Hur man fixar Samsung Galaxy S6-laddningsproblem och strömproblem

post-thumb

Fixa Samsung Galaxy S6 som inte laddar, inte går att slå på och andra strömproblem

Om du äger en Samsung Galaxy S6 och upplever laddningsproblem eller strömproblem är du inte ensam. Många Galaxy S6-användare har rapporterat problem med att deras enhet inte laddas ordentligt eller inte slås på alls. Lyckligtvis finns det flera steg du kan ta för att felsöka och åtgärda dessa problem innan du vänder dig till professionell hjälp eller byter ut telefonen.

Innehållsförteckning

1. Kontrollera laddningskabeln och adaptern.

En vanlig orsak till laddningsproblem är en felaktig laddningskabel eller adapter. Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till både telefonen och strömkällan. Prova att använda en annan kabel och adapter för att se om det löser problemet. Om telefonen börjar laddas med en annan kabel vet du att problemet ligger i originalkabeln.

2. Rengör laddningsporten.

Smuts, damm och skräp kan ansamlas i laddningsporten med tiden och förhindra en korrekt anslutning. Använd en liten, ren borste eller tryckluft för att försiktigt rengöra porten. Var försiktig så att du inte skadar porten eller får in någon vätska. Efter rengöringen kan du försöka ladda telefonen igen för att se om problemet är löst.

3. Starta om telefonen

Att starta om telefonen kan ibland hjälpa till att åtgärda laddnings- och strömproblem. Håll strömknappen intryckt tills alternativet för omstart visas och välj sedan Starta om. När telefonen slås på igen kontrollerar du om den laddas ordentligt eller om strömproblemen har lösts.

4. Utför en fabriksåterställning.

Om inget av de tidigare stegen har fungerat kan du behöva utföra en fabriksåterställning på din Galaxy S6. Detta kommer att radera all data och alla inställningar på din telefon, så se till att säkerhetskopiera all viktig information innan du fortsätter. För att utföra en fabriksåterställning, gå till Inställningar > Backup & återställning > Återställning av fabriksdata. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra återställningen och kontrollera sedan om laddnings- och strömproblemen har lösts.

Om inget av dessa steg har löst dina Samsung Galaxy S6 laddnings- eller strömproblem kan det vara dags att söka professionell hjälp eller överväga att byta ut din enhet. Kom ihåg att alltid kontakta tillverkaren eller en certifierad tekniker för korrekt vägledning och hjälp.

Vanliga problem med laddning av Samsung Galaxy S6

Att ha problem med laddningen av din Samsung Galaxy S6 kan vara frustrerande och obekvämt. Här är några vanliga problem med laddning av Galaxy S6 och hur du kan åtgärda dem:

Läs också: 5 Bästa Hong Kong Subway Map App för Android - Toppval 2021
 • Slow charging: Om din Galaxy S6 laddas långsamt kan det bero på en felaktig laddare eller kabel. Prova att använda en annan laddare och kabel för att se om det förbättrar laddningshastigheten. Kontrollera också att du använder ett vägguttag och inte en USB-port på en dator, eftersom det senare vanligtvis ger mindre ström. Telefonen laddas inte: Om din Galaxy S6 inte laddas alls kan det finnas flera orsaker till detta problem. Kontrollera först om laddningsporten är ren och fri från skräp. Använd en mjuk trasa eller en tandpetare för att försiktigt få bort smuts och ludd. Om det inte fungerar kan du prova en annan laddare och kabel för att utesluta eventuella problem med dem. Om inget av dessa steg hjälper kan laddningsporten på din telefon vara skadad och behöva bytas ut. Trådlös laddning fungerar inte: Om du försöker ladda din Galaxy S6 trådlöst och det inte fungerar, se till att du har en kompatibel trådlös laddare. Kontrollera att laddaren är korrekt ansluten till en strömkälla och att laddningsplattan är korrekt placerad. Ta också bort eventuella skal eller skydd från telefonen, eftersom de kan störa den trådlösa laddningsprocessen. Batteriet laddas ur snabbt: Om batteriet i din Galaxy S6 laddas ur snabbare än vanligt kan det bero på flera saker. Kontrollera först om det finns några appar eller processer som körs i bakgrunden och som kan förbruka för mycket ström. Det gör du genom att gå till Inställningar > Batteri. Om du hittar några oseriösa appar ska du avinstallera dem eller inaktivera deras bakgrundsaktiviteter. Dessutom kan du förlänga batteriets livslängd genom att justera skärmens ljusstyrka, stänga av onödiga funktioner som Bluetooth och GPS och aktivera batterisparläget.

Om du fortfarande upplever laddningsproblem med din Samsung Galaxy S6 efter att ha provat dessa felsökningssteg, rekommenderas att du kontaktar Samsungs kundsupport eller besöker ett auktoriserat servicecenter för ytterligare hjälp.

Långsam laddning eller laddar inte

Om din Samsung Galaxy S6 laddas långsamt eller inte laddas alls finns det några steg du kan ta för att felsöka och åtgärda problemet:

 1. Kontrollera laddningskabeln: Kontrollera att den laddningskabel du använder är i gott skick och inte skadad. Prova att använda en annan kabel eller laddare för att utesluta eventuella problem med den nuvarande.
 2. Rengör laddningsporten: Ibland kan smuts, ludd eller skräp samlas i laddningsporten, vilket förhindrar korrekt kontakt mellan laddaren och telefonen. Ta en mjuk borste eller tandpetare och rengör försiktigt laddningsporten.
 3. Starta om telefonen: En enkel omstart kan ofta åtgärda mindre programvarufel som kan orsaka laddningsproblemet. Håll strömknappen intryckt och välj sedan “Starta om” i menyn som visas.
 4. Sök efter programuppdateringar: Föråldrad programvara kan ibland orsaka laddningsproblem. Kontrollera att din Samsung Galaxy S6 kör den senaste versionen av operativsystemet. Gå till Inställningar > Programuppdatering > Hämta och installera om en uppdatering är tillgänglig.
 5. Prova med en annan strömkälla: Anslut din Samsung Galaxy S6 till en annan strömkälla, t.ex. ett annat vägguttag eller en USB-port på datorn. Detta hjälper dig att avgöra om problemet ligger i strömkällan eller i själva telefonen.
 6. Återställ telefonens inställningar: Om inget av stegen ovan fungerar kan du försöka återställa telefonens inställningar. Gå till Inställningar > Säkerhetskopiering och återställning > Återställ inställningar. Observera att detta kommer att återställa telefonens inställningar till standardvärdena, så se till att säkerhetskopiera alla viktiga data innan du utför detta steg.

Om inget av dessa steg löser problemet med långsam laddning eller att telefonen inte laddas kan det vara nödvändigt att kontakta Samsungs support eller ta med telefonen till en professionell tekniker för ytterligare hjälp.

Överhettning under laddning

Överhettning under laddning är ett vanligt problem som många Samsung Galaxy S6-användare ställs inför. När din enhet överhettas under laddning kan det leda till olika problem som långsam laddning, batteriladdning och till och med potentiella skador på enheten.

Läs också: Hackare får tillbaka 300 miljoner dollar efter en av de största kryptokupperna någonsin

Det finns flera anledningar till att din Samsung Galaxy S6 kan överhettas under laddning:

 1. Användning av en tredjepartsladdare: Användning av en annan laddare än den som tillhandahålls av Samsung kan orsaka överhettning. Tredjepartsladdare kanske inte är utformade för att hantera strömkraven för din enhet och kan generera överskottsvärme.
 2. Felaktig laddningskabel: En felaktig eller skadad laddningskabel kan också orsaka överhettning. Om kabeln inte överför ström till enheten på rätt sätt kan det leda till ökat motstånd, vilket i sin tur leder till värmeutveckling.
 3. Laddning i höga temperaturer: Om du laddar enheten i en miljö med höga temperaturer kan det bidra till överhettning. Höga omgivningstemperaturer i kombination med den värme som genereras under laddningen kan leda till att enheten överhettas.
 4. Appar som körs i bakgrunden: Om du kör resurskrävande appar eller har flera appar igång i bakgrunden kan det belasta enhetens processor och leda till ökad värmeutveckling.

För att åtgärda problemet med överhettning under laddning på din Samsung Galaxy S6 kan du prova följande lösningar:

 • Använd den originalladdare som tillhandahålls av Samsung för att säkerställa kompatibilitet och säker laddning.
 • Byt ut laddningskabeln om den är skadad eller inte fungerar korrekt.
 • Undvik att ladda enheten i miljöer med hög temperatur. Hitta en svalare plats eller sätt på luftkonditioneringen om det behövs.
 • Stäng onödiga appar och begränsa antalet appar som körs i bakgrunden för att minska belastningen på enhetens processor.

Om överhettningsproblemet kvarstår även efter att du har provat ovanstående lösningar rekommenderas att du kontaktar Samsungs support eller besöker ett servicecenter för att diagnostisera och åtgärda problemet.

Batteriet laddas ur snabbt

Om batteriet i din Samsung Galaxy S6 laddas ur snabbt finns det några möjliga orsaker och lösningar som du kan prova:

 1. Kontrollera batterislukande appar: Gå till Inställningar > Batteri och kontrollera listan över appar och deras batterianvändning. Avinstallera eller inaktivera alla appar som använder en betydande mängd batterikraft.
 2. Minska skärmens ljusstyrka: Sänk ljusstyrkan på enhetens skärm eller aktivera automatisk ljusstyrka för att spara batteritid.
 3. Inaktivera uppdatering av appar i bakgrunden: Gå till Inställningar > Batteri > Mer > Optimera batterianvändningen och se till att appar som körs i bakgrunden inte förbrukar överdrivet mycket batterikraft.
 4. Stäng av GPS och Bluetooth: Om du inte använder GPS eller Bluetooth, stäng av dem för att förhindra onödig batteriförbrukning.
 5. Inaktivera Push Email: Om du ändrar dina e-postinställningar så att du hämtar nya meddelanden mer sällan eller manuellt kan du spara batteri.
 6. Rensa appens cacheminne: Gå till Inställningar > Lagring > Cachade data och rensa cacheminnet för alla appar som förbrukar mycket batterikraft.
 7. Uppdatera programvaran: Se till att din enhet kör den senaste programvaruversionen, eftersom uppdateringar ofta innehåller buggfixar och optimeringar som kan förbättra batteritiden.
 8. Fabriksåterställning: Om ingen av ovanstående lösningar fungerar kan du försöka utföra en fabriksåterställning. Se till att säkerhetskopiera dina data innan du gör detta, eftersom det kommer att radera all din personliga information.

Om problemet med batteriladdningen kvarstår efter att du provat dessa lösningar kan det vara ett hårdvaruproblem. I det här fallet är det bäst att kontakta Samsungs support eller besöka en tekniker för ytterligare hjälp.

VANLIGA FRÅGOR:

Varför laddas inte min Samsung Galaxy S6?

Om din Samsung Galaxy S6 inte laddas kan det finnas flera orsaker till detta problem. Det kan bero på en felaktig laddningskabel eller adapter, ett problem med laddningsporten på din enhet eller ett programvaruproblem. För att åtgärda problemet kan du prova att använda en annan laddningskabel och adapter, rengöra enhetens laddningsport eller utföra en mjuk återställning av telefonen. Om ingen av dessa lösningar fungerar kan det vara ett maskinvaruproblem, och du kan behöva ta din enhet till en professionell reparatör.

Vad ska jag göra om min Samsung Galaxy S6 laddas mycket långsamt?

Om din Samsung Galaxy S6 laddas mycket långsamt finns det några saker du kan försöka göra för att lösa problemet. Kontrollera först att du använder den ursprungliga laddningskabeln och adaptern som medföljde din enhet. Att använda laddare från tredje part kan orsaka långsammare laddningshastigheter. Försök också rengöra enhetens laddningsport, eftersom smuts eller skräp kan hindra laddningsprocessen. Om problemet kvarstår kan du försöka göra en mjuk återställning av telefonen eller aktivera “Snabbladdning” i enhetens inställningar. Om ingen av dessa lösningar fungerar kan det vara ett hårdvaruproblem och du bör söka professionell hjälp.

Varför stängs min Samsung Galaxy S6 av trots att den har batteri?

Om din Samsung Galaxy S6 fortsätter att stängas av trots att den har batteri kan det bero på ett programvaru- eller maskinvaruproblem. Försök först kontrollera om det finns några programuppdateringar tillgängliga för din enhet och installera dem. Ibland kan föråldrad programvara orsaka oväntade avstängningar. Om det inte löser problemet kan du försöka göra en fabriksåterställning av telefonen, men kom ihåg att säkerhetskopiera dina data först. Om problemet fortsätter kan det vara ett hårdvaruproblem och du kan behöva kontakta en professionell för ytterligare hjälp.

Vad ska jag göra om min Samsung Galaxy S6 inte slås på alls?

Om din Samsung Galaxy S6 inte slås på alls finns det några felsökningssteg du kan prova. Kontrollera först att din enhet har tillräckligt med batterikraft genom att ansluta den till en laddare i minst 30 minuter. Om det inte är batteriet som är problemet kan du försöka utföra en mjuk återställning genom att hålla ned strömknappen och volym ned-knappen samtidigt i ca 10-20 sekunder tills enheten vibrerar. Om telefonen fortfarande inte slås på kan du prova att starta den i återställningsläge eller nedladdningsläge och se om du kan utföra ytterligare felsökningssteg. Om ingen av dessa lösningar fungerar kan det vara ett hårdvaruproblem och du bör kontakta en professionell för reparation.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar