Hur man felsöker Galaxy S22 som inte tar emot textmeddelanden

post-thumb

Vad ska jag göra om Galaxy S22 inte kan ta emot textmeddelanden

Om du har problem med att din Galaxy S22 inte tar emot textmeddelanden finns det flera steg du kan ta för att felsöka problemet. Den här artikeln guidar dig genom processen för att identifiera och lösa problemet, så att du inte missar några viktiga meddelanden.

Kontrollera först din signalstyrka. Dålig nätverkstäckning kan ofta leda till problem med att leverera meddelanden. Se till att du befinner dig i ett område med stark signal eller flytta till en annan plats för att se om problemet kvarstår.

Innehållsförteckning

Starta sedan om telefonen. En enkel omstart kan ibland lösa mindre programvarufel som kan orsaka problemet. Håll strömknappen intryckt på din Galaxy S22 tills strömmenyn visas och välj sedan “Starta om” för att starta om din enhet.

Om en omstart inte löser problemet kan du prova att kontrollera dina meddelandeinställningar. Öppna appen Meddelanden på din Galaxy S22 och gå sedan till Inställningar > Chattinställningar. Kontrollera att alternativet “SMS/MMS” är aktiverat och att det inte finns några begränsningar eller filter som kan blockera inkommande meddelanden.

Om allt annat misslyckas kan du försöka kontakta din tjänsteleverantör. De kanske kan hjälpa dig att felsöka problemet eller ge ytterligare vägledning om hur du löser problemet. Det är också värt att kontrollera om det finns några kända nätverksproblem i ditt område som kan påverka meddelandeleveransen.

Genom att följa dessa felsökningssteg bör du kunna lösa eventuella problem som du upplever med att din Galaxy S22 inte tar emot textmeddelanden. Kom ihåg att notera eventuella felmeddelanden eller återkommande problem, eftersom denna information kan vara till hjälp när du söker hjälp från din tjänsteleverantör eller Samsung-support.

Läs också: Enkla steg för att lösa HBO Max fungerar inte på Sony TV-frågan

Hur man felsöker Galaxy S22 som inte tar emot textmeddelanden

Har du problem med att ta emot textmeddelanden på din Galaxy S22? Oroa dig inte, det finns flera steg du kan ta för att felsöka och åtgärda problemet. Följ felsökningsguiden nedan för att få dina textmeddelanden att flyta igen.

 1. Kontrollera din signalstyrka: Dålig nätverkstäckning kan orsaka problem med att ta emot textmeddelanden. Se till att du har en stark och stabil mobilsignal. Om du befinner dig i ett område med svag täckning kan du försöka flytta till en annan plats eller kontakta din mobiloperatör för hjälp.
 2. Starta om din enhet: En enkel omstart av enheten kan ofta lösa mindre programvaruproblem som kan hindra din Galaxy S22 från att ta emot textmeddelanden. Håll strömknappen intryckt och välj “Starta om” för att starta om telefonen.
 3. Kontrollera dina meddelandeinställningar: Kontrollera att dina meddelandeinställningar är korrekt konfigurerade. Gå till inställningsmenyn, välj “Meddelanden” och kontrollera att “Meddelandecenter” och andra relevanta inställningar är korrekt konfigurerade.
 4. Rensa meddelandeappens cacheminne: Cachade data kan ibland orsaka problem med att ta emot meddelanden. Rensa cacheminnet för din meddelandeapp genom att gå till inställningsmenyn, välja “Appar”, hitta din meddelandeapp i listan och välja “Rensa cacheminne”.
 5. Uppdatera din meddelandeapp: Se till att din meddelandeapp är uppdaterad. Uppdateringar kan ofta innehålla buggfixar och förbättringar som kan lösa problem med meddelandemottagning. Kontrollera i Google Play Store om det finns några tillgängliga uppdateringar för din meddelandeapp.
 6. Kontrollera om det finns programuppdateringar: Föråldrad programvara kan ibland orsaka problem med att leverera meddelanden. Gå till inställningsmenyn, välj “Software Update” och kontrollera om det finns några tillgängliga uppdateringar för din Galaxy S22. Installera eventuella uppdateringar om de finns tillgängliga.
 7. Avaktivera eventuella blockerings- eller filtreringsinställningar: Kontrollera om du har några blockeringsfunktioner för samtal eller meddelanden aktiverade på din telefon. Avaktivera eventuella blockerings- eller filtreringsinställningar som kan hindra dig från att ta emot textmeddelanden.
 8. Prova att använda en annan meddelandeapp: Om problemet kvarstår kan du prova att använda en annan meddelandeapp för att se om problemet ligger i den app du använder för tillfället. Ladda ner en annan meddelandeapp från Google Play Store och se om du kan ta emot textmeddelanden via den.
 9. Kontakta din mobiloperatör: Om inget av stegen ovan löser problemet är det möjligt att det kan finnas ett problem med din mobiloperatörs nätverk eller dina kontoinställningar. Kontakta din mobiloperatörs kundsupport för ytterligare hjälp.

Genom att följa dessa felsökningssteg bör du kunna lösa problemet med att din Galaxy S22 inte tar emot textmeddelanden. Om problemet kvarstår bör du överväga att kontakta Samsungs kundsupport för ytterligare hjälp.

Möjliga orsaker till problemet

Det kan finnas flera orsaker till att din Galaxy S22 inte tar emot textmeddelanden. Några möjliga orsaker till problemet är

 • Nätverks- eller signalproblem: Dålig nätverkstäckning eller svag signalstyrka kan leda till att din enhet inte tar emot textmeddelanden. Detta kan bero på var du befinner dig eller problem med din tjänsteleverantör.
 • Blockerade kontakter: Det är möjligt att avsändarens nummer har blockerats på din enhet. Kontrollera inställningarna för din blockeringslista för att se till att avsändarens nummer inte är blockerat.
 • Programvarufel: Ett programfel eller en bugg på din enhet kan vara orsaken till problemet. Det kan bero på en nyligen genomförd programuppdatering eller en inkompatibel app.
 • Felkonfigurerade meddelandeinställningar: Det är möjligt att meddelandeinställningarna på din enhet är felkonfigurerade, vilket hindrar den från att ta emot textmeddelanden. Kontrollera meddelandeinställningarna för att se till att de är korrekt inställda.
 • Fullt meddelandelager: Om enhetens meddelandelager är fullt kan det hända att den inte kan ta emot nya textmeddelanden. Radera gamla meddelanden eller frigör utrymme för att lösa problemet.
 • Felaktigt nummer till meddelandecentralen: Meddelandecentralens nummer ansvarar för att dirigera textmeddelanden till din enhet. Om meddelandecentralens nummer är felaktigt eller felkonfigurerat kan det hända att enheten inte tar emot textmeddelanden. Kontrollera det korrekta meddelandecentralnumret med din tjänsteleverantör.

Detta är bara några av de möjliga orsakerna till problemet. Felsökning av problemet kommer att innebära att varje potentiell orsak kontrolleras och åtgärdas individuellt.

Steg för att felsöka Galaxy S22 som inte tar emot textmeddelanden

Om du har problem med att din Galaxy S22 inte tar emot textmeddelanden finns det flera felsökningssteg du kan vidta för att lösa problemet. Prova följande steg:

 1. Kontrollera telefonens signalstyrka: Se till att din telefon har en stark signal genom att kontrollera signalstaplarna eller indikatorn högst upp på skärmen. Om signalen är svag eller saknas kan du försöka flytta till en annan plats med bättre mottagning.
 2. Starta om telefonen: Ibland kan en enkel omstart åtgärda mindre programvarufel som kan orsaka problemet. Håll strömknappen intryckt och välj sedan “Starta om” eller “Starta om” i alternativmenyn.
 3. Kontrollera dina meddelandeinställningar: Kontrollera att dina meddelandeinställningar är korrekt konfigurerade. Gå till appen Meddelanden, tryck på menyikonen (vanligtvis tre punkter eller linjer) och välj “Inställningar”. Leta efter alternativ relaterade till meddelandemottagning och se till att de är aktiverade.
 4. Rensa cacheminnet i meddelandeappen: Cachad data kan ibland störa meddelandeappens funktion. Gå till appen Inställningar, välj “Appar” eller “Program”, leta reda på meddelandeappen och tryck på den. Välj sedan “Lagring” och tryck på “Rensa cache”.
 5. Uppdatera din meddelandeapp: Föråldrade appversioner kan ibland ha buggar som förhindrar att textmeddelanden tas emot. Öppna appen Play Butik, sök efter din meddelandeapp och välj “Uppdatera” om en uppdatering är tillgänglig.
 6. Kontrollera ditt meddelandeminne: Om telefonens meddelandeminne är fullt kan det hända att den inte kan ta emot nya meddelanden. Ta bort onödiga meddelanden eller flytta dem till en extern lagringsenhet för att frigöra utrymme.
 7. Inaktivera meddelandeappar från tredje part: Om du har installerat meddelandeappar från tredje part kan de hamna i konflikt med standardappen för meddelanden. Inaktivera eller avinstallera dessa appar för att se om problemet är löst.
 8. Återställ nätverksinställningarna: Om du återställer dina nätverksinställningar kan det hjälpa till att lösa anslutningsproblem. Gå till appen Inställningar, välj “System”, sedan “Återställ” och tryck på “Återställ nätverksinställningar”. Observera att detta kommer att ta bort alla sparade Wi-Fi-nätverk och Bluetooth-parningar.
 9. Kontakta din operatör: Om inget av ovanstående steg fungerar rekommenderas att du kontaktar din mobiloperatör för ytterligare hjälp. De kan kontrollera om det finns några nätverks- eller kontorelaterade problem som hindrar textmeddelanden från att tas emot på din Galaxy S22.

Genom att följa dessa felsökningssteg bör du kunna lösa problemet med att din Galaxy S22 inte tar emot textmeddelanden. Om problemet kvarstår kan det vara ett hårdvaruproblem, och du bör överväga att kontakta Samsungs support eller besöka ett servicecenter för ytterligare hjälp.

Läs också: 9 bästa verktygen för att dekompilera apk-filer och reverse engineer android-appar

VANLIGA FRÅGOR:

Varför tar jag inte emot textmeddelanden på min Galaxy S22?

Om du inte tar emot textmeddelanden på din Galaxy S22 kan det finnas flera orsaker. Kontrollera först att din telefon är ansluten till ett stabilt nätverk. Du kan prova att aktivera och inaktivera flygplansläget för att uppdatera nätverksanslutningen. Kontrollera också att telefonens inkorg för meddelanden inte är full. Om den är det kan du radera några gamla meddelanden för att frigöra utrymme. En annan orsak kan vara att telefonens meddelandeapp inte är inställd som standardmeddelandeapp. Gå till inställningarna och se till att din meddelandeapp är vald som standard. Slutligen är det också möjligt att det finns ett problem med avsändarens nätverk eller avsändarens telefon. Kontakta din nätverksleverantör eller avsändaren för att utesluta eventuella externa problem.

Hur kan jag lösa problemet med att inte ta emot textmeddelanden på min Galaxy S22?

Om du har problem med att inte ta emot textmeddelanden på din Galaxy S22 finns det några steg du kan försöka för att lösa problemet. Starta först om telefonen genom att stänga av den och sedan slå på den igen. Detta kan hjälpa till att uppdatera nätverksanslutningen. Kontrollera sedan om din telefon är i flygplansläge. Om så är fallet, inaktivera det för att tillåta inkommande meddelanden. Du bör också kontrollera om din meddelandeapp är inställd som standardapp. Gå till inställningarna, hitta avsnittet “Appar” eller “Program” och välj din meddelandeapp som standard. Om ingen av dessa lösningar fungerar kan du försöka återställa dina nätverksinställningar. Gå till inställningarna, hitta “Allmän hantering” eller “System” och leta efter alternativen “Återställ”. Välj att återställa nätverksinställningarna, men observera att detta kommer att ta bort alla sparade Wi-Fi-lösenord och Bluetooth-anslutningar. Om problemet kvarstår rekommenderas att du kontaktar din nätverksleverantör eller överväger att besöka en professionell tekniker.

Vad ska jag göra om min Galaxy S22 inte tar emot textmeddelanden från en viss kontakt?

Om du inte tar emot textmeddelanden från en viss kontakt på din Galaxy S22 finns det några felsökningssteg du kan vidta. Kontrollera först att du inte har blockerat kontakten av misstag. Gå till telefonens inställningar, hitta sektionen “Blockera” eller “Blockerade kontakter” och kontrollera om kontakten är listad. Om så är fallet, avblockera dem för att ta emot deras meddelanden. Om kontakten inte är blockerad, be avsändaren att kontrollera om de har angett ditt telefonnummer korrekt. Ibland kan ett enkelt misstag vid inmatning av telefonnumret leda till problem med leverans av meddelanden. Kontrollera också om kontakten har några blockerings- eller filtreringsinställningar aktiverade på sin telefon. De bör se till att ditt nummer inte blockeras eller markeras som skräppost. Om problemet kvarstår kan både du och kontakten försöka starta om era telefoner eller kontakta era nätoperatörer för ytterligare hjälp.

Finns det något sätt att felsöka när jag inte får textmeddelanden på min Galaxy S22 utan att kontakta nätoperatören?

Ja, det finns några felsökningssteg du kan prova innan du kontaktar din nätverksleverantör om du inte tar emot textmeddelanden på din Galaxy S22. Kontrollera först om telefonens programvara är uppdaterad. Gå till inställningarna, leta upp “Programuppdatering” eller “Systemuppdatering” och kontrollera om det finns några tillgängliga uppdateringar. Att installera den senaste programvaran kan ofta lösa olika problem, inklusive problem med leverans av textmeddelanden. Prova sedan att ta bort och sätta i SIM-kortet igen. Stäng av telefonen, mata ut SIM-kortfacket med ett verktyg eller ett gem, ta ut SIM-kortet och sätt sedan försiktigt tillbaka det. Detta kan hjälpa till att uppdatera anslutningen mellan telefonen och nätverket. Du kan också prova att använda en annan meddelandeapp för att se om problemet ligger i standardappen. Ladda ner en meddelandeapp från Google Play Store och ställ in den som standard för att se om du får SMS via den appen. Om inget av dessa steg fungerar kan du behöva kontakta din nätverksleverantör för ytterligare hjälp.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar