Jak rozwiązać PR_CONNECT_RESET_ERROR w przeglądarce Mozilla Firefox?

post-thumb

Jak naprawić błąd PR_CONNECT_RESET_ERROR w przeglądarce Mozilla Firefox?

Jeśli często korzystasz z przeglądarki Mozilla Firefox na komputerze z systemem Windows, być może w pewnym momencie napotkałeś błąd “PR_CONNECT_RESET_ERROR”. Błąd ten pojawia się, gdy przeglądarka nie może nawiązać bezpiecznego połączenia z witryną, którą próbujesz odwiedzić. Może to być frustrujące, zwłaszcza jeśli zdarza się to stale. Istnieje jednak kilka metod, aby rozwiązać ten problem i powrócić do przeglądania bez żadnych zakłóceń.

Metoda 1: Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki

Spis treści

Jedną z najczęstszych przyczyn błędu “PR_CONNECT_RESET_ERROR” jest uszkodzona pamięć podręczna przeglądarki. Wyczyszczenie pamięci podręcznej może pomóc rozwiązać ten problem. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij trzy poziome linie w prawym górnym rogu przeglądarki, aby otworzyć menu.
 2. Wybierz “Opcje” z rozwijanego menu.
 3. W lewym panelu kliknij “Prywatność i bezpieczeństwo”.
 4. Przewiń w dół do sekcji “Pliki cookie i dane witryny” i kliknij “Wyczyść dane”.
 5. Zaznacz pole obok opcji “Zawartość sieci w pamięci podręcznej” i kliknij “Wyczyść”.

*Uwaga: Wyczyszczenie pamięci podręcznej spowoduje wylogowanie użytkownika ze wszystkich stron internetowych, do których jest on aktualnie zalogowany i usunie wszelkie zapisane preferencje lub ustawienia.

Metoda 2: Wyłącz ustawienia proxy

Ustawienia proxy mogą czasami zakłócać zdolność przeglądarki do ustanowienia bezpiecznego połączenia. Wyłączenie ustawień proxy może pomóc w rozwiązaniu problemu “PR_CONNECT_RESET_ERROR”. Wykonaj następujące kroki, aby wyłączyć ustawienia proxy:

 1. Kliknij trzy poziome linie w prawym górnym rogu przeglądarki i wybierz “Opcje”.
 2. W lewym panelu kliknij “Ogólne”.
 3. Przewiń w dół do sekcji “Ustawienia sieciowe” i kliknij “Ustawienia”.
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz “No proxy” i kliknij “OK”.

*Uwaga: Jeśli opcja “No proxy” jest już wybrana, spróbuj wybrać opcję “Use system proxy settings”, a następnie powróć do opcji “No proxy”.

Postępując zgodnie z tymi metodami, powinieneś być w stanie rozwiązać problem “PR_CONNECT_RESET_ERROR” w przeglądarce Mozilla Firefox dla systemu Windows. Jeśli problem nie ustąpi, konieczne może być sprawdzenie połączenia internetowego lub skontaktowanie się z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania dalszej pomocy.

Jak rozwiązać błąd PR_CONNECT_RESET_ERROR w przeglądarce Mozilla Firefox

Jeśli doświadczasz błędu PR_CONNECT_RESET_ERROR podczas próby uzyskania dostępu do stron internetowych za pomocą przeglądarki Mozilla Firefox, nie martw się - istnieje kilka kroków rozwiązywania problemów, które możesz podjąć, aby rozwiązać ten problem. Błąd ten pojawia się zazwyczaj, gdy przeglądarka Firefox nie może nawiązać bezpiecznego połączenia z odwiedzaną witryną.

Oto kilka metod do wypróbowania:

 1. Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki: Zacznij od wyczyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki, ponieważ buforowane dane mogą czasami zakłócać bezpieczne połączenia. Aby to zrobić, przejdź do menu Firefox, kliknij Opcje, wybierz Prywatność i bezpieczeństwo, a następnie w sekcji Pliki cookie i dane witryn kliknij Wyczyść dane. Upewnij się, że zaznaczone jest pole obok Cached Web Content i kliknij Clear.
 2. Wyłącz rozszerzenia: Spróbuj wyłączyć wszelkie rozszerzenia zainstalowane w Firefoksie, ponieważ mogą one czasami kolidować z bezpiecznymi połączeniami. Przejdź do menu Firefox, kliknij Add-ons, a następnie wybierz Extensions. Wyłącz wszystkie rozszerzenia jedno po drugim, restartując Firefoxa za każdym razem i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
 3. Sprawdź ustawienia zapory sieciowej i programu antywirusowego: Zapora sieciowa lub program antywirusowy mogą blokować bezpieczne połączenia w przeglądarce Firefox. Tymczasowo wyłącz zaporę sieciową i wszelkie zainstalowane oprogramowanie antywirusowe i sprawdź, czy błąd PR_CONNECT_RESET_ERROR nadal występuje. Jeśli tak się nie stanie, konieczne może być dostosowanie ustawień zapory lub oprogramowania antywirusowego, aby umożliwić Firefoksowi nawiązywanie bezpiecznych połączeń.
 4. Zresetuj ustawienia sieciowe: Zresetowanie ustawień sieciowych może czasami rozwiązać problemy z połączeniem. Kliknij przycisk Start systemu Windows, wpisz “Command Prompt” w pasku wyszukiwania, kliknij prawym przyciskiem myszy na Command Prompt i wybierz Run as administrator. W oknie Wiersz polecenia wpisz kolejno następujące polecenia i naciśnij klawisz Enter po każdym z nich:
  1. ipconfig /release
  2. ipconfig /renew
  3. netsh winsock reset
  4. netsh int ip reset
  5. ipconfig /flushdns Po uruchomieniu tych poleceń uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
 5. Wyłącz ustawienia proxy: Jeśli korzystasz z serwera proxy, wyłącz go i sprawdź, czy problem został rozwiązany. Przejdź do menu Firefox, kliknij Opcje, wybierz Ogólne z lewego paska bocznego, przewiń w dół do sekcji Ustawienia sieci i kliknij Ustawienia. W nowym oknie wybierz No Proxy i kliknij OK.
 6. Zresetuj Firefoksa: Jeśli żadna z powyższych metod nie zadziała, możesz spróbować zresetować Firefoksa do ustawień domyślnych. Spowoduje to usunięcie rozszerzeń i ustawień, więc należy wykonać kopię zapasową ważnych danych. Aby zresetować Firefoksa, przejdź do menu Firefoksa, kliknij Pomoc, a następnie wybierz Informacje o rozwiązywaniu problemów. Kliknij przycisk Refresh Firefox i potwierdź reset.

Jeśli po wypróbowaniu tych metod błąd PR_CONNECT_RESET_ERROR nadal występuje, możliwe, że problem leży po stronie samej witryny. W takim przypadku możesz spróbować uzyskać dostęp do witryny z innej przeglądarki lub skontaktować się z administratorem witryny w celu uzyskania dalszej pomocy.

Czytaj także: Co zrobić, gdy dostawca internetu nie wywiązuje się ze swoich obowiązków: zalecenia

Pamiętaj, aby zawsze aktualizować przeglądarkę Firefox i wszelkie oprogramowanie zabezpieczające, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Rozwiązywanie problemów z łącznością sieciową

Jeśli w przeglądarce Mozilla Firefox występuje błąd PR_CONNECT_RESET_ERROR, może to być spowodowane problemami z łącznością sieciową. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby rozwiązać ten problem:

 1. Sprawdź połączenie internetowe: Upewnij się, że masz połączenie z Internetem i że jest ono stabilne. Możesz spróbować otworzyć inne strony internetowe lub użyć innych aplikacji, aby zweryfikować połączenie.
 2. Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki: Wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki może pomóc w rozwiązaniu tymczasowych problemów, które mogą powodować błąd PR_CONNECT_RESET_ERROR. Aby wyczyścić pamięć podręczną, przejdź do menu Firefox, wybierz Opcje i przejdź do zakładki Prywatność i bezpieczeństwo. W sekcji Pliki cookie i dane witryn kliknij “Wyczyść dane” i upewnij się, że przed wyczyszczeniem zaznaczyłeś pole “Treść internetowa w pamięci podręcznej”.
 3. Wyłącz VPN lub proxy: Jeśli korzystasz z połączenia VPN lub proxy, spróbuj je tymczasowo wyłączyć, aby sprawdzić, czy rozwiąże to problem. Niektóre sieci VPN lub serwery proxy mogą zakłócać połączenie i powodować błąd PR_CONNECT_RESET_ERROR.
 4. Wyłącz oprogramowanie zabezpieczające: Niektóre programy zabezpieczające lub zapory sieciowe mogą blokować połączenie z określonymi witrynami internetowymi, powodując błąd PR_CONNECT_RESET_ERROR. Tymczasowe wyłączenie oprogramowania zabezpieczającego może pomóc zidentyfikować, czy jest ono przyczyną problemu. Pamiętaj, aby ponownie włączyć oprogramowanie zabezpieczające po zakończeniu rozwiązywania problemów.
 5. Zaktualizuj przeglądarkę Firefox: Nieaktualne wersje przeglądarki Firefox mogą mieć problemy z kompatybilnością z niektórymi witrynami lub protokołami, co prowadzi do błędu PR_CONNECT_RESET_ERROR. Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję Firefoksa, przechodząc do menu Firefoksa, wybierając Pomoc i klikając “O Firefoksie”.
 6. Zresetuj ustawienia przeglądarki Firefox: Jeśli żaden z powyższych kroków nie rozwiąże problemu z PR_CONNECT_RESET_ERROR, możesz spróbować zresetować ustawienia przeglądarki Firefox do domyślnych. Spowoduje to usunięcie wszelkich niestandardowych ustawień lub preferencji, więc należy wykonać kopię zapasową wszelkich ważnych danych. Aby zresetować Firefoksa, przejdź do menu Firefoksa, wybierz Pomoc i kliknij “Informacje o rozwiązywaniu problemów”. W sekcji “Dostrój Firefoksa” kliknij “Odśwież Firefoksa”.

Jeśli problem nie ustąpi po wypróbowaniu tych kroków, warto skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub zespołem pomocy technicznej w celu uzyskania dalszej pomocy.

Jeśli napotykasz błąd PR_CONNECT_RESET_ERROR w przeglądarce Mozilla Firefox, jednym z zalecanych kroków rozwiązywania problemów jest wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki i plików cookie. Może to pomóc w rozwiązaniu wszelkich tymczasowych problemów lub konfliktów, które mogą powodować błąd.

Czytaj także: Jak naprawić Telegram nie może wysyłać wiadomości - przewodnik rozwiązywania problemów

Wykonaj następujące kroki, aby wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie:

 1. Otwórz przeglądarkę Mozilla Firefox na komputerze z systemem Windows.
 2. Kliknij przycisk menu (trzy poziome linie) w prawym górnym rogu okna przeglądarki.
 3. Wybierz “Opcje” z rozwijanego menu.
 4. Na lewym pasku bocznym kliknij “Prywatność i bezpieczeństwo”.
 5. Przewiń w dół do sekcji “Pliki cookie i dane witryny”.
 6. Kliknij przycisk “Wyczyść dane”.
 7. W wyskakującym oknie upewnij się, że pola “Pliki cookie i dane witryn” oraz “Zawartość buforowana” są zaznaczone.
 8. Kliknij przycisk “Wyczyść”, aby usunąć wybrane dane.

Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej przeglądarki i plików cookie uruchom ponownie przeglądarkę Mozilla Firefox i spróbuj ponownie uzyskać dostęp do witryny. Błąd PR_CONNECT_RESET_ERROR powinien zostać rozwiązany, jeśli był związany z buforowanymi danymi lub plikami cookie.

Warto zauważyć, że wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki i plików cookie spowoduje wylogowanie z witryn internetowych i usunięcie wszelkich zapisanych ustawień lub preferencji. Może to jednak pomóc w rozwiązaniu błędów przeglądania i poprawić ogólną wydajność przeglądarki Mozilla Firefox.

Wyłącz rozszerzenia i wtyczki innych firm

Jeśli w przeglądarce Mozilla Firefox występuje błąd PR_CONNECT_RESET_ERROR, możliwe, że przyczyną jest rozszerzenie lub wtyczka innej firmy. Aby rozwiązać ten problem, możesz spróbować wyłączyć te rozszerzenia i wtyczki, aby sprawdzić, czy błąd nadal występuje.

Wykonaj następujące kroki, aby wyłączyć rozszerzenia i wtyczki innych firm:.

 1. Otwórz przeglądarkę Mozilla Firefox i kliknij przycisk menu (trzy poziome linie) w prawym górnym rogu okna przeglądarki.
 2. Wybierz “Dodatki” z rozwijanego menu. Spowoduje to otwarcie Menedżera dodatków.
 3. W Menedżerze dodatków kliknij zakładkę “Rozszerzenia” lub “Wtyczki”, w zależności od tego, co chcesz wyłączyć.
 4. Przejrzyj listę zainstalowanych rozszerzeń lub wtyczek. Jeśli widzisz rozszerzenia lub wtyczki innych firm, których nie rozpoznajesz lub z których nie korzystasz często, rozważ ich wyłączenie.
 5. Aby wyłączyć rozszerzenie lub wtyczkę, kliknij znajdujący się obok przycisk “Wyłącz”.
 6. Po wyłączeniu żądanych rozszerzeń lub wtyczek zamknij Menedżera dodatków i uruchom ponownie przeglądarkę Firefox.

Po wyłączeniu rozszerzeń i wtyczek innych firm spróbuj ponownie uzyskać dostęp do strony internetowej, aby sprawdzić, czy błąd PR_CONNECT_RESET_ERROR został rozwiązany. Jeśli błąd już nie występuje, można włączyć rozszerzenia i wtyczki pojedynczo, aby zidentyfikować problematyczne. Jeśli błąd utrzymuje się nawet po wyłączeniu wszystkich rozszerzeń i wtyczek innych firm, może być konieczne dalsze rozwiązywanie problemu lub skontaktowanie się z pomocą techniczną Mozilla Firefox w celu uzyskania pomocy.

FAQ:

Co oznacza komunikat o błędzie “PR_CONNECT_RESET_ERROR”?

Komunikat o błędzie “PR_CONNECT_RESET_ERROR” w przeglądarce Mozilla Firefox oznacza, że przeglądarka nie może nawiązać bezpiecznego połączenia z witryną, do której próbujesz uzyskać dostęp.

Dlaczego widzę “PR_CONNECT_RESET_ERROR” w przeglądarce Mozilla Firefox?

Istnieje kilka możliwych przyczyn napotkania błędu “PR_CONNECT_RESET_ERROR” w przeglądarce Mozilla Firefox. Może to być spowodowane problemami sieciowymi, nieprawidłowymi ustawieniami przeglądarki lub problemami z certyfikatem SSL witryny.

Jak mogę rozwiązać problem “PR_CONNECT_RESET_ERROR” w przeglądarce Mozilla Firefox?

Aby rozwiązać problem “PR_CONNECT_RESET_ERROR” w przeglądarce Mozilla Firefox, możesz spróbować wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki, wyłączyć rozszerzenia przeglądarki, sprawdzić połączenie sieciowe, tymczasowo wyłączyć program antywirusowy lub zaporę sieciową albo skontaktować się z administratorem witryny w celu uzyskania pomocy.

Co powinienem zrobić, jeśli wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki i wyłączenie rozszerzeń nie naprawiło błędu “PR_CONNECT_RESET_ERROR” w przeglądarce Mozilla Firefox?

Jeśli wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki i wyłączenie rozszerzeń nie naprawiło błędu “PR_CONNECT_RESET_ERROR” w przeglądarce Mozilla Firefox, możesz spróbować ponownie uruchomić router, sprawdzić ustawienia serwera proxy lub zaktualizować przeglądarkę Firefox do najnowszej wersji. Jeśli problem nie ustąpi, konieczne może być skorzystanie z pomocy technicznej.

Zobacz także:

comments powered by Disqus

Możesz także polubić