Fixa en frusen och icke-responsiv skärm på Samsung Galaxy S7 Edge: Din felsökningsguide

post-thumb

Hur man fixar Samsung Galaxy S7 Edge med frusen skärm som inte svarar (felsökningsguide)

Att uppleva en frusen och icke-responsiv skärm på din Samsung Galaxy S7 Edge kan vara otroligt frustrerande. Oavsett om du inte kan komma åt några funktioner eller bara fastnar på en viss skärm, kan det hindra din förmåga att använda din enhet effektivt. Det finns dock steg du kan ta för att felsöka och åtgärda problemet.

Innehållsförteckning

Starta om enheten: Det första steget för att lösa en frusen skärm är att starta om din Samsung Galaxy S7 Edge. Om du håller ned strömbrytaren i några sekunder visas en meny där du kan välja alternativet att starta om. Detta kan uppdatera enhetens system och lösa eventuella tillfälliga programvarufel som orsakar den frusna skärmen.

Ta bort batteriet: Om en enkel omstart inte löser problemet kan du behöva ta bort batteriet från din Samsung Galaxy S7 Edge. Detta är endast tillämpligt om din enhet har ett löstagbart batteri. Genom att ta bort batteriet och sätta i det igen efter några sekunder kan du tvinga fram en fullständig omstart av enheten. Detta kan ofta åtgärda mer allvarliga programvaruproblem som orsakar den frusna skärmen.

Fabriksåterställning: Om allt annat misslyckas kan en fabriksåterställning vara nödvändig för att åtgärda en frusen skärm på din Samsung Galaxy S7 Edge. Detta raderar all data och alla inställningar på din enhet, så se till att säkerhetskopiera all viktig information innan du fortsätter. För att utföra en fabriksåterställning, gå till menyn Inställningar, välj “Säkerhetskopiering och återställning” och välj alternativet “Återställning av fabriksdata”. Följ anvisningarna för att slutföra återställningsprocessen.

Kom ihåg att det alltid är en bra idé att konsultera den officiella Samsung-supportdokumentationen eller kontakta kundsupport för ytterligare hjälp om du är osäker på hur du felsöker en frusen skärm på din Samsung Galaxy S7 Edge. De kan ge specifik vägledning baserat på din enhets unika omständigheter.

Fixa en frusen och icke-responsiv skärm på Samsung Galaxy S7 Edge: Din felsökningsguide

Om du äger en Samsung Galaxy S7 Edge och upplever en frusen eller icke-responsiv skärm, oroa dig inte. Det finns flera felsökningssteg du kan prova för att lösa problemet och få din enhet att fungera igen.

Steg 1: Starta om din Samsung Galaxy S7 Edge.

Det första steget för att åtgärda en frusen eller icke-responsiv skärm är att starta om din enhet. Tryck och håll in strömknappen i några sekunder tills strömmenyn visas. Välj “Starta om” och vänta på att telefonen startar om. I många fall kan detta enkla steg lösa mindre programvarufel som orsakar den frusna skärmen.

Steg 2: Ta bort batteriet (om tillämpligt)

Om du har ett löstagbart batteri stänger du av telefonen och tar ut batteriet i ca 30 sekunder. Sätt i batteriet igen och slå på din Galaxy S7 Edge. Detta kan hjälpa till att återställa enheten och potentiellt åtgärda problemet med den frusna skärmen.

Steg 3: Tvinga omstart av telefonen

Om din Galaxy S7 Edge inte svarar och inte går att stänga av eller starta om kan du försöka med en tvingande omstart. Tryck och håll in Power-knappen och Volume Down-knappen samtidigt i ca 10 sekunder tills enheten vibrerar och startar om.

Steg 4: Sök efter programuppdateringar

Kontrollera att din Samsung Galaxy S7 Edge kör den senaste programvaruversionen. Gå till Inställningar och välj sedan “Programuppdatering”. Klicka på “Hämta uppdateringar manuellt” och om en uppdatering är tillgänglig, följ instruktionerna på skärmen för att installera den. Programuppdateringar innehåller ofta buggfixar och förbättringar som kan hjälpa till att lösa problem med frusen skärm.

Steg 5: Starta telefonen i felsäkert läge

Att starta din Galaxy S7 Edge i felsäkert läge kan hjälpa till att identifiera om en tredjepartsapp orsakar den frusna skärmen. Tryck och håll ned Power-knappen tills Samsung-logotypen visas, släpp sedan Power-knappen och tryck omedelbart och håll ned Volume Down-knappen tills enheten är klar med omstarten. I felsäkert läge kontrollerar du om skärmen fortfarande är frusen. Om inte, indikerar det att en tredjepartsapp orsakar problemet.

Steg 6: Fabriksåterställ din enhet

Om inget av stegen ovan har löst problemet med den frusna skärmen kan du behöva utföra en fabriksåterställning. Tänk på att detta kommer att radera all data på din enhet, så det är viktigt att du säkerhetskopierar din data innan. För att fabriksåterställa din Galaxy S7 Edge, gå till Inställningar och välj sedan “Säkerhetskopiering och återställning”. Tryck på “Återställ fabriksdata” och följ instruktionerna på skärmen för att återställa din enhet till fabriksinställningarna.

Om ovanstående steg inte fixade den frusna och icke-responsiva skärmen på din Samsung Galaxy S7 Edge, rekommenderas att du kontaktar Samsung support eller besöker ett servicecenter för ytterligare hjälp.

Starta om din Galaxy S7 Edge

Om din Samsung Galaxy S7 Edge blir frusen eller inte svarar, är det första steget du bör prova att starta om enheten. Detta kan hjälpa till att lösa många mindre programfel och kan ofta återställa funktionaliteten i din telefon.

Läs också: Så här ställer du in avstängningstimern på en Windows-dator

Mjuk återställning

Följ dessa steg för att utföra en mjuk återställning på din Galaxy S7 Edge:

 1. Tryck och håll ned strömknappen + volym ned-knappen samtidigt.
 2. Fortsätt att hålla båda knapparna intryckta tills enheten vibrerar och Samsung-logotypen visas på skärmen.
 3. När logotypen visas släpper du båda knapparna och väntar på att enheten ska starta om.

Denna metod för mjuk återställning är effektiv för de flesta mindre programvaruproblem och bör vara det första steget du tar när du upplever problem med din Galaxy S7 Edge.

Läs också: Hur man löser problemet med fördröjning i MIR4 PC

Forcera omstart

Om din telefon fortfarande inte svarar efter en mjuk återställning kan du prova en tvingad omstart. Denna metod kan hjälpa till att lösa mer allvarliga programvaruproblem.

Följ dessa steg för att tvinga fram en omstart av din Galaxy S7 Edge:

 1. Håll strömknappen intryckt i minst 10 sekunder.
 2. Enheten bör stängas av och sedan starta om automatiskt.

En tvingande omstart kan hjälpa till att rensa bort eventuella tillfälliga systemfel eller krascher, och det rekommenderas att prova den här metoden om den mjuka återställningen inte löser problemet.

Efter att ha utfört antingen en mjuk återställning eller tvinga omstart bör din Galaxy S7 Edge fungera korrekt igen. Om problemet kvarstår kan du behöva överväga andra felsökningssteg eller söka hjälp från en professionell tekniker.

Utföra en mjuk återställning på din Galaxy S7 Edge

Om din Samsung Galaxy S7 Edge blir frusen eller inte svarar kan en mjuk återställning ofta lösa problemet utan att förlora några data eller inställningar. En mjuk återställning startar i princip om din enhet genom att stänga alla program som körs och rensa bort temporära filer.

Följ dessa steg för att utföra en mjuk återställning på din Galaxy S7 Edge:

 1. Håll strömknappen intryckt på enhetens högra sida.
 2. När enhetens alternativmeny visas, tryck på “Starta om” eller “Starta om”.
 3. Din Galaxy S7 Edge kommer då att stängas av och startas om.
 4. När enheten har startat om, kontrollera om skärmen nu är responsiv. Om inte, gå vidare till nästa felsökningssteg.

Obs: Om din Galaxy S7 Edge inte svarar alls och strömknappen inte fungerar kan du försöka utföra en simulerad batterifrånkoppling. För att göra detta, tryck och håll ned volym ned-knappen och strömbrytaren samtidigt i cirka 10 sekunder tills enheten startar om.

Om den mjuka återställningen inte löste problemet kan du prova andra felsökningssteg som att utföra en fabriksåterställning eller kontakta Samsungs support för ytterligare hjälp.

Rensa cache-partitionen på din Galaxy S7 Edge

Om din Samsung Galaxy S7 Edge är frusen eller inte svarar och du redan har försökt starta om den, kan rensning av cachepartitionen hjälpa till att lösa problemet. Denna process kommer inte att radera några personliga data eller inställningar på din enhet.

Följ dessa steg för att rensa cachepartitionen på din Galaxy S7 Edge:

 1. Stäng av din Galaxy S7 Edge genom att trycka och hålla in Power-knappen.
 2. När enheten är helt avstängd, tryck och håll in volym upp-knappen, hemknappen och strömknappen samtidigt.
 3. Släpp alla knappar när du ser Samsung-logotypen.
 4. Vänta tills skärmen Android Recovery visas.
 5. Använd volym ned-knappen för att navigera till alternativet “Wipe Cache Partition” och tryck på strömbrytaren för att välja det.
 6. Använd volym ned-knappen för att markera “Ja” och tryck på strömbrytaren för att bekräfta.
 7. Vänta tills cachepartitionen har rensats. Detta kan ta några minuter.
 8. När cachepartitionen har rensats kommer alternativet “Starta om systemet nu” att markeras. Tryck på Power-knappen för att starta om din Galaxy S7 Edge.

Din Galaxy S7 Edge kommer nu att starta om med en rensad cachepartition. Denna process kan hjälpa till att lösa problem med frysning eller svarslöshet på din enhet.

Om du fortsätter att uppleva problem med din Galaxy S7 Edge efter att ha rensat cachepartitionen kan du behöva överväga att utföra en fabriksåterställning eller kontakta Samsung för ytterligare hjälp.

VANLIGA FRÅGOR:

Min Samsung Galaxy S7 Edge-skärm har frusit, vad kan jag göra för att fixa det?

Om din Samsung Galaxy S7 Edge-skärm har frusit kan du prova några felsökningssteg för att åtgärda det. Först kan du försöka utföra en mjuk återställning genom att hålla ned strömbrytaren och volym ned-knappen i cirka 10 sekunder tills Galaxy-logotypen visas. Om det inte fungerar kan du prova en fabriksåterställning genom att följa stegen som beskrivs i artikeln. Om ingen av dessa lösningar fungerar kan det vara ett hårdvaruproblem och du bör kontakta Samsung för ytterligare hjälp.

Vad kan orsaka att skärmen på min Samsung Galaxy S7 Edge inte svarar?

Det finns flera faktorer som kan göra att skärmen på din Samsung Galaxy S7 Edge inte svarar. Det kan bero på ett programvaruproblem, en felaktig app eller firmware, ett problem med pekskärmens digitizer eller till och med ett hårdvaruproblem. Det är bäst att börja med några grundläggande felsökningssteg, som att utföra en mjuk återställning eller en fabriksåterställning, innan du söker ytterligare hjälp.

Hur utför jag en mjuk återställning på min Samsung Galaxy S7 Edge?

För att utföra en mjuk återställning på din Samsung Galaxy S7 Edge kan du följa dessa steg: 1. Tryck och håll ned strömknappen och volym ned-knappen samtidigt. 2. Fortsätt att hålla båda knapparna intryckta tills Galaxy-logotypen visas på skärmen. 3. När logotypen visas släpper du båda knapparna och väntar på att enheten ska starta om. Detta bör hjälpa till att åtgärda eventuella tillfälliga programvaruproblem som kan orsaka att skärmen fryser eller inte svarar.

Kommer en fabriksåterställning av min Samsung Galaxy S7 Edge att radera alla mina data?

Ja, om du utför en fabriksåterställning på din Samsung Galaxy S7 Edge raderas all din data, inklusive appar, inställningar och personliga filer. Det kommer att återställa enheten till dess ursprungliga fabriksinställningar. Därför är det viktigt att säkerhetskopiera alla viktiga data innan du fortsätter med en fabriksåterställning. Du kan säkerhetskopiera dina data med Samsungs Smart Switch-programvara eller genom att synkronisera din enhet med en molnlagringstjänst eller dator.

Min Samsung Galaxy S7 Edge-skärm svarar fortfarande inte efter att ha försökt med alla felsökningssteg, vad ska jag göra?

Om din Samsung Galaxy S7 Edge-skärm fortfarande inte svarar efter att du har provat alla felsökningssteg som nämns i artikeln är det troligtvis ett hårdvaruproblem. I det här fallet är det bäst att kontakta Samsung eller besöka ett auktoriserat servicecenter för ytterligare hjälp. De kommer att kunna diagnostisera problemet och tillhandahålla en lösning, t.ex. ett skärmbyte eller reparation.

Min Samsung Galaxy S7 Edge-skärm är frusen och svarar inte. Vad ska jag göra?

Om din Samsung Galaxy S7 Edge-skärm är frusen och inte svarar kan du prova några felsökningssteg för att åtgärda problemet. För det första kan du försöka utföra en mjuk återställning genom att hålla ned strömbrytaren och volym ned-knappen tillsammans i cirka 10 sekunder tills enheten startar om. Om det inte fungerar kan du försöka med en tvingad omstart genom att hålla ned strömknappen och volym ned-knappen tillsammans i ca 20 sekunder tills enheten stängs av och sedan slås på igen. Om skärmen fortfarande är frusen kan du behöva utföra en fabriksåterställning, men var medveten om att detta kommer att radera all data på din enhet, så se till att säkerhetskopiera alla viktiga data innan.

Min Samsung Galaxy S7 Edge-skärm är frusen och inget av felsökningsstegen fungerar. Vad mer kan jag göra?

Om inget av felsökningsstegen fungerar för att fixa din frusna och icke-responsiva skärm på Samsung Galaxy S7 Edge, kan du prova följande steg. För det första, försök starta enheten i säkert läge genom att trycka och hålla ned strömbrytaren tills Samsung-logotypen visas, släpp sedan omedelbart strömbrytaren och håll ned volym ned-knappen tills enheten är klar att starta om. I felsäkert läge kan endast förinstallerade appar köras, så om skärmen fungerar bra i felsäkert läge tyder det på att en tredjepartsapp kan orsaka problemet. Du kan sedan försöka avinstallera nyligen nedladdade appar för att se om det löser problemet. Om allt annat misslyckas kan du behöva kontakta Samsungs support eller ta med enheten till en professionell tekniker för ytterligare hjälp.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar