Slik feilsøker og reparerer du en LG-tørketrommel som ikke vil slå seg på

post-thumb

Hvordan fikse LG tørketrommel som ikke slår seg på

Hvis du noen gang har hatt den frustrerende opplevelsen av å prøve å tørke klærne dine, bare for å oppdage at LG-tørketrommelen ikke vil slå på, er du ikke alene. Mange LG tørketrommel eiere har støtt på dette problemet, men den gode nyheten er at det er trinn du kan ta for å feilsøke og løse problemet. I denne artikkelen går vi gjennom noen vanlige årsaker til at en tørketrommel ikke vil slå seg på, og gir deg praktiske løsninger som kan hjelpe deg med å få maskinen i gang igjen.

Innholdsfortegnelse

Noe av det første du bør sjekke når LG-tørketrommelen ikke vil slå seg på, er strømforsyningen. Forsikre deg om at tørketrommelen er riktig koblet til en stikkontakt og at stikkontakten fungerer som den skal. Dette kan du gjøre ved å koble til en annen enhet eller et annet apparat og sjekke om det slår seg på. Hvis stikkontakten ikke fungerer, kan det hende du må tilbakestille strømbryteren eller bytte ut en sikring som har gått.

En annen mulig årsak til at en LG-tørketrommel ikke fungerer, er en utløst sikkerhetsfunksjon. LG-tørketromler har ofte sikkerhetsfunksjoner, for eksempel en termosikring eller en dørbryter, som kan utløses og forhindre at tørketrommelen slås på. I brukerhåndboken eller på LGs nettsted finner du instruksjoner om hvordan du tilbakestiller disse sikkerhetsfunksjonene. Hvis problemet vedvarer, kan det hende du må bytte ut den defekte komponenten.

Hvis det verken er strømforsyningen eller sikkerhetsfunksjonene som er problemet, kan det være et problem med kontrollpanelet eller startbryteren. I så fall må du kanskje tilkalle en profesjonell tekniker for å få hjelp. De vil kunne diagnostisere og løse eventuelle elektriske eller mekaniske problemer med LG-tørketrommelen.

En tørketrommel som ikke vil slå seg på kan være et frustrerende problem, men det finnes flere mulige årsaker og løsninger. Ved å sjekke strømforsyningen, tilbakestille eventuelle utløste sikkerhetsfunksjoner og søke profesjonell hjelp om nødvendig, kan du få LG-tørketrommelen din i gang igjen på kort tid.

LG tørketrommel vil ikke slå på: Feilsøkings- og reparasjonsveiledning

Hvis LG-tørketrommelen din ikke slår seg på, kan det være frustrerende og upraktisk. Men før du får panikk og ringer etter profesjonell hjelp, er det flere feilsøkingstrinn du kan ta for å prøve å løse problemet selv.

 1. Sjekk strømkilden: Det første du bør gjøre er å kontrollere at tørketrommelen er riktig koblet til en stikkontakt som fungerer. Sjekk om andre enheter som er koblet til samme stikkontakt fungerer, eller prøv å koble tørketrommelen til en annen stikkontakt.
 2. Restill strømbryteren: Hvis tørketrommelen er koblet til og stikkontakten fungerer, må du sjekke strømbryteren. Tilbakestill bryteren ved å slå den av og deretter på igjen.
 3. Kontroller dørbryteren: Dørbryteren er en sikkerhetsfunksjon som forhindrer at tørketrommelen starter hvis døren ikke er helt lukket. Kontroller at døren er forsvarlig lukket, og at bryteren ikke er skadet eller sitter fast.
 4. Kontroller kontrollpanelet: Kontroller at kontrollene og innstillingene på tørketrommelen er riktig innstilt. Test ulike innstillinger for å se om tørketrommelen slår seg på.
 5. Kontroller termosikringen: Termosikringen er en sikkerhetskomponent som kan kutte strømmen til tørketrommelen hvis den blir overopphetet. Bruk et multimeter til å teste termosikringen for kontinuitet. Hvis den har gått, bytter du den ut med en ny.
 6. Kontroller strømledningen: Se etter tegn på skade på strømledningen. Hvis det er kutt eller synlige ledninger, kan det hende at ledningen må skiftes ut.
 7. Søk profesjonell hjelp: Hvis ingen av trinnene ovenfor løser problemet, anbefales det å kontakte en profesjonell apparatreparatør. De har kunnskap og verktøy til å diagnostisere og løse mer komplekse problemer.

Husk at du alltid må prioritere sikkerheten når du feilsøker elektriske apparater. Hvis du er usikker eller føler deg ukomfortabel med noen av trinnene, er det best å søke profesjonell hjelp.

Problemer med strømforsyningen

Hvis LG-tørketrommelen ikke slår seg på, kan en mulig årsak være et problem med strømforsyningen. Før du går videre med feilsøkingen, må du forsikre deg om at tørketrommelen er riktig koblet til en stikkontakt som fungerer.

Her er noen trinn du kan ta for å sjekke og løse problemer med strømforsyningen:

 1. Kontroller strømledningen: Se etter synlige tegn på skader på strømledningen, for eksempel flossing eller kutt. Hvis du finner skader, må du trekke ut støpselet og bytte ut strømledningen med en ny.
 2. Kontroller strømuttaket: Koble en annen enhet til samme stikkontakt for å kontrollere at den gir strøm. Hvis enheten heller ikke fungerer, kan problemet ligge i stikkontakten. I så fall kan det hende du må få en elektriker til å reparere stikkontakten.
 3. Tilbakestill strømbryteren: Noen ganger kan strømbryteren slå seg ut, slik at strømmen til tørketrommelen brytes. Finn strømbryterpanelet i hjemmet ditt og sjekk om bryteren for tørketrommelen står i av-posisjon. Hvis den er det, vri den tilbake til “På”-posisjon og prøv å slå på tørketrommelen igjen.
 4. Test spenningen: Bruk et multimeter til å teste spenningen i stikkontakten. Spenningen skal være innenfor det området som er angitt av produsenten (vanligvis 120 volt for LG-tørketromler). Hvis spenningen er betydelig lavere eller høyere, må du kontakte en elektriker for å løse problemet.
 5. Kontroller strømklemmen: Trekk ut støpselet og fjern bakpanelet for å få tilgang til strømklemmen. Forsikre deg om at alle ledningene er godt koblet til klemmen, og at det ikke er noen løse koblinger. Hvis du finner løse ledninger, må du stramme dem ordentlig.

Ved å følge disse trinnene kan du identifisere og løse problemer med strømforsyningen som kan hindre LG-tørketrommelen i å slå seg på. Hvis problemet vedvarer, kan det være nødvendig å kontakte LG kundestøtte eller en profesjonell tekniker for ytterligere hjelp.

Les også: Nytt 'whatsapp pink'-virus: angriperne har full tilgang til brukernes enheter

Feil på kontrollpanelet

Hvis LG-tørketrommelen ikke vil slå seg på, kan en mulig årsak være feil på kontrollpanelet. Her er noen trinn du kan ta for å feilsøke og løse dette problemet:

 1. Sjekk strømforsyningen: Kontroller at tørketrommelen er riktig koblet til en fungerende stikkontakt. Du kan også prøve å koble til andre elektriske apparater for å sjekke om stikkontakten fungerer.
 2. Tilbakestill kontrollpanelet: Noen ganger kan en enkel tilbakestilling av kontrollpanelet løse problemet. Koble tørketrommelen fra strømkilden, vent noen minutter og koble den deretter til igjen. Dette kan tilbakestille kontrollpanelet og løse eventuelle midlertidige problemer.
 3. Inspiser kontrollpanelet: Fjern kontrollpanelet og inspiser kontrollpanelet visuelt for tegn på skader eller brente komponenter. Hvis du oppdager synlige skader, kan det hende at kontrollkortet må byttes ut.
 4. Test kontrollkortet: Hvis du har et multimeter, kan du teste kontinuiteten på kontrollkortet. Se produsentens retningslinjer eller få profesjonell hjelp til å utføre denne testen. Hvis kontrollkortet ikke består testen, bør det skiftes ut.
 5. Bytte ut kontrollpanelet: Hvis ingen av trinnene ovenfor løser problemet, kan det være feil på selve kontrollpanelet. I så fall anbefales det å kontakte et autorisert LG-servicesenter eller en profesjonell tekniker for å bytte ut kontrollpanelet.

Husk å alltid prioritere sikkerhet når du arbeider med elektriske apparater. Hvis du er usikker eller ukomfortabel med noen av trinnene i feilsøkingsprosessen, er det best å søke profesjonell hjelp for å unngå ulykker eller ytterligere skader.

Problemer med dørbryteren

En vanlig årsak til at en LG-tørketrommel ikke slår seg på, er problemer med dørbryteren. Dørbryteren er en sikkerhetsfunksjon som forhindrer at tørketrommelen starter hvis døren er åpen eller ikke er ordentlig lukket. Hvis dørbryteren er defekt eller ikke fungerer som den skal, kan det føre til at tørketrommelen ikke slår seg på.

Følg disse trinnene for å feilsøke og løse problemer med dørbryteren:

 1. Kontroller dørlåsen: Kontroller at dørlåsen sitter ordentlig fast i døråpneren. Hvis den er feiljustert eller skadet, kan det hende at den ikke aktiverer dørbryteren.
 2. Inspiser dørbryteren: Finn dørbryteren, som vanligvis er plassert nær toppen eller bunnen av døråpningen. Bruk et multimeter til å teste bryteren for kontinuitet. Hvis det ikke er noen kontinuitet når bryteren aktiveres, kan den være defekt og må skiftes ut.
 3. Skift ut dørbryteren: Hvis dørbryteren er defekt, kan du kjøpe en ny bryter hos en autorisert LG-reservedelsforhandler eller på nettet. Følg produsentens instruksjoner for å installere den nye bryteren på riktig måte.

Merk: For sikkerhets skyld må du alltid koble tørketrommelen fra strømkilden før du utfører reparasjoner eller utskiftninger.

I noen tilfeller kan problemer med dørbryteren løses ved å rengjøre bryteren og kontaktpunktene. Støv, lo og rusk kan samle seg inne i bryteren og hindre at den får ordentlig kontakt. Bruk en myk børste eller klut til å rengjøre bryteren og området rundt. Når du har rengjort bryteren, kan du teste kontinuiteten på nytt.

Les også: Lær hvordan du enkelt kan flashe din Galaxy Note 2

Hvis problemene med dørbryteren vedvarer selv etter rengjøring og utskifting av bryteren, kan det være et underliggende elektrisk problem med tørketrommelen. I slike tilfeller anbefales det å kontakte en profesjonell tekniker eller LGs kundestøtte for ytterligere hjelp.

OFTE STILTE SPØRSMÅL:

LG-tørketrommelen min slår seg ikke på, hva kan problemet være?

Hvis LG-tørketrommelen ikke slår seg på, kan det være flere mulige årsaker. Det kan være et problem med strømforsyningen, for eksempel en utløst strømbryter eller en sikring som har gått. Sjekk stikkontakten og det elektriske panelet for å forsikre deg om at alt fungerer som det skal. Et annet mulig problem kan være en defekt dørbryter eller en ødelagt termosikring. I noen tilfeller kan det også være et problem med kontrollpanelet eller motoren. Det beste er å konsultere brukerhåndboken eller kontakte en profesjonell tekniker for å diagnostisere og løse problemet.

Hva skal jeg gjøre hvis LG-tørketrommelen min ikke har strøm?

Hvis LG-tørketrommelen din ikke har strøm, er første skritt å sjekke strømforsyningen. Forsikre deg om at tørketrommelen er riktig tilkoblet og at stikkontakten fungerer. Sjekk også om det er en utløst strømbryter eller en sikring som har gått i det elektriske panelet. Hvis alt ser bra ut med strømforsyningen, kan problemet ligge i selve tørketrommelen. Det kan være en defekt dørbryter, en ødelagt termosikring, et defekt kontrollkort eller en defekt motor. Det anbefales å se i bruksanvisningen eller ringe en profesjonell tekniker for å få hjelp.

Hvorfor starter ikke LG-tørketrommelen min når jeg trykker på startknappen?

Hvis LG-tørketrommelen ikke starter når du trykker på startknappen, kan det være flere mulige årsaker. Sjekk først om tørketrommelen er riktig tilkoblet og om stikkontakten fungerer. Hvis det ikke er strømforsyningen som er problemet, kan det være en defekt dørbryter som gjør at tørketrommelen ikke starter. En annen mulig årsak kan være en ødelagt termosikring, som er en sikkerhetsfunksjon som slår av tørketrommelen hvis den blir overopphetet. I tillegg kan det være et problem med kontrollpanelet eller motoren. Det anbefales å se i bruksanvisningen eller kontakte en profesjonell tekniker for videre feilsøking og reparasjon.

Hva kan jeg gjøre hvis LG-tørketrommelen min ikke slår seg på og det ikke er strøm?

Hvis LG-tørketrommelen ikke slår seg på og det ikke er strøm, er det første du må sjekke strømforsyningen. Kontroller at tørketrommelen er riktig tilkoblet og at stikkontakten fungerer. Hvis det fortsatt ikke er strøm, må du sjekke om en strømbryter har løst ut eller om en sikring har gått i det elektriske panelet. Hvis alt ser ut til å være i orden med strømforsyningen, kan problemet være en defekt komponent i tørketrommelen, for eksempel en defekt dørbryter, en ødelagt termosikring, et defekt kontrollkort eller en defekt motor. Det beste er å slå opp i bruksanvisningen eller få hjelp av en profesjonell tekniker for å stille en riktig diagnose og utføre reparasjonen.

Er det noe jeg kan gjøre for å feilsøke LG-tørketrommelen min hvis den ikke vil slå seg på?

Hvis LG-tørketrommelen ikke vil slå seg på, er det noen feilsøkingstrinn du kan prøve. Først må du kontrollere at tørketrommelen er riktig tilkoblet og at stikkontakten fungerer. Hvis det ikke er strømforsyningen som er problemet, kan du prøve å tilbakestille eventuelle utløste strømbrytere eller bytte ut sikringer i det elektriske panelet. Du kan også sjekke om det vises noen feilkoder på kontrollpanelet, da disse kan gi indikasjoner på problemet. Hvis ingen av disse trinnene løser problemet, bør du se i brukerhåndboken eller kontakte en profesjonell tekniker for ytterligere hjelp.

LG-tørketrommelen min slår seg ikke på i det hele tatt. Hva kan problemet være?

Det kan være flere grunner til at LG-tørketrommelen ikke slår seg på. Kontroller først at tørketrommelen er riktig koblet til en stikkontakt som fungerer. Sjekk om strømbryteren til tørketrommelen er utløst. Hvis det er tilfelle, tilbakestill bryteren og prøv å slå på tørketrommelen igjen. Hvis disse grunnleggende feilsøkingstrinnene ikke løser problemet, kan det være et problem med strømledningen, kontrollpanelet eller termosikringen.

Hvorfor lager LG-tørketrommelen min en klikkelyd, men starter ikke?

Hvis LG-tørketrommelen lager en klikkelyd, men ikke starter, kan det tyde på et problem med dørbryteren eller startbryteren. Sjekk om døren er helt lukket og låst ordentlig. Hvis dørbryteren er defekt, vil ikke tørketrommelen starte. Du kan teste dørbryteren for kontinuitet ved hjelp av et multimeter. Hvis det ikke er dørbryteren som er problemet, kan startbryteren være defekt. I slike tilfeller anbefales det å kontakte en profesjonell tekniker for å diagnostisere og løse problemet.

Se også:

comments powered by Disqus

Du vil kanskje også like