Hur man felsöker Nintendo Switch Controller som inte ansluter till PC Uppdaterad 2023

post-thumb

Hur man fixar Nintendo Switch Controller kommer inte att ansluta till PC | Uppdaterad 2023

Om du äger en Nintendo Switch och älskar att spela på din dator kan du ha stött på ett vanligt problem - din Nintendo Switch-kontroller ansluter inte till din dator. Detta kan vara frustrerande, särskilt om du är ivrig att hoppa in i dina favoritspel. Det finns dock flera felsökningssteg du kan ta för att lösa problemet och få din handkontroll att fungera korrekt.

Kontrollera USB-anslutningen: Det första steget är att se till att din Nintendo Switch-handkontroll är korrekt ansluten till din dator. Kontrollera USB-kabeln och se till att den är ordentligt ansluten till både handkontrollen och USB-porten på datorn. Om kabeln är lös eller skadad kan du prova att använda en annan kabel för att se om det löser problemet.

Innehållsförteckning

Uppdatera styrenhetens drivrutin: Nästa steg är att kontrollera om styrenhetens drivrutin är uppdaterad. Gå till tillverkarens webbplats och sök efter den senaste drivrutinen för din styrenhetsmodell. Ladda ner och installera drivrutinen och starta sedan om datorn. Detta kan ofta lösa kompatibilitetsproblem och säkerställa att din styrenhet känns igen av din dator.

Återställ handkontrollen: Om uppdateringen av drivrutinen inte löser problemet kan du försöka återställa din Nintendo Switch-handkontroll. Leta efter en liten återställningsknapp på baksidan eller undersidan av handkontrollen. Tryck och håll in knappen i ca 5 sekunder och släpp den sedan. När du har återställt handkontrollen kan du försöka ansluta den till datorn igen för att se om det fungerar.

Kontrollera om det finns programvarukonflikter: Ibland kan annan programvara eller program på din dator störa anslutningen mellan din Nintendo Switch-kontroller och din dator. Inaktivera eventuella antivirusprogram, brandväggar eller andra program som eventuellt kan blockera anslutningen. Du kan också prova att ansluta handkontrollen till en annan USB-port eller använda en USB-hubb för att se om det löser problemet.

Genom att följa dessa felsökningssteg bör du kunna lösa problemet med att din Nintendo Switch-kontroller inte ansluter till din dator. Om inget av dessa steg fungerar kan du behöva kontakta Nintendos support för ytterligare hjälp. Kom ihåg att alltid hålla kontrollens drivrutin och firmware uppdaterade för att säkerställa bästa möjliga spelupplevelse.

Vanliga problem med Nintendo Switch-handkontrollen som inte ansluter till datorn

När man försöker ansluta en Nintendo Switch-kontroller till en dator kan man stöta på flera vanliga problem. Dessa problem kan hindra handkontrollen från att ansluta korrekt och orsaka frustration under spelandet. Några av de vanligaste problemen inkluderar:

 1. Handkontrollen känns inte igen av datorn.
 2. Handkontrollen ansluts men fungerar inte korrekt.
 3. Handkontrollen kopplas bort slumpmässigt under spelets gång.
 4. Handkontrollens knappar eller analoga pinnar reagerar inte.
 5. Styrenhetens inmatningar är fördröjda eller svarar inte.

Dessa problem kan orsakas av olika faktorer, t.ex. föråldrade drivrutiner, inkompatibel programvara eller maskinvaruproblem. Lyckligtvis finns det flera felsökningssteg som kan hjälpa till att lösa dessa problem och få Nintendo Switch-handkontrollen att fungera korrekt med en PC.

1. Uppdatera drivrutinerna för handkontrollen

En möjlig orsak till problem med controlleranslutningen är föråldrade drivrutiner. För att lösa detta bör användaren söka efter och installera de senaste drivrutinerna för handkontrollen. Detta kan vanligtvis göras genom att besöka tillverkarens webbplats eller använda enhetshanteraren på datorn.

2. Kontrollera USB-anslutningen

Om styrenheten är ansluten via USB ska du kontrollera att kabeln är ordentligt inkopplad i både styrenheten och datorn. Använd en annan USB-port om problemet kvarstår.

3. Para ihop med Bluetooth

Om du ansluter styrenheten via Bluetooth, kontrollera att datorn har en Bluetooth-adapter eller mottagare. Kontrollera att styrenheten är i parningsläge och sök efter tillgängliga enheter i datorns Bluetooth-inställningar.

4. Kontrollera programvarans kompatibilitet

Vissa spel eller programvaror kanske inte är kompatibla med Nintendo Switch-kontroller. Se till att det spel eller den programvara som används stöder handkontrollen innan du felsöker vidare.

5. Starta om datorn och handkontrollen

Om du startar om både datorn och handkontrollen kan du ofta lösa anslutningsproblem. Stäng av båda enheterna, slå sedan på dem igen och försök att ansluta handkontrollen.

6. Kontrollera om det finns störningar

Trådlösa störningar kan störa anslutningen mellan styrenheten och datorn. Flytta eventuella elektroniska enheter i närheten bort från styrenheten eller byt till en trådbunden anslutning om möjligt.

Genom att följa dessa felsökningssteg kan användare ofta lösa vanliga problem och få sina Nintendo Switch-kontroller att ansluta korrekt till sin dator för en förbättrad spelupplevelse.

Föråldrad firmware för handkontrollen

Om din Nintendo Switch-handkontroll inte ansluter till din dator kan det bero på en föråldrad firmware. Firmware är den programvara som är inbäddad i handkontrollen och som styr dess funktioner och kommunikation med andra enheter.

För att felsöka detta problem kan du försöka uppdatera firmware för din Nintendo Switch-kontroller. Här är stegen för att göra det:

 1. Se till att handkontrollen är fulladdad eller ansluten till en strömkälla.
 2. Öppna inställningsmenyn för Nintendo Switch på din konsol.
 3. Välj “Kontroller och sensorer” från alternativen.
 4. Välj “Uppdatera kontroller” från listan.
 5. Switch-konsolen söker efter tillgängliga firmware-uppdateringar för dina styrenheter.
 6. Om en uppdatering hittas följer du instruktionerna på skärmen för att ladda ner och installera den.
 7. När uppdateringen är klar startar du om konsolen och försöker ansluta styrenheten till datorn igen.

Om problemet kvarstår efter uppdatering av den inbyggda programvaran kan du behöva försöka ansluta styrenheten till en annan USB-port på datorn eller använda en annan USB-kabel. Du kan också prova att ansluta styrenheten till en annan dator för att se om problemet är specifikt för din nuvarande dator.

Det är också värt att kontrollera om det finns några kända kompatibilitetsproblem mellan din specifika handkontrollmodell och din dator. Besök Nintendos officiella supportwebbplats eller tillverkarens webbplats för eventuella uppdateringar eller lösningar relaterade till handkontrollens kompatibilitet.

Läs också: Topp 5 Tethering-appar för Android - Ultimate Guide 2021

Om inget av ovanstående steg löser problemet kan det finnas ett hårdvaruproblem med din handkontroll. I sådana fall rekommenderas att du kontaktar Nintendos kundsupport eller tillverkaren av handkontrollen för ytterligare hjälp eller för att fråga om en eventuell reparation eller ersättning.

Inkompatibel USB-port

Om din Nintendo Switch-handkontroll inte ansluter till din dator kan en möjlig orsak vara en inkompatibel USB-port.

Läs också: Så här fixar du att Facebook-appen kraschar på Samsung Galaxy A8 Plus 2019

Vissa USB-portar kanske inte klarar av anslutningen mellan handkontrollen och datorn, särskilt om de är äldre eller har lägre strömförbrukning.

För att felsöka detta problem kan du försöka ansluta styrenheten till en annan USB-port på datorn. Se till att använda en USB-port som är kompatibel med styrenheten och som kan ge tillräckligt med ström för anslutningen.

Du kan också prova att använda en annan USB-kabel för att ansluta styrenheten till datorn. Den kabel du använder för närvarande kan vara felaktig eller inte lämplig för anslutningen.

Om du använder en USB-hubb eller -adapter för att ansluta styrenheten till datorn kan du försöka ansluta den direkt till en USB-port på datorn istället. Vissa hubbar eller adaptrar kanske inte kan ge en stabil anslutning för styrenheten.

Kontrollera också att den USB-port du använder inte påverkas av programvaru- eller drivrutinskonflikter. Du kan prova att starta om datorn och sedan ansluta styrenheten igen för att se om det löser problemet.

| Möjliga åtgärder: |

| 1. Försök att ansluta styrenheten till en annan USB-port på datorn. 2. Använd en USB-port som är kompatibel med styrenheten och som kan ge tillräckligt med ström. 3. Använd en annan USB-kabel för att ansluta styrenheten. 4. Anslut styrenheten direkt till en USB-port på din dator om du använder en USB-hubb eller adapter. 5. Kontrollera om det finns programvaru- eller drivrutinskonflikter genom att starta om datorn och ansluta styrenheten igen. |

Genom att följa dessa steg bör du kunna avgöra om problemet orsakas av en inkompatibel USB-port och hitta en lösning för att få din Nintendo Switch-kontroller ansluten till din dator.

Problem med drivrutiner

Om din Nintendo Switch-handkontroll inte ansluter till din dator kan en av de möjliga orsakerna vara drivrutinsproblem. Drivrutiner är programvarukomponenter som gör att din dator kan kommunicera med handkontrollen och känna igen dess inmatningar.

Kontrollera om det finns drivrutinsuppdateringar: Se till att du har de senaste drivrutinerna för handkontrollen installerade på din dator. Du kan vanligtvis ladda ner drivrutinerna från tillverkarens webbplats eller använda ett drivrutinsuppdateringsverktyg för att automatiskt söka efter och installera de senaste drivrutinerna. Avinstallera och installera om drivrutiner: Om du redan använder de senaste drivrutinerna kan du prova att avinstallera och installera om dem. Detta kan hjälpa till att lösa eventuella konflikter eller korruption i drivrutinsfilerna. För att avinstallera drivrutinerna går du till Enhetshanteraren i Windows, letar upp styrenheten under “Human Interface Devices”, högerklickar på den och väljer “Avinstallera”. När avinstallationen är klar startar du om datorn och installerar om drivrutinerna. ** Prova en annan USB-port: **Ibland kan problemet bero på den USB-port du använder. Försök att ansluta styrenheten till en annan USB-port på datorn för att se om det gör någon skillnad. Du kan också prova att använda en annan USB-kabel.Inaktivera drivrutinens signaturhantering: I vissa fall kan drivrutinens signaturhantering hindra styrenheten från att ansluta till datorn. Du kan prova att tillfälligt inaktivera drivrutinens signaturhantering för att se om det löser problemet. För att göra detta, starta om datorn och innan Windows startar, tryck upprepade gånger på F8-tangenten för att komma åt menyn Avancerade startalternativ. Därifrån väljer du “Inaktivera drivrutinsignaturhantering” och fortsätter att starta i Windows.

Om inget av ovanstående steg löser problemet är det möjligt att det kan finnas ett maskinvaruproblem med styrenheten eller kompatibilitetsproblem med din dator. I sådana fall kan du behöva kontakta tillverkaren av styrenheten för ytterligare hjälp eller överväga att använda en annan styrenhet som är känd för att vara kompatibel med din dator.

Obs: De felsökningssteg som anges här är allmänna riktlinjer och kanske inte gäller för alla scenarier. Vi rekommenderar alltid att du läser den specifika dokumentation som tillverkaren tillhandahåller för din styrenhet och kontaktar professionell support vid behov.

Återställning av anslutning

Om du upplever anslutningsproblem med din Nintendo Switch-handkontroll när du försöker ansluta den till din dator kan du stöta på ett “Återställning av anslutning”-fel. Detta fel uppstår vanligtvis när det finns ett avbrott i Bluetooth-signalen mellan handkontrollen och datorn.

Följ dessa steg för att felsöka detta problem:

 1. Kontrollera Bluetooth-inställningar: Se till att Bluetooth är aktiverat på din dator. Öppna Bluetooth-inställningarna och kontrollera att den är upptäckbar och redo för parkoppling.
 2. Återstarta styrenheten: Tryck på den lilla synkroniseringsknappen på baksidan av styrenheten för att återställa den. Detta gör att styrenheten kopplas bort från alla tidigare anslutna enheter. Försök att återansluta styrenheten till datorn efter återställningen.
 3. Starta om datorn: Ibland kan en enkel omstart av datorn hjälpa till att lösa anslutningsproblem. Starta om datorn och försök sedan ansluta styrenheten igen.
 4. Flytta dig bort från störningar: Se till att det inte finns några elektroniska enheter eller metallföremål som stör Bluetooth-signalen. Flytta dig bort från sådana föremål och försök ansluta styrenheten igen.
 5. Uppdatera handkontrollens firmware: Kontrollera om det finns några tillgängliga firmware-uppdateringar för din Nintendo Switch-handkontroll. Tillverkarna släpper ofta uppdateringar för att åtgärda buggar och förbättra anslutningen. Besök den officiella tillverkarens webbplats och följ instruktionerna för att uppdatera handkontrollens fasta programvara.
 6. Använd en trådbunden anslutning: Om du fortfarande inte kan upprätta en stabil Bluetooth-anslutning kan du överväga att använda en trådbunden anslutning istället. Nintendo Switch-styrenheter kan anslutas till en dator med en USB-kabel. Anslut handkontrollen direkt till din dator med en kompatibel USB-kabel så bör den identifieras automatiskt.
 7. Testa en annan handkontroll: Om du har tillgång till en annan Nintendo Switch-handkontroll kan du försöka ansluta den till din dator för att se om problemet kvarstår. Om den andra handkontrollen fungerar utan problem kan det tyda på ett problem med den ursprungliga handkontrollen.

Genom att följa dessa felsökningssteg bör du kunna lösa felet “Connection Reset” när du försöker ansluta din Nintendo Switch-handkontroll till din dator.

VANLIGA FRÅGOR:

Varför ansluter inte min Nintendo Switch-handkontroll till min dator?

Det kan finnas flera orsaker till att din Nintendo Switch-handkontroll inte ansluter till din dator. Några möjliga orsaker är föråldrade drivrutiner, inkompatibel programvara eller hårdvaruproblem. Vi rekommenderar att du felsöker problemet genom att söka efter drivrutinsuppdateringar, kontrollera att den programvara du använder är kompatibel med handkontrollen och om möjligt testa handkontrollen på en annan enhet.

Kan jag använda vilken typ av USB-kabel som helst för att ansluta min Nintendo Switch-kontroller till en dator?

Nej, alla USB-kablar fungerar inte för att ansluta en Nintendo Switch-handkontroll till en dator. Nintendo Switch Pro Controller och Joy-Con-kontrollerna använder en USB Type-C-kontakt, så du behöver en USB Type-C till USB Type-A-kabel för att ansluta dem till en dator. Se till att du använder en kabel som är särskilt utformad för dataöverföring, eftersom vissa kablar som endast är avsedda för laddning kanske inte fungerar.

Varför fungerar min Nintendo Switch-handkontroll på vissa spel men inte på andra på min dator?

Om din Nintendo Switch-handkontroll fungerar på vissa spel men inte på andra på din dator kan det bero på kompatibilitetsproblem. Alla PC-spel har inte inbyggt stöd för Nintendo Switch-handkontroller, så du kan behöva använda ytterligare programvara eller mappningsverktyg för att få handkontrollen att fungera. Dessutom kanske vissa spel bara stöder specifika inmatningsmetoder för handkontroller, t.ex. XInput eller DirectInput. Vi rekommenderar att du kontrollerar spelets dokumentation eller communityforum för information om handkontrollkompatibilitet och rekommenderade inställningar.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar