Jak rozwiązać błąd konfiguracji poczty e-mail Galaxy S9 Plus: 'Nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe lub dostęp POP3/IMAP nie jest włączony dla tego konta'?

post-thumb

Błąd konfiguracji poczty e-mail na Galaxy S9 Plus: “Nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe lub dostęp POP3/IMAP nie jest włączony dla tego konta”.

Konfiguracja poczty e-mail na telefonie Samsung Galaxy S9 Plus powinna być prostym procesem. Może się jednak zdarzyć, że napotkasz komunikat o błędzie o treści “Nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe lub dostęp POP3/IMAP nie jest włączony dla tego konta”. Ten błąd może być frustrujący, uniemożliwiając dostęp do poczty e-mail na urządzeniu. Na szczęście istnieje kilka kroków, które można podjąć, aby rozwiązać ten problem i przywrócić prawidłowe działanie poczty e-mail na Galaxy S9 Plus.

Spis treści

Po pierwsze, sprawdź dwukrotnie, czy wprowadziłeś poprawną nazwę użytkownika i hasło do swojego konta e-mail. Łatwo jest popełnić literówkę lub błąd, więc dokładnie przejrzyj wprowadzone informacje. Jeśli nie masz pewności, spróbuj zalogować się na swoje konto e-mail na komputerze lub innym urządzeniu, aby potwierdzić, że poświadczenia są prawidłowe.

Jeśli masz pewność, że nazwa użytkownika i hasło są poprawne, następnym krokiem jest upewnienie się, że dostęp POP3/IMAP jest włączony dla twojego konta e-mail. Zazwyczaj można to zrobić za pośrednictwem sekcji ustawień lub preferencji na stronie internetowej dostawcy poczty e-mail. Poszukaj opcji związanych z protokołami e-mail i upewnij się, że dostęp POP3 lub IMAP jest włączony dla twojego konta.

Po potwierdzeniu, że nazwa użytkownika i hasło są poprawne, a dostęp POP3/IMAP jest włączony, może być konieczne usunięcie i ponowne skonfigurowanie konta e-mail w Galaxy S9 Plus. Przejdź do aplikacji ustawień na swoim urządzeniu, a następnie znajdź sekcję kont lub poczty e-mail. Następnie znajdź swoje konto e-mail i wybierz je. Poszukaj opcji usunięcia lub usunięcia konta, a następnie przejdź ponownie przez proces konfiguracji, aby ponownie skonfigurować konto e-mail. Może to czasami rozwiązać wszelkie utrzymujące się problemy lub błędne konfiguracje, które powodowały komunikat o błędzie.

Jeśli wykonałeś te kroki i nadal doświadczasz błędu, pomocne może być skontaktowanie się z obsługą klienta dostawcy poczty e-mail w celu uzyskania dalszej pomocy. Mogą oni być w stanie podać konkretne kroki rozwiązywania problemów lub ustawienia konta, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. Dodatkowo, mogą oni sprawdzić wszelkie problemy po stronie serwera lub przestoje, które mogą powodować problem.

Podsumowując, napotkanie komunikatu o błędzie “Nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe lub dostęp POP3/IMAP nie jest włączony dla tego konta” podczas konfigurowania poczty e-mail na Galaxy S9 Plus może być frustrujące. Jednak dokładne sprawdzenie poświadczeń, włączenie dostępu POP3/IMAP i ponowna konfiguracja konta e-mail, jeśli to konieczne, może rozwiązać problem i odzyskać dostęp do poczty e-mail. Jeśli potrzebna jest dalsza pomoc, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta swojego dostawcy poczty e-mail.

Jak rozwiązać błąd konfiguracji poczty e-mail Galaxy S9 Plus

Jeśli napotkasz komunikat o błędzie “Nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe lub dostęp POP3/IMAP nie jest włączony dla tego konta” podczas konfigurowania poczty e-mail na Galaxy S9 Plus, istnieje kilka kroków rozwiązywania problemów, które możesz wykonać, aby rozwiązać ten problem.

1. Zweryfikuj nazwę użytkownika i hasło

 1. Sprawdź dwukrotnie, czy wprowadziłeś poprawną nazwę użytkownika i hasło do swojego konta e-mail.
 2. Jeśli nie masz pewności co do poprawności poświadczeń, spróbuj zalogować się na swoje konto e-mail na komputerze lub innym urządzeniu, aby upewnić się, że są one prawidłowe.

2. Włącz dostęp POP3/IMAP

 1. Sprawdź ustawienia swojego dostawcy poczty e-mail i upewnij się, że dostęp POP3/IMAP jest włączony dla twojego konta.
 2. Jeśli nie jest włączony, konieczne może być zalogowanie się na stronie internetowej dostawcy poczty e-mail i włączenie opcji w ustawieniach konta.

3. Sprawdź ustawienia serwera poczty

 1. Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowe ustawienia serwera przychodzącego i wychodzącego dla swojego konta e-mail.
 2. Sprawdź dwukrotnie adres serwera, numer portu i ustawienia szyfrowania (jeśli dotyczy).

4. Aktualizacja aplikacji e-mail

 1. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji aplikacji e-mail na swoim Galaxy S9 Plus.
 2. Odwiedź Sklep Google Play i sprawdź dostępność aktualizacji aplikacji poczty e-mail. Jeśli aktualizacja jest dostępna, zainstaluj ją i spróbuj ponownie skonfigurować konto e-mail.

5. Wyczyść dane i pamięć podręczną aplikacji e-mail

 1. Przejdź do “Ustawień” na swoim urządzeniu i dotknij “Aplikacje” lub “Aplikacje”.
 2. Znajdź i wybierz używaną aplikację e-mail.
 3. Stuknij w “Pamięć”, a następnie wybierz “Wyczyść dane” i “Wyczyść pamięć podręczną”.
 4. Uruchom ponownie urządzenie i spróbuj ponownie skonfigurować konto e-mail.

6. Wypróbuj inną aplikację e-mail

 1. Jeśli problem nie ustąpi, rozważ wypróbowanie innej aplikacji e-mail ze sklepu Google Play.
 2. Dostępnych jest kilka aplikacji e-mail, więc możesz wybrać taką, która odpowiada Twoim potrzebom.
 3. Zainstaluj nową aplikację e-mail, wprowadź niezbędne informacje o koncie i sprawdź, czy możesz pomyślnie skonfigurować swoje konto e-mail.

Jeśli żaden z powyższych kroków nie rozwiąże błędu konfiguracji poczty e-mail na Galaxy S9 Plus, może być konieczne skontaktowanie się z dostawcą poczty e-mail w celu uzyskania dalszej pomocy. Może on pomóc w rozwiązaniu wszelkich konkretnych problemów związanych z kontem.

Nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe

Jeśli napotykasz komunikat o błędzie “Nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe” podczas konfigurowania poczty e-mail na telefonie Samsung Galaxy S9 Plus, możesz spróbować rozwiązać ten problem na kilka sposobów:

 1. Podwójne sprawdzenie nazwy użytkownika i hasła: Upewnij się, że wprowadziłeś poprawną nazwę użytkownika i hasło do swojego konta e-mail. Sprawdź, czy nie ma literówek lub błędów wielkich liter.
 2. Potwierdź dostęp POP3/IMAP: Upewnij się, że dostęp POP3 lub IMAP jest włączony dla twojego konta e-mail. Zazwyczaj można to zrobić za pomocą ustawień dostawcy poczty e-mail lub strony zarządzania kontem. Jeśli dostęp POP3/IMAP nie jest włączony, nie będzie można skonfigurować konta w telefonie.
 3. Zresetuj hasło e-mail: Jeśli masz całkowitą pewność, że wprowadzasz poprawną nazwę użytkownika i hasło, spróbuj zresetować hasło e-mail. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej dostawcy poczty e-mail lub kontaktując się z jego obsługą klienta. Po uzyskaniu nowego hasła spróbuj ponownie skonfigurować konto w telefonie.
 4. Wypróbuj inną aplikację e-mail: Jeśli żaden z powyższych kroków nie zadziała, rozważ użycie innej aplikacji e-mail do skonfigurowania konta. W sklepie Google Play dostępnych jest wiele aplikacji e-mail innych firm, które mogą oferować lepszą kompatybilność z dostawcą poczty e-mail.

Jeśli po wypróbowaniu tych kroków nadal nie możesz rozwiązać błędu, zaleca się skontaktowanie się z pomocą techniczną dostawcy poczty e-mail w celu uzyskania dalszej pomocy. Mogą oni być w stanie udzielić szczegółowych instrukcji lub rozwiązać problem po swojej stronie.

Czytaj także: Jak szybko naprawić brak gier w bibliotece programu uruchamiającego Epic Games

Dostęp POP3/IMAP nie jest włączony dla tego konta

Jeśli podczas konfigurowania poczty e-mail na Galaxy S9 Plus pojawia się komunikat o błędzie “Nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe lub dostęp POP3/IMAP nie jest włączony dla tego konta”, oznacza to, że dostęp POP3 lub IMAP nie jest włączony dla Twojego konta e-mail.

Aby rozwiązać ten problem, należy włączyć dostęp POP3 lub IMAP dla swojego konta. Dokładne kroki w tym celu mogą się różnić w zależności od dostawcy usług poczty e-mail, ale oto kilka ogólnych instrukcji:

 1. Zaloguj się do swojego konta e-mail za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze.
 2. Przejdź do sekcji ustawień konta e-mail.
 3. Poszukaj ustawień POP3 lub IMAP.
 4. Włącz dostęp POP3 lub IMAP dla swojego konta.

Po włączeniu dostępu POP3 lub IMAP dla swojego konta, wróć do Galaxy S9 Plus i spróbuj ponownie skonfigurować pocztę e-mail. Tym razem nie powinieneś napotkać komunikatu o błędzie “Nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe lub dostęp POP3/IMAP nie jest włączony dla tego konta”.

Jeśli nadal występują problemy, sprawdź dwukrotnie nazwę użytkownika i hasło, aby upewnić się, że zostały wprowadzone poprawnie. Możesz również skontaktować się z dostawcą usług poczty e-mail w celu uzyskania dalszej pomocy.

Czytaj także: Rozwiązywanie problemów z Garmin Vivosmart 4: Najczęstsze problemy i rozwiązania

Mailbag - Jak rozwiązać błąd konfiguracji poczty e-mail Galaxy S9 Plus: “Nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe lub dostęp POP3/IMAP nie jest włączony dla tego konta”.

Czy podczas próby skonfigurowania poczty e-mail na telefonie Samsung Galaxy S9 Plus pojawia się komunikat o błędzie “Nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe lub dostęp POP3/IMAP nie jest włączony dla tego konta”? Ten artykuł poprowadzi Cię przez kroki, aby rozwiązać ten problem.

1. Zweryfikuj nazwę użytkownika i hasło

 1. Upewnij się, że wpisujesz prawidłowy adres e-mail i hasło.
 2. Spróbuj zresetować hasło, aby upewnić się, że jest poprawne.
 3. Sprawdź ustawienia poczty e-mail pod kątem literówek lub błędów.

2. Włącz dostęp POP3/IMAP

 1. Przejdź do witryny dostawcy poczty e-mail i zaloguj się na swoje konto.
 2. Przejdź do sekcji ustawień lub ustawień konta.
 3. Poszukaj opcji włączenia dostępu POP3 lub IMAP dla swojego konta e-mail.
 4. Upewnij się, że odpowiednia opcja jest włączona.

3. Sprawdź ustawienia serwera

 1. Otwórz aplikację e-mail na telefonie Samsung Galaxy S9 Plus.
 2. Przejdź do ustawień poczty e-mail lub ustawień konta.
 3. Sprawdź, czy ustawienia serwera przychodzącego (POP3/IMAP) i wychodzącego (SMTP) są prawidłowe.
 4. Upewnij się, że adresy serwerów, porty i ustawienia zabezpieczeń są prawidłowe.

4. Wyczyść pamięć podręczną aplikacji i dane

 1. Przejdź do menu Ustawienia na swoim urządzeniu.
 2. Przewiń w dół i wybierz Aplikacje lub Aplikacje.
 3. Znajdź i stuknij używaną aplikację poczty e-mail.
 4. Wybierz opcję Pamięć i dotknij opcji Wyczyść pamięć podręczną i Wyczyść dane.
 5. Uruchom ponownie urządzenie i spróbuj ponownie skonfigurować konto e-mail.

5. Wyłączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego

 1. Jeśli włączyłeś uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla swojego konta e-mail, wyłącz je tymczasowo.
 2. Spróbuj skonfigurować konto e-mail bez włączonego uwierzytelniania dwuskładnikowego.
 3. Jeśli konfiguracja się powiedzie, możesz ponownie włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

6. Skontaktuj się z pomocą techniczną dostawcy poczty e-mail

 1. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej swojego dostawcy poczty e-mail w celu uzyskania dalszej pomocy.
 2. Mogą oni być w stanie rozwiązać problem lub udzielić dodatkowych wskazówek.

Postępując zgodnie z tymi krokami, powinieneś być w stanie rozwiązać błąd “Nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe lub dostęp POP3/IMAP nie jest włączony dla tego konta” na telefonie Samsung Galaxy S9 Plus i pomyślnie skonfigurować pocztę e-mail.

FAQ:

Jak rozwiązać błąd konfiguracji poczty e-mail Galaxy S9 Plus “Nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe”?

Aby rozwiązać ten błąd, upewnij się, że wprowadziłeś poprawną nazwę użytkownika i hasło do swojego konta e-mail. Sprawdź oba pola dwukrotnie, aby upewnić się, że nie ma w nich literówek. Jeśli nadal masz problemy, spróbuj zresetować hasło e-mail i zaktualizować je w ustawieniach poczty e-mail w Galaxy S9 Plus.

Dlaczego otrzymuję komunikat o błędzie “Dostęp POP3/IMAP nie jest włączony dla tego konta” na moim Galaxy S9 Plus?

Ten komunikat o błędzie zazwyczaj oznacza, że Twój dostawca poczty e-mail nie włączył dostępu POP3 lub IMAP dla Twojego konta. Aby rozwiązać ten problem, możesz skontaktować się z dostawcą poczty e-mail i poprosić go o włączenie dostępu POP3 lub IMAP dla Twojego konta. Alternatywnie możesz spróbować użyć ustawień zalecanych przez dostawcę poczty e-mail do skonfigurowania konta e-mail w Galaxy S9 Plus.

Co powinienem zrobić, jeśli nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do mojego konta e-mail?

Jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika lub hasła do konta e-mail, możesz spróbować je odzyskać za pomocą procesu odzyskiwania konta dostawcy poczty e-mail. Proces ten zazwyczaj wymaga podania informacji, takich jak adres e-mail, numer telefonu lub pytania zabezpieczające. Jeśli nadal nie możesz odzyskać nazwy użytkownika lub hasła, konieczne może być skontaktowanie się z pomocą techniczną dostawcy poczty e-mail w celu uzyskania dalszej pomocy.

Czy mogę użyć aplikacji lub usługi innej firmy, aby rozwiązać błąd konfiguracji poczty e-mail na moim Galaxy S9 Plus?

Chociaż dostępne są aplikacje lub usługi e-mail innych firm, zaleca się, aby najpierw spróbować rozwiązać błąd konfiguracji poczty e-mail za pomocą wbudowanej aplikacji e-mail na Galaxy S9 Plus. Wynika to z faktu, że wbudowana aplikacja jest specjalnie zaprojektowana dla urządzeń Galaxy i może mieć lepszą kompatybilność ze sprzętem i oprogramowaniem telefonu. Jeśli nie możesz rozwiązać błędu za pomocą wbudowanej aplikacji, możesz skorzystać z alternatywnych aplikacji lub usług poczty e-mail.

Czy możliwe jest skonfigurowanie wielu kont e-mail na moim Galaxy S9 Plus bez napotkania żadnych błędów?

Tak, możliwe jest skonfigurowanie wielu kont e-mail na Galaxy S9 Plus bez napotkania żadnych błędów. Ważne jest jednak, aby wprowadzić poprawną nazwę użytkownika i hasło dla każdego konta oraz poprawnie skonfigurować ustawienia poczty e-mail. Jeśli napotkasz jakiekolwiek błędy, upewnij się, że dokładnie sprawdziłeś ustawienia konta i skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail w celu uzyskania pomocy.

Dlaczego otrzymuję komunikat o błędzie “Nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe lub dostęp POP3/IMAP nie jest włączony dla tego konta” podczas konfigurowania poczty e-mail na moim Galaxy S9 Plus?

Komunikat o błędzie “Nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe lub dostęp POP3/IMAP nie jest włączony dla tego konta” zwykle pojawia się po wprowadzeniu nieprawidłowej nazwy użytkownika lub hasła podczas procesu konfiguracji poczty e-mail lub jeśli dostęp POP3/IMAP nie jest włączony dla konta e-mail. Upewnij się, że dokładnie sprawdziłeś swoje dane logowania i zweryfikowałeś, że dostęp POP3/IMAP jest włączony dla Twojego konta.

Zobacz także:

comments powered by Disqus

Możesz także polubić