Hur man fixar en Google Pixel 5 som fastnat på svart skärm av död - steg-för-steg-guide

post-thumb

Hur man fixar en Google Pixel 5 som fastnat på svart skärm av döden

Om du äger en Google Pixel 5 och har stött på den fruktade Black Screen of Death, vet du precis hur frustrerande och obekvämt det kan vara. Black Screen of Death är ett vanligt problem som många smartphone-användare står inför, där skärmen förblir helt svart och inte svarar. Detta kan bero på olika orsaker, till exempel ett programfel, ett hårdvarufel eller en kombination av båda.

Innehållsförteckning

Lyckligtvis finns det flera steg du kan ta för att försöka fixa en Google Pixel 5 som fastnat på en svart skärm. I den här steg-för-steg-guiden kommer vi att gå igenom felsökningsprocessen för att få din enhet igång igen.

Steg 1: Utför en påtvingad omstart

Det första steget i felsökning av ett problem med svart skärm på din Google Pixel 5 är att utföra en tvingad omstart. Detta kan hjälpa till att uppdatera enhetens system och lösa eventuella mindre programvarufel som kan orsaka problemet. För att tvinga omstart av din Pixel 5, tryck och håll ned strömbrytaren och volym ned-knappen samtidigt i cirka 10-20 sekunder tills enheten vibrerar och startar om.

Steg 2: Kontrollera batterinivån

Om den forcerade omstarten inte fungerade är nästa steg att kontrollera batterinivån på din Google Pixel 5. Anslut enheten till en laddare och låt den laddas i minst 15-30 minuter. Om batteriet var kritiskt lågt kan den svarta skärmen ha uppstått på grund av brist på ström. Efter laddning, försök att slå på din Pixel 5 igen och se om problemet är löst.

Om inget av stegen ovan löser problemet med den svarta skärmen på din Google Pixel 5 kan det vara dags att kontakta Googles support eller besöka en professionell tekniker. De kommer att kunna diagnostisera problemet mer exakt och ge dig den nödvändiga lösningen. Kom ihåg att förklara i detalj de steg du redan har tagit och eventuella felmeddelanden som visas på skärmen, eftersom det hjälper dem att hitta en lösning mer effektivt.

Vanlig fråga: Google Pixel 5 fastnat på svart skärm av döden

Ett vanligt problem som Google Pixel 5-användare kan stöta på är att enheten fastnar på en svart skärm, även känd som den svarta dödsskärmen. Detta kan vara ett frustrerande problem eftersom det hindrar användare från att komma åt sin enhet och använda den normalt.

Det finns flera möjliga orsaker till att Google Pixel 5 kan fastna på en svart skärm. Det kan bero på ett programfel, ett hårdvaruproblem eller ett problem med enhetens batteri.

Om din Google Pixel 5 upplever den svarta dödsskärmen kan du prova följande felsökningssteg för att åtgärda problemet:

 1. Starta om enheten: Tryck och håll ned strömbrytaren i ca 10 sekunder tills enheten startar om. Detta enkla steg kan ibland lösa mindre programvaruproblem och få enheten att återgå till det normala.
 2. Ladda enheten: Anslut din Google Pixel 5 till en laddare och låt den laddas i minst 30 minuter. En låg batterinivå kan orsaka problemet med den svarta skärmen, och laddning av enheten kan lösa problemet.
 3. Genomför en tvingande omstart: Om enheten inte svarar kan du försöka utföra en tvingande omstart. För att göra detta, tryck och håll ned strömbrytaren och volym ned-knappen samtidigt i cirka 10 sekunder. Detta bör tvinga enheten att starta om.
 4. Starta i felsäkert läge: Ibland kan en app från tredje part orsaka problemet med den svarta skärmen. Att starta enheten i felsäkert läge kan hjälpa till att avgöra om detta är fallet. Öppna felsäkert läge genom att trycka på och hålla ned strömknappen. När strömmenyn visas trycker du på och håller ned alternativet “Stäng av”. En uppmaning att gå in i felsäkert läge visas och du kan bekräfta genom att trycka på “OK”.
 5. Genomför en fabriksåterställning: Om inget av ovanstående steg fungerar kan du behöva utföra en fabriksåterställning. Detta raderar all data på din Google Pixel 5, så se till att du har en säkerhetskopia. För att utföra en fabriksåterställning, gå till menyn Inställningar, välj “System”, sedan “Återställ alternativ” och slutligen “Radera all data (fabriksåterställning).”

Om problemet kvarstår efter att ha provat dessa felsökningssteg rekommenderas att du kontaktar Googles support eller tar din enhet till ett auktoriserat servicecenter för ytterligare hjälp.

Sammanfattningsvis kan Google Pixel 5 som fastnar på en svart skärm vara ett frustrerande problem, men det finns flera felsökningssteg du kan försöka lösa det. Från enkla omstarter till mer avancerade lösningar som fabriksåterställningar, bör dessa steg hjälpa dig att få din enhet tillbaka till det normala.

Felsökningssteg för att åtgärda problemet med svart skärm på Google Pixel 5

Om din Google Pixel 5 har fastnat på en svart skärm och inte svarar finns det flera felsökningssteg du kan prova för att åtgärda problemet. Följ stegen nedan:

Läs också: Topp 5 Google-telefoner 2023 - Hitta de bästa Google-telefonerna
 1. Genomför en tvingad omstart: Tryck och håll ned strömbrytaren och volym ned-knappen samtidigt i cirka 10 sekunder tills enheten startar om.
 2. Ladda enheten: Anslut din Google Pixel 5 till en strömkälla med originalladdaren och -kabeln. Låt enheten laddas i minst 30 minuter innan du försöker slå på den igen.
 3. Kontrollera om det finns fysiska skador: Inspektera enheten för fysiska skador, t.ex. en sprucken skärm eller vattenskador. Om det finns fysiska skador kan det krävas professionell reparation.
 4. Starta i felsäkert läge: Tryck och håll in strömknappen tills alternativet Stäng av visas. Tryck och håll ned alternativet Stäng av tills meddelandet Starta om i felsäkert läge visas. Tryck på OK för att starta om enheten i felsäkert läge. Om problemet med svart skärm inte uppstår i felsäkert läge kan det orsakas av en app från tredje part. Avinstallera nyligen installerade appar eller utför en fabriksåterställning.
 5. Utför en fabriksåterställning: Observera att en fabriksåterställning raderar alla data på din enhet. För att utföra en fabriksåterställning, gå till Inställningar > System > Avancerat > Återställningsalternativ > Radera alla data (fabriksåterställning). Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra processen.
 6. Kontakta Google Support: Om inget av ovanstående steg löser problemet med den svarta skärmen rekommenderas att du kontaktar Google Support för ytterligare hjälp. De kanske kan tillhandahålla ytterligare felsökningssteg eller ordna en reparation eller ersättning.

Genom att följa dessa felsökningssteg bör du kunna lösa problemet med den svarta skärmen på din Google Pixel 5. Om problemet kvarstår är det bäst att söka professionell hjälp eller kontakta Google Support för ytterligare hjälp.

Kontrollera hårdvara för problem med svart skärm på Google Pixel 5

Om din Google Pixel 5 har fastnat på en svart skärm kan det bero på ett hårdvaruproblem. Här är några steg du kan ta för att kontrollera hårdvaran och eventuellt åtgärda problemet:

Läs också: Hur man döljer din nivå i Valorant - Komplett guide
 1. Kontrollera strömknappen: Se till att strömknappen inte sitter fast eller är skadad. Tryck in den ordentligt och se om skärmen tänds. Om knappen känns lös eller om det finns några fysiska skador kan den behöva repareras eller bytas ut.
 2. Inspektera laddningsporten: Leta efter skräp eller ludd som kan blockera laddningsporten. Använd en ficklampa för att få en bättre bild. Om du ser några hinder ska du försiktigt rengöra porten med en mjuk borste eller tryckluft.
 3. Testa laddaren och kabeln: Använd en annan laddare och kabel för att se om problemet med den svarta skärmen kvarstår. Ibland kan en felaktig laddare eller kabel hindra telefonen från att slås på eller laddas ordentligt.
 4. Utför en hård återställning: Om inget av ovanstående steg fungerar kan du försöka utföra en hård återställning på din Pixel 5. Detta kan göras genom att trycka och hålla ned strömknappen och volym ned-knappen samtidigt i cirka 10-15 sekunder tills telefonen vibrerar och Google-logotypen visas. Detta kan hjälpa till att återställa eventuella programvaruproblem som kan orsaka den svarta skärmen.

Om problemet med den svarta skärmen kvarstår efter kontroll av hårdvaran kan det vara nödvändigt att kontakta Googles support eller ta med enheten till en professionell för ytterligare diagnos och reparation.

Programvarulösningar för att lösa problemet med svart skärm på Google Pixel 5

Om din Google Pixel 5 har fastnat på en svart skärm och inte svarar kan det vara en frustrerande upplevelse. Det finns dock flera programvarulösningar du kan prova för att lösa problemet innan du överväger några hårdvarureparationer eller utbyten. Här är några steg du kan ta:

 1. Tvinga omstart: Tryck och håll ned strömbrytaren och volym ned-knappen samtidigt i cirka 10 sekunder. Detta bör tvinga din Pixel 5 att starta om, och förhoppningsvis kommer problemet med den svarta skärmen att lösas.
 2. Ladda din telefon: Anslut din Pixel 5 till en strömkälla med hjälp av originalladdaren och kabeln. Låt den laddas i minst 30 minuter och försök sedan slå på den igen. Ibland kan ett urladdat batteri orsaka problemet med den svarta skärmen.
 3. Starta i felsäkert läge: För att kontrollera om en app från tredje part orsakar problemet, starta din Pixel 5 i felsäkert läge. Tryck och håll ned strömbrytaren och tryck sedan på och håll ned alternativet “Stäng av” tills meddelandet “Starta om till felsäkert läge” visas. Tryck på “OK” för att öppna felsäkert läge. Om din telefon fungerar bra i felsäkert läge kan en nyligen installerad app orsaka problemet med den svarta skärmen.
 4. ** Rensa cachepartitionen: ** Att rensa cachepartitionen kan ibland lösa systemrelaterade problem. Stäng av din Pixel 5 för att göra detta. Tryck och håll ned strömknappen och volym ned-knappen samtidigt tills bootloader-skärmen visas. Använd volymknapparna för att navigera till “Återställningsläge” och tryck på strömbrytaren för att bekräfta. När du ser Android-roboten med ett utropstecken, tryck och håll ned strömbrytaren och tryck sedan på volym upp-knappen för att gå till återställningsläget. Navigera till “Torka cachepartition” med volymknapparna och tryck sedan på strömbrytaren för att bekräfta. När processen är klar väljer du “Starta om systemet nu.”
 5. Fabriksåterställning: Om ingen av ovanstående lösningar fungerar kan du behöva utföra en fabriksåterställning. Detta kommer dock att radera all data på din Pixel 5, så se till att skapa en säkerhetskopia först. För att fabriksåterställa din telefon, gå till Inställningar > System > Avancerat > Återställningsalternativ > Radera alla data (fabriksåterställning). Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra processen.

Om ingen av de programvarulösningar som anges ovan löser problemet med svart skärm på din Google Pixel 5 kan det vara nödvändigt att söka professionell hjälp eller kontakta Googles support för ytterligare hjälp.

Kontakta Googles support för hjälp

Om du har följt alla felsökningssteg ovan och din Google Pixel 5 fortfarande har fastnat på en svart skärm kan det vara nödvändigt att kontakta Googles support för ytterligare hjälp. Google erbjuder flera supportalternativ för att hjälpa dig att lösa tekniska problem med din enhet.

Här är stegen för att kontakta Google Support:

 1. Besök Googles supportwebbplats: Gå till den officiella Google Support-webbplatsen på https://support.google.com/ i din webbläsare.
 2. Välj din enhet: På Googles supportwebbplats väljer du kategorin “Pixel” eller söker efter “Google Pixel 5” för att hitta supportinformation specifikt för din enhet.
 3. Välj ditt problem: Bläddra i listan över vanliga problem eller använd sökfunktionen för att hitta det specifika problem du upplever, till exempel “svart skärm på Google Pixel 5.”
 4. Följ felsökningsguiderna: Google Support tillhandahåller steg-för-steg-felsökningsguider för olika problem. Följ instruktionerna för att försöka lösa problemet med den svarta skärmen på din Google Pixel 5.
 5. Initiera en supportbegäran: Om felsökningsguiderna inte löser problemet kan du initiera en supportbegäran genom att klicka på knappen “Kontakta oss” eller “Få hjälp”. Detta gör att du kan nå ut till en Google Support-representant för ytterligare hjälp.
 6. Ge detaljerad information: När du kontaktar Google Support, var noga med att ge detaljerad information om det problem du står inför. Inkludera eventuella felmeddelanden, specifika felsökningssteg som du redan har provat och andra relevanta detaljer.
 7. Följ instruktioner från Google Support: När du har initierat en supportbegäran kommer du att få instruktioner från Google Support om hur du ska gå vidare. Det kan handla om ytterligare felsökningssteg, att skicka in din enhet för reparation eller andra rekommenderade åtgärder.

Kom ihåg att vara tålmodig och samarbetsvillig när du söker hjälp från Google Support. De är där för att hjälpa dig att lösa eventuella tekniska problem med din Google Pixel 5 och kommer att vägleda dig genom de nödvändiga stegen för att få din enhet att fungera igen.

VANLIGA FRÅGOR:

Vad är black screen of death på Google Pixel 5?

Black screen of death på Google Pixel 5 avser en situation där enhetens skärm inte svarar och förblir helt svart. Detta problem kan orsakas av olika faktorer, inklusive programvarufel, hårdvaruproblem eller en kombination av båda.

Vilka är de möjliga orsakerna till att en Google Pixel 5 fastnar på en svart skärm?

Det kan finnas flera orsaker till att en Google Pixel 5 fastnar på en svart skärm. Några möjliga orsaker är programkrascher, systemuppdateringar som gått fel, batteriproblem, hårdvarufel eller till och med fysiska skador på skärmen. Att identifiera den exakta orsaken är avgörande för att fastställa lämplig åtgärd.

Kan en svart dödsskärm på Google Pixel 5 åtgärdas hemma?

Ja, i många fall kan du fixa en svart dödsskärm på Google Pixel 5 hemma genom att följa felsökningsstegen som nämns i artikeln. Men om problemet kvarstår efter att ha provat alla möjliga lösningar är det lämpligt att söka professionell hjälp från Googles support eller ett auktoriserat servicecenter.

Finns det något sätt att förhindra att en Google Pixel 5 fastnar på en svart skärm?

Det är inte alltid möjligt att förhindra att en Google Pixel 5 fastnar på en svart skärm, men du kan minimera riskerna genom att regelbundet uppdatera programvaran, undvika inofficiella appinstallationer, hålla enheten laddad och skydda den från fysiska skador. Dessutom kan det vara bra att skapa en säkerhetskopia av dina viktiga data om något oväntat skulle inträffa.

Vad är problemet med “Black Screen of Death”?

Problemet med “Black Screen of Death” avser en situation där Google Pixel 5 fastnar på en svart skärm och inte svarar. Det är ett vanligt problem som kan uppstå på grund av programvarufel eller hårdvaruproblem.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar