Jak rozwiązać problem braku połączenia kontrolera Nintendo Switch z komputerem Aktualizacja 2023

post-thumb

Jak naprawić kontroler Nintendo Switch, który nie łączy się z komputerem | Aktualizacja 2023

Jeśli jesteś posiadaczem konsoli Nintendo Switch i uwielbiasz grać na komputerze, być może spotkałeś się z częstym problemem - kontroler Nintendo Switch nie łączy się z komputerem. Może to być frustrujące, zwłaszcza jeśli chcesz wskoczyć do swoich ulubionych gier. Istnieje jednak kilka kroków, które można podjąć, aby rozwiązać ten problem i zapewnić prawidłowe działanie kontrolera.

Spis treści

Sprawdź połączenie USB: Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że kontroler Nintendo Switch jest prawidłowo podłączony do komputera. Sprawdź kabel USB i upewnij się, że jest bezpiecznie podłączony zarówno do kontrolera, jak i portu USB w komputerze. Jeśli kabel jest luźny lub uszkodzony, spróbuj użyć innego kabla, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

Zaktualizuj sterownik kontrolera: Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy sterownik kontrolera jest aktualny. Wejdź na stronę producenta i wyszukaj najnowszy sterownik dla swojego modelu kontrolera. Pobierz i zainstaluj sterownik, a następnie uruchom ponownie komputer. Może to często rozwiązać problemy z kompatybilnością i zapewnić, że kontroler zostanie rozpoznany przez komputer.

Zresetuj kontroler: Jeśli aktualizacja sterownika nie rozwiąże problemu, możesz spróbować zresetować kontroler Nintendo Switch. Poszukaj małego przycisku resetowania z tyłu lub na spodzie kontrolera. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 5 sekund, a następnie zwolnij go. Po zresetowaniu kontrolera spróbuj ponownie podłączyć go do komputera, aby sprawdzić, czy działa.

Sprawdź konflikty oprogramowania: Czasami inne oprogramowanie lub programy na komputerze mogą zakłócać połączenie między kontrolerem Nintendo Switch a komputerem. Wyłącz wszelkie programy antywirusowe, zapory sieciowe lub inne programy, które mogą potencjalnie blokować połączenie. Możesz także spróbować podłączyć kontroler do innego portu USB lub użyć koncentratora USB, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

Postępując zgodnie z tymi krokami rozwiązywania problemów, powinieneś być w stanie rozwiązać problem braku połączenia kontrolera Nintendo Switch z komputerem. Jeśli żaden z tych kroków nie zadziała, konieczne może być skontaktowanie się z pomocą techniczną Nintendo w celu uzyskania dalszej pomocy. Pamiętaj, aby zawsze aktualizować sterowniki i oprogramowanie sprzętowe kontrolera, aby zapewnić sobie jak najlepsze wrażenia z gry.

Najczęstsze problemy z brakiem połączenia kontrolera Nintendo Switch z komputerem PC

Podczas próby podłączenia kontrolera Nintendo Switch do komputera, użytkownicy mogą napotkać kilka typowych problemów. Problemy te mogą uniemożliwiać prawidłowe podłączenie kontrolera i powodować frustrację podczas rozgrywki. Niektóre z najczęstszych problemów obejmują:

 1. Kontroler nie jest rozpoznawany przez komputer.
 2. Kontroler łączy się, ale nie działa poprawnie.
 3. Kontroler rozłącza się losowo podczas gry.
 4. Przyciski lub drążki analogowe kontrolera nie reagują.
 5. Wejścia kontrolera są opóźnione lub nie reagują.

Problemy te mogą być spowodowane różnymi czynnikami, w tym przestarzałymi sterownikami, niekompatybilnym oprogramowaniem lub problemami sprzętowymi. Na szczęście istnieje kilka kroków, które mogą pomóc rozwiązać te problemy i sprawić, że kontroler Nintendo Switch będzie działał poprawnie z komputerem.

1. Zaktualizuj sterowniki kontrolera

Jedną z możliwych przyczyn problemów z połączeniem kontrolera są nieaktualne sterowniki. Aby rozwiązać ten problem, użytkownicy powinni sprawdzić i zainstalować najnowsze sterowniki dla kontrolera. Zwykle można to zrobić, odwiedzając stronę internetową producenta lub korzystając z menedżera urządzeń na komputerze.

2. Sprawdź połączenie USB

Jeśli kontroler jest podłączony przez USB, upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony zarówno do kontrolera, jak i do komputera. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj użyć innego portu USB.

3. Parowanie przez Bluetooth

W przypadku podłączenia kontrolera przez Bluetooth, upewnij się, że komputer posiada adapter lub odbiornik Bluetooth. Upewnij się, że kontroler jest w trybie parowania i wyszukaj dostępne urządzenia w ustawieniach Bluetooth komputera.

4. Weryfikacja kompatybilności oprogramowania

Niektóre gry lub oprogramowanie mogą nie być kompatybilne z kontrolerami Nintendo Switch. Upewnij się, że używana gra lub oprogramowanie obsługuje kontroler przed dalszym rozwiązywaniem problemów.

5. Uruchom ponownie komputer i kontroler

Ponowne uruchomienie komputera i kontrolera może często rozwiązać problemy z łącznością. Wyłącz oba urządzenia, a następnie włącz je ponownie i spróbuj podłączyć kontroler.

6. Sprawdź zakłócenia

Zakłócenia bezprzewodowe mogą zakłócać połączenie między kontrolerem a komputerem. Jeśli to możliwe, należy odsunąć znajdujące się w pobliżu urządzenia elektroniczne od kontrolera lub przełączyć się na połączenie przewodowe.

Postępując zgodnie z tymi krokami rozwiązywania problemów, użytkownicy często mogą rozwiązać typowe problemy i prawidłowo podłączyć kontrolery Nintendo Switch do komputera, aby uzyskać lepsze wrażenia z gry.

Nieaktualne oprogramowanie sprzętowe kontrolera

Jeśli kontroler Nintendo Switch nie łączy się z komputerem, może to być spowodowane nieaktualnym oprogramowaniem sprzętowym. Firmware to oprogramowanie wbudowane w kontroler, które kontroluje jego funkcjonalność i komunikację z innymi urządzeniami.

Czytaj także: Przewodnik 2023: Jak znaleźć i zmienić kod znajomego Nintendo Switch

Aby rozwiązać ten problem, możesz spróbować zaktualizować oprogramowanie układowe kontrolera Nintendo Switch. Oto kroki, które należy wykonać:

 1. Upewnij się, że kontroler jest w pełni naładowany lub podłączony do źródła zasilania.
 2. Otwórz menu ustawień Nintendo Switch na konsoli.
 3. W opcjach wybierz “Kontrolery i czujniki”.
 4. Wybierz “Aktualizuj kontrolery” z listy.
 5. Konsola Switch wyszuka dostępne aktualizacje oprogramowania sprzętowego dla kontrolerów.
 6. Jeśli aktualizacja zostanie znaleziona, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją pobrać i zainstalować.
 7. Po zakończeniu aktualizacji uruchom ponownie konsolę i spróbuj ponownie podłączyć kontroler do komputera.

Jeśli problem nie ustąpi po aktualizacji oprogramowania sprzętowego, może być konieczne podłączenie kontrolera do innego portu USB w komputerze lub użycie innego kabla USB. Możesz także spróbować podłączyć kontroler do innego komputera, aby sprawdzić, czy problem występuje tylko na Twoim komputerze.

Warto również sprawdzić, czy istnieją jakiekolwiek znane problemy z kompatybilnością między konkretnym modelem kontrolera a komputerem. Odwiedź oficjalną stronę pomocy technicznej Nintendo lub stronę producenta, aby uzyskać wszelkie aktualizacje lub rozwiązania związane z kompatybilnością kontrolera.

Jeśli żaden z powyższych kroków nie rozwiąże problemu, może to oznaczać problem sprzętowy z kontrolerem. W takich przypadkach zaleca się skontaktowanie się z obsługą klienta Nintendo lub producentem kontrolera w celu uzyskania dalszej pomocy lub zapytania o możliwą naprawę lub wymianę.

Niekompatybilny port USB

Jeśli kontroler Nintendo Switch nie łączy się z komputerem, jedną z możliwych przyczyn może być niekompatybilny port USB.

Niektóre porty USB mogą nie być w stanie obsłużyć połączenia między kontrolerem a komputerem, zwłaszcza jeśli są to starsze lub słabsze porty.

Czytaj także: Obawy o prywatność: organy ścigania korzystały z aplikacji do rozpoznawania twarzy

Aby rozwiązać ten problem, można spróbować podłączyć kontroler do innego portu USB w komputerze. Upewnij się, że używasz portu USB, który jest kompatybilny z kontrolerem i może zapewnić wystarczającą moc dla połączenia.

Możesz także spróbować podłączyć kontroler do komputera za pomocą innego kabla USB. Aktualnie używany kabel może być uszkodzony lub nieodpowiedni do połączenia.

Jeśli do podłączenia kontrolera do komputera używasz koncentratora lub adaptera USB, spróbuj podłączyć go bezpośrednio do portu USB w komputerze. Niektóre koncentratory lub adaptery mogą nie być w stanie zapewnić stabilnego połączenia dla kontrolera.

Ponadto należy upewnić się, że w używanym porcie USB nie występują konflikty oprogramowania lub sterowników. Możesz spróbować ponownie uruchomić komputer, a następnie ponownie podłączyć kontroler, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

Możliwe kroki:
1. Spróbuj podłączyć kontroler do innego portu USB w komputerze.
2. Użyj portu USB, który jest kompatybilny z kontrolerem i może zapewnić wystarczającą moc.
3. Spróbuj podłączyć kontroler za pomocą innego kabla USB.
4. Podłącz kontroler bezpośrednio do portu USB w komputerze, jeśli używasz koncentratora USB lub adaptera.
5. Sprawdź, czy nie występują konflikty oprogramowania lub sterowników, ponownie uruchamiając komputer i podłączając kontroler.

Postępując zgodnie z tymi krokami, powinieneś być w stanie określić, czy problem jest spowodowany niekompatybilnym portem USB i znaleźć rozwiązanie, aby podłączyć kontroler Nintendo Switch do komputera.

Problemy ze sterownikami

Jeśli kontroler Nintendo Switch nie łączy się z komputerem, jedną z możliwych przyczyn mogą być problemy ze sterownikami. Sterowniki to komponenty oprogramowania, które pozwalają komputerowi komunikować się z kontrolerem i rozpoznawać jego wejścia.

 • Sprawdź aktualizacje sterowników:** Upewnij się, że na komputerze zainstalowane są najnowsze sterowniki dla kontrolera. Sterowniki można zazwyczaj pobrać ze strony producenta lub skorzystać z narzędzia do aktualizacji sterowników, które automatycznie wyszuka i zainstaluje najnowsze sterowniki.
 • Odinstaluj i zainstaluj ponownie sterowniki:** Jeśli korzystasz już z najnowszych sterowników, spróbuj je odinstalować i zainstalować ponownie. Może to pomóc w rozwiązaniu wszelkich konfliktów lub uszkodzeń w plikach sterowników. Aby odinstalować sterowniki, przejdź do Menedżera urządzeń w systemie Windows, znajdź sterownik w sekcji “Urządzenia interfejsu użytkownika”, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję “Odinstaluj”. Po odinstalowaniu uruchom ponownie komputer i ponownie zainstaluj sterowniki.
 • Wypróbuj inny port USB: **Czasami problem może być związany z używanym portem USB. Spróbuj podłączyć kontroler do innego portu USB w komputerze, aby sprawdzić, czy to coś zmieni. Możesz także spróbować użyć innego kabla USB.Wyłącz wymuszanie sygnatur sterowników: W niektórych przypadkach wymuszanie sygnatur sterowników może uniemożliwić podłączenie kontrolera do komputera. Możesz spróbować tymczasowo wyłączyć wymuszanie sygnatur sterowników, aby sprawdzić, czy rozwiąże to problem. Aby to zrobić, uruchom ponownie komputer i przed uruchomieniem systemu Windows naciśnij kilkakrotnie klawisz F8, aby uzyskać dostęp do menu Zaawansowane opcje rozruchu. Stamtąd wybierz “Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników” i przejdź do rozruchu systemu Windows.

Jeśli żaden z powyższych kroków nie rozwiąże problemu, możliwe, że wystąpił problem sprzętowy ze sterownikiem lub problemy z kompatybilnością z komputerem. W takich przypadkach konieczne może być skontaktowanie się z producentem kontrolera w celu uzyskania dalszej pomocy lub rozważenie użycia innego kontrolera, o którym wiadomo, że jest kompatybilny z komputerem.

*Uwaga: Przedstawione tutaj kroki rozwiązywania problemów są ogólnymi wskazówkami i mogą nie mieć zastosowania do wszystkich scenariuszy. Zawsze zaleca się zapoznanie się z konkretną dokumentacją dostarczoną przez producenta kontrolera i w razie potrzeby skonsultowanie się z profesjonalnym wsparciem.

Reset połączenia

Jeśli podczas próby podłączenia kontrolera Nintendo Switch do komputera występują problemy z połączeniem, może wystąpić błąd “Connection Reset”. Błąd ten występuje zazwyczaj w przypadku zakłócenia sygnału Bluetooth między kontrolerem a komputerem.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

 1. Sprawdź ustawienia Bluetooth: Upewnij się, że Bluetooth jest włączony na komputerze. Otwórz ustawienia Bluetooth i sprawdź, czy urządzenie jest wykrywalne i gotowe do parowania.
 2. Zrestartuj kontroler: Naciśnij mały przycisk synchronizacji z tyłu kontrolera, aby go zresetować. Spowoduje to odłączenie kontrolera od wcześniej podłączonych urządzeń. Po zresetowaniu spróbuj ponownie podłączyć kontroler do komputera.
 3. Ponowne uruchomienie komputera: Czasami proste ponowne uruchomienie komputera może pomóc w rozwiązaniu problemów z łącznością. Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj ponownie podłączyć kontroler.
 4. Oddal się od zakłóceń: Upewnij się, że żadne urządzenia elektroniczne lub metalowe przedmioty nie zakłócają sygnału Bluetooth. Odsuń się od takich obiektów i spróbuj ponownie podłączyć kontroler.
 5. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe kontrolera: Sprawdź, czy dostępne są aktualizacje oprogramowania sprzętowego kontrolera Nintendo Switch. Producenci często wydają aktualizacje, aby naprawić błędy i poprawić łączność. Odwiedź oficjalną stronę producenta i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować firmware kontrolera.
 6. Użyj połączenia przewodowego: Jeśli nadal nie możesz ustanowić stabilnego połączenia Bluetooth, rozważ użycie połączenia przewodowego. Kontrolery Nintendo Switch można podłączyć do komputera za pomocą kabla USB. Podłącz kontroler bezpośrednio do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB, a powinien on zostać rozpoznany automatycznie.
 7. Wypróbuj inny kontroler: Jeśli masz dostęp do innego kontrolera Nintendo Switch, spróbuj podłączyć go do komputera, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje. Jeśli inny kontroler działa bez żadnych problemów, może to oznaczać problem z oryginalnym kontrolerem.

Postępując zgodnie z tymi krokami rozwiązywania problemów, powinieneś być w stanie rozwiązać błąd “Connection Reset” podczas próby podłączenia kontrolera Nintendo Switch do komputera.

FAQ:

Dlaczego mój kontroler Nintendo Switch nie łączy się z komputerem?

Może być kilka powodów, dla których kontroler Nintendo Switch nie łączy się z komputerem. Niektóre z możliwych przyczyn to nieaktualne sterowniki, niekompatybilne oprogramowanie lub problemy sprzętowe. Zaleca się rozwiązanie problemu poprzez sprawdzenie aktualizacji sterowników, upewnienie się, że używane oprogramowanie jest kompatybilne z kontrolerem i przetestowanie kontrolera na innym urządzeniu, jeśli to możliwe.

Czy mogę podłączyć kontroler Nintendo Switch do komputera za pomocą dowolnego kabla USB?

Nie, nie wszystkie kable USB nadają się do podłączenia kontrolera Nintendo Switch do komputera. Kontrolery Nintendo Switch Pro Controller i Joy-Con używają złącza USB Type-C, więc do podłączenia ich do komputera potrzebny będzie kabel USB Type-C do USB Type-A. Upewnij się, że używasz kabla specjalnie zaprojektowanego do przesyłania danych, ponieważ niektóre kable przeznaczone tylko do ładowania mogą nie działać.

Dlaczego mój kontroler Nintendo Switch działa w niektórych grach, ale nie w innych na moim komputerze?

Jeśli kontroler Nintendo Switch działa w niektórych grach, ale nie w innych na komputerze, może to być spowodowane problemami z kompatybilnością. Nie wszystkie gry na PC natywnie obsługują kontrolery Nintendo Switch, więc może być konieczne użycie dodatkowego oprogramowania lub narzędzi do mapowania, aby kontroler działał. Ponadto niektóre gry mogą obsługiwać tylko określone metody wprowadzania danych z kontrolera, takie jak XInput lub DirectInput. Zaleca się sprawdzenie dokumentacji gry lub forów społecznościowych w celu uzyskania informacji na temat kompatybilności kontrolera i zalecanych ustawień.

Zobacz także:

comments powered by Disqus

Możesz także polubić