Samsung Galaxy S6 pekskärm svarar inte: Hur man fixar & Andra relaterade problem

post-thumb

Samsung Galaxy S6 svarar inte på beröringsproblem och andra relaterade problem

Samsung Galaxy S6 är en populär smartphone med snygg design och många användbara funktioner. Men som alla elektroniska enheter kan den ibland stöta på problem som kan vara frustrerande för användarna. Ett vanligt problem som vissa användare har rapporterat är att pekskärmen inte svarar. Detta kan vara mycket besvärligt, eftersom pekskärmen är avgörande för att navigera i telefonen och komma åt dess olika funktioner. Lyckligtvis finns det flera steg som kan vidtas för att fixa en pekskärm som inte svarar korrekt.

Det första steget för att åtgärda en pekskärm som inte reagerar på Samsung Galaxy S6 är att starta om telefonen. Detta kan ofta lösa mindre programvarufel som kan orsaka problemet. För att starta om telefonen håller du bara ned strömbrytaren och väljer “Starta om” i menyn som visas. Om detta inte löser problemet är nästa steg att utföra en mjuk återställning. Det gör du genom att hålla ned strömknappen och volym ned-knappen samtidigt i ca 10 sekunder, tills telefonen vibrerar och startar om. Detta kommer inte att radera några data från telefonen, men det kan rensa upp eventuella tillfälliga programvaruproblem som orsakar att pekskärmen inte fungerar som den ska.

Innehållsförteckning

Om omstart av telefonen och en mjuk återställning inte löser problemet finns det några andra felsökningssteg som kan vidtas. Ett alternativ är att kontrollera om det finns några programuppdateringar tillgängliga för Samsung Galaxy S6. Ibland kan uppdatering av telefonens programvara lösa buggar och andra problem som kan orsaka att pekskärmen inte svarar. För att söka efter programuppdateringar, gå till menyn “Inställningar” och välj sedan “Om enheten” och “Programuppdatering”. Om det finns en tillgänglig uppdatering följer du instruktionerna på skärmen för att ladda ner och installera den.

Om programuppdateringar inte löser problemet kan en annan möjlig lösning vara att kalibrera om pekskärmen. Detta kan göras genom att gå till telefonens meny “Inställningar”, välja “Display” och sedan “Kalibrering av pekskärm”. Följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera om pekskärmen och se om detta löser problemet. Om ingen av dessa lösningar fungerar är det möjligt att det kan finnas ett hårdvaruproblem med telefonens pekskärm. I det här fallet rekommenderas att du kontaktar Samsungs kundsupport eller tar med telefonen till en professionell reparationstjänst för ytterligare hjälp.

Samsung Galaxy S6 pekskärm svarar inte: Hur man fixar och andra relaterade problem

Om du äger en Samsung Galaxy S6 och har problem med en pekskärm som inte svarar är du inte ensam. Många användare har rapporterat detta problem, men det finns några potentiella lösningar som du kan prova innan du vänder dig till professionell hjälp eller byter ut din enhet.

1. Starta om enheten: Ibland kan en enkel omstart åtgärda mindre programvarufel. Håll strömknappen intryckt tills omstartalternativen visas och välj sedan “Starta om”. Kontrollera att pekskärmen fungerar som den ska efter att enheten har startats om.

2. Rensa cachepartitionen: Om en enkel omstart inte löser problemet kan det hjälpa att rensa cachepartitionen. Stäng av enheten och tryck sedan på och håll ned ström-, hem- och volym upp-knapparna samtidigt för att öppna återställningsläget. Använd volymknapparna för att navigera och välj “Torka cache-partition.” Starta om enheten när processen är klar.

3. Uppdatera programvaran: Föråldrad programvara kan orsaka olika problem, inklusive en pekskärm som inte svarar. Sök efter programuppdateringar genom att gå till Inställningar > Om enheten > Programuppdatering. Om en uppdatering är tillgänglig, ladda ner och installera den. Starta om enheten när uppdateringen är klar.

4. Kalibrera pekskärmen: Det är möjligt att din pekskärm behöver kalibreras om. Gå till Inställningar > Display > Kalibrering av pekskärm och följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera om enhetens pekskärm.

5. Fabriksåterställning: Om ingen av ovanstående lösningar fungerar kan du behöva utföra en fabriksåterställning. Innan du gör detta måste du säkerhetskopiera dina viktiga data, eftersom en fabriksåterställning raderar allt på din enhet. Gå till Inställningar > Säkerhetskopiering och återställning > Återställning av fabriksdata och följ anvisningarna för att utföra en fabriksåterställning.

Om ingen av dessa lösningar löser problemet med pekskärmen kan det vara ett maskinvaruproblem. I så fall rekommenderar vi att du kontaktar Samsungs support eller besöker ett auktoriserat servicecenter för ytterligare hjälp.

Andra relaterade problem:

Förutom en pekskärm som inte svarar kan en Samsung Galaxy S6 drabbas av andra problem. Här följer några vanliga problem och deras möjliga lösningar:

1. Batteriet tar slut:

- Kontrollera om det finns appar som drar batteri: Gå till Inställningar > Batteri och kontrollera vilka appar som drar mest batteri. Avinstallera eller inaktivera alla onödiga eller strömkrävande appar.

- Justera strömsparinställningarna: Gå till Inställningar > Batteri > Strömsparläge och justera inställningarna för att spara batteritid.

2. Överhettning:

- Begränsa användningen under intensiva uppgifter: Undvik att använda resurskrävande appar eller spela spel under längre perioder, eftersom det kan leda till att enheten överhettas. Stäng alla onödiga appar som körs i bakgrunden.

- Ta bort fodralet eller locket: Vissa fodral eller lock kan stänga inne värme och bidra till överhettning. Försök ta bort fodralet eller locket och se om enheten svalnar.

3. Långsam prestanda:

- Rensa appens cache: Gå till Inställningar > Appar > [Appnamn] > Lagring > Rensa cacheminnet för enskilda appar som körs långsamt.

Läs också: Hur man fixar Minecraft 0x803f8001-fel - Uppdaterade steg (2023-uppdatering)

- Inaktivera animationer: Gå till Inställningar > Utvecklaralternativ > Animationsskala för fönster, Animationsskala för övergångar och Animatörens varaktighetsskala. Ställ in dem på 0,5x eller inaktivera dem helt och hållet för att förbättra prestanda.

- Fabriksåterställning: Om allt annat misslyckas kan en fabriksåterställning hjälpa till att lösa prestandaproblem. Kom ihåg att säkerhetskopiera dina data innan du gör detta.

Det här är bara några vanliga problem och lösningar för Samsung Galaxy S6. Om du fortsätter att uppleva problem rekommenderas att du söker professionell hjälp från Samsung eller ett auktoriserat servicecenter.

Felsökningssteg för att fixa en pekskärm som inte svarar

Om du upplever att pekskärmen inte svarar på din Samsung Galaxy S6, följ dessa felsökningssteg för att försöka åtgärda problemet:

Läs också: 5 Gratis 3D-rumsplanerare online - designa ditt utrymme gratis!
 1. Starta om enheten: Ibland kan en enkel omstart lösa problem med pekskärmen. Håll strömknappen intryckt tills strömmenyn visas och tryck sedan på “Restart” eller “Reboot”.
 2. Ta bort eventuella skärmskydd eller skal: Skärmskydd eller skal som inte är korrekt monterade kan störa pekskärmens reaktionsförmåga. Ta bort dem och se om pekskärmen fungerar som den ska.
 3. Rengör skärmen: Smuts, damm och fingeravtryck kan också påverka pekskärmens prestanda. Torka försiktigt av skärmen med en ren mikrofiberduk för att avlägsna eventuella avlagringar.
 4. Genomför en mjuk återställning: En mjuk återställning kan hjälpa till att åtgärda tillfälliga programfel som kan orsaka att pekskärmen inte svarar. Tryck och håll ned volym ned-knappen och strömknappen samtidigt i ca 10 sekunder, eller tills enheten startar om.
 5. Rensa cachepartitionen: Att rensa cachepartitionen kan hjälpa till att lösa problem relaterade till systemdata. Stäng av enheten och håll sedan volym upp-, hem- och strömknapparna intryckta samtidigt tills Samsung-logotypen visas. Använd volym ned-knappen för att navigera till “Torka cachepartition” och tryck på strömknappen för att välja den. När processen är klar använder du volymknapparna för att markera “Starta om systemet nu” och trycker på strömknappen för att starta om enheten.
 6. Kontrollera om det finns programuppdateringar: Föråldrad programvara kan orsaka olika problem, inklusive problem med pekskärmens respons. Gå till “Inställningar”, sedan “Programuppdatering” och kontrollera om det finns några tillgängliga uppdateringar. Om en uppdatering finns tillgänglig, ladda ner och installera den.
 7. Genomför en fabriksåterställning: Om allt annat misslyckas kan en fabriksåterställning hjälpa till att lösa eventuella programrelaterade problem. Tänk på att detta kommer att radera all data på din enhet, så se till att säkerhetskopiera alla viktiga filer i förväg. Gå till “Inställningar”, sedan “Säkerhetskopiering och återställning” och välj “Återställning av fabriksdata”. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra återställningsprocessen.

Om inget av dessa steg löser problemet med att pekskärmen inte svarar kan det vara ett maskinvaruproblem. I det här fallet rekommenderas att du kontaktar Samsung eller besöker ett auktoriserat servicecenter för ytterligare hjälp.

Vanliga problem med pekskärmen på Samsung Galaxy S6 och deras lösningar

1. Pekskärmen svarar inte eller är fördröjd.

Ett vanligt problem för användare av Samsung Galaxy S6 är att pekskärmen inte svarar eller är fördröjd. Om du upplever detta problem kan du prova följande lösningar:

 • Starta om din enhet: En enkel omstart kan ofta åtgärda mindre programvarufel som kan orsaka problemet.
 • Rensa cachepartitionen: Rensa cachepartitionen för att eliminera eventuella temporära filer eller systemdata som kan påverka pekskärmens prestanda.
 • Sök efter programuppdateringar: Se till att enheten kör den senaste programvaruversionen, eftersom uppdateringar ofta innehåller buggfixar relaterade till pekskärmens prestanda.
 • Utför en fabriksåterställning: Om ingen av ovanstående lösningar fungerar kan du försöka utföra en fabriksåterställning för att återställa enheten till dess ursprungliga inställningar. Se dock till att säkerhetskopiera dina data innan du gör det, eftersom denna process raderar alla data på din enhet.

2. Spöklik beröring

Spökberöringar, där pekskärmen registrerar beröringar som inte har gjorts, kan vara frustrerande. Här är några lösningar för att hantera detta problem:

 • Ta bort eventuella skärmskydd eller fodral: Ibland kan skärmskydd eller skal störa pekskärmens känslighet, vilket leder till spöklik beröring. Ta bort dem för att se om problemet kvarstår.
 • Kontrollera om det finns vätskeskador: Vätskeskador kan påverka pekskärmens funktion. Om enheten har utsatts för vatten eller någon annan vätska ska du ta den till en fackman för inspektion och reparation.
 • Aktivera alternativ för utvecklare: I inställningarna för utvecklaralternativ kan du justera pekskärmens känslighet. Experimentera med inställningarna för att se om det löser problemet med ghost touch.
 • Uppdatera eller installera om appar: Vissa appar kanske inte är helt kompatibla med pekskärmen på din enhet. Kontrollera att alla appar är uppdaterade, och om problemet kvarstår kan du försöka avinstallera och installera om problematiska appar.

3. Intermittent respons på pekskärmen

Om din Galaxy S6:s pekskärm ibland fungerar och ibland inte gör det, följ dessa lösningar:

 • Kontrollera att enheten inte överhettas: Överhettning kan leda till att pekskärmen inte reagerar. Låt enheten svalna innan du använder den igen.
 • Kontrollera om det finns systemuppdateringar: Programuppdateringar innehåller ofta buggfixar som kan förbättra pekskärmens respons. Sök efter uppdateringar och installera dem om de finns tillgängliga.
 • Fabriksåterställning: En fabriksåterställning kan hjälpa till att lösa intermittenta problem med pekskärmens respons. Kom ihåg att säkerhetskopiera dina data innan du börjar.
 • Inaktivera eller avinstallera problematiska appar: Vissa appar kan störa pekskärmens funktion. Inaktivera eller avinstallera misstänkta appar för att se om problemet har lösts.

Slutsats

Problem med pekskärmen kan vara frustrerande, men dessa lösningar bör hjälpa till att lösa vanliga problem som Samsung Galaxy S6-användare ställs inför. Om problemet kvarstår kan det vara nödvändigt att söka professionell hjälp eller kontakta Samsungs support för ytterligare vägledning.

Användbara tips för att förbättra pekskärmens prestanda på Samsung Galaxy S6

Om du upplever problem med pekskärmens prestanda på din Samsung Galaxy S6 finns det flera steg du kan ta för att förbättra dess respons. Här är några användbara tips:

 1. Starta om enheten: Ibland kan en enkel omstart lösa mindre programvaruproblem som kan påverka pekskärmens prestanda. Håll strömknappen intryckt och välj sedan alternativet Starta om på menyn.
 2. Ta bort eventuella skärmskydd eller skal: Skärmskydd eller skal som inte är avsedda för din enhet kan störa pekskärmens respons. Ta bort dem och kontrollera om prestandan förbättras.
 3. Kontrollera om det finns programuppdateringar: Det är viktigt att hålla enhetens programvara uppdaterad för att få optimal prestanda. Gå till Inställningar > Om enheten > Programuppdatering och kontrollera om det finns några tillgängliga uppdateringar. Om det finns några, ladda ner och installera dem.
 4. Rensa cachepartitionen: Cachelagrad data kan ibland orsaka prestandaproblem. Töm cachepartitionen genom att stänga av enheten och sedan trycka och hålla in knapparna Volym upp, Ström och Hem samtidigt. Släpp knapparna när Android-logotypen visas och använd sedan volym ned-knappen för att navigera till alternativet Wipe Cache Partition. Tryck på strömknappen för att bekräfta valet.
 5. Kalibrera pekskärmen: Om du fortfarande upplever problem med pekskärmen kan du försöka kalibrera den. Gå till Inställningar > Display > Kalibrering av pekskärm och följ instruktionerna på skärmen.
 6. Fabriksåterställning: Som en sista utväg kan du utföra en fabriksåterställning för att återställa enheten till dess ursprungliga inställningar. Se till att säkerhetskopiera dina viktiga data innan du gör detta, eftersom det raderar alla data på din enhet. Gå till Inställningar > Säkerhetskopiering och återställning > Återställ fabriksdata och följ instruktionerna på skärmen.

Genom att följa dessa tips bör du kunna förbättra pekskärmens prestanda på din Samsung Galaxy S6. Om problemen kvarstår kan det vara ett hårdvaruproblem, och du bör överväga att kontakta Samsung eller besöka ett certifierat reparationscenter.

VANLIGA FRÅGOR:

Min Samsung Galaxy S6-pekskärm svarar inte, vad ska jag göra?

Om pekskärmen på din Samsung Galaxy S6 inte svarar kan du prova flera felsökningssteg. Försök först att starta om telefonen. Om det inte fungerar kan du försöka rensa cachepartitionen eller utföra en fabriksåterställning. Om problemet kvarstår kan du behöva ta din telefon till en professionell för reparation.

Varför svarar inte pekskärmen på min Samsung Galaxy S6?

Det kan finnas flera orsaker till att pekskärmen på din Samsung Galaxy S6 inte svarar. Det kan bero på ett programfel, ett hårdvaruproblem eller en fysisk skada på skärmen. Det är bäst att felsöka problemet för att fastställa den exakta orsaken.

Kan jag själv fixa en pekskärm som inte svarar på min Samsung Galaxy S6?

Du kan själv försöka åtgärda en pekskärm som inte svarar på din Samsung Galaxy S6, men det beror på orsaken till problemet. Om det är ett programvaruproblem kan du försöka starta om telefonen eller utföra en fabriksåterställning. Om det är ett hårdvaruproblem kan du behöva lämna in telefonen till en fackman för reparation.

Hur mycket kostar det att reparera en pekskärm på en Samsung Galaxy S6?

Kostnaden för att reparera en pekskärm på en Samsung Galaxy S6 kan variera beroende på skadans omfattning och vart du lämnar in den för reparation. Det bästa är att kontakta en professionell reparatör eller tillverkaren för att få en exakt uppskattning.

Finns det något sätt att förhindra att pekskärmen på min Samsung Galaxy S6 inte reagerar?

Det finns inget garanterat sätt att förhindra att pekskärmen på din Samsung Galaxy S6 slutar att reagera, men det finns några saker du kan göra för att minimera risken. Undvik att utsätta telefonen för extrema temperaturer, håll den borta från vätskor och använd ett skärmskydd för att förhindra repor eller sprickor.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar