Hur man felsöker Galaxy Note10+ Internet är inte tillgängligt-fel och Wifi-anslutningsproblem

post-thumb

Hur fixar Galaxy Note10+ felet internet inte tillgängligt när du använder wifi | wifi kommer inte att ansluta

Om du upplever problem med internetanslutningen på din Galaxy Note10+ finns det flera felsökningssteg du kan vidta för att lösa problemet. Den här artikeln kommer att guida dig genom felsökningsprocessen för internet ej tillgängligt-fel och wifi-anslutningsproblem på din enhet.

Innehållsförteckning

1. Kontrollera din wifi-anslutning: Det första steget är att se till att din wifi-anslutning fungerar korrekt. Kontrollera att du är ansluten till rätt nätverk och att wifi-signalen är tillräckligt stark. Prova att koppla bort och återansluta till nätverket för att se om det löser problemet.

2. Starta om enheten: Ibland kan en enkel omstart lösa anslutningsproblemen. Starta om din Galaxy Note10+ för att se om det löser problemet. Om inte, gå vidare till nästa steg.

3. Återställ nätverksinställningar: Att återställa dina nätverksinställningar kan ofta lösa problem med internetanslutningen. Gå till menyn Inställningar, tryck sedan på Allmän hantering och välj Återställ. Därifrån trycker du på Återställ nätverksinställningar och bekräftar ditt val. Din enhet startas om och dina nätverksinställningar återställs till standardvärdena.

4. Uppdatera enhetens programvara: Om du håller din Galaxy Note10+ uppdaterad med den senaste programvaran kan det hjälpa till att lösa anslutningsproblem. Gå till menyn Inställningar, tryck på Programuppdatering och välj Ladda ner och installera om en uppdatering är tillgänglig.

5. Kontakta din tjänsteleverantör: Om du har provat alla felsökningssteg ovan och fortfarande har problem med internetanslutningen kan det vara ett problem med din tjänsteleverantör. Kontakta dem för ytterligare hjälp och för att säkerställa att det inte finns några avbrott eller nätverksproblem i ditt område.

Genom att följa dessa felsökningssteg bör du kunna lösa internet ej tillgängligt-fel och wifi-anslutningsproblem på din Galaxy Note10+.

Hur man felsöker Galaxy Note10+ Internet inte tillgängligt-fel och wifi-anslutningsproblem

Om du har problem med internetanslutningen på din Galaxy Note10+ eller får ett “Internet ej tillgängligt”-fel finns det flera felsökningssteg du kan prova för att lösa problemet.

Kontrollera din Wi-Fi-anslutning: Kontrollera att Wi-Fi är påslaget och att du är ansluten till ett stabilt Wi-Fi-nätverk. Kontrollera att nätverksnamnet och lösenordet är korrekt angivna.

 • Starta om din Wi-Fi-router: Koppla bort din Wi-Fi-router från strömkällan, vänta några sekunder och koppla sedan in den igen. Om du startar om routern kan du ofta åtgärda anslutningsproblem. ** Glöm och återanslut till Wi-Fi-nätverket: **Gå till enhetens inställningar, tryck på Wi-Fi och tryck sedan på det nätverk du för närvarande är ansluten till. Välj “Glöm” eller “Glöm nätverk” och återanslut sedan till nätverket genom att ange nätverkslösenordet.**Återställ nätverksinställningar: **Om ovanstående steg inte fungerar kan du försöka återställa dina nätverksinställningar. Gå till Inställningar, tryck på Allmän hantering, välj Återställ och tryck sedan på Återställ nätverksinställningar. Observera att detta kommer att ta bort alla sparade Wi-Fi-nätverk och deras lösenord.**Kontrollera om det finns programuppdateringar: **Se till att enheten kör den senaste programversionen. Gå till Inställningar, tryck på Programuppdatering och välj Hämta och installera om en uppdatering är tillgänglig.Använd mobildata istället för Wi-Fi: Om du inte kan ansluta till Wi-Fi kan du försöka använda mobildata istället. Inaktivera Wi-Fi och slå på Mobildata i enhetens Inställningar.

Om inget av stegen ovan löser problemet rekommenderar vi att du kontaktar din internetleverantör eller Samsungs support för ytterligare hjälp.

Kontrollera nätverksinställningarna

När du stöter på problem med internet- eller Wi-Fi-anslutningen på din Galaxy Note10+ är det viktigt att kontrollera nätverksinställningarna för att säkerställa att allt är korrekt konfigurerat. Här följer stegen för att kontrollera nätverksinställningarna:

 1. Gå till menyn “Inställningar” på din Galaxy Note10+. Du når den genom att svepa nedåt från toppen av skärmen och trycka på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet, eller genom att hitta appen i applådan.
 2. I inställningsmenyn, scrolla ner och tryck på “Connections”.
 3. Tryck på “Wi-Fi” för att komma åt Wi-Fi-inställningarna.
 4. Kontrollera att Wi-Fi-vippknappen är påslagen. Om den redan är påslagen kan du försöka stänga av den och sedan sätta på den igen för att uppdatera anslutningen.
 5. Kontrollera om ditt Wi-Fi-nätverk finns med i listan under “Tillgängliga nätverk”. Om det inte finns med, tryck på “Skanna” för att söka efter nätverk i närheten.
 6. Om ditt Wi-Fi-nätverk finns i listan trycker du på det för att ansluta. Du kan behöva ange Wi-Fi-lösenordet om det är ett säkrat nätverk.
 7. Om du fortfarande inte kan ansluta till Wi-Fi-nätverket kan du försöka glömma nätverket och sedan återansluta. För att göra detta, tryck och håll ned på Wi-Fi-nätverkets namn och välj sedan “Glöm nätverk” från alternativen. Gå sedan tillbaka till avsnittet “Tillgängliga nätverk” och försök ansluta igen.

Om du fortfarande har problem med internet- eller Wi-Fi-anslutning efter att ha kontrollerat nätverksinställningarna kan du behöva felsöka ytterligare genom att prova andra lösningar.

Läs också: Påverkar RAM-minnet fps i spel? Hur mycket RAM-minne behöver jag?

Starta om Wifi-routern

Om du upplever problem med internet eller Wi-Fi-anslutning med din Galaxy Note10+ är ett av de enklaste felsökningsstegen du kan prova att starta om din Wi-Fi-router. Detta kan hjälpa till att återställa nätverksinställningarna och lösa eventuella tillfälliga problem eller konflikter.

Så här gör du för att starta om din Wi-Fi-router:

Läs också: Med Redmi A1 ger Xiaomi nytt liv åt Android One, men utan Google - vad händer härnäst?
 1. Leta reda på din Wi-Fi-router och hitta strömkabeln.
 2. Koppla ur strömkabeln från routern.
 3. Vänta i ca 10-15 sekunder.
 4. Sätt tillbaka strömkabeln i routern.
 5. Vänta tills routern har startat upp och upprättat en anslutning till din internetleverantör.

När routern har startat om kan du försöka ansluta din Galaxy Note10+ till Wi-Fi-nätverket igen. Kontrollera om internet nu är tillgängligt och om Wi-Fi-anslutningen är stabil.

Om omstart av Wi-Fi-routern inte löste problemet kan du prova andra felsökningssteg som att glömma Wi-Fi-nätverket, återställa nätverksinställningarna på din Galaxy Note10+ eller kontakta din internetleverantör för ytterligare hjälp.

Det är viktigt att notera att anslutningsproblem också kan orsakas av andra faktorer, t.ex. överbelastning i nätverket, avstånd från routern eller problem med själva internetleverantören. Om problemet kvarstår kan du behöva söka ytterligare hjälp eller överväga alternativa lösningar.

Återställ nätverksinställningar på Galaxy Note10+

Om du upplever problem med internet- eller Wi-Fi-anslutningen på din Galaxy Note10+ kan en lösning vara att återställa nätverksinställningarna. Denna process kommer att återställa alla nätverksinställningar till sina standardvärden, vilket kan hjälpa till att lösa eventuella konfigurationsproblem som kan orsaka problemet.

Så här återställer du nätverksinställningarna på din Galaxy Note10+:

 1. Öppna appen Inställningar på din Galaxy Note10+.
 2. Scrolla ner och tryck på “Allmän hantering”.
 3. Välj “Återställ” bland alternativen.
 4. Tryck på “Återställ nätverksinställningar”.
 5. Läs varningsmeddelandet och tryck på “Återställ inställningar” för att bekräfta.

När du har återställt nätverksinställningarna kommer din Galaxy Note10+ att starta om och alla dina nätverksinställningar kommer att återställas till sina standardvärden. Du kommer att behöva återansluta till Wi-Fi-nätverk och konfigurera om alla nätverksrelaterade inställningar, t.ex. VPN eller inställningar för mobildata.

Efter återställningen ska du kontrollera om problemen med internet- eller Wi-Fi-anslutningen har lösts. Om inte kan du behöva prova andra felsökningssteg eller kontakta Samsungs support för ytterligare hjälp.

VANLIGA FRÅGOR:

Varför får jag felmeddelandet “Internet är inte tillgängligt” på min Galaxy Note10+?

Felet “Internet är inte tillgängligt” på Galaxy Note10+ kan uppstå på grund av olika orsaker, till exempel problem med nätverksanslutningen, felaktiga nätverksinställningar, programfel eller ett problem med internetleverantören.

Hur felsöker jag felet “Internet är inte tillgängligt” på min Galaxy Note10+?

För att felsöka felet “Internet inte tillgängligt” på din Galaxy Note10+ kan du prova enkla steg som att kontrollera din Wi-Fi- eller dataanslutning, starta om enheten, återställa nätverksinställningarna eller kontakta din internetleverantör för hjälp.

Varför ansluter inte min Galaxy Note10+ till Wi-Fi?

Det kan finnas flera anledningar till att din Galaxy Note10+ inte ansluter till Wi-Fi. Det kan bero på felaktigt Wi-Fi-lösenord, överbelastning i nätverket, problem med Wi-Fi-routern, programfel eller hårdvaruproblem med Wi-Fi-radion.

Vad kan jag göra för att fixa Wi-Fi-anslutningsproblem på min Galaxy Note10+?

Om du upplever problem med Wi-Fi-anslutningen på din Galaxy Note10+ kan du prova några felsökningssteg som att starta om din enhet och Wi-Fi-router, glömma och återansluta till Wi-Fi-nätverket, uppdatera enhetens programvara eller utföra en fabriksåterställning som en sista utväg.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar