskriftsalternativen.
 5. Justera utskriftsinställningarna efter dina önskemål. Detta inkluderar val av skrivare, antal kopior, sidorientering och andra relaterade alternativ.
 6. Om du vill inkludera kommentarerna i det utskrivna dokumentet, se till att kryssrutan “Skriv ut kommentarer” är markerad.
 7. När du har konfigurerat utskriftsalternativen klickar du på knappen “Skriv ut” för att börja skriva ut ditt Google Doc med kommentarer.

Genom att följa dessa steg kan du enkelt komma åt och konfigurera utskriftsalternativen för att inkludera kommentarerna när du skriver ut ditt Google-dokument.

Steg 3: Anpassa utskriftsinställningarna

När du har valt vilka kommentarer du vill inkludera i utskriften kan du ytterligare anpassa utskriftsinställningarna så att de passar dina preferenser. Här är några alternativ som du kan överväga:

 • Orientation: Välj om du vill att dokumentet ska skrivas ut i stående eller liggande format. Detta val kan göras baserat på dokumentets layout och formatering.
 • Sidstorlek: Välj vilken pappersstorlek du ska använda för utskriften. Alternativen kan omfatta standardstorlekar som Letter eller A4, samt anpassade storlekar. Marginaler: Justera marginalerna i det utskrivna dokumentet för att kontrollera hur mycket vitt utrymme som finns runt innehållet. Du kan ställa in olika marginaler för övre, nedre, vänstra och högra sidan. Skala: Ange i vilken skala dokumentet ska skrivas ut. Detta kan användas för att göra innehållet mindre eller större på den utskrivna sidan. Huvud och sidfot: Bestäm om du vill inkludera huvud och sidfot i utskriften. Sidhuvudet innehåller vanligtvis information som sidnummer, dokumenttitel eller datum, medan sidfoten kan innehålla ytterligare information som webbadresser eller upphovsrättsinformation. Färgalternativ: Välj om du vill skriva ut dokumentet i färg eller svartvitt. Det här alternativet kan vara användbart om du vill spara bläck eller om dokumentet inte kräver färgutskrift.

Genom att anpassa dessa utskriftsinställningar kan du se till att ditt utskrivna dokument med kommentarer passar dina preferenser och krav. Ta dig tid att justera dessa alternativ innan du slutför utskriften.

VANLIGA FRÅGOR:

Kan jag skriva ut ett Google Dokument med kommentarer?

Ja, du kan skriva ut ett Google-dokument med kommentarer. Så här gör du:

Vad är syftet med att skriva ut ett Google Dokument med kommentarer?

Syftet med att skriva ut ett Google Dokument med kommentarer är att ha en papperskopia av dokumentet som innehåller alla kommentarer som har gjorts.

Kan jag välja vilka kommentarer som ska inkluderas när jag skriver ut ett Google-dokument?

Ja, du kan välja vilka kommentarer som ska inkluderas när du skriver ut ett Google-dokument. Innan du följer stegen för att skriva ut dokumentet kan du gå igenom dokumentet och ta bort eventuella kommentarer som du inte vill ska finnas med i utskriften.

Är det möjligt att skriva ut ett Google-dokument med bara kommentarerna?

Nej, det är inte möjligt att skriva ut ett Google-dokument med bara kommentarerna. Själva dokumentet kommer att inkluderas i utskriften tillsammans med kommentarerna.

Kan jag skriva ut ett Google-dokument med kommentarer?

Ja, du kan skriva ut ett Google Dokument med kommentarer. Google Docs erbjuder ett utskriftsalternativ som gör att du kan inkludera kommentarer när du skriver ut ett dokument.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar