Hur man felsöker och fixar en LG-torktumlare som inte slås på

post-thumb

Hur man fixar LG-torktumlare som inte slås på

Om du någonsin har haft den frustrerande upplevelsen att försöka torka dina kläder, bara för att upptäcka att din LG-torktumlare inte slås på, är du inte ensam. Många LG-torkägare har stött på detta problem, men den goda nyheten är att det finns steg du kan ta för att felsöka och åtgärda problemet. I den här artikeln guidar vi dig genom några vanliga orsaker till att en torktumlare inte startar och ger praktiska lösningar som hjälper dig att få igång din apparat igen.

En av de första sakerna att kontrollera när din LG-torktumlare inte startar är strömförsörjningen. Se till att torktumlaren är ordentligt ansluten till ett eluttag och att uttaget fungerar korrekt. Du kan göra detta genom att ansluta en annan enhet eller apparat och kontrollera om den slås på. Om uttaget inte fungerar kan du behöva återställa kretsbrytaren eller byta ut en säkring.

Innehållsförteckning

En annan potentiell orsak till en icke-fungerande LG-tork är en utlöst säkerhetsfunktion. LG-torkar har ofta säkerhetsfunktioner, till exempel en termisk säkring eller dörrbrytare, som kan utlösas och förhindra att torken slås på. Kontrollera användarhandboken eller LG-webbplatsen för instruktioner om hur du återställer dessa säkerhetsfunktioner. Om problemet kvarstår kan du behöva byta ut den felaktiga komponenten.

Om varken strömförsörjningen eller säkerhetsfunktionerna är problemet, är det möjligt att det finns ett problem med styrkortet eller startbrytaren. I så fall kan du behöva ringa en professionell tekniker för att få hjälp. De kommer att kunna diagnostisera och lösa eventuella elektriska eller mekaniska problem med din LG-tork.

Sammanfattningsvis kan en torktumlare som inte slås på vara ett frustrerande problem, men det finns flera potentiella orsaker och lösningar att utforska. Genom att kontrollera strömförsörjningen, återställa eventuella utlösta säkerhetsfunktioner och söka professionell hjälp vid behov kan du få din LG-tork tillbaka och igång på nolltid.

LG-torktumlare slås inte på: felsöknings- och fixeringsguide

Om din LG-torktumlare inte slås på kan det vara frustrerande och obekvämt. Innan du får panik och ringer efter professionell hjälp finns det dock flera felsökningssteg du kan ta för att försöka lösa problemet själv.

 1. Kontrollera strömkällan: Det första du bör göra är att se till att torktumlaren är ordentligt ansluten till ett fungerande eluttag. Kontrollera om andra enheter som är anslutna till samma uttag fungerar, eller försök att ansluta torktumlaren till ett annat uttag.
 2. Återställ strömbrytaren: Om torktumlaren är inkopplad och uttaget fungerar ska du kontrollera strömbrytaren. Återställ brytaren genom att stänga av den och sedan slå på den igen.
 3. Inspektera dörrbrytaren: Dörrbrytaren är en säkerhetsfunktion som förhindrar att torktumlaren startar om dörren inte är helt stängd. Kontrollera att dörren är ordentligt stängd och att strömbrytaren inte är skadad eller har fastnat.
 4. Kontrollera kontrollpanelen: Se till att kontrollerna och inställningarna på torktumlaren är korrekt inställda. Testa olika inställningar för att se om torktumlaren går att starta.
 5. Kontrollera värmesäkringen: Värmesäkringen är en säkerhetskomponent som kan stänga av strömmen till torktumlaren om den överhettas. Använd en multimeter för att testa värmesäkringens kontinuitet. Om den är trasig, byt ut den mot en ny.
 6. Inspektera nätsladden: Kontrollera om det finns några tecken på skador på nätsladden. Om det finns några skärsår eller exponerade ledningar kan sladden behöva bytas ut.
 7. Kalla på professionell hjälp: Om inget av stegen ovan löser problemet rekommenderas att du kontaktar en professionell vitvarureparatör. De har kunskapen och verktygen för att diagnostisera och åtgärda mer komplexa problem.

Kom ihåg att alltid prioritera säkerheten vid felsökning av elektriska apparater. Om du är osäker eller känner dig obekväm med något steg är det bäst att söka professionell hjälp.

Problem med strömförsörjningen

Om din LG-torktumlare inte startar kan en möjlig orsak vara ett problem med strömförsörjningen. Innan du felsöker ytterligare, se till att torktumlaren är ordentligt ansluten till ett fungerande eluttag.

Här är några steg du kan ta för att kontrollera och lösa problem med strömförsörjningen:

 1. Kontrollera nätsladden: Kontrollera om det finns några synliga tecken på skador på nätsladden, t.ex. fransar eller skärsår. Om du hittar några skador, koppla ur torktumlaren och byt ut nätsladden mot en ny.
 2. Kontrollera eluttaget: Anslut en annan enhet till samma eluttag för att kontrollera att den får ström. Om inte heller den enheten fungerar kan problemet ligga i eluttaget. I så fall kan du behöva ringa en elektriker för att fixa uttaget.
 3. Återställ strömbrytaren: Ibland kan strömbrytaren lösa ut och stänga av strömmen till torktumlaren. Leta reda på strömbrytarpanelen i ditt hem och kontrollera om strömbrytaren för torktumlaren är i läget “Av”. Om så är fallet, vänd tillbaka den till “På”-läget och försök slå på torktumlaren igen.
 4. Testa spänningen: Använd en multimeter för att testa spänningen i eluttaget. Spänningen ska ligga inom det intervall som anges av tillverkaren (vanligtvis 120 volt för LG-torktumlare). Om spänningen är betydligt lägre eller högre ska du kontakta en elektriker för att åtgärda problemet.
 5. Inspektera strömanslutningsplintarna: Koppla ur torktumlaren och ta bort den bakre panelen för att komma åt strömanslutningen. Kontrollera att alla ledningar är ordentligt anslutna till plinten och att det inte finns några lösa anslutningar. Om du hittar några lösa ledningar ska du dra åt dem ordentligt.

Genom att följa dessa steg kan du identifiera och lösa strömförsörjningsproblem som kan hindra din LG-tork från att slås på. Om problemet kvarstår kan det vara nödvändigt att kontakta LG: s kundsupport eller en professionell tekniker för ytterligare hjälp.

Läs också: Discord: varje gamers första kärlek En artikel om den populära kommunikationsplattformen för gamers

Fel på kontrollpanelen

Om din LG torktumlare inte startar kan en möjlig orsak vara ett fel på kontrollpanelen. Här är några steg du kan ta för att felsöka och åtgärda problemet:

 1. Kontrollera strömförsörjningen: Se till att torktumlaren är ordentligt ansluten till ett fungerande eluttag. Du kan också prova att ansluta andra elektriska apparater för att kontrollera om uttaget fungerar.
 2. Återställ kontrollpanelen: Ibland kan en enkel återställning åtgärda felet på kontrollpanelen. Koppla ur torktumlaren från strömkällan, vänta några minuter och koppla sedan in den igen. Detta kan återställa kontrollpanelen och lösa eventuella tillfälliga problem.
 3. Inspektera styrkortet: Ta bort kontrollpanelen och inspektera styrkortet visuellt för eventuella tecken på skador eller brända komponenter. Om du upptäcker några synliga skador kan kontrollkortet behöva bytas ut.
 4. Testa styrkortet: Om du har en multimeter kan du testa styrkortets kontinuitet. Se tillverkarens riktlinjer eller sök professionell hjälp för att utföra detta test. Om kontrollkortet inte klarar testet bör det bytas ut.
 5. Byt ut kontrollpanelen: Om inget av stegen ovan löser problemet kan det vara fel på själva kontrollpanelen. I detta fall rekommenderas att du kontaktar ett auktoriserat LG-servicecenter eller en professionell tekniker för att byta ut kontrollpanelen.

Kom ihåg att alltid prioritera säkerheten när du arbetar med elektriska apparater. Om du känner dig osäker eller obekväm med något steg i felsökningsprocessen är det bäst att söka professionell hjälp för att undvika olyckor eller ytterligare skador.

Problem med dörrbrytaren

En vanlig orsak till att en LG-tork inte kan slås på beror på problem med dörrbrytaren. Dörrbrytaren är en säkerhetsfunktion som förhindrar att torktumlaren startar om dörren är öppen eller inte är ordentligt stängd. Om dörrbrytaren är felaktig eller inte fungerar korrekt kan det förhindra att torktumlaren slås på.

Följ dessa steg för att felsöka och åtgärda problem med dörrbrytaren:

 1. Kontrollera dörrlåset: Kontrollera att dörrspärren sitter ordentligt fast i dörrfästet. Om den är felriktad eller skadad kanske den inte aktiverar dörrbrytaren.
 2. Inspektera dörrbrytaren: Leta reda på dörrbrytaren, som vanligtvis är placerad nära toppen eller botten av dörröppningen. Använd en multimeter för att testa brytaren för kontinuitet. Om det inte finns någon kontinuitet när strömbrytaren aktiveras kan den vara defekt och måste bytas ut.
 3. Byt ut dörrbrytaren: Om dörrbrytaren visar sig vara defekt kan du köpa en ersättningsbrytare från en auktoriserad LG-reservdelsdistributör eller online. Följ tillverkarens anvisningar för att installera den nya strömbrytaren på rätt sätt.

Obs: Koppla alltid bort torktumlaren från strömkällan innan du utför några reparationer eller byten för att garantera säkerheten.

I vissa fall kan problemen med dörrbrytaren lösas genom att helt enkelt rengöra brytaren och kontaktpunkterna. Damm, ludd och skräp kan ansamlas inuti brytaren och hindra den från att skapa korrekt kontakt. Använd en mjuk borste eller trasa för att rengöra brytaren och det omgivande området. När du har rengjort brytaren testar du kontinuiteten igen.

Läs också: Enkla steg för att felsöka Vizio TV som inte ansluter till WiFi

Om problemen med dörrbrytaren kvarstår även efter rengöring och byte av brytaren, kan det finnas ett underliggande elektriskt problem med torktumlaren. I sådana fall rekommenderas att du kontaktar en professionell tekniker eller LG: s kundsupport för ytterligare hjälp.

VANLIGA FRÅGOR:

Min LG torktumlare startar inte, vad kan problemet vara?

Om din LG torktumlare inte startar kan det finnas flera möjliga problem. Det kan vara ett problem med strömförsörjningen, t.ex. en utlöst kretsbrytare eller en säkring som gått. Kontrollera eluttaget och elpanelen för att se till att allt fungerar som det ska. Ett annat möjligt problem kan vara en felaktig dörrbrytare eller en trasig termosäkring. I vissa fall kan det också vara ett problem med styrkortet eller motorn. Det är bäst att läsa bruksanvisningen eller kontakta en professionell tekniker för att diagnostisera och åtgärda problemet.

Vad ska jag göra om min LG-torktumlare inte har någon ström?

Om din LG-torktumlare inte har någon ström är det första steget att kontrollera strömförsörjningen. Kontrollera att torktumlaren är ordentligt inkopplad och att eluttaget fungerar. Kontrollera också om det finns en utlöst kretsbrytare eller en säkring i din elpanel. Om allt ser bra ut med strömförsörjningen kan problemet ligga i själva torktumlaren. Det kan vara en felaktig dörrbrytare, en trasig termisk säkring, ett felaktigt styrkort eller en felaktig motor. Vi rekommenderar att du läser bruksanvisningen eller ringer en professionell tekniker för att få hjälp.

Varför startar inte min LG torktumlare när jag trycker på startknappen?

Om din LG torktumlare inte startar när du trycker på startknappen kan det finnas flera möjliga orsaker. Kontrollera först om torktumlaren är ordentligt inkopplad och om eluttaget fungerar. Om det inte är strömförsörjningen som är problemet kan det vara en felaktig dörrbrytare som gör att torktumlaren inte startar. En annan möjlig orsak kan vara en trasig termisk säkring, som är en säkerhetsfunktion som stänger av torktumlaren om den överhettas. Dessutom kan det vara ett problem med styrkortet eller motorn. Vi rekommenderar att du läser bruksanvisningen eller ringer en professionell tekniker för ytterligare felsökning och reparation.

Vad kan jag göra om min LG torktumlare inte startar och det inte finns någon ström?

Om din LG-torktumlare inte startar och det inte finns någon ström, är det första du ska kontrollera strömförsörjningen. Kontrollera att torktumlaren är ordentligt inkopplad och att eluttaget fungerar. Om det fortfarande inte finns någon ström, kontrollera om en kretsbrytare har löst ut eller om en säkring har gått i din elpanel. Om allt verkar vara i sin ordning med strömförsörjningen kan problemet vara en felaktig komponent i torktumlaren, t.ex. en defekt dörrbrytare, en trasig termisk säkring, ett felaktigt styrkort eller en felaktig motor. Det är bäst att läsa användarhandboken eller kontakta en professionell tekniker för att få en korrekt diagnos och reparation.

Finns det något jag kan göra för att felsöka min LG torktumlare om den inte startar?

Om din LG torktumlare inte startar finns det några felsökningssteg du kan prova. Kontrollera först att torktumlaren är ordentligt inkopplad och att eluttaget fungerar. Om det inte är strömförsörjningen som är problemet kan du försöka återställa eventuella utlösta kretsbrytare eller byta ut säkringar i elpanelen. Du kan också kontrollera om det visas några felkoder på kontrollpanelen, eftersom de kan ge ledtrådar om problemet. Om inget av dessa steg löser problemet är det bäst att läsa användarhandboken eller kontakta en professionell tekniker för ytterligare hjälp.

Min LG torktumlare startar inte alls. Vad kan problemet bero på?

Det kan finnas flera orsaker till att din LG torktumlare inte startar. Kontrollera först att torktumlaren är ordentligt ansluten till ett fungerande eluttag. Kontrollera om strömbrytaren för torktumlaren har löst ut. Om så är fallet återställer du brytaren och försöker slå på torktumlaren igen. Om dessa grundläggande felsökningssteg inte löser problemet kan det finnas ett problem med nätsladden, styrkortet eller termosäkringen.

Varför klickar min LG-torktumlare men startar inte?

Om din LG-torktumlare ger ifrån sig ett klickande ljud men inte startar, kan det tyda på ett problem med dörrbrytaren eller startbrytaren. Kontrollera att dörren är helt stängd och har spärrats ordentligt. Om dörrbrytaren är felaktig startar inte torktumlaren. Du kan testa dörrbrytaren för kontinuitet med hjälp av en multimeter. Om det inte är dörrbrytaren som är problemet kan startbrytaren vara defekt. I sådana fall rekommenderas att du kontaktar en professionell tekniker för att diagnostisera och åtgärda problemet.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar