Hur man felsöker och åtgärdar vanliga problem med Samsung Galaxy S5 efter Marshmallow-uppdateringen

post-thumb

Åtgärda vanliga problem med Samsung Galaxy S5 efter Marshmallow-uppdateringen

Marshmallow-uppdateringen för Samsung Galaxy S5 medförde nya funktioner och förbättringar, men också en del problem. Om du upplever problem med din Galaxy S5 efter Marshmallow-uppdateringen är du inte ensam. Lyckligtvis kan många av dessa problem enkelt lösas med några felsökningssteg. I den här handledningen guidar vi dig genom några vanliga problem och visar hur du åtgärdar dem.

Ett av de vanligaste problemen som användare stöter på efter Marshmallow-uppdateringen är minskad batteritid. Om du har märkt att din Galaxy S5 tömmer batteriet snabbare än tidigare finns det några saker du kan göra för att förbättra det. Börja med att kontrollera vilka appar som drar mest ström i dina batteriinställningar. Avinstallera onödiga appar, inaktivera bakgrundssynkronisering och stäng av funktioner som NFC och Bluetooth när de inte används. Du kan också försöka rensa cachepartitionen, vilket kan hjälpa till att lösa problem med batteridränering.

Innehållsförteckning

Ett annat vanligt problem efter Marshmallow-uppdateringen är långsam prestanda. Om din Galaxy S5 laggar eller fryser finns det några lösningar du kan prova. Börja med att rensa cacheminnet för de enskilda appar som orsakar problem. Detta gör du genom att gå till Inställningar > Appar > [appnamn] > Lagring > Rensa cache. Om det inte hjälper kan du försöka rensa cachepartitionen. Detta kan göras genom att stänga av enheten och sedan trycka och hålla ned knapparna Volym upp, Hem och Ström samtidigt tills återställningsmenyn visas. Därifrån navigerar du till alternativet Torka cache-partitionen med volymknapparna och väljer det med strömbrytaren.

Dessutom har vissa användare rapporterat problem med Wi-Fi-anslutning efter Marshmallow-uppdateringen. Om du upplever Wi-Fi-problem, börja med att starta om din router och modem. Om det inte hjälper kan du försöka glömma Wi-Fi-nätverket på din enhet och sedan återansluta till det. Om problemet kvarstår kan du försöka återställa dina nätverksinställningar. Detta kan göras genom att gå till Inställningar > Säkerhetskopiering och återställning > Återställ nätverksinställningar. Tänk på att detta kommer att ta bort alla sparade Wi-Fi-nätverk, så du måste ansluta till dem manuellt.

Hur man felsöker och åtgärdar vanliga Samsung Galaxy S5-problem efter Marshmallow-uppdateringen

Marshmallow-uppdateringen för Samsung Galaxy S5 gav många nya funktioner och förbättringar till enheten. Vissa användare har dock rapporterat att de stött på olika problem och problem efter att ha uppdaterat sin enhet. Om du upplever problem med din Samsung Galaxy S5 efter Marshmallow-uppdateringen finns här några felsökningssteg och korrigeringar som du kan prova.

1. Utför en mjuk återställning

En av de första sakerna du bör försöka när du har problem med din Samsung Galaxy S5 efter Marshmallow-uppdateringen är att utföra en mjuk återställning. Detta kan hjälpa till att lösa mindre programvarufel och tillfälliga problem. För att göra en mjuk återställning tar du helt enkelt bort batteriet från enheten, väntar i några sekunder och sätter sedan i batteriet igen och slår på telefonen.

2. Rensa appens cacheminne och data

Om du upplever problem med specifika appar efter Marshmallow-uppdateringen kan det ofta hjälpa att rensa appens cache och data. Det gör du genom att gå till Inställningar > Program/Appar > [Appnamn] och trycka på “Rensa cache” och “Rensa data”. Tänk på att om du rensar appens data raderas alla personliga inställningar eller sparad information i appen.

3. Sök efter appuppdateringar

Vissa kompatibilitetsproblem kan uppstå med vissa appar efter uppdatering till Marshmallow. Se till att alla dina appar är uppdaterade genom att gå till Google Play Store och kontrollera om det finns några tillgängliga uppdateringar. Uppdatering av apparna kan ofta lösa kompatibilitetsproblem och åtgärda buggar.

4. Wipe Cache Partition

Om du upplever att din Galaxy S5 är trög eller har prestandaproblem efter Marshmallow-uppdateringen kan det hjälpa att rensa cachepartitionen. För att göra detta, stäng av enheten och tryck sedan på och håll ned knapparna Volym upp, Hem och Ström samtidigt tills Samsung-logotypen visas. Släpp strömbrytaren men fortsätt att hålla ned knapparna Volym upp och Hem tills du ser menyn Android System Recovery. Använd volym ned-knappen för att markera “Torka cache-partition” och tryck på strömbrytaren för att välja den. När processen är klar väljer du “Starta om systemet nu”.

5. Fabriksåterställning

Om ingen av ovanstående lösningar fungerar kan det vara nödvändigt att utföra en fabriksåterställning. Detta kommer att radera alla data och inställningar på din enhet, så se till att säkerhetskopiera alla viktiga filer innan du fortsätter. För att utföra en fabriksåterställning, gå till Inställningar > Säkerhetskopiering och återställning > Återställning av fabriksdata. Följ instruktionerna på skärmen för att bekräfta återställningen.

6. Kontakta Samsungs support

Om du har provat alla felsökningssteg ovan och fortfarande upplever problem med din Samsung Galaxy S5 efter Marshmallow-uppdateringen, kan det vara nödvändigt att kontakta Samsungs support för ytterligare hjälp. De kommer att kunna ge mer specifik vägledning baserat på din enhet och de problem du står inför.

Kom ihåg att det alltid är en bra idé att regelbundet uppdatera din enhet till den senaste programvaruversionen. Detta säkerställer att du har tillgång till de senaste funktionerna och buggfixarna. Om du fortsätter att uppleva problem efter Marshmallow-uppdateringen rekommenderas att du håller dig uppdaterad med alla nya firmware- eller programuppdateringar som släpps av Samsung.

Problem med urladdat batteri och överhettning

Ett av de vanligaste problemen som användare upplever efter att ha uppdaterat sin Samsung Galaxy S5 till Marshmallow är problem med batteriladdning och överhettning. Dessa problem kan i hög grad påverka enhetens prestanda och funktionalitet, så det är viktigt att felsöka och åtgärda dem så snart som möjligt. Här är några steg du kan ta:

 1. Kontrollera om det finns oseriösa appar: Vissa appar kan köras i bakgrunden och tömma batteriet eller orsaka överhettning. Kontrollera om det finns några nyligen installerade appar som kan orsaka problemet. Avinstallera eller inaktivera dem för att se om problemet förbättras.
 2. Justera skärmens ljusstyrka och timeout: Att minska skärmens ljusstyrka och förkorta timeouten kan hjälpa till att spara batteriström och förhindra överhettning. Gå till Inställningar > Display för att göra dessa justeringar.
 3. Stäng onödiga appar: Se till att stänga alla onödiga appar som körs i bakgrunden eftersom de kan förbruka värdefulla systemresurser. Du kan göra detta genom att öppna appväxlaren eller använda en app för uppgiftshanterare.
 4. Rensa appens cache och data: Ackumulerad cache och data kan orsaka prestandaproblem och tömma batteriet. Gå till Inställningar > Appar och välj den app som orsakar problem. Tryck sedan på “Rensa cache” och “Rensa data”.
 5. Inaktivera onödiga funktioner: Stäng av funktioner som Bluetooth, GPS och Wi-Fi när du inte använder dem för att spara batterikraft. Du kan komma åt dessa inställningar i panelen Snabbinställningar eller i menyn Inställningar.
 6. Uppdatera appar och programvara: Se till att alla dina appar och enhetens programvara är uppdaterade. Utvecklare släpper ofta uppdateringar för att åtgärda buggar och förbättra prestandan, så att hålla allt uppdaterat kan hjälpa till att lösa problem med batteriförbrukning och överhettning.
 7. Genomför en fabriksåterställning: Om inget av stegen ovan löser problemet kan du behöva utföra en fabriksåterställning. Detta raderar all data på din enhet, så se till att säkerhetskopiera viktiga filer innan du fortsätter.

Om du fortsätter att uppleva problem med batteriladdning och överhettning efter att ha provat dessa steg kan det vara bra att kontakta Samsungs support för ytterligare hjälp.

Långsam prestanda och frysning

Om din Samsung Galaxy S5 har problem med långsam prestanda eller frysningar efter Marshmallow-uppdateringen finns det flera steg du kan ta för att felsöka och åtgärda problemet.

Läs också: Så här åtgärdar du felet 87DE2712 på Xbox Series S - steg-för-steg-guide

1. Rensa cache-partitionen:

Att rensa cachepartitionen kan hjälpa till att lösa prestandaproblem som orsakas av föråldrade eller skadade systemfiler på din enhet.

 1. Stäng av din Samsung Galaxy S5.
 2. Tryck och håll in knapparna Volym upp, Hem och Power samtidigt.
 3. Släpp knapparna när Samsung-logotypen visas på skärmen.
 4. Använd volym ned-knappen för att navigera till alternativet “Wipe Cache Partition”.
 5. Tryck på strömknappen för att välja alternativet.
 6. Använd volym ned-knappen för att markera alternativet “Ja”.
 7. Tryck på Power-knappen för att starta rensningsprocessen för cachepartitionen.
 8. När processen är klar använder du volym ned-knappen för att navigera till alternativet “Starta om systemet nu”.
 9. Tryck på strömbrytaren för att starta om enheten.

**2. Avinstallera onödiga appar: **

Om din Samsung Galaxy S5 är överbelastad med appar kan det orsaka långsam prestanda och frysning. Avinstallera alla onödiga eller oanvända appar för att frigöra systemresurser och förbättra prestandan.

Läs också: Steg-för-steg-guide: Hur man sätter en Samsung Galaxy A20 i nedladdningsläge

3. Inaktivera eller ta bort Bloatware:

Bloatware är förinstallerade appar på din Samsung Galaxy S5 som du kanske inte använder men som ändå förbrukar systemresurser. Inaktivera eller ta bort bloatware för att förbättra prestandan.

 1. Gå till skärmen Appar.
 2. Tryck på önskad app.
 3. Tryck på “Inaktivera” eller “Avinstallera” för att inaktivera eller ta bort appen.

4. Utför en fabriksåterställning:

Om ovanstående steg inte löste problemen med långsam prestanda och frysning kan det vara nödvändigt att utföra en fabriksåterställning.

 1. Gå till skärmen Inställningar.
 2. Tryck på “Säkerhetskopiera och återställ”.
 3. Tryck på “Återställning av fabriksdata”.
 4. Tryck på “Återställ enhet”.
 5. Tryck på “Radera alla”.

5. Sök efter programuppdateringar:

Kontrollera att din Samsung Galaxy S5 kör den senaste programvaruversionen. Programuppdateringar innehåller ofta buggfixar och prestandaförbättringar som kan hjälpa till att lösa problem med långsam prestanda och frysning.

 1. Gå till skärmen Inställningar.
 2. Tryck på “Om enheten”.
 3. Tryck på “Programuppdatering”.
 4. Tryck på “Sök efter uppdateringar”.
 5. Om en uppdatering är tillgänglig följer du anvisningarna för att ladda ner och installera den.

Om dessa steg inte löste problemen med långsam prestanda och frysning på din Samsung Galaxy S5, kan det vara nödvändigt att kontakta Samsungs support eller ta med din enhet till en professionell för ytterligare hjälp.

Anslutningsproblem och Wi-Fi-problem

Om du upplever anslutningsproblem eller Wi-Fi-problem på din Samsung Galaxy S5 efter Marshmallow-uppdateringen, finns det några felsökningssteg du kan prova:

 1. Starta om telefonen och routern: Ibland kan en enkel omstart lösa anslutningsproblem. Stäng av telefonen och routern och slå sedan på dem igen efter några sekunder.
 2. Glöm och återanslut till Wi-Fi-nätverk: Gå till Inställningar > Wi-Fi och tryck och håll nedtryckt på det nätverk du har problem med. Välj “Glöm nätverk” och försök sedan återansluta till det.
 3. Slå på och av Wi-Fi: Svep nedåt från toppen av skärmen för att komma åt panelen Snabbinställningar. Tryck på Wi-Fi-ikonen för att stänga av den, vänta några sekunder och tryck sedan på den igen för att slå på den igen.
 4. Återställ nätverksinställningarna: Gå till Inställningar > Säkerhetskopiering och återställning > Återställ nätverksinställningar. Detta återställer inställningarna för Wi-Fi, mobildata och Bluetooth till standardvärdena. Observera att du måste återansluta till Wi-Fi-nätverk och para ihop Bluetooth-enheter efter att ha gjort detta.
 5. Kontrollera routerns inställningar: Kontrollera att routern är korrekt konfigurerad och har den senaste inbyggda programvaran. Läs i routerns bruksanvisning eller kontakta din internetleverantör för hjälp.
 6. Inaktivera energisparläget: Energisparläget kan ibland störa Wi-Fi-anslutningen. Gå till Inställningar > Energisparläge och stäng av det.
 7. Prova ett annat Wi-Fi-nätverk: Om möjligt, anslut till ett annat Wi-Fi-nätverk för att se om problemet kvarstår. Om det inte gör det kan problemet vara specifikt för ditt nätverk.
 8. Utför en fabriksåterställning: Om inget av ovanstående steg fungerar kan du behöva utföra en fabriksåterställning på din Samsung Galaxy S5. Detta kommer att radera all data på din telefon, så se till att säkerhetskopiera alla viktiga filer innan du fortsätter. Gå till Inställningar > Säkerhetskopiering och återställning > Återställ fabriksdata.

Om du fortfarande upplever anslutningsproblem eller Wi-Fi-problem efter att ha provat dessa felsökningssteg kan det vara bra att kontakta Samsungs support eller din mobiloperatör för ytterligare hjälp.

VANLIGA FRÅGOR:

Min Samsung Galaxy S5 fortsätter att frysa och krascha efter Marshmallow-uppdateringen. Vad kan jag göra för att lösa problemet?

Om din Galaxy S5 fryser och kraschar ofta efter Marshmallow-uppdateringen kan du prova några felsökningssteg. Försök först rensa cachepartitionen på din enhet genom att följa stegen i den här artikeln. Om det inte löser problemet kan du försöka utföra en fabriksåterställning, men se till att säkerhetskopiera dina viktiga data innan du gör det. Om problemet kvarstår kan du behöva kontakta Samsung eller din tjänsteleverantör för ytterligare hjälp.

Ända sedan jag uppdaterade min Galaxy S5 till Marshmallow har batteriet laddats ur mycket snabbare än tidigare. Vad kan det bero på och hur kan jag åtgärda det?

Om din Galaxy S5 upplever en betydande minskning av batteritiden efter Marshmallow-uppdateringen finns det några saker du kan prova. Kontrollera först om det finns några appar eller processer som körs i bakgrunden och drar för mycket ström. Du kan göra detta genom att gå till avsnittet Batteri i appen Inställningar. Dessutom kan du försöka inaktivera onödiga funktioner som Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, eftersom de också kan bidra till batteriförbrukning. Om dessa steg inte hjälper kanske du vill överväga att utföra en fabriksåterställning för att eliminera eventuella programvarurelaterade problem.

Efter uppdateringen till Marshmallow har prestandan på min Galaxy S5 blivit trög och laggig. Hur kan jag förbättra den övergripande prestandan på min enhet?

Om din Galaxy S5 upplever prestandaproblem efter Marshmallow-uppdateringen finns det några saker du kan prova. Försök först att starta om enheten för att se om det löser problemet. Om inte, kan du försöka rensa cachepartitionen, vilket kan hjälpa till att förbättra enhetens prestanda. Du kan också kontrollera om det finns några appar som kan orsaka avmattningen och försöka avinstallera dem. Slutligen, om inget av dessa steg fungerar, kan du överväga att utföra en fabriksåterställning för att börja om från början och eliminera eventuella programrelaterade problem.

Efter uppdateringen till Marshmallow har min Galaxy S5 börjat uppleva slumpmässiga omstarter. Finns det något sätt att lösa detta problem?

Om din Galaxy S5 slumpmässigt startar om efter Marshmallow-uppdateringen finns det några saker du kan försöka göra för att lösa problemet. Försök först att ta bort batteriet från enheten och sätt i det igen efter några sekunder. Detta kan ibland lösa mindre programvarufel. Dessutom kan du försöka rensa cachepartitionen på din enhet, eftersom detta också kan hjälpa till att åtgärda slumpmässiga omstartsproblem. Om dessa steg inte fungerar kan du behöva överväga att utföra en fabriksåterställning eller kontakta Samsung för ytterligare hjälp.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar