Starta en karriär som bi-utvecklare genom att klara microsoft 70-767-examen.

Förvånar data dig? Är du en datainriktad IT-proffs som tycker att tanken på att arbeta med stora informationsvolymer är tilltalande? Tycker du att datavetenskap med alla dess tillämpningar i ett bredare affärsperspektiv är ganska intressant? Om du har svarat ja på en eller alla dessa frågor kanske du vill göra karriär inom Business Intelligence (BI).

I dagens digitala landskap erbjuder Business Intelligence flera möjligheter som, om de utnyttjas på rätt sätt, kan lyfta många företag över sina största rivaler. Enligt nyligen genomförda undersökningar beräknas enbart BI-branschen öka sitt värde med cirka 26,50 miljarder dollar under de närmaste åren.

Så, hur positionerar du dig inom detta område? Undrar du vilka färdigheter som krävs för att inleda en BI-karriär? Och varför är det överhuvudtaget en bra idé att övergå till Business Intelligence?

Här täcker vi det mesta du kan ha velat veta om Microsoft 70-767-examen, ett av de kvalificerande proven för Microsoft 70-767 Real Exam Questions BI Development-legitimationen.

Vi börjar med att titta på certifieringsdetaljerna och går sedan vidare till de mest användbara förberedelsealternativen.

Hur blir man MCSA SQL Server 2016 BI Development-certifierad?

Självklart bör du ha vissa grundläggande IT-kunskaper innan du överväger MCSA-certifieringen i SQL Server 2016 BI Development. Dessutom hjälper det att bekanta sig med SQL Server-tekniken innan du registrerar dig för dess prov. Det finns två av dem som du bör ta och klara: Microsoft 70-767 förutom examen 70-768. De kommer att bedöma dina färdigheter i att implementera SQL Data Warehouse samt att arbeta med SQL Data Models.

Senare, när du är redo att utveckla dina kunskaper, kan du välja att gå vidare med MCSE Data Management and Analytics-certifieringen som är anpassad till dina karriärmål.

Microsoft 70-767 Exam Details

Microsofts tentamen 70-767 är ett av kraven för MCSA SQL Server 2016 BI Development-certifieringen. Så, dess kandidater är BI-utvecklare samt ett datalager och ETL-utvecklare som skapar BI-lösningar, utför rensning av data och andra uppgifter inom sitt verksamhetsområde.

Förutom att betala hela examensavgiften värd 165 dollar per försök förväntas kandidaterna också vara bekanta med alla mål. De omfattar design, implementering och underhåll av ett datalager (35-40 %), extraktion, omvandling och laddning av data (40-45 %) samt att bygga lösningar för datakvalitet (15-20 %). I provet kontrolleras dina kunskaper om bland annat dimensions- och faktatabeller, genomförande av olika ETL-lösningar, arbete med SSIS-paket och hantering av data. När du har fått dessa kompetenser validerade kan du ansöka om tjänsten som BI-utvecklare.

Jobbrollen som BI-utvecklare

Den senaste tidens surr om BI-utveckling är inte förgäves. Sammanfattningsvis kan man säga att BI-utvecklare skapar IT-lösningar. Som en av de mest efterfrågade IT-profilerna bör de ha en djupgående förståelse för moderna data för att hjälpa företag att hantera en mängd olika frågor som rör programvara och databaser. Vanligtvis handlar BI-utvecklarens arbetsuppgifter om att skapa, testa och felsöka nya verktyg tillsammans med att förbereda teknisk dokumentation, utforma ett datalager och så vidare. Denna yrkesroll kräver alltså flera olika färdigheter så du måste ta hänsyn till att du inte bara ska lära dig teori utan också skaffa dig praktisk erfarenhet. Låt oss se några tips och pålitliga resurser som kan hjälpa dig med detta.

3 beprövade tips för att klara Microsoft 70-767-examen

  1. Ta anteckningar när du kan

Nottagning är en viktig färdighet som ökar din behärskning av examensmålen när du studerar på egen hand. Oavsett om du använder penna och papper eller OneNote, se bara till att kombinera det med andra träningsmetoder.

YouTube video: Starta en karriär som bi-utvecklare genom att klara microsoft 70-767-examen.


  1. Skaffa verifierat studiematerial

Några av de bästa källorna för att hitta pålitliga studiematerial för Microsoft-examen 70-767 är Microsofts webbplats, Amazon, certbolt.com och Exam-Labs. Med hjälp av deras material kommer du att förbereda dig och klara testet med lätthet.

  1. Använd e xam dumps

Det är viktigt att förbereda sig för ditt certifieringstest med hjälp av frågor och svar som samlats in av nya kandidater och som är utformade i det faktiska examensformatet. Om du inte kan hitta pålitliga provdumpningar rekommenderar vi att du kollar in webbplatsen Exam-Labs.com med dess olika förberedelsematerial.

Microsofts utbildningsalternativ för examen

För att börja kan du följa online-utbildning genom Microsofts lärarledda utbildning för att öka dina färdigheter och kunskaper om de viktigaste ämnena som testet omfattar. Om ditt schema är upptaget kan du ta en kostnadsfri självstudiekurs.

Ett annat alternativ som du kanske vill kolla in när du arbetar mot din certifiering är Exam Ref: 70-767, en repetitionsbok som är fullmatad med viktiga examensmål som du bör känna till innan du planerar testet. Till skillnad från de flesta andra revideringsböcker som finns där, ger Exam Ref-serien en guidad inlärningsmetod för att se till att alla detaljer om certifieringstestet är väl täckta.

Det officiella övningstestet är också praktiskt när du förbereder dig för examen 70-767. Det kommer att öka ditt självförtroende när det gäller att förstå de nödvändiga temana och förmågan att utföra ett datalager. Men som sagt ovan behöver du mycket övning. Och ett sådant provtest kanske inte räcker. Det är här som Exam-Labs.com kommer att hjälpa dig eftersom den tillhandahåller många provdumpningar för detta 70-767-test. De flesta av deras filer är gratis men fortfarande mycket giltiga eftersom de laddas upp på webbplatsen av framgångsrika testtagare. De innehåller de mest giltiga och uppdaterade frågorna och svaren för examen och kommer säkert att förbättra dina studier.

Å andra sidan kan du välja att använda premiumversionen av deras braindumps som är tillgänglig för $49.99. Premium Bundle är ett gäng studiematerial som består av en premiumfil, en utbildningskurs med 60 föreläsningar och en 1080-sidig studieguide. Kom ihåg att du behöver VCE Exam Simulator som skapats av Avanset för att öppna alla VCE-filer från den här webbplatsen så att du kan träna i den nästan riktiga provmiljön.

Slutsats

En karriär inom Business Intelligence ger dig den välbehövliga flexibiliteten när det gäller de branscher du kan arbeta för och de specifika problem du kan lösa. De främsta färdigheter du bör ha för att lyckas som BI-utvecklare är problemlösning, dataanalys, affärssinne och god kommunikationsförmåga. Om du vill komma igång i den här branschen kan du skaffa dig MCSA SQL 2016 BI Intelligence-certifieringen genom att klara 70-767-examen med hjälp av de examendumps som erbjuds av Exam-Labs för att öka dina BI-färdigheter.

Rate article
Win-info | it-nyheter, programvarubedömningar och datorhjälp