Hur man fixar Xbox One kommer inte att uppdateras - Systemuppdatering installeras inte

post-thumb

Hur man fixar Xbox One kommer inte att uppdatera | Systemuppdatering kommer inte att installeras

Om din Xbox One inte uppdateras och du har problem med att installera systemuppdateringar kan det vara frustrerande. Det finns dock flera steg du kan ta för att åtgärda problemet och få din Xbox One att fungera smidigt igen. I den här artikeln kommer vi att diskutera några vanliga lösningar för att lösa problemet med att Xbox One inte uppdateras.

För det första, se till att din Xbox One är ansluten till internet. Kontrollera nätverksinställningarna och se till att din konsol är korrekt ansluten. Om du använder en trådlös anslutning kan du försöka byta till en trådbunden anslutning för att säkerställa en mer stabil anslutning.

Innehållsförteckning

Om din Xbox One är ansluten till internet men ändå inte uppdateras kan du prova att strömcykla konsolen. Detta kan hjälpa till att lösa tillfälliga problem som kan hindra systemuppdateringen från att installeras. För att strömcykla konsolen håller du ned strömbrytaren på Xbox One i ca 10 sekunder tills den stängs av. Dra sedan ut strömsladden från konsolens baksida och vänta i ungefär en minut. Slutligen kopplar du in strömsladden igen och slår på konsolen.

Om strömcykling inte fungerar kan du försöka utföra en fabriksåterställning på din Xbox One. Detta kommer att radera alla dina data och inställningar, så se till att säkerhetskopiera alla viktiga data innan du fortsätter. För att utföra en fabriksåterställning, gå till menyn “Inställningar” på din konsol, välj “System”, sedan “Konsolinfo” och slutligen “Återställ konsol”. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra fabriksåterställningen. Efter återställningen måste du ställa in din Xbox One igen och installera om eventuella spel eller appar.

Om ingen av ovanstående lösningar fungerar är det möjligt att det kan finnas ett problem med din Xbox Ones hårddisk. I det här fallet kan du behöva kontakta Xbox Support för ytterligare hjälp. De kan ge vägledning om felsökning av problemet och eventuellt ordna en reparation eller utbyte av din konsol.

Sammanfattningsvis, om din Xbox One inte uppdateras och systemuppdateringar inte installeras, finns det flera steg du kan ta för att försöka lösa problemet. Från att kontrollera din nätverksanslutning till att utföra en fabriksåterställning kan dessa lösningar hjälpa till att få din Xbox One tillbaka till funktionsdugligt skick. Om allt annat misslyckas kan det vara nödvändigt att kontakta Xbox Support för att lösa eventuella underliggande hårdvaruproblem.

Fixa Xbox One kommer inte att uppdatera problem - felsökningsguide

Om din Xbox One inte uppdateras och systemuppdateringen inte installeras finns det flera felsökningssteg du kan prova för att åtgärda problemet. Nedan följer en guide om hur du löser vanliga Xbox One-uppdateringsproblem:

1. Kontrollera din internetanslutning:

 • Kontrollera att din Xbox One är korrekt ansluten till internet.
 • Starta om routern och modemet för att uppdatera anslutningen.
 • Försök att ansluta Xbox One till ett annat nätverk om möjligt.

2. Sök efter systemuppdateringar manuellt:

 • Gå till “Inställningar” på din Xbox One.
 • Välj “System” och sedan “Uppdateringar och nedladdningar”.
 • Sök efter tillgängliga uppdateringar och installera dem.

3. Strömcykla din Xbox One:

 • Stäng av din Xbox One helt och hållet.
 • Koppla ur nätsladden från konsolens baksida.
 • Vänta i minst 10 sekunder.
 • Anslut nätsladden igen och slå på Xbox One.

4. Rensa systemets cacheminne:

 • Tryck och håll in strömknappen på framsidan av Xbox One tills den stängs av helt.
 • Koppla bort strömsladden från konsolens baksida.
 • Håll strömbrytaren på Xbox One intryckt i minst 10 sekunder för att rensa cacheminnet.
 • Anslut nätsladden igen och slå på Xbox One.

5. Återställ dina nätverksinställningar:

 • Gå till “Inställningar” på din Xbox One.
 • Välj “Nätverk” och sedan “Nätverksinställningar”.
 • Välj “Återställ till fabriksinställningarna”.
 • Följ instruktionerna på skärmen för att återställa dina nätverksinställningar.

6. Kontakta Xbox support:

Om inget av stegen ovan löser problemet rekommenderas att du kontaktar Xbox Support för ytterligare hjälp. De kanske kan ge ytterligare lösningar eller hjälpa till med en systemuppdatering.

Genom att följa dessa felsökningssteg bör du kunna åtgärda problemet med att Xbox One inte uppdateras och framgångsrikt installera systemuppdateringar på din konsol.

Läs också: Konstterapi: möjligheter och fördelar för alla

Rensa cacheminnet för Xbox One-uppdatering

En vanlig lösning för att fixa Xbox One kommer inte att uppdatera problemet är att rensa uppdateringscachen. Detta kan potentiellt lösa eventuella problem med de cachade uppdateringsfilerna som kan orsaka problemet. Här är stegen för att rensa Xbox One-uppdateringscachen:

 1. Stäng av din Xbox One-konsol genom att trycka på och hålla ned strömbrytaren i cirka 10 sekunder tills den stängs av helt.
 2. Koppla ur nätsladden från konsolens baksida och vänta i minst 10 sekunder.
 3. Sätt tillbaka strömsladden i konsolen och vänta tills Xbox One slås på.
 4. Tryck och håll in BIND-knappen (finns på konsolens vänstra sida) och EJECT-knappen (finns på konsolens framsida) samtidigt.
 5. Fortsätt att hålla in BIND- och EJECT-knapparna i ca 10-15 sekunder tills du hör två uppstartstoner.
 6. Släpp knapparna BIND och EJECT.
 7. Xbox One-konsolen startas om och uppdateringscachen rensas.

När du har rensat uppdateringscachen kan du försöka uppdatera din Xbox One igen för att se om problemet har lösts. Om problemet kvarstår kan du behöva prova andra felsökningssteg eller kontakta Xbox-support för ytterligare hjälp.

Läs också: Steg-för-steg-guide för att åtgärda Windows Script Host Error

Kontrollera internetanslutning och nätverksinställningar

En av de vanligaste orsakerna till att en Xbox One inte uppdateras är problem med internetanslutningen eller nätverksinställningarna. Här följer några steg som du kan följa för att kontrollera och felsöka dessa problem:

 1. Kontrollera att din Xbox One är ansluten till internet. Du kan kontrollera anslutningsstatusen genom att gå till inställningsmenyn och välja “Nätverk”. Se till att anslutningen är aktiv och att signalstyrkan är stark.
 2. Starta om ditt modem och din router. Ibland kan nätverksproblem lösas genom att helt enkelt stänga av nätverksutrustningen. Koppla ur både modem och router från strömkällan, vänta i ca 30 sekunder och koppla sedan in dem igen. Låt dem starta om och återansluta till internet.
 3. Kontrollera dina nätverksinställningar på Xbox One. Gå till inställningsmenyn, välj “Nätverk” och välj sedan “Nätverksinställningar”. Kontrollera att IP-inställningarna är inställda på automatisk och att DNS-inställningarna också är inställda på automatisk.
 4. Om du använder en trådbunden anslutning ska du se till att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till både Xbox One och modemet/routern. Om möjligt kan du prova att använda en annan Ethernet-kabel för att utesluta eventuella kabelproblem.
 5. Försök att ansluta Xbox One till ett annat nätverk. Om du till exempel använder en Wi-Fi-anslutning kan du prova att ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk eller använda en kabelanslutning för att se om uppdateringsproblemet kvarstår. Detta kan hjälpa dig att avgöra om problemet är specifikt för ditt nätverk eller Xbox One-konsolen.
 6. Kontrollera om det finns några firmware-uppdateringar för ditt modem och din router. Tillverkare släpper ofta firmware-uppdateringar för att åtgärda buggar och förbättra prestanda. Besök tillverkarens webbplats eller kontrollera dokumentationen som medföljde din nätverksutrustning för instruktioner om hur du uppdaterar den fasta programvaran.
 7. Om du använder en Wi-Fi-anslutning, se till att du är inom räckhåll för det trådlösa nätverket. Flytta dig närmare routern eller överväg att använda en Wi-Fi extender om du upplever en svag signal.
 8. Om du använder ett offentligt Wi-Fi-nätverk, t.ex. på ett hotell eller kafé, ska du se till att du har godkänt villkoren för nätverket. Ibland måste du öppna en webbläsare på din enhet och godkänna villkoren innan du kan komma åt internet.

Note: Om du fortfarande har problem med att uppdatera din Xbox One efter att ha kontrollerat internetanslutningen och nätverksinställningarna, kanske du vill prova andra felsökningssteg som att rensa systemets cache eller utföra en fabriksåterställning. Det rekommenderas att konsultera Xbox One-supportwebbplatsen eller kontakta deras kundsupport för ytterligare hjälp.

Återställa Xbox One till fabriksinställningarna

Om din Xbox One inte uppdateras eller systemuppdateringen inte installeras är en lösning du kan prova att återställa konsolen till dess fabriksinställningar. Denna process raderar alla dina inställningar, spel och appar, så se till att säkerhetskopiera alla viktiga data innan du fortsätter.

Här är stegen för att återställa din Xbox One:

 1. Tryck på Xbox-knappen på handkontrollen för att öppna guidemenyn.
 2. Gå till fliken “System” och välj “Inställningar”.
 3. I menyn Inställningar väljer du “System”.
 4. Välj “Konsolinfo & uppdateringar”.
 5. Välj “Återställ konsol”.
 6. Du kommer att presenteras med två alternativ: “Återställ och ta bort allt” eller “Återställ och behåll mina spel & appar”. Välj det alternativ som passar dina behov. Observera att om du väljer “Återställ och ta bort allt” kommer din konsol att raderas helt.
 7. Följ instruktionerna på skärmen för att bekräfta återställningsprocessen.

När återställningen är klar startar din Xbox One om och du guidas genom den inledande installationsprocessen. Du måste logga in med ditt Microsoft-konto och installera om eventuella spel eller appar som du vill använda.

Att återställa din Xbox One till fabriksinställningarna kan ofta lösa uppdateringsproblem och andra programvarufel. Om problemet kvarstår kan du dock behöva kontakta Xbox Support för ytterligare hjälp.

VANLIGA FRÅGOR:

Varför uppdateras inte min Xbox One?

Om din Xbox One inte uppdateras finns det flera möjliga orsaker. Det kan bero på en långsam eller opålitlig internetanslutning, en full hårddisk, ett problem med systemprogramvaran eller ett problem med Xbox Live-tjänsten. För att åtgärda problemet kan du prova felsökningssteg som att kontrollera din internetanslutning, rensa utrymme på din hårddisk, strömcykla din konsol eller uppdatera systemprogramvaran manuellt.

Vad ska jag göra om min Xbox One inte installerar systemuppdateringar?

Om din Xbox One inte installerar systemuppdateringar finns det några saker du kan prova. Kontrollera först att du har en stabil internetanslutning. Om din anslutning är bra kan du prova att strömcykla konsolen genom att hålla ned strömknappen i 10 sekunder tills den stängs av, koppla ur strömsladden, vänta i 10 sekunder och sedan koppla in den igen. Om det inte fungerar kan du försöka med en fabriksåterställning, men var medveten om att detta kommer att radera all data på konsolen, så se till att säkerhetskopiera alla viktiga filer först.

Varför har min Xbox One fastnat på systemuppdateringsskärmen?

Om din Xbox One har fastnat på systemuppdateringsskärmen kan det bero på ett fel i systemprogramvaran. Försök att utföra en strömcykel genom att hålla ned strömbrytaren i 10 sekunder tills konsolen stängs av, koppla ur strömsladden, vänta i 10 sekunder och sedan koppla in den igen. Om det inte fungerar kan du prova en manuell systemuppdatering med hjälp av ett USB-minne. Besök Xbox Support-webbplatsen för detaljerade instruktioner om hur du gör detta.

Kan jag fixa problemet med att Xbox One inte uppdateras själv?

Ja, du kan försöka åtgärda problemet med att Xbox One inte uppdateras själv. Börja med att kontrollera din internetanslutning och se till att den är stabil. Om det inte är problemet kan du försöka frigöra utrymme på hårddisken genom att radera onödiga filer eller spel. Du kan också prova att strömcykla din konsol eller utföra en manuell systemuppdatering med hjälp av ett USB-minne. Om ingen av dessa lösningar fungerar kan du behöva kontakta Xbox Support för ytterligare hjälp.

Hur kan jag manuellt uppdatera systemprogramvaran på min Xbox One?

Om du behöver uppdatera systemprogramvaran på din Xbox One manuellt kan du göra det med ett USB-minne. Först måste du ladda ner den senaste systemuppdateringsfilen från Xbox Support-webbplatsen till din dator. Formatera sedan ett USB-minne som NTFS eller exFAT och kopiera uppdateringsfilen till det. Anslut USB-minnet till din Xbox One, slå på den och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra uppdateringen. Var noga med att inte stänga av konsolen under uppdateringsprocessen.

Varför uppdateras inte min Xbox One?

Om din Xbox One inte uppdateras kan det finnas flera orsaker till detta problem. Kontrollera först att du är ansluten till internet och att din internetanslutning är stabil. Om anslutningen är bra kan du prova att strömcykla konsolen genom att hålla in strömknappen i 10 sekunder tills den stängs av, koppla ur nätsladden, vänta i 10 sekunder och sedan koppla in nätsladden igen och slå på konsolen. Om det inte fungerar kan du försöka uppdatera konsolen manuellt genom att gå till inställningsmenyn, välja System och sedan välja Konsolinfo & uppdateringar. Välj sedan Uppdatera konsol och välj sedan Uppdatera nu. Om ingen av dessa lösningar fungerar kan du behöva kontakta Xbox support för ytterligare hjälp.

Min Xbox One-systemuppdatering installeras inte. Vad ska jag göra?

Om du har problem med att installera en systemuppdatering på din Xbox One finns det några steg du kan ta för att försöka lösa problemet. Kontrollera först att din konsol är ansluten till internet och har en stabil internetanslutning. Om anslutningen är bra kan du prova att strömcykla konsolen genom att hålla in strömbrytaren i 10 sekunder tills den stängs av, koppla ur nätsladden, vänta i 10 sekunder och sedan koppla in nätsladden igen och slå på konsolen. Om det inte fungerar kan du försöka rensa systemets cache genom att hålla strömknappen på konsolens framsida intryckt i 10 sekunder tills den stängs av, dra ur nätsladden, vänta i 10 sekunder och sedan sätta i nätsladden igen och slå på konsolen. Om ingen av dessa lösningar fungerar kan du behöva återställa konsolen till fabriksinställningarna eller kontakta Xbox support för ytterligare hjälp.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar