Så här fixar du YouTube Cast Button Missing Issue Felsökningsguide

post-thumb

Så här fixar du YouTube Cast Button saknad problem

YouTube har blivit en integrerad del av våra liv och ger oss oändliga timmar av underhållning och information. En av de mest praktiska funktionerna på plattformen är möjligheten att kasta videor till en större skärm. Vissa användare har dock rapporterat ett frustrerande problem där YouTube Cast-knappen verkar saknas på deras enheter. Om du står inför det här problemet är du på rätt plats. I den här felsökningsguiden kommer vi att diskutera flera lösningar som hjälper dig att åtgärda problemet med att YouTube Cast-knappen saknas.

För det första är det viktigt att se till att din enhet och YouTube-app är uppdaterade. Föråldrad programvara kan ofta orsaka kompatibilitetsproblem och leda till saknade funktioner. Sök efter tillgängliga uppdateringar för både enhetens operativsystem och själva YouTube-appen. Om det finns en tillgänglig uppdatering installerar du den och startar om enheten för att se om cast-knappen dyker upp igen.

Innehållsförteckning

Om uppdateringen av programvaran inte löste problemet kan du försöka rensa cache och data i YouTube-appen. Ibland kan ackumulerade data eller skadade cachefiler orsaka olika problem, inklusive att gjutningsknappen försvinner. Gå till inställningarna på din enhet, navigera till avsnittet “Appar” eller “Program”, hitta och öppna YouTube-appen och tryck på knapparna “Rensa cache” och “Rensa data”. Starta om appen och kontrollera om cast-knappen nu är synlig.

En annan möjlig lösning är att kontrollera om det finns några motstridiga appar eller inställningar som kan störa cast-funktionen. Vissa säkerhets- eller brandväggsappar kan t.ex. blockera vissa funktioner i andra appar. Inaktivera eller avinstallera tillfälligt nyligen installerade appar som kan orsaka konflikter. Kontrollera dessutom inställningarna på din enhet och se till att casting-alternativet är aktiverat. Navigera till inställningarna “Display” eller “Screen” och se till att casting-funktionen är påslagen.

Om ingen av ovanstående lösningar fungerar kan du försöka avinstallera och installera om YouTube-appen. Detta kommer att säkerställa att du har den senaste versionen av appen installerad, utan några potentiella fel eller buggar. Avinstallera appen från din enhet, gå till den officiella appbutiken, sök efter YouTube och installera om den. Öppna appen och kontrollera om cast-knappen nu är synlig.

Sammanfattningsvis kan problemet med YouTube Cast-knappen saknas vara frustrerande, men det är inte utan lösningar. Genom att följa felsökningsstegen som diskuteras i den här guiden bör du kunna lösa problemet och återfå möjligheten att casta videor till önskad skärm. Kom ihåg att hålla programvaran uppdaterad, rensa cache och data i YouTube-appen, kontrollera om det finns motstridiga appar eller inställningar och överväga att installera om appen vid behov. Lycka till med castingen!

Möjliga orsaker

 • Föråldrad version av YouTube-appen: Problemet med den saknade cast-knappen i YouTube kan uppstå om du använder en föråldrad version av YouTube-appen. Se till att uppdatera appen till den senaste versionen för att lösa problemet.
 • Inkompatibilitet med enheten eller operativsystemet: Cast-knappen kan saknas om din enhet eller ditt operativsystem inte är kompatibelt med casting-funktionen. Se till att din enhet och ditt operativsystem stöder casting-funktionen.
 • Nätverksproblem: Om du har problem med nätverksanslutningen kan det påverka cast-knappens synlighet. Kontrollera din Wi-Fi-anslutning och se till att den är stabil och stark.
 • Inaktiverad casting-funktion: Ibland kan cast-knappen vara inaktiverad i inställningarna för din YouTube-app. Kontrollera inställningarna för att säkerställa att casting är aktiverat.
 • Störningar från appar från tredje part: Om du har installerat några tredjepartsappar som ändrar beteendet eller funktionaliteten hos YouTube kan de göra att cast-knappen försvinner. Försök inaktivera eller avinstallera dessa appar för att se om det löser problemet.
 • Problem med cache och data: Ackumulerad cache och data i YouTube-appen kan orsaka olika problem, inklusive den saknade cast-knappen. Att rensa appens cache och data kan hjälpa till att lösa problemet.

Steg för felsökning

Om du upplever problemet med att YouTube Cast-knappen saknas kan du försöka följa dessa felsökningssteg för att lösa problemet:

 1. Kontrollera enhetens kompatibilitet: Se till att din enhet stöder casting och är på samma Wi-Fi-nätverk som casting-enheten.
 2. Starta om dina enheter: Försök att starta om både din casting-enhet och den enhet du försöker casta till. Detta kan hjälpa till att lösa eventuella tillfälliga problem eller anslutningsproblem.
 3. Uppdatera YouTube-appen: Se till att du har den senaste versionen av YouTube-appen installerad på din casting-enhet. Föråldrade versioner kanske inte stöder casting korrekt.

Läs också: Så här felsöker du problem med textmeddelanden på Samsung Galaxy S7 efter den senaste uppdateringen
4. Rensa cache och data: Rensa cache och data i YouTube-appen på din casting-enhet. Detta kan hjälpa till att lösa eventuella apprelaterade problem som kan orsaka att Cast-knappen försvinner. 5. Kontrollera om det finns systemuppdateringar: Se till att din casting-enhet har de senaste systemuppdateringarna installerade. Ibland kan föråldrad systemprogramvara orsaka kompatibilitetsproblem med casting. 6. Kontrollera nätverksinställningarna: Se till att ditt Wi-Fi-nätverk fungerar korrekt och att det inte finns några anslutningsproblem. Starta om din router om det behövs. 7. Ta bort och lägg till casting-enheten igen: Ta bort casting-enheten från listan över tillgängliga enheter i YouTube-appen och lägg sedan till den igen. Detta kan uppdatera anslutningen och lösa eventuella problem. 8. Prova en annan casting-app: Om YouTube-appen fortfarande inte visar Cast-knappen kan du prova att använda en annan casting-app för att se om problemet är specifikt för YouTube. 9. Kontakta supporten: Om inget av ovanstående felsökningssteg fungerar, kontakta YouTube-supportteamet för ytterligare hjälp. De kanske kan tillhandahålla specifika lösningar eller undersöka eventuella tekniska problem.

Läs också: Hur man schemalägger e-postmeddelanden i Gmail: en detaljerad guide

Steg 1: Uppdatera YouTube-appen

För att åtgärda problemet med att YouTube Cast-knappen saknas är det första felsökningssteget att se till att du har den senaste versionen av YouTube-appen installerad på din enhet. Ibland kan en föråldrad appversion orsaka kompatibilitetsproblem och förhindra att vissa funktioner fungerar korrekt.

Följ dessa steg för att uppdatera YouTube-appen:

 1. Öppna Google Play Store på din Android-enhet eller App Store på din iOS-enhet.
 2. Sök efter “YouTube” i sökfältet.
 3. Om en uppdatering är tillgänglig ser du en “Uppdatera”-knapp bredvid YouTube-appen. Tryck på knappen “Uppdatera”.
 4. Vänta tills appen har hämtat och installerat uppdateringen. Detta kan ta några ögonblick beroende på hastigheten på din internetanslutning.
 5. När uppdateringen är klar öppnar du YouTube-appen och kontrollerar om Cast-knappen har dykt upp igen.

Om uppdateringen av YouTube-appen inte löste problemet, fortsätt till nästa steg.

Steg 2: Kontrollera nätverksanslutning

Innan du felsöker ytterligare är det viktigt att se till att din enhet är ansluten till ett stabilt nätverk. YouTube Cast-knappen kan saknas om det finns ett problem med nätverksanslutningen. Här är några steg för att kontrollera din nätverksanslutning:

 1. Kontrollera att din enhet är ansluten till internet. Kontrollera om andra appar har korrekt åtkomst till internet.
 2. Om du använder Wi-Fi ska du kontrollera att enheten är ansluten till rätt nätverk. Ibland kan enheter ansluta till ett närliggande men instabilt nätverk, vilket orsakar anslutningsproblem.
 3. Om möjligt, försök att starta om din router eller ditt modem. Detta kan hjälpa till att lösa eventuella tillfälliga nätverksproblem.
 4. Kontrollera signalstyrkan för din Wi-Fi-anslutning. Om signalen är svag kan du försöka flytta dig närmare routern eller åtkomstpunkten.
 5. Kontrollera att din internetleverantör (ISP) inte har några avbrott i ditt område. Du kan kontakta din ISP eller kontrollera deras webbplats för rapporterat underhåll eller tekniska svårigheter.

När du har säkerställt att din enhet är ansluten till ett stabilt nätverk, fortsätt till nästa steg för att fortsätta felsöka den saknade YouTube Cast-knappen.

Steg 3: Verifiera enhetens kompatibilitet

Innan du felsöker ytterligare är det viktigt att kontrollera om din enhet är kompatibel med YouTube-gjutningsfunktionen. Inte alla enheter har möjlighet att casta videor till en större skärm. Följ dessa steg för att kontrollera enhetens kompatibilitet:

 1. Se till att din enhet är ansluten till internet.
 2. Öppna YouTube-appen på din enhet.
 3. Tryck på din profilbild eller initial i det övre högra hörnet för att komma till kontomenyn.
 4. Bläddra ner och tryck på “Inställningar”.
 5. I menyn Inställningar trycker du på “Allmänt”.
 6. Bläddra nedåt och leta efter alternativet “Cast” eller “Casting”.
 7. Om du ser alternativet “Cast” eller “Casting” betyder det att din enhet är kompatibel med casting. Om du inte ser alternativet är det möjligt att din enhet inte stöder casting.

Om din enhet är kompatibel med casting, men du fortfarande inte ser cast-knappen i YouTube-appen, kan du gå vidare till nästa felsökningssteg.

VANLIGA FRÅGOR:

Varför visas inte cast-knappen på YouTube?

Att cast-knappen saknas på YouTube kan bero på olika faktorer, t.ex. nätverksproblem, föråldrad YouTube-app eller enhetsprogramvara eller inkompatibla enheter. Vi rekommenderar att du kontrollerar din nätverksanslutning, uppdaterar YouTube-appen och ser till att du använder en enhet som stöder casting.

Kan jag casta YouTube-videor utan cast-knappen?

Ja, du kan fortfarande casta YouTube-videor utan cast-knappen. De flesta enheter erbjuder alternativa metoder för att casta videor, som att använda skärmspeglingsfunktionen eller casta via enhetens inställningar. För att casta med skärmspegling kan du svepa nedåt från toppen av enhetens skärm för att komma åt snabbinställningspanelen och leta efter alternativet skärmspegling eller cast. Om din enhet stöder det kan du också gå till enhetens inställningar och leta efter alternativet “Cast” eller “Skärmspegling”.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar