Slik feilsøker du en Samsung Galaxy S6 som ikke kan koble til Wi-Fi- og mobildatanettverk

post-thumb

Slik fikser du Samsung Galaxy S6 som ikke lenger kan koble til Wi-Fi- og mobildatanettverk (Feilsøkingsveiledning)

Har du problemer med å koble Samsung Galaxy S6 til Wi-Fi- eller mobildatanettverk? Ikke bekymre deg, du er ikke alene. Mange brukere opplever tilkoblingsproblemer med smarttelefonene sine, og Galaxy S6 er intet unntak. I denne veiledningen går vi gjennom hvordan du feilsøker og løser slike problemer med nettverkstilkoblingen.

Innholdsfortegnelse

La oss først ta for oss problemet med Wi-Fi-tilkoblingen. Hvis Galaxy S6 har problemer med å koble til Wi-Fi-nettverk, må du først kontrollere at Wi-Fi-funksjonen er aktivert på telefonen. Du finner dette alternativet i enhetsinnstillingene under “Wi-Fi”. Kontroller at Wi-Fi-glidebryteren er slått på.

Hvis Wi-Fi er aktivert, men enheten likevel ikke kan koble til noen nettverk, kan du prøve å starte både telefonen og Wi-Fi-ruteren på nytt. Noen ganger kan en enkel omstart løse problemet. Hvis det ikke fungerer, kan du prøve å glemme nettverket og koble til det på nytt. Gå til Wi-Fi-innstillingene, trykk på nettverket du har problemer med, og velg “Glem”. Deretter søker du etter tilgjengelige nettverk og kobler deg til ønsket nettverk på nytt.

Hvis du fortsatt har problemer med Wi-Fi-tilkoblingen, kan det være verdt å tilbakestille nettverksinnstillingene på Galaxy S6. Da slettes alle lagrede Wi-Fi-nettverk og eventuelle VPN- eller Bluetooth-tilkoblinger. For å tilbakestille nettverksinnstillingene går du til enhetsinnstillingene, velger “Generell administrasjon” og trykker deretter på “Tilbakestill”. Velg deretter “Tilbakestill nettverksinnstillinger” og bekreft valget. Husk at du må koble deg til Wi-Fi-nettverket på nytt etter denne prosessen.

Nå skal vi ta for oss problemet med mobildataforbindelsen. Hvis Galaxy S6 ikke kan koble til mobildatanettverk, må du først kontrollere at mobildatafunksjonen på enheten er aktivert. Du finner dette alternativet i enhetsinnstillingene under “Tilkoblinger”, trykk deretter på “Databruk” og kontroller at glidebryteren “Mobildata” er slått på.

Vanlige problemer med Samsung Galaxy S6 Wi-Fi- og mobildataforbindelse

Samsung Galaxy S6 er en kraftig smarttelefon med Wi-Fi- og mobildatatilkobling som gjør det mulig å surfe på nettet og holde kontakten når du er på farten. Som alle andre enheter kan det imidlertid oppstå problemer med disse tilkoblingene. Her er noen vanlige problemer med Wi-Fi- og mobildatatilkoblingen på Samsung Galaxy S6:

 1. Bortfall av Wi-Fi-tilkobling: Noen ganger kan Wi-Fi-tilkoblingen på Galaxy S6 falle ut eller bli ustabil. Dette kan skyldes et svakt Wi-Fi-signal, forstyrrelser fra andre enheter eller et problem med selve Wi-Fi-nettverket. For å feilsøke dette problemet kan du prøve å flytte deg nærmere Wi-Fi-ruteren, starte ruteren på nytt eller glemme og legge til Wi-Fi-nettverket på telefonen på nytt.
 2. Kan ikke koble til Wi-Fi-nettverk: Av og til kan det hende at Galaxy S6 ikke kan koble til et bestemt Wi-Fi-nettverk. Dette kan skyldes feil inntasting av Wi-Fi-passord, problemer med nettverkskompatibilitet eller et problem med selve Wi-Fi-nettverket. For å løse dette problemet kan du dobbeltsjekke Wi-Fi-passordet, kontrollere at nettverket bruker en kompatibel sikkerhetsprotokoll (f.eks. WPA2) eller kontakte nettverksadministratoren for å få hjelp.
 3. Treg eller ustabil mobildatatilkobling: Hvis Galaxy S6 har en treg eller ustabil mobildatatilkobling, kan det skyldes overbelastning i nettverket, dårlig signalstyrke eller et problem med mobildataplanen. For å feilsøke dette problemet kan du prøve å flytte til et område med bedre dekning, starte telefonen på nytt eller kontakte mobilleverandøren for å få hjelp.
 4. Mobildata fungerer ikke: I noen tilfeller kan det hende at Galaxy S6 ikke får tilgang til mobildata i det hele tatt. Dette kan skyldes ulike årsaker, for eksempel feil APN-innstillinger, nettverksbegrensninger eller problemer med mobildataplanen. Du kan løse problemet ved å sjekke APN-innstillingene, kontrollere at mobildata er aktivert i telefoninnstillingene eller kontakte mobilleverandøren for å få bekreftet at dataabonnementet er aktivt og fungerer som det skal.

Hvis du opplever noen av disse problemene med Samsung Galaxy S6, bør du følge feilsøkingstrinnene ovenfor for å løse problemet. Hvis problemene vedvarer, kan det imidlertid være nødvendig å kontakte Samsungs kundestøtte eller mobilleverandøren for ytterligere hjelp.

Feilsøke problemer med Wi-Fi-tilkobling

Har du problemer med å koble Samsung Galaxy S6 til et Wi-Fi-nettverk? Her er noen feilsøkingstrinn du kan prøve for å løse problemet:

Sjekk Wi-Fi-innstillingene: Kontroller at Wi-Fi er aktivert på enheten. Gå til Innstillinger > Wi-Fi og slå på bryteren for å slå den på. Sjekk også om nettverket du vil koble til, er tilgjengelig.

 • Start Wi-Fi-ruteren på nytt: En omstart av Wi-Fi-ruteren kan ofte løse tilkoblingsproblemer. Det er bare å trekke ut strømkabelen, vente noen sekunder og koble den til igjen.
 • Hvis du ikke klarer å koble til et bestemt Wi-Fi-nettverk, kan du prøve å glemme det og deretter koble til igjen. Gå til Innstillinger > Wi-Fi, trykk på nettverksnavnet og velg “Glem” eller “Glem nettverk”. Deretter kan du prøve å koble til igjen og angi Wi-Fi-passordet hvis du blir bedt om det.
 • Tilbakestill nettverksinnstillinger:** Tilbakestilling av nettverksinnstillingene kan bidra til å løse ulike Wi-Fi-relaterte problemer. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilbakestill > Tilbakestill nettverksinnstillinger. Husk at dette fjerner lagrede Wi-Fi-nettverk og passord, så du må koble deg til dem på nytt.
 • Se etter programvareoppdateringer: Hvis du holder enhetens programvare oppdatert, kan du ofte løse kompatibilitetsproblemer og forbedre nettverkstilkoblingen. Gå til Innstillinger > Programvareoppdatering > Last ned og installer oppdateringer for å se etter tilgjengelige oppdateringer.
 • Hvis alt annet mislykkes, kan du prøve å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene. Dette vil slette alle data og innstillinger, så sørg for å sikkerhetskopiere viktige filer på forhånd. Gå til Innstillinger > Generell administrasjon > Tilbakestill > Tilbakestill fabrikkdata og følg instruksjonene.

Hvis du fortsatt har problemer med Wi-Fi-tilkoblingen på Samsung Galaxy S6, kan det være lurt å kontakte tjenesteleverandøren eller ta med enheten til en profesjonell tekniker for å få hjelp.

Les også: Slik feilsøker og løser du kameraproblemer på Galaxy A80

Løse problemer med mobildatanettverkstilkobling

Hvis du opplever problemer med å koble til mobildatanettverk på Samsung Galaxy S6, kan du følge disse feilsøkingstrinnene for å løse problemet:

 1. Kontroller signalstyrken. Kontroller at du befinner deg i et område med god nettverksdekning. Lav signalstyrke kan forårsake tilkoblingsproblemer.
 2. Start enheten på nytt. Noen ganger kan en enkel omstart løse midlertidige nettverksproblemer.
 3. Deaktiver og aktiver mobildata på nytt. Gå til enhetsinnstillingene, trykk på “Tilkoblinger” og deretter “Mobilnettverk”, og slå “Mobildata” av og på igjen.
 4. Kontroller at mobildata er aktivert for SIM-kortet ditt. Kontroller at mobildata er aktivert for SIM-kortet du bruker, i innstillingene for “Mobilnettverk”.
 5. Kontroller APN-innstillingene. Åpne innstillingene for “Mobilnettverk” og trykk på “Tilgangspunktnavn”. Kontroller at de riktige APN-innstillingene er valgt for operatøren din. Kontakt operatøren din hvis du er usikker på om innstillingene er riktige.
 6. Tilbakestill nettverksinnstillingene. Hvis ingen av trinnene ovenfor fungerer, kan du prøve å tilbakestille nettverksinnstillingene. Gå til enhetsinnstillingene, trykk på “Generell administrasjon”, deretter “Tilbakestill” og velg “Tilbakestill nettverksinnstillinger”.
 7. Prøv et annet SIM-kort. Hvis det er mulig, kan du prøve å sette inn et annet SIM-kort i enheten for å se om problemet skyldes det nåværende SIM-kortet.
 8. Kontakt operatøren din. Hvis ingen av trinnene ovenfor fungerer, anbefaler vi at du kontakter mobiloperatøren for å få ytterligere hjelp. De kan kanskje hjelpe deg med flere feilsøkingstrinn eller finne ut om det er nettverksbrudd i ditt område.

Ved å følge disse feilsøkingstrinnene bør du kunne løse eventuelle problemer med mobildatanettverket på din Samsung Galaxy S6.

Avanserte tips og triks for å forbedre Galaxy S6-tilkoblingen

Hvis Samsung Galaxy S6 har problemer med å koble til Wi-Fi- og mobildatanettverk, finnes det flere avanserte feilsøkingsteknikker du kan prøve for å forbedre tilkoblingen. Nedenfor finner du noen tips og triks som kan hjelpe deg med å løse vanlige tilkoblingsproblemer:

Start enheten på nytt: Noen ganger kan en enkel omstart løse tilkoblingsproblemer. Slå av Galaxy S6 og slå den deretter på igjen for å se om problemet vedvarer.

 • Tilbakestill nettverksinnstillingene: **Tilbakestilling av nettverksinnstillingene kan ofte bidra til å løse tilkoblingsproblemer. Gå til Innstillinger > Sikkerhetskopiering og tilbakestilling > Tilbakestill nettverksinnstillinger. Dette fjerner alle lagrede Wi-Fi-nettverk, men kan bidra til å løse tilkoblingsproblemer.
 • Oppdater fastvaren:** Det er viktig å holde enhetens fastvare oppdatert for å oppnå optimal ytelse. Se etter oppdateringer ved å gå til Innstillinger > Om enheten > Programvareoppdatering. Last ned og installer alle tilgjengelige oppdateringer.
 • Sjekk nettverksdekningen: **Hvis du har problemer med å koble til mobildatanettverk, må du kontrollere at du befinner deg i et område med god nettverksdekning. Dårlig signalstyrke kan påvirke tilkoblingen.
 • Deaktiver strømsparingsmodus:** Strømsparingsmodus kan begrense enkelte funksjoner, inkludert nettverkstilkobling. Hvis den er aktivert, kan du prøve å deaktivere den for å se om det forbedrer tilkoblingen til Galaxy S6.
 • Tøm hurtigbufferpartisjonen: **Å tømme hurtigbufferpartisjonen kan bidra til å løse ulike programvareproblemer. Slå av enheten, og hold deretter inne knappene Strøm, Volum opp og Hjem samtidig til Samsung-logoen vises. Bruk volum ned-knappen til å navigere til “Tørk cachepartisjon” og trykk på av/på-knappen for å velge den. Når prosessen er fullført, starter du enheten på nytt.
 • Slå av og på flymodus: Ved å slå av og på flymodus kan du oppdatere enhetens nettverkstilkoblinger. Sveip nedover fra toppen av skjermen for å få tilgang til hurtiginnstillingspanelet, og trykk deretter på flymodusikonet for å slå det av og på.
 • Tilbakestill nettverksinnstillinger:** Noen ganger kan du løse tilkoblingsproblemer ved å tilbakestille nettverksinnstillingene. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilbakestill > Tilbakestill nettverksinnstillinger. Merk at dette fjerner alle lagrede Wi-Fi-nettverk og Bluetooth-tilkoblinger.
 • Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene:** Hvis alt annet mislykkes, kan en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene ofte løse dyptliggende programvareproblemer. Gå til Innstillinger > Generell administrasjon > Tilbakestill > Tilbakestill fabrikkdata. Vær oppmerksom på at dette vil slette alle data på enheten, så husk å ta sikkerhetskopi av viktige filer før du fortsetter.
Les også: Hvordan fikse Amazon Fire TV Stick No Signal - Feilsøkingsveiledning

Ved å følge disse avanserte tipsene og triksene kan du forbedre tilkoblingen til Samsung Galaxy S6 og løse eventuelle problemer med Wi-Fi eller mobildatanettverk.

OFTE STILTE SPØRSMÅL:

Hvorfor vil ikke Samsung Galaxy S6 koble til Wi-Fi?

Det kan være flere grunner til at din Samsung Galaxy S6 ikke kobler til Wi-Fi. Det kan skyldes en programvarefeil, et problem med ruteren eller modemet, eller et problem med telefonens Wi-Fi-maskinvare.

Hva kan jeg gjøre hvis Samsung Galaxy S6 ikke kan koble til Wi-Fi?

Hvis Samsung Galaxy S6 ikke kan koble til Wi-Fi, er det flere feilsøkingstrinn du kan prøve. Prøv først å starte telefonen og ruteren eller modemet på nytt. Hvis det ikke fungerer, kan du glemme Wi-Fi-nettverket på telefonen og deretter koble til det på nytt. Du kan også prøve å tilbakestille nettverksinnstillingene på telefonen eller se etter programvareoppdateringer.

Hvorfor klarer ikke Samsung Galaxy S6 å koble seg til mobildatanettverk?

Hvis Samsung Galaxy S6 ikke klarer å koble til mobildatanettverk, kan det skyldes et nettverksproblem i området, problemer med SIM-kortet eller en programvarefeil på telefonen. Du kan prøve å starte telefonen på nytt, sjekke om SIM-kortet er riktig satt inn og tilbakestille nettverksinnstillingene på telefonen for å løse problemet.

Hvordan kan jeg løse problemet hvis Samsung Galaxy S6 ikke kan koble til mobildatanettverk?

Hvis Samsung Galaxy S6 ikke kan koble til mobildatanettverk, kan du prøve noen feilsøkingstrinn. Kontroller at mobildata er aktivert på telefonen, start telefonen på nytt og sjekk om det finnes tilgjengelige programvareoppdateringer. Hvis problemet vedvarer, kan du prøve å tilbakestille nettverksinnstillingene på telefonen eller kontakte mobiloperatøren for å få hjelp.

Kan jeg løse problemer med Wi-Fi- og mobildatatilkobling på Samsung Galaxy S6 uten å ringe kundestøtte?

Ja, det finnes flere feilsøkingstrinn du kan prøve for å løse problemer med Wi-Fi- og mobildatatilkobling på Samsung Galaxy S6 uten å ringe kundestøtte. Du kan starte telefonen og ruteren eller modemet på nytt, glemme og koble til Wi-Fi-nettverket på nytt, tilbakestille nettverksinnstillingene på telefonen og se etter programvareoppdateringer. Hvis disse trinnene ikke fungerer, kan du vurdere å kontakte kundestøtte for ytterligere hjelp.

Hvorfor kan ikke Samsung Galaxy S6 koble til Wi-Fi- og mobildatanettverk?

Det kan være flere grunner til at din Samsung Galaxy S6 har problemer med å koble til Wi-Fi- og mobildatanettverk. Det kan skyldes et problem med telefonens innstillinger, et problem med selve nettverket eller et maskinvareproblem på enheten. Det beste er å feilsøke problemet for å finne den nøyaktige årsaken og finne en løsning.

Hva skal jeg gjøre hvis Samsung Galaxy S6 ikke kan koble til Wi-Fi?

Hvis Samsung Galaxy S6 ikke klarer å koble til Wi-Fi, er det noen få trinn du kan ta for å feilsøke problemet. Kontroller først at Wi-Fi er aktivert på telefonen og at du er innenfor rekkevidden til et Wi-Fi-nettverk. Prøv deretter å starte telefonen og Wi-Fi-ruteren på nytt. Hvis det ikke fungerer, kan du prøve å glemme Wi-Fi-nettverket på telefonen og deretter koble til det igjen. Du kan også prøve å tilbakestille nettverksinnstillingene på telefonen. Hvis ingen av disse trinnene fungerer, kan det være et problem med telefonens Wi-Fi-antenne, og du må kanskje kontakte Samsung for å få hjelp.

Se også:

comments powered by Disqus

Du vil kanskje også like