Hur man felsöker en Samsung Galaxy S6 som inte kan ansluta till Wi-Fi och mobila datanätverk

post-thumb

Så här fixar du din Samsung Galaxy S6 som inte längre kan ansluta till Wi-Fi och mobila datanätverk (felsökningsguide)

Har du problem med att ansluta din Samsung Galaxy S6 till Wi-Fi eller mobila datanätverk? Oroa dig inte, du är inte ensam. Många användare upplever anslutningsproblem med sina smartphones, och Galaxy S6 är inget undantag. I den här handledningen kommer vi att gå igenom stegen för att felsöka och åtgärda dessa nätverksanslutningsproblem.

Innehållsförteckning

Låt oss först ta itu med problemet med Wi-Fi-anslutning. Om din Galaxy S6 har problem med att ansluta till Wi-Fi-nätverk, börja med att se till att Wi-Fi-funktionen är aktiverad på din telefon. Du hittar det här alternativet i enhetsinställningarna under avsnittet “Wi-Fi”. Kontrollera att Wi-Fi-reglaget är påslaget.

Om Wi-Fi är aktiverat men din enhet fortfarande inte kan ansluta till något nätverk kan du prova att starta om både telefonen och Wi-Fi-routern. Ibland kan en enkel omstart lösa problemet. Om det inte fungerar kan du försöka glömma nätverket och ansluta till det igen. För att göra detta, gå till Wi-Fi-inställningarna, tryck på nätverket du har problem med och välj “Glöm”. Sök sedan efter tillgängliga nätverk och återanslut till önskat nätverk.

Om du fortfarande har problem med Wi-Fi-anslutningen kan det vara värt att återställa nätverksinställningarna på din Galaxy S6. Detta kommer att radera alla sparade Wi-Fi-nätverk, tillsammans med eventuella VPN- eller Bluetooth-anslutningar. För att återställa nätverksinställningarna, gå till enhetsinställningarna, välj “Allmän hantering” och tryck sedan på “Återställ”. Därifrån väljer du “Återställ nätverksinställningar” och bekräftar ditt val. Tänk på att du måste ansluta till dina Wi-Fi-nätverk igen efter den här processen.

Låt oss nu ta itu med problemet med mobildataanslutning. Om din Galaxy S6 inte kan ansluta till mobildatanätverk är det första steget att se till att enhetens mobildatafunktion är aktiverad. Du hittar det här alternativet i enhetsinställningarna under avsnittet “Anslutningar”, tryck sedan på “Dataanvändning” och se till att reglaget “Mobildata” är påslaget.

Vanliga problem med Samsung Galaxy S6 Wi-Fi och mobildataanslutning

Samsung Galaxy S6 är en kraftfull smartphone som erbjuder Wi-Fi- och mobildataanslutning för att surfa på internet och hålla kontakten när du är på språng. Men som alla enheter kan den stöta på problem med dessa anslutningar. Här är några vanliga problem med Wi-Fi- och mobildataanslutningen på Samsung Galaxy S6:

 1. Avbrott i Wi-Fi-anslutningen: Ibland kan Wi-Fi-anslutningen på Galaxy S6 avbrytas eller bli instabil. Detta kan bero på en svag Wi-Fi-signal, störningar från andra enheter eller ett problem med själva Wi-Fi-nätverket. För att felsöka detta problem kan du försöka flytta dig närmare Wi-Fi-routern, starta om routern eller glömma och lägga till Wi-Fi-nätverket på din telefon.
 2. Kan inte ansluta till Wi-Fi-nätverk: Ibland kan det hända att Galaxy S6 inte kan ansluta till ett specifikt Wi-Fi-nätverk. Detta kan bero på felaktig inmatning av Wi-Fi-lösenord, problem med nätverkskompatibilitet eller ett problem med själva Wi-Fi-nätverket. För att lösa problemet, dubbelkolla Wi-Fi-lösenordet, se till att nätverket använder ett kompatibelt säkerhetsprotokoll (t.ex. WPA2), eller kontakta nätverksadministratören för hjälp.
 3. Slow eller instabil mobildataanslutning: Om din Galaxy S6 upplever en långsam eller instabil mobildataanslutning kan det bero på överbelastning, dålig signalstyrka eller ett problem med ditt mobildataabonnemang. För att felsöka problemet kan du prova att flytta till ett område med bättre signalmottagning, starta om telefonen eller kontakta din mobiloperatör för hjälp.
 4. Mobildata fungerar inte: I vissa fall kan det hända att Galaxy S6 inte alls har tillgång till mobildata. Detta kan bero på en mängd olika orsaker, till exempel felaktiga APN-inställningar, nätverksbegränsningar eller ett problem med din mobildataplan. För att åtgärda problemet ska du kontrollera dina APN-inställningar, se till att mobildata är aktiverat i telefoninställningarna eller kontakta din mobiloperatör för att kontrollera att din dataplan är aktiv och fungerar korrekt.

Om du upplever något av dessa problem med din Samsung Galaxy S6 bör du följa de felsökningssteg som beskrivs ovan för att lösa problemet. Om problemen kvarstår kan det dock vara nödvändigt att kontakta Samsungs support eller din mobiloperatör för ytterligare hjälp.

Felsökning av problem med Wi-Fi-anslutning

Har du problem med att ansluta din Samsung Galaxy S6 till ett Wi-Fi-nätverk? Här är några felsökningssteg som du kan prova för att lösa problemet:

 • Kontrollera Wi-Fi-inställningarna: Kontrollera att Wi-Fi är aktiverat på din enhet. Gå till Inställningar > Wi-Fi och växla strömbrytaren för att slå på den. Kontrollera också om det nätverk du vill ansluta till är tillgängligt. Starta om Wi-Fi-routern: Om du startar om din Wi-Fi-router kan du ofta lösa anslutningsproblem. Koppla helt enkelt ur strömkabeln, vänta några sekunder och koppla sedan in den igen. ** Glöm Wi-Fi-nätverk: **Om du inte kan ansluta till ett visst Wi-Fi-nätverk kan du försöka glömma det och sedan återansluta. Gå till Inställningar > Wi-Fi, tryck på nätverksnamnet och välj “Glöm” eller “Glöm nätverk”. Försök sedan ansluta igen och ange Wi-Fi-lösenordet om du uppmanas till det.**Återställ nätverksinställningar: **Om du återställer dina nätverksinställningar kan du åtgärda olika Wi-Fi-relaterade problem. Gå till Inställningar > Allmän hantering > Återställ > Återställ nätverksinställningar. Tänk på att detta kommer att ta bort sparade Wi-Fi-nätverk och lösenord, så du måste ansluta till dem igen.**Kontrollera om det finns programuppdateringar: Om du håller enhetens programvara uppdaterad kan du ofta lösa kompatibilitetsproblem och förbättra nätverksanslutningen. Gå till Inställningar > Programuppdatering > Hämta och installera uppdateringar för att kontrollera om det finns några tillgängliga uppdateringar. **** Fabriksåterställning: Om allt annat misslyckas kan du försöka utföra en fabriksåterställning på din enhet. Detta kommer att radera alla data och inställningar, så se till att säkerhetskopiera alla viktiga filer i förväg. Gå till Inställningar > Allmän hantering > Återställ > Återställ fabriksdata och följ anvisningarna.

Om du fortsätter att uppleva problem med Wi-Fi-anslutningen på din Samsung Galaxy S6 kanske du vill kontakta din tjänsteleverantör eller ta med enheten till en professionell tekniker för ytterligare hjälp.

Läs också: Xbox Series S och Xbox Series X: specifikationer, lansering, pris - allt om Microsofts nya spelkonsoler

Lösa problem med anslutning till mobildatanätverk

Om du upplever problem med att ansluta till mobila datanätverk på din Samsung Galaxy S6, följ dessa felsökningssteg för att lösa problemet:

 1. Kontrollera signalstyrkan. Kontrollera att du befinner dig i ett område med bra nätverkstäckning. Låg signalstyrka kan orsaka anslutningsproblem.
 2. Starta om din enhet. Ibland kan en enkel omstart lösa tillfälliga nätverksproblem.
 3. Inaktivera och återaktivera mobildata. Gå till enhetens inställningar, tryck på “Anslutningar”, sedan “Mobilnät” och slå av och på knappen “Mobildata”.
 4. Kontrollera att mobildata är aktiverat för ditt SIM-kort. Kontrollera i inställningarna för “Mobilnät” att mobildata är aktiverat för det SIM-kort som du använder.
 5. Kontrollera dina APN-inställningar. Öppna inställningarna för “Mobilnät” och tryck på “Namn på åtkomstpunkter”. Se till att rätt APN-inställningar är valda för din operatör. Kontakta din operatör om du är osäker på vilka inställningar som är korrekta.
 6. Återställ nätverksinställningarna. Om inget av stegen ovan fungerar kan du försöka återställa dina nätverksinställningar. Gå till enhetens inställningar, tryck på “Allmän hantering”, sedan “Återställ” och välj “Återställ nätverksinställningar”.
 7. Prova med ett annat SIM-kort. Om möjligt kan du prova att sätta i ett annat SIM-kort i enheten för att se om problemet beror på ditt nuvarande SIM-kort.
 8. Kontakta din operatör. Om inget av stegen ovan fungerar rekommenderar vi att du kontaktar din mobiloperatör för ytterligare hjälp. De kanske kan tillhandahålla ytterligare felsökningssteg eller avgöra om det finns några nätverksavbrott i ditt område.

Genom att följa dessa felsökningssteg bör du kunna lösa eventuella problem med mobil datanätverksanslutning på din Samsung Galaxy S6.

Avancerade tips och tricks för att förbättra Galaxy S6-anslutningen

Om din Samsung Galaxy S6 har problem med att ansluta till Wi-Fi och mobila datanätverk finns det flera avancerade felsökningstekniker som du kan prova för att förbättra anslutningen. Nedan följer några tips och tricks som kan hjälpa till att lösa vanliga anslutningsproblem:

 • Starta om din enhet: Ibland kan en enkel omstart lösa anslutningsproblem. Stäng av din Galaxy S6 och slå sedan på den igen för att se om problemet kvarstår. Återställ nätverksinställningar: Att återställa nätverksinställningarna kan ofta hjälpa till att lösa anslutningsproblem. Gå till Inställningar > Säkerhetskopiering och återställning > Återställ nätverksinställningar. Detta tar bort alla sparade Wi-Fi-nätverk, men kan hjälpa till att lösa anslutningsproblem. Uppdatera firmware: Att hålla enhetens firmware uppdaterad är viktigt för optimal prestanda. Sök efter uppdateringar genom att gå till Inställningar > Om enheten > Programuppdatering. Ladda ner och installera alla tillgängliga uppdateringar. Kontrollera nätverkstäckningen: Om du har problem med att ansluta till mobildatanätverk, se till att du befinner dig i ett område med bra nätverkstäckning. Dålig signalstyrka kan påverka anslutningen.
 • Inaktivera energisparläget: Energisparläget kan begränsa vissa funktioner, inklusive nätverksanslutningen. Om det är aktiverat kan du prova att inaktivera det för att se om det förbättrar din Galaxy S6:s uppkoppling.
 • Rensa cachepartitionen: Att rensa cachepartitionen kan hjälpa till att lösa olika programvaruproblem. Stäng av din enhet och tryck och håll sedan in Power-, Volume Up- och Home-knapparna samtidigt tills Samsung-logotypen visas. Använd volym ned-knappen för att navigera till “wipe cache partition” och tryck på strömknappen för att välja den. När processen är klar startar du om enheten. ** Växla flygplansläge: **Genom att slå på och av flygplansläget kan du uppdatera enhetens nätverksanslutningar. Svep nedåt från toppen av skärmen för att komma åt snabbinställningspanelen och tryck sedan på ikonen för flygplansläge för att slå på och av det.Återställ nätverksinställningar: Ibland kan du åtgärda anslutningsproblem genom att återställa nätverksinställningarna. Gå till Inställningar > Allmän hantering > Återställ > Återställ nätverksinställningar. Observera att detta tar bort alla sparade Wi-Fi-nätverk och Bluetooth-anslutningar.
 • Fabriksåterställning: Om allt annat misslyckas kan en fabriksåterställning ofta lösa djupt rotade programvaruproblem. Gå till Inställningar > Allmän hantering > Återställ > Återställ fabriksdata. Observera att detta kommer att radera all data på enheten, så se till att säkerhetskopiera alla viktiga filer innan du fortsätter.

Genom att följa dessa avancerade tips och tricks kan du förbättra anslutningen på din Samsung Galaxy S6 och lösa eventuella problem med Wi-Fi eller mobildatanätverk som du kan uppleva.

Läs också: 10 bästa speltema för Windows 10 - välj din spelstil!

VANLIGA FRÅGOR:

Varför ansluter inte min Samsung Galaxy S6 till Wi-Fi?

Det kan finnas flera anledningar till att din Samsung Galaxy S6 inte ansluter till Wi-Fi. Det kan bero på ett programfel, ett problem med routern eller modemet eller ett problem med telefonens Wi-Fi-hårdvara.

Vad kan jag göra om min Samsung Galaxy S6 inte kan ansluta till Wi-Fi?

Om din Samsung Galaxy S6 inte kan ansluta till Wi-Fi finns det flera felsökningssteg du kan prova. Försök först att starta om telefonen och routern eller modemet. Om det inte fungerar, glöm Wi-Fi-nätverket på din telefon och anslut sedan till det igen. Du kan också försöka återställa nätverksinställningarna på din telefon eller kontrollera om det finns några programuppdateringar.

Varför kan min Samsung Galaxy S6 inte ansluta till mobila datanätverk?

Om din Samsung Galaxy S6 inte kan ansluta till mobila datanät kan det bero på ett nätverksproblem i ditt område, problem med ditt SIM-kort eller ett programfel på din telefon. Du kan försöka starta om telefonen, kontrollera att SIM-kortet är korrekt isatt och återställa nätverksinställningarna på telefonen för att åtgärda problemet.

Hur kan jag åtgärda problemet om min Samsung Galaxy S6 inte kan ansluta till mobildatanätverk?

Om din Samsung Galaxy S6 inte kan ansluta till mobila datanätverk kan du prova några felsökningssteg. Kontrollera att mobildata är aktiverat på din telefon, starta om telefonen och kontrollera om det finns några programuppdateringar tillgängliga. Om problemet kvarstår kan du försöka återställa nätverksinställningarna på telefonen eller kontakta din mobiloperatör för hjälp.

Finns det något sätt att åtgärda problem med Wi-Fi- och mobildataanslutning på min Samsung Galaxy S6 utan att ringa kundtjänst?

Ja, det finns flera felsökningssteg som du kan prova för att åtgärda problem med Wi-Fi- och mobildataanslutning på din Samsung Galaxy S6 utan att ringa kundsupport. Du kan starta om telefonen och routern eller modemet, glömma och återansluta till Wi-Fi-nätverket, återställa nätverksinställningarna på telefonen och kontrollera om det finns några programuppdateringar. Om dessa steg inte fungerar kan du överväga att kontakta kundsupport för ytterligare hjälp.

Varför kan inte min Samsung Galaxy S6 ansluta till Wi-Fi och mobila datanätverk?

Det kan finnas flera anledningar till att din Samsung Galaxy S6 har problem med att ansluta till Wi-Fi- och mobildatanätverk. Det kan bero på ett problem med telefonens inställningar, ett problem med själva nätverket eller ett hårdvaruproblem med din enhet. Det bästa är att felsöka problemet för att fastställa den exakta orsaken och hitta en lösning.

Vad ska jag göra om min Samsung Galaxy S6 inte kan ansluta till Wi-Fi?

Om din Samsung Galaxy S6 inte kan ansluta till Wi-Fi finns det några steg du kan ta för att felsöka problemet. Kontrollera först att Wi-Fi är aktiverat på din telefon och att du befinner dig inom räckhåll för ett Wi-Fi-nätverk. Försök sedan starta om telefonen och Wi-Fi-routern. Om det inte fungerar kan du försöka glömma Wi-Fi-nätverket på din telefon och sedan ansluta till det igen. Du kan också försöka återställa nätverksinställningarna på din telefon. Om inget av dessa steg fungerar kan det finnas ett problem med telefonens Wi-Fi-antenn och du kan behöva kontakta Samsung för ytterligare hjälp.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar