Hur man fixar 100% CPU-användning på Windows 10 - Enkla lösningar för att minska CPU-belastningen

post-thumb

Hur man fixar 100% CPU-användning på Windows 10

Att uppleva hög CPU-användning på din Windows 10-dator kan vara frustrerande, särskilt när det saktar ner ditt system och påverkar din övergripande prestanda. Lyckligtvis finns det enkla lösningar som kan hjälpa till att minska CPU-belastningen och åtgärda problemet. I den här artikeln kommer vi att utforska några effektiva metoder för att fixa 100% CPU-användning på Windows 10.

Innehållsförteckning

Metod 1: Stäng onödiga program

En av de vanligaste orsakerna till hög CPU-användning är att man kör för många program samtidigt. För att minska CPU-belastningen, stäng onödiga program som körs i bakgrunden. Du kan göra detta genom att öppna Aktivitetshanteraren (Ctrl+Shift+Esc) och avsluta processerna för de program som du inte behöver för tillfället.

Metod 2: Uppdatera dina drivrutiner

Föråldrade eller felaktiga drivrutiner kan också leda till hög CPU-användning. För att åtgärda detta rekommenderas att du uppdaterar dina drivrutiner till den senaste versionen. Du kan uppdatera drivrutinerna manuellt genom att besöka tillverkarens webbplats och ladda ner de uppdaterade drivrutinerna för din specifika hårdvara.

Metod 3: Utför en skanning efter skadlig kod

Malware och virus kan förbruka mycket CPU-kraft, vilket resulterar i hög CPU-användning. För att eliminera denna möjlighet bör du köra en grundlig malware-sökning på ditt system med ett pålitligt antivirusprogram. Se till att uppdatera virusdefinitionerna innan du skannar datorn.

Metod 4: Justera ströminställningarna

Windows 10 har energialternativ som kan hjälpa till att optimera CPU-prestandan. För att minska CPU-användningen kan du justera ströminställningarna genom att gå till Kontrollpanelen och välja Strömalternativ. Välj sedan en balanserad eller energisparande energiplan, eftersom det kan hjälpa till att minska CPU-belastningen.

Genom att följa dessa enkla lösningar kan du effektivt minska CPU-användningen på din Windows 10-dator och förbättra systemets prestanda. Kom ihåg att regelbundet underhålla din dator genom att uppdatera drivrutiner, köra skanningar av skadlig programvara och stänga onödiga program för att förhindra hög CPU-användning i framtiden.

Hur man fixar 100% CPU-användning på Windows 10

Om din Windows 10-dator har 100% CPU-användning kan det ha en betydande inverkan på systemets prestanda och hastighet. Här är några enkla lösningar för att minska CPU-belastningen och åtgärda problemet:

 1. Identifiera den problematiska processen: Öppna Aktivitetshanteraren genom att trycka på Ctrl + Shift + Esc och gå till fliken “Processer”. Leta efter processer som använder en hög andel av CPU-resurserna. Anteckna namnet på den process som orsakar den höga CPU-användningen.
 2. Uppdatera dina drivrutiner: Föråldrade eller felaktiga drivrutiner kan orsaka hög CPU-användning. Besök tillverkarens webbplats och ladda ner och installera de senaste drivrutinerna för dina hårdvarukomponenter, t.ex. grafikkort, ljudkort och nätverkskort.
 3. Sök efter skadlig kod: Infektioner med skadlig kod kan också leda till hög CPU-användning. Använd ett välrenommerat antivirus- eller antimalwareprogram för att söka efter skadlig kod och ta bort eventuella hot som upptäcks.
 4. Inaktivera onödiga startprogram: Vissa program startas automatiskt under uppstarten och förbrukar CPU-resurser. Inaktivera onödiga startprogram genom att gå till fliken “Startup” i Aktivitetshanteraren och inaktivera de program du inte behöver.
 5. Ändra ströminställningar: Att justera dina ströminställningar kan hjälpa till att minska CPU-användningen. Öppna Energialternativ i Kontrollpanelen och välj en balanserad eller energisparande energiplan. Undvik att använda energiplanen för hög prestanda eftersom det kan leda till att CPU:n körs på maximal hastighet hela tiden.
 6. Genomför en ren start: En ren start startar datorn med en minimal uppsättning drivrutiner och startprogram, vilket kan hjälpa till att identifiera om ett tredjepartsprogram orsakar den höga CPU-användningen. Följ instruktionerna från Microsoft om hur du utför en ren start.
 7. Inaktivera onödiga tjänster: Vissa bakgrundstjänster kan också bidra till hög CPU-användning. Tryck på Win + R för att öppna dialogrutan Kör, skriv services.msc och tryck på Enter. Inaktivera alla tjänster som du inte behöver eller känner igen.
 8. Uppgradera din hårdvara: Om din CPU-användning förblir konstant hög även efter att du provat ovanstående lösningar kan det vara dags att uppgradera din hårdvara. Överväg att uppgradera din CPU, öka ditt RAM-minne eller byta ut din hårddisk mot en SSD-enhet (Solid State Drive) för att förbättra prestandan.

Genom att följa dessa enkla lösningar bör du kunna åtgärda problemet med 100% CPU-användning på din Windows 10-dator och förbättra dess övergripande prestanda.

Identifiera orsaken till hög CPU-användning

 • Öppna Aktivitetshanteraren genom att trycka på Ctrl + Skift + Esc eller genom att högerklicka på aktivitetsfältet och välja “Aktivitetshanteraren.”
 • Välj fliken “Processer” eller “Detaljer”, beroende på vilken version av Windows du har.
 • Sortera processerna efter CPU-användning genom att klicka på kolumnrubriken “CPU”.
 • Leta efter processer som använder en hög andel av CPU-resurserna. Dessa processer kan vara orsaken till den höga CPU-användningen.
 • Om du hittar en process som förbrukar en betydande mängd CPU, anteckna dess namn och procentandelen av CPU-användningen. Detta hjälper dig att undersöka problemet ytterligare.
 • Kontrollera om den höga CPU-användningen är tillfällig eller bestående. Om CPU-användningen återgår till det normala efter en kort tid kan det bero på en tillfällig ökning av aktiviteten. Om den höga CPU-användningen kvarstår under en längre tid kan det tyda på ett djupare underliggande problem.
 • Använd online-resurser eller systemövervakningsprogram för att undersöka den identifierade processen och avgöra om den är nödvändig för att systemet ska fungera. Vissa processer kan vara en del av legitima program, medan andra kan vara associerade med skadlig kod eller onödiga bakgrundsuppgifter.
 • Om den höga CPU-användningen orsakas av ett legitimt program kan du behöva optimera inställningarna, uppdatera det till den senaste versionen eller överväga att hitta ett alternativt program.
 • Om den höga CPU-användningen orsakas av skadlig kod eller onödiga bakgrundsuppgifter bör du köra en fullständig systemsökning med ett pålitligt antivirus- eller anti-malware-program för att ta bort eventuella hot. Inaktivera eller avinstallera dessutom alla onödiga program eller tjänster som körs i bakgrunden.
 • Överväg att uppdatera dina drivrutiner, eftersom föråldrade eller felaktiga drivrutiner också kan leda till hög CPU-användning. Besök tillverkarens webbplats för din dator eller enskilda komponenter (t.ex. grafikkort eller nätverkskort) för att ladda ner och installera de senaste drivrutinsuppdateringarna.
 • Starta om datorn efter alla ändringar eller uppdateringar för att säkerställa att ändringarna träder i kraft och att CPU-användningen återgår till det normala.

Enkla lösningar för att minska CPU-belastningen

Hög CPU-användning kan leda till att datorn blir långsammare och inte svarar. Lyckligtvis finns det flera enkla lösningar som du kan prova för att minska CPU-belastningen och förbättra datorns prestanda. Här är några av de mest effektiva strategierna:

 • Identifiera resursintensiva processer: Använd Aktivitetshanteraren för att identifiera eventuella processer som förbrukar en stor mängd CPU-resurser. När du har identifierat dessa processer kan du vidta lämpliga åtgärder för att optimera eller inaktivera dem. ** Uppdatera dina drivrutiner:** Föråldrade eller felaktiga drivrutiner kan bidra till hög CPU-användning. Se till att regelbundet uppdatera dina drivrutiner för att säkerställa att de fungerar korrekt och är optimerade för ditt system.
 • Sök efter skadlig kod: Infektioner med skadlig kod kan få din CPU att arbeta övertid. Kör en fullständig systemsökning med ett pålitligt antivirusprogram för att upptäcka och ta bort skadlig programvara som kan orsaka den höga CPU-användningen.
 • Inaktivera onödiga startprogram: Många program startar automatiskt när du startar datorn och förbrukar värdefulla CPU-resurser. Inaktivera alla onödiga startprogram för att minska CPU-belastningen. Justera ströminställningarna: Beroende på dina ströminställningar kan det hända att datorn använder CPU-resurser i onödan. Justera ströminställningarna så att prestanda prioriteras framför strömsparande för att minska CPU-belastningen. Stäng onödiga program: Att köra flera program samtidigt kan belasta din CPU. Stäng alla onödiga program för att frigöra CPU-resurser och minska den totala belastningen. Uppgradera din hårdvara: Om din CPU-användning förblir konstant hög trots att du provat dessa lösningar kan det vara dags att uppgradera din hårdvara. Överväg att lägga till mer RAM-minne eller uppgradera till en snabbare processor för att minska belastningen på din CPU.

Genom att implementera dessa enkla lösningar kan du effektivt minska CPU-belastningen och förbättra prestandan på din Windows 10-dator.

Windows 10-inställningar för att minska CPU-belastningen

Om du upplever hög CPU-användning på din Windows 10-dator finns det flera inställningar du kan justera för att minska CPU-belastningen. Dessa inställningar kan hjälpa dig att optimera systemets prestanda och se till att din CPU inte belastas i onödan.

1. Strömalternativ:

 • Gå till “Kontrollpanelen” och klicka på “Energialternativ”.
 • Välj energiplanen “Hög prestanda” för att säkerställa att din CPU arbetar med sin maximala kapacitet när det behövs.
 • Anpassa kraftplanens inställningar för att inaktivera alla alternativ som ökar CPU-användningen, t.ex. “Minsta processortillstånd” och “Maximalt processortillstånd”.

2. Bakgrundsappar:

Läs också: Upptäck de 5 bästa Star Wars-spelen för Android år 2023
 • Gå till “Inställningar” och klicka på “Sekretess”.
 • Under “Bakgrundsappar” inaktiverar du alla appar som du inte behöver köra i bakgrunden eftersom de kan förbruka CPU-resurser.

3. Startprogram:

 • Öppna “Aktivitetshanteraren” genom att högerklicka på aktivitetsfältet och välja “Aktivitetshanteraren”.
 • Gå till fliken “Startup” och inaktivera alla onödiga program från att starta med datorn. Detta kan hjälpa till att minska CPU-belastningen under start.

4. Windows Update:

 • Gå till “Inställningar” och klicka på “Uppdatering och säkerhet.”
 • Se till att ditt Windows 10 är uppdaterat genom att klicka på “Sök efter uppdateringar”. Uppdatering av ditt system kan hjälpa till att optimera CPU-användningen och förbättra den övergripande prestandan.

5. Visuella effekter:

 • Gå till “Kontrollpanelen” och klicka på “System”.
 • Klicka på “Avancerade systeminställningar” och gå till fliken “Avancerat”.
 • Under “Prestanda” klickar du på “Inställningar” och väljer alternativet “Justera för bästa prestanda”.

6. Bakgrundstjänster:

Läs också: Hur man fixar Samsung Galaxy som inte laddas - felsökningsguide
 • Gå till “Inställningar” och klicka på “Sekretess”.
 • Under “Bakgrundsappar” inaktiverar du alla appar som du inte behöver köra i bakgrunden eftersom de kan förbruka CPU-resurser.

7. Skanning efter skadlig kod:

 • Kör en malware-sökning med ett pålitligt antivirusprogram för att säkerställa att ditt system inte är infekterat med några skadliga program som kan orsaka hög CPU-användning.

Genom att följa dessa inställningar kan du effektivt minska CPU-belastningen på ditt Windows 10-system och förbättra dess övergripande prestanda. Kom ihåg att regelbundet övervaka systemets CPU-användning och göra nödvändiga justeringar efter behov.

Justera energialternativ för att minska CPU-användningen

En av de enkla lösningarna för att minska CPU-användningen i Windows 10 är att justera energialternativen. Med hjälp av energialternativen kan du styra datorns prestanda och energiförbrukning, vilket direkt kan påverka CPU-användningen.

Följ dessa steg för att justera energialternativen:

 1. Öppna Kontrollpanelen genom att söka efter den i sökfältet i Windows.
 2. I Kontrollpanelen ändrar du vy till “Små ikoner” om det inte redan är valt.
 3. Klicka på ikonen “Energialternativ”.
 4. I fönstret Energialternativ visas olika energiplaner, t.ex. Balanserad, Energisparare och Hög prestanda.
 5. Välj alternativet “Energisparare” för att minska CPU-användningen. Denna energiplan fokuserar på att spara energi och minska datorns totala prestanda.
 6. Om du vill anpassa inställningarna för energiplanen klickar du på “Ändra planinställningar” bredvid alternativet Energisparare.

När du har justerat energialternativen för att minska CPU-användningen kan du uppleva en minskning av den övergripande prestandan. Denna avvägning kan dock bidra till att minska belastningen på processorn och förbättra datorns värmehantering.

Kom ihåg att energialternativen kan variera beroende på datorns tillverkare och Windows-version. Experimentera med olika energipaket och inställningar för att hitta den bästa balansen mellan CPU-användning och prestanda för ditt specifika system.

Programvarulösningar från tredje part för att minska CPU-belastningen

Det finns inbyggda verktyg och metoder i Windows 10 för att minska CPU-användningen, men vissa användare kanske föredrar att använda programvara från tredje part för en mer omfattande och effektiv lösning. Här är några populära programvarualternativ från tredje part som kan hjälpa till att minska CPU-belastningen på ditt Windows 10-system:

 • Process Lasso: Process Lasso är en kraftfull programvara som hjälper till att optimera och hantera systemprocesser. Den låter dig ställa in CPU-affiniteter, prioritera processer och till och med automatisera energisparfunktioner för att minska den totala CPU-belastningen. CCleaner: CCleaner är ett välkänt optimeringsverktyg som kan hjälpa till att rensa upp skräpfiler, åtgärda registerproblem och hantera startprogram. Genom att ta bort oönskade filer och program som förbrukar CPU-resurser kan CCleaner hjälpa till att minska CPU-användningen. Core Temp: Core Temp är ett lättviktigt program som övervakar din CPU:s temperatur och belastning. Den ger temperaturinformation i realtid och varnar dig om processorn håller på att överhettas. Genom att hålla CPU-temperaturen under kontroll kan Core Temp indirekt hjälpa till att minska CPU-belastningen. SpeedFan: SpeedFan är ett annat program som hjälper till att övervaka och kontrollera systemtemperaturen. Förutom CPU-temperaturen kan SpeedFan även styra fläkthastigheterna och justera dem baserat på systembelastningen. Genom att hantera kylningen effektivt kan SpeedFan hjälpa till att minska CPU-belastningen. MSI Afterburner: MSI Afterburner är främst avsett för överklockning av grafikkort, men har även funktioner för övervakning och styrning av processorn. Med Afterburner kan du justera spännings- och klockhastighetsinställningar för att hantera CPU-belastning och optimera prestanda.

Detta är bara några exempel på tredjepartsprogram som kan hjälpa till att minska CPU-belastningen på ditt Windows 10-system. Det är viktigt att undersöka och välja programvara från ansedda källor, och alltid vara försiktig när du installerar och använder programvara från tredje part för att undvika eventuella säkerhetsrisker.

VANLIGA FRÅGOR:

Varför är min CPU-användning konstant på 100% i Windows 10?

Om din CPU-användning ständigt är 100 % i Windows 10 kan det bero på olika saker. Det kan bero på en bakgrundsprocess eller ett program som förbrukar mycket CPU-resurser. Det kan också orsakas av föråldrade eller inkompatibla drivrutiner, skadlig kod eller virus, eller till och med hårdvaruproblem. För att åtgärda problemet måste du identifiera grundorsaken och vidta lämpliga åtgärder för att lösa den.

Hur kan jag kontrollera vilka processer som orsakar hög CPU-användning i Windows 10?

För att kontrollera vilka processer som orsakar hög CPU-användning i Windows 10 kan du använda Aktivitetshanteraren. Högerklicka på aktivitetsfältet och välj “Aktivitetshanteraren” från menyn. I fönstret Aktivitetshanteraren går du till fliken “Processer”. Här kan du se en lista över alla processer som körs på din dator, tillsammans med deras CPU-användning. Klicka på kolumnen “CPU” för att sortera processerna efter CPU-användning, med den högsta användningen överst. Identifiera den process som orsakar hög CPU-användning och vidta lämpliga åtgärder för att minska den.

Varför ökar CPU-användningen till 100 % när jag öppnar vissa program?

Om CPU-användningen ökar till 100 % när du öppnar vissa program kan det bero på att programmet använder mycket CPU-resurser. Vissa program är mer resurskrävande och kräver mer CPU-kraft för att fungera smidigt. Detta är särskilt vanligt med program som kräver tung grafikbearbetning, t.ex. videoredigeringsprogram eller spel. Men om CPU-användningen ligger kvar på 100% även efter att programmet har stängts kan det vara ett tecken på ett underliggande problem, t.ex. föråldrade drivrutiner eller infektion med skadlig kod.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar