Hur man fixar Sharp TV svart skärm: Steg-för-steg-guide [Din webbplats namn]

post-thumb

Hur man fixar Sharp TV svart skärm

Om du äger en Sharp TV och nyligen stött på ett problem med svart skärm är du inte ensam. Många Sharp TV-användare har upplevt detta frustrerande problem, där skärmen plötsligt blir svart medan ljudet fortsätter att spela. Men oroa dig inte, det finns flera felsökningssteg du kan vidta för att åtgärda problemet med svart skärm på din Sharp TV.

Innehållsförteckning

Steg 1: Kontrollera strömkällan

Det första du bör göra är att kontrollera om din Sharp TV får ström. Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till ett eluttag och TV: n. Om du använder ett grenuttag eller överspänningsskydd ska du se till att det är påslaget och fungerar korrekt. Ibland kan en lös eller felaktig strömanslutning göra att skärmen blir svart.

Steg 2: Starta om din Sharp TV

Om du startar om din Sharp TV kan du ofta lösa tillfälliga programfel eller mindre maskinvaruproblem. Du startar om din TV genom att dra ut strömkabeln från eluttaget, vänta i 10-15 sekunder och sedan ansluta den igen. Detta ger din TV en ny start och kan lösa problemet med den svarta skärmen.

Steg 3: Kontrollera ingångskällan

En annan vanlig orsak till svart skärm på en Sharp-TV är en felaktig ingångskälla. Se till att du har rätt ingångskälla som matchar den enhet du försöker titta på. Använd ingångs- eller källknappen på fjärrkontrollen till din Sharp TV för att bläddra igenom tillgängliga ingångskällor och se om problemet med den svarta skärmen har lösts.

Steg 4: Återställ din Sharp TV till fabriksinställningarna

Om inget av stegen ovan har fungerat kan du försöka återställa din Sharp TV till fabriksinställningarna. Detta raderar alla personliga inställningar och återställer TV: n till sitt ursprungliga tillstånd. För att återställa din TV, gå till inställningsmenyn och leta efter alternativet “Återställ” eller “Initialisera”. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra återställningsprocessen. Observera att detta steg raderar alla dina personliga data och inställningar, så se till att säkerhetskopiera alla viktiga data innan du utför en återställning.

Genom att följa dessa steg-för-steg-instruktioner bör du kunna åtgärda problemet med svart skärm på din Sharp TV. Om problemet kvarstår kan det vara ett tecken på ett allvarligare maskinvaruproblem, och du kan behöva kontakta Sharps kundsupport eller en professionell tekniker för ytterligare hjälp.

Kom ihåg att alltid vara försiktig när du hanterar elektriska apparater. Om du är osäker eller känner dig obekväm med att utföra något av felsökningsstegen är det bäst att söka hjälp från en kvalificerad yrkesman.

Läs också: Så här tar du bort dina foton från internet gratis

Steg-för-steg-guide för att fixa svart skärm på Sharp TV

Om din Sharp TV visar en svart skärm, följ dessa steg för att felsöka och åtgärda problemet:

 1. Kontrollera strömkällan: Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till ett fungerande uttag. Försök att ansluta TV:n till en annan strömkälla för att utesluta eventuella problem med det aktuella uttaget.
 2. Återställ TV:n: Koppla bort TV:n från strömkällan i minst 1 minut. Koppla sedan in den igen och slå på den. Denna enkla återställning kan ibland lösa tillfälliga problem och återställa skärmen.
 3. Justera bildskärmsinställningarna: Ibland kan bildskärmsinställningarna på TV:n behöva justeras. Tryck på knappen “Meny” på din fjärrkontroll och navigera till menyn “Inställningar” eller “Display”. Kontrollera ljusstyrka, kontrast och andra visningsinställningar för att säkerställa att de är korrekt konfigurerade.
 4. Inspektera videokablarna: Kontrollera videokablarna som ansluter din Sharp TV till externa enheter som kabelboxar, spelkonsoler eller streamingenheter. Se till att kablarna är ordentligt anslutna och inte skadade. Byt ut kablarna om det behövs.
 5. Testa olika ingångskällor: Om du har flera ingångskällor anslutna till din Sharp TV (t.ex. HDMI, RCA, USB) kan du försöka växla till en annan ingångskälla för att se om problemet med svart skärm är specifikt för en viss ingång eller enhet.
 6. Uppdatera TV:ns inbyggda programvara: Kontrollera om det finns några tillgängliga uppdateringar av den inbyggda programvaran för din Sharp TV. Besök Sharps supportwebbplats och följ instruktionerna för att ladda ner och installera den senaste firmwareversionen. Firmwareuppdateringar kan ofta åtgärda programvarurelaterade problem som kan orsaka problemet med svart skärm.
 7. Kontakta Sharps support: Om inget av ovanstående steg löser problemet med den svarta skärmen rekommenderas att du kontaktar Sharps support för ytterligare hjälp. De kanske kan tillhandahålla specifika felsökningssteg eller ge råd om eventuella maskinvaruproblem med din TV.

Genom att följa dessa steg-för-steg-instruktioner bör du kunna identifiera och åtgärda problemet med svart skärm på din Sharp TV. Kom ihåg att alltid läsa användarhandboken eller kontakta tillverkarens support för detaljerad vägledning.

Kontrollera strömanslutningen

Om din Sharp TV visar en svart skärm är det första du bör göra att kontrollera strömanslutningen. Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till både TV:n och eluttaget. Ibland kan strömanslutningen lossna med tiden, vilket leder till att TV:n inte får någon ström.

Här är några steg du kan följa:

 1. Kontrollera först att nätsladden är ordentligt inkopplad i båda ändarna.
 2. Inspektera nätsladden för att se om den är skadad eller sliten. Om du upptäcker några skärsår eller exponerade ledningar kan det vara nödvändigt att byta ut nätsladden.
 3. Om nätsladden verkar vara i gott skick kan du prova att ansluta den till ett annat eluttag. Ibland kanske det ursprungliga uttaget inte ger tillräckligt med ström till TV:n.
 4. Om du ansluter TV:n till ett överspänningsskydd eller grenuttag, kontrollera att det är påslaget och korrekt anslutet. Försök att ansluta TV:n direkt till eluttaget för att eliminera eventuella problem med överspänningsskyddet eller grenuttaget.

Genom att kontrollera strömanslutningen och se till att den är säker och fungerar korrekt kan du felsöka och eventuellt lösa problemet med svart skärm på din Sharp TV.

Återställ TV:n

Om din Sharp TV har en svart skärm och inget av de tidigare felsökningsstegen har fungerat kan du behöva återställa TV: n till dess fabriksinställningar. Detta kan hjälpa till att lösa eventuella programvaruproblem som kan orsaka den svarta skärmen.

Läs också: 4 vanliga myter om AWS avlivade: ta ditt förnuft till fånga och ta reda på sanningen

Innan du fortsätter med återställningen ska du se till att koppla bort alla externa enheter som spelkonsoler eller streamingenheter från TV:n.

Följ dessa steg för att återställa din Sharp TV:

 1. Använd TV:ns fjärrkontroll och tryck på knappen “Meny”.
 2. Navigera till menyn “Setup” eller “Settings” med hjälp av piltangenterna på fjärrkontrollen.
 3. Leta efter ett alternativ som säger “Återställ” eller “Fabriksåterställning”.
 4. Välj detta alternativ och bekräfta ditt val när du uppmanas till det.
 5. Vänta tills TV:n har återställts och startat om sig själv.

När TV:n har startat om kontrollerar du om problemet med den svarta skärmen har lösts. Om inte kan du behöva kontakta Sharps kundsupport för ytterligare hjälp.

Notera: Om du återställer TV:n till fabriksinställningarna raderas alla anpassade inställningar och preferenser som du har angett, så se till att notera alla viktiga inställningar innan du fortsätter med återställningen.

Uppdatera firmware

Uppdatering av firmware för din Sharp TV kan hjälpa till att lösa olika problem, inklusive problemet med svart skärm. Här följer en steg-för-steg-guide om hur du uppdaterar den inbyggda programvaran:

 1. Börja med att kontrollera modellnumret på din Sharp TV. Du hittar vanligtvis den här informationen på baksidan av TV:n eller i användarhandboken.
 2. När du har modellnumret går du till Sharps supportwebbplats och söker efter firmware-uppdateringar för din specifika TV-modell.
 3. Ladda ner den senaste uppdateringsfilen för fast programvara till ett USB-minne. Se till att formatera USB-minnet till filsystemet FAT32 eller NTFS innan du kopierar filen med den fasta programvaran.
 4. Koppla bort alla externa enheter som är anslutna till TV:n och stäng av TV:n.
 5. Sätt i USB-minnet i USB-porten på TV:n.
 6. Slå på TV:n och navigera till inställningsmenyn med hjälp av fjärrkontrollen.
 7. I inställningsmenyn letar du efter ett alternativ som är relaterat till firmware eller programuppdatering. Den exakta ordalydelsen kan variera beroende på din TV-modell.
 8. Välj alternativet för uppdatering av fast programvara och välj USB-minnet som källa.
 9. Följ instruktionerna på skärmen för att starta uppdateringen av den fasta programvaran.
 10. Stäng inte av TV:n och ta inte bort USB-minnet under uppdateringen av den inbyggda programvaran.
 11. När uppdateringen är klar startar TV:n om automatiskt. Ta bort USB-minnet från TV:n.

Efter uppdateringen av den fasta programvaran, kontrollera om problemet med den svarta skärmen har lösts. Om så inte är fallet kan du behöva prova andra felsökningssteg eller kontakta Sharps kundsupport för ytterligare hjälp.

VANLIGA FRÅGOR:

Varför är skärmen på min Sharp TV svart?

Det kan finnas flera orsaker till en svart skärm på din Sharp TV. Det kan bero på en lös kabelanslutning, en felaktig strömförsörjning, ett programvarufel eller ett maskinvaruproblem. Följ stegen i den här guiden för att felsöka och åtgärda problemet.

Vad ska jag göra om min Sharp TV har en svart skärm men ljud?

Om du hör ljud men inte ser någon bild på din Sharp TV är det sannolikt ett problem med bildskärmen eller bakgrundsbelysningen. Kontrollera anslutningarna mellan TV:n och eventuella externa enheter, och försök justera inställningarna för ljusstyrka och kontrast. Om problemet kvarstår kan du söka professionell reparation eller kontakta Sharps kundsupport.

Kan ett strömavbrott orsaka svart skärm på min Sharp TV?

Ja, en strömstöt kan potentiellt orsaka svart skärm på din Sharp TV. Om din TV utsattes för en strömstöt kan det ha skadat de interna komponenterna, inklusive bildskärmen. I sådana fall rekommenderas att du kopplar ur TV:n, väntar några minuter och sedan kopplar in den igen för att se om problemet har lösts. Om så inte är fallet kan du behöva kontakta en fackman för reparation.

Finns det ett fabriksåterställningsalternativ för att fixa en svart skärm på min Sharp TV?

Ja, att utföra en fabriksåterställning kan ibland hjälpa till att lösa ett problem med svart skärm på en Sharp TV. För att göra detta, gå till inställningsmenyn på din TV, hitta alternativet Återställ eller Återställ och följ anvisningarna för att återställa TV: n till fabriksinställningarna. Tänk på att en fabriksåterställning raderar alla anpassade inställningar och sparade data på din TV, så använd det här alternativet endast som en sista utväg.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar