Så här felsöker du en Samsung Galaxy S8 som inte stängs av eller har en strömknapp som inte svarar

post-thumb

Vad gör man om Samsung Galaxy S8 inte går att stänga av eller har en strömknapp som inte svarar (felsökningsguide)?

Om du har en Samsung Galaxy S8 och upplever problem med strömknappen, t.ex. att enheten inte stängs av eller att strömknappen inte svarar, kan det vara frustrerande och oroväckande. Det finns dock några felsökningssteg som du kan vidta för att försöka lösa problemet innan du söker professionell hjälp eller kontaktar Samsungs support.

Innehållsförteckning

Steg 1: Tvinga omstart av enheten

Om du inte kan stänga av din Samsung Galaxy S8 med strömknappen kan du försöka tvinga om den. För att göra detta, tryck och håll ned volym ned-knappen och strömbrytaren samtidigt i cirka 10-15 sekunder. Detta bör tvinga din enhet att starta om, vilket kan hjälpa till att lösa eventuella tillfälliga programvaru- eller hårdvarufel som orsakar strömknappsproblemet.

Steg 2: Sök efter programuppdateringar

En annan potentiell orsak till problem med strömknappen på Samsung Galaxy S8 är föråldrad programvara. Kontrollera att din enhet kör den senaste versionen av operativsystemet genom att söka efter programuppdateringar. Det gör du genom att gå till menyn Inställningar, välja Programuppdatering och sedan trycka på Hämta och installera om en uppdatering är tillgänglig. Om du installerar den senaste programvaran kan du åtgärda eventuella buggar eller fel relaterade till strömbrytaren.

Steg 3: Rensa cachepartitionen

Om problemet med strömknappen inte löstes genom att du tvingades starta om enheten och uppdatera programvaran kan du försöka rensa cachepartitionen. Detta kan hjälpa dig att bli av med tillfälliga filer eller data som kan orsaka konflikter med strömbrytaren. För att rensa cachepartitionen måste du starta din Samsung Galaxy S8 i återställningsläge. Se enhetens användarhandbok eller sök online efter instruktioner som är specifika för din modell om hur du går in i återställningsläget och rensar cachepartitionen.

Kom ihåg att om inget av dessa felsökningssteg fungerar eller om du är obekväm med att utföra dem själv är det alltid bäst att nå ut till en professionell eller kontakta Samsung-support för ytterligare hjälp. De kommer att kunna ge mer specifik vägledning baserat på enhetens modell och eventuella befintliga garantier eller supportplaner.

Hur man felsöker en Samsung Galaxy S8 som inte stängs av eller har en strömknapp som inte svarar

Om din Samsung Galaxy S8 inte går att stänga av eller om strömknappen inte svarar finns det några felsökningssteg du kan prova för att lösa problemet. Följ dessa steg för att felsöka och åtgärda problemet:

 1. Starta om telefonen: Tryck och håll ned volym ned och strömknappen samtidigt i ca 10 sekunder tills telefonen startar om. Detta tvingar fram en omstart och kan lösa eventuella tillfälliga programfel.
 2. Kontrollera om det finns fysiska skador: Inspektera strömknappen och det omgivande området för tecken på fysiska skador. Om det finns några skador kan du behöva kontakta Samsung för reparation eller utbyte.
 3. Prova med en annan laddningskabel och adapter: En felaktig eller inkompatibel laddningskabel eller adapter kan orsaka problem med strömbrytaren. Prova att använda en annan kabel och adapter för att se om problemet är löst.
 4. Genomför en mjuk återställning: Om telefonen inte svarar alls kan du utföra en mjuk återställning genom att samtidigt trycka och hålla in knapparna Volym ned och Power i ca 10 sekunder tills telefonen vibrerar och startar om.
 5. Fabriksåterställ telefonen: Om inget av stegen ovan fungerar kan du behöva utföra en fabriksåterställning. Observera att detta kommer att radera alla data på telefonen, så se till att säkerhetskopiera alla viktiga data innan du fortsätter. För att fabriksåterställa telefonen, gå till Inställningar > Allmän hantering > Återställ > Återställ fabriksdata.
 6. Kontakta Samsungs support: Om problemet kvarstår även efter att du har provat alla ovanstående steg, rekommenderar vi att du kontaktar Samsungs support eller besöker ett Samsung servicecenter för ytterligare hjälp och eventuella reparationer.

Genom att följa dessa felsökningssteg bör du kunna lösa problemet med en Samsung Galaxy S8 som inte stängs av eller har en strömknapp som inte svarar. Kom ihåg att alltid säkerhetskopiera dina data innan du utför några större felsökningssteg för att undvika att förlora viktig information.

Kontrollera batterinivån och utför en tvingad omstart

Om din Samsung Galaxy S8 inte går att stänga av eller har en strömknapp som inte svarar finns det några felsökningssteg du kan prova. Kontrollera först batterinivån på din enhet. Om den är kritiskt låg kanske telefonen inte svarar på strömbrytaren.

Läs också: Topp 5 Kodi-alternativ för streaming 2021
 1. Anslut din Samsung Galaxy S8 till en strömkälla med originalladdaren och originalkabeln. Låt den ladda i minst 15-30 minuter.
 2. När enheten har anslutits till en strömkälla, försök att utföra en tvingad omstart. Detta gör du genom att hålla volym ned-knappen och strömknappen intryckta samtidigt i ca 10-15 sekunder.Note: Den knappkombination som krävs för en tvingad omstart kan variera beroende på din enhetsmodell. Om kombinationen ovan inte fungerar kan du prova att trycka och hålla in volym upp- och strömknappen istället.

Om den forcerade omstarten lyckas bör din Samsung Galaxy S8 startas och fungera normalt. Men om enheten fortfarande inte svarar eller inte stängs av kan det finnas ett underliggande hårdvaruproblem som kräver ytterligare felsökning eller professionell reparation.

Rensa cachepartitionen och kontrollera om det finns programuppdateringar

Om din Samsung Galaxy S8 inte går att stänga av eller inte svarar på strömknappen kan du försöka rensa cachepartitionen och kontrollera om det finns programuppdateringar för att lösa problemet:

Läs också: Upptäck de 14 bästa alternativen till Panda Helper Bästa liknande appar 2021
 1. Tryck och håll ned volym upp-knappen, Bixby-knappen och strömknappen samtidigt.
 2. När Samsung-logotypen visas på skärmen släpper du alla knappar.
 3. Skärmen för Android-återställning visas. Använd knappen Volym ned för att navigera genom alternativen och markera “Torka cachepartition”.
 4. Tryck på strömknappen för att välja alternativet.
 5. Bekräfta åtgärden genom att markera “Ja” och trycka på strömbrytaren.
 6. Vänta tills cachepartitionen har rensats.
 7. När processen är klar väljer du “Starta om systemet nu” med strömbrytaren.

När telefonen har startat om kontrollerar du om strömbrytaren reagerar och om problemet kvarstår. Om så är fallet kan du försöka söka efter programuppdateringar:

 1. Gå till menyn Inställningar på din Samsung Galaxy S8.
 2. Scrolla ner och tryck på “Programuppdatering”.
 3. Välj “Ladda ner uppdateringar manuellt” för att söka efter tillgängliga uppdateringar.
 4. Om en uppdatering är tillgänglig följer du instruktionerna på skärmen för att ladda ner och installera den.
 5. När uppdateringen är installerad startar du om telefonen och kontrollerar om problemet är löst.

Utför en fabriksåterställning för att åtgärda ihållande strömproblem

Om din Samsung Galaxy S8 fortfarande har strömavbrott efter att du har provat de tidigare felsökningsstegen kan du behöva utföra en fabriksåterställning. Denna process raderar alla data och inställningar på din enhet, så det är viktigt att säkerhetskopiera all viktig information i förväg.

Note: En fabriksåterställning bör endast göras som en sista utväg när alla andra felsökningsmetoder har misslyckats.

 1. Stäng av din Samsung Galaxy S8 genom att trycka på och hålla ned strömknappen tills strömalternativen visas.
 2. Tryck på “Power off” för att stänga av enheten helt.
 3. När enheten är avstängd, tryck och håll ned volym upp-knappen, Bixby-knappen och strömknappen samtidigt.
 4. Släpp alla knappar när Samsung-logotypen visas på skärmen.
 5. Enheten kommer då att gå in i återställningsläge. Använd volymknapparna för att navigera till “Wipe data/factory reset” och använd strömknappen för att välja det.
 6. På nästa skärm navigerar du till “Ja” med volymknapparna och väljer det med strömknappen för att bekräfta fabriksåterställningen.
 7. Vänta tills återställningsprocessen är klar. Detta kan ta några minuter.
 8. När återställningen är klar startar enheten om och återgår till sina ursprungliga fabriksinställningar.

Efter fabriksåterställningen ställer du in din Samsung Galaxy S8 som en ny enhet och kontrollerar om strömproblemen har lösts. Om inte kan det tyda på ett maskinvaruproblem, och vi rekommenderar att du kontaktar Samsungs support eller besöker en professionell tekniker för ytterligare hjälp.

VANLIGA FRÅGOR:

Min Samsung Galaxy S8 stängs inte av. Vad ska jag göra?

Om din Samsung Galaxy S8 inte stängs av kan du försöka med en tvingad omstart. För att göra detta, tryck och håll ned volym ned-knappen och strömknappen samtidigt i ca 10 sekunder eller tills enheten startar om.

Vad ska jag göra om Power-knappen på min Samsung Galaxy S8 inte svarar?

Om strömknappen på din Samsung Galaxy S8 inte svarar kan du försöka med en tvingad omstart. Håll volym ned-knappen och strömknappen intryckta samtidigt i ca 10 sekunder eller tills enheten startar om. Om det inte fungerar kan du behöva kontakta Samsung för ytterligare hjälp eller överväga att få strömknappen reparerad.

Varför reagerar inte min Samsung Galaxy S8 på strömknappen?

Det kan finnas flera anledningar till att din Samsung Galaxy S8 inte reagerar på strömknappen. Det kan bero på ett programfel, ett hårdvaruproblem med själva strömknappen eller ett problem med batteriet. Försök med en tvingad omstart genom att trycka och hålla ned volym ned-knappen och strömknappen samtidigt i cirka 10 sekunder. Om det inte fungerar kan du behöva kontakta Samsung för ytterligare hjälp eller lämna in enheten till ett auktoriserat servicecenter.

Vad ska jag göra om min Samsung Galaxy S8 fortsätter att starta om och inte går att stänga av?

Om din Samsung Galaxy S8 fortsätter att starta om och inte går att stänga av kan du försöka med en tvingad omstart. Tryck och håll ned volym ned-knappen och strömknappen samtidigt i ca 10 sekunder eller tills enheten startar om. Om det inte löser problemet kan du behöva utföra en fabriksåterställning eller kontakta Samsung för ytterligare hjälp.

Finns det något sätt att stänga av en Samsung Galaxy S8 utan att använda strömknappen?

Ja, det finns ett sätt att stänga av en Samsung Galaxy S8 utan att använda strömbrytaren. Du kan gå till appen Inställningar, välja “Display”, trycka på “Navigeringsfält” och aktivera “Visa och dölj knapp”. Detta kommer att lägga till en virtuell strömknapp i navigeringsfältet, så att du kan stänga av enheten utan att använda den fysiska strömknappen.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar