Samsung Galaxy S6-berøringsskjerm som ikke svarer: Hvordan fikse og andre relaterte problemer

post-thumb

Samsung Galaxy S6 reagerer ikke på berøring og andre relaterte problemer

Samsung Galaxy S6 er en populær smarttelefon med elegant design og mange nyttige funksjoner. Men som alle andre elektroniske enheter kan den av og til støte på problemer som kan være frustrerende for brukerne. Et vanlig problem som noen brukere har rapportert om, er at berøringsskjermen ikke reagerer. Dette kan være en stor ulempe, siden berøringsskjermen er avgjørende for å navigere på telefonen og få tilgang til de ulike funksjonene. Heldigvis finnes det flere tiltak for å fikse en berøringsskjerm som ikke reagerer som den skal.

Innholdsfortegnelse

Det første trinnet for å fikse en berøringsskjerm som ikke reagerer på Samsung Galaxy S6, er å starte telefonen på nytt. Dette kan ofte løse mindre programvarefeil som kan være årsaken til problemet. Du starter telefonen på nytt ved å holde inne av/på-knappen og velge “Start på nytt” i menyen som vises. Hvis dette ikke løser problemet, er neste trinn å utføre en soft reset. Dette gjøres ved å holde inne av/på-knappen og volum ned-knappen samtidig i ca. 10 sekunder, til telefonen vibrerer og starter på nytt. Dette sletter ingen data fra telefonen, men kan løse eventuelle midlertidige programvareproblemer som forårsaker at berøringsskjermen ikke fungerer som den skal.

Hvis en omstart av telefonen og en soft reset ikke løser problemet, finnes det noen andre feilsøkingstrinn som kan brukes. Ett alternativ er å se etter eventuelle programvareoppdateringer som er tilgjengelige for Samsung Galaxy S6. Noen ganger kan en oppdatering av telefonens programvare løse feil og andre problemer som kan føre til at berøringsskjermen ikke reagerer. For å se etter programvareoppdateringer går du til “Innstillinger”-menyen og velger deretter “Om enheten” og “Programvareoppdatering”. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, følger du instruksjonene på skjermen for å laste den ned og installere den.

Hvis programvareoppdateringer ikke løser problemet, kan en annen mulig løsning være å kalibrere berøringsskjermen på nytt. Dette kan gjøres ved å gå til telefonens “Innstillinger”-meny, velge “Skjerm” og deretter “Kalibrering av berøringsskjerm”. Følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere berøringsskjermen på nytt, og se om dette løser problemet. Hvis ingen av disse løsningene fungerer, kan det være et maskinvareproblem med telefonens berøringsskjerm. I så fall anbefales det å kontakte Samsungs kundestøtte eller ta med telefonen til en profesjonell reparatør for å få hjelp.

Samsung Galaxy S6 Berøringsskjerm reagerer ikke: Slik løser du og andre relaterte problemer

Hvis du har en Samsung Galaxy S6 og opplever problemer med en berøringsskjerm som ikke svarer, er du ikke alene. Mange brukere har rapportert om dette problemet, men det finnes noen potensielle løsninger du kan prøve før du tyr til profesjonell hjelp eller bytter ut enheten.

1. Start enheten på nytt: Noen ganger kan en enkel omstart løse mindre programvarefeil. Trykk på og hold inne av/på-knappen til alternativene for omstart vises, og velg deretter “Start på nytt”. Sjekk om berøringsskjermen fungerer som den skal etter at enheten har startet på nytt.

2. Tøm hurtigbufferpartisjonen: Hvis en enkel omstart ikke løser problemet, kan det hjelpe å tømme hurtigbufferpartisjonen. Slå av enheten, og hold deretter inne strøm-, hjem- og volum opp-knappene samtidig for å gå inn i gjenopprettingsmodus. Bruk volumknappene til å navigere og velg “Wipe cache partition”. Start enheten på nytt når prosessen er fullført.

3. Oppdater programvare: Utdatert programvare kan forårsake ulike problemer, blant annet at berøringsskjermen ikke reagerer. Se etter programvareoppdateringer ved å gå til Innstillinger > Om enheten > Programvareoppdatering. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, laster du ned og installerer den. Start enheten på nytt når oppdateringen er fullført.

4. Kalibrer berøringsskjermen: Det er mulig at berøringsskjermen må kalibreres på nytt. Gå til Innstillinger > Skjerm > Berøringsskjermkalibrering og følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere enhetens berøringsskjerm på nytt.

5. Fabrikktilbakestilling: Hvis ingen av løsningene ovenfor fungerer, kan det hende du må tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene. Før du gjør dette, må du sørge for å sikkerhetskopiere viktige data, ettersom en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene vil slette alt på enheten. Gå til Innstillinger > Sikkerhetskopiering og tilbakestilling > Tilbakestilling av fabrikkdata, og følg instruksjonene for å tilbakestille til fabrikkinnstillingene.

Hvis ingen av disse løsningene løser problemet med berøringsskjermen, kan det være et maskinvareproblem. I så fall anbefaler vi at du kontakter Samsungs kundestøtte eller oppsøker et autorisert servicesenter for ytterligere hjelp.

Andre relaterte problemer:

I tillegg til en berøringsskjerm som ikke reagerer, kan det oppstå andre problemer med Samsung Galaxy S6. Her er noen vanlige problemer og mulige løsninger:

1. Batteriet går tomt:

- Se etter apper som tapper batteriet: Gå til Innstillinger > Batteri og sjekk hvilke apper som tapper batteriet mest. Avinstaller eller deaktiver alle unødvendige eller strømkrevende apper.

- Juster strømsparingsinnstillingene: Gå til Innstillinger > Batteri > Strømsparingsmodus og juster innstillingene for å spare på batteriet.

2. Overoppheting:

- Begrens bruk under intensive oppgaver: Unngå å bruke ressurskrevende apper eller spille spill over lengre perioder, da dette kan føre til overoppheting av enheten. Lukk alle unødvendige apper som kjører i bakgrunnen.

- Fjern dekselet eller dekselet: Noen deksler eller deksler kan holde på varmen og bidra til overoppheting. Prøv å ta av dekselet eller dekselet og se om enheten avkjøles.

3. Langsom ytelse:

*- Tøm appbuffer: * Gå til Innstillinger > Apper > [Appnavn] > Lagring > Tøm buffer for individuelle apper som kjører sakte.

Les også: Løsninger på vanlige problemer med Galaxy S7: Avstengning, langsom lading, fastlåst oppstartsløyfe

- Deaktiver animasjoner: Gå til Innstillinger > Utvikleralternativer > Skala for vindusanimasjon, skala for overgangsanimasjon og skala for animasjonsvarighet. Sett dem til 0,5x eller deaktiver dem helt for å forbedre ytelsen.

- Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene: Hvis alt annet mislykkes, kan en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene bidra til å løse ytelsesproblemer. Husk å sikkerhetskopiere dataene dine før du gjør dette.

Dette er bare noen få vanlige problemer og løsninger for Samsung Galaxy S6. Hvis du fortsatt opplever problemer, anbefales det å søke profesjonell hjelp fra Samsung eller et autorisert servicesenter.

Feilsøkingstrinn for å fikse berøringsskjerm som ikke svarer

Hvis du opplever at berøringsskjermen på Samsung Galaxy S6 ikke svarer, kan du følge disse feilsøkingstrinnene for å prøve å løse problemet:

Les også: En enkel måte å deaktivere sikker oppstart i Windows 10 på
 1. Start enheten på nytt: Noen ganger kan en enkel omstart løse problemer med berøringsskjermen. Trykk på og hold inne strømknappen til strømmenyen vises, og trykk deretter på “Restart” eller “Reboot”.
 2. Fjern eventuelle skjermbeskyttere eller deksler: Skjermbeskyttere eller deksler som ikke er riktig montert, kan forstyrre berøringsskjermens reaksjonsevne. Fjern dem og se om berøringsskjermen fungerer som den skal.
 3. Rengjør skjermen: Smuss, støv og fingeravtrykk kan også påvirke berøringsskjermens ytelse. Tørk forsiktig av skjermen med en ren mikrofiberklut for å fjerne smuss.
 4. Utfør en myk tilbakestilling: En myk tilbakestilling kan bidra til å løse midlertidige programvarefeil som kan være årsaken til at berøringsskjermen ikke reagerer. Trykk og hold inne volum ned-knappen og strømknappen samtidig i ca. 10 sekunder, eller til enheten starter på nytt.
 5. Tøm hurtigbufferpartisjonen: Å tømme hurtigbufferpartisjonen kan bidra til å løse problemer knyttet til systemdata. Slå av enheten, og hold deretter volum opp-, hjem- og strømknappene inne samtidig til Samsung-logoen vises. Bruk volum ned-knappen til å navigere til “Wipe cache partition” og trykk på av/på-knappen for å velge den. Når prosessen er fullført, bruker du volumknappene til å markere “Reboot system now” og trykker på av/på-knappen for å starte enheten på nytt.
 6. Sjekk om det finnes programvareoppdateringer: Utdatert programvare kan forårsake ulike problemer, blant annet problemer med berøringsskjermens respons. Gå til “Innstillinger” og deretter “Programvareoppdatering”, og se etter tilgjengelige oppdateringer. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, laster du ned og installerer den.
 7. Utfør en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene: Hvis alt annet mislykkes, kan en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene bidra til å løse eventuelle programvarerelaterte problemer. Husk at dette vil slette alle data på enheten, så sørg for å sikkerhetskopiere viktige filer på forhånd. Gå til “Innstillinger”, deretter “Sikkerhetskopiering og tilbakestilling” og velg “Tilbakestilling av fabrikkdata”. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilbakestillingen.

Hvis ingen av disse trinnene løser problemet med at berøringsskjermen ikke svarer, kan det være et maskinvareproblem. I så fall anbefaler vi at du kontakter Samsung eller oppsøker et autorisert servicesenter for ytterligere hjelp.

Vanlige problemer med berøringsskjermen på Samsung Galaxy S6 og løsningene på dem

1. Berøringsskjermen reagerer ikke eller er treg.

Et vanlig problem for brukere av Samsung Galaxy S6 er at berøringsskjermen ikke svarer eller henger. Hvis du opplever dette problemet, kan du prøve følgende løsninger:

 • Start enheten på nytt: En enkel omstart kan ofte løse mindre programvarefeil som kan være årsaken til problemet.
 • Tøm hurtigbufferpartisjonen: Tørk av cache-partisjonen for å fjerne midlertidige filer eller systemdata som kan påvirke berøringsskjermens ytelse.
 • Se etter programvareoppdateringer: Forsikre deg om at enheten kjører den nyeste programvareversjonen, da oppdateringer ofte inneholder feilrettinger knyttet til berøringsskjermens ytelse.
 • Utfør en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene: Hvis ingen av løsningene ovenfor fungerer, kan du prøve å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene. Sørg imidlertid for å ta en sikkerhetskopi av dataene dine før du gjør dette, da denne prosessen vil slette alle data på enheten.

2. Spøkelsesberøringer.

Spøkelsesberøringer, der berøringsskjermen registrerer berøringer som ikke har funnet sted, kan være frustrerende. Her er noen løsninger på dette problemet:

 • Fjern eventuelle skjermbeskyttere eller etuier: Noen ganger kan skjermbeskyttere eller etuier forstyrre berøringsskjermens følsomhet, noe som kan føre til spøkelsesberøringer. Fjern dem for å se om problemet vedvarer.
 • Se etter væskeskader: Væskeskader kan påvirke berøringsskjermens funksjonalitet. Hvis enheten har vært utsatt for vann eller annen væske, bør du ta den med til en fagmann for inspeksjon og reparasjon.
 • Aktiver utvikleralternativer: I innstillingene for utvikleralternativer kan du justere berøringsskjermens følsomhet. Eksperimenter med innstillingene for å se om det løser problemet med spøkelsesberøring.
 • Oppdater eller installer apper på nytt: Enkelte apper er kanskje ikke helt kompatible med enhetens berøringsskjerm. Sørg for at alle appene dine er oppdaterte, og hvis problemet vedvarer, kan du prøve å avinstallere og installere problematiske apper på nytt.

3. Intermitterende respons på berøringsskjermen.

Hvis berøringsskjermen på Galaxy S6 av og til fungerer og av og til ikke gjør det, kan du følge disse løsningene:

 • Kontroller at enheten ikke er overopphetet: Overoppheting kan føre til at berøringsskjermen ikke reagerer. La enheten kjøle seg ned før du bruker den igjen.
 • Se etter systemoppdateringer: Programvareoppdateringer inneholder ofte feilrettinger som kan forbedre berøringsskjermens respons. Se etter oppdateringer og installer dem hvis de er tilgjengelige.
 • Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene: En tilbakestilling til fabrikkinnstillingene kan bidra til å løse periodiske problemer med berøringsskjermens respons. Husk å sikkerhetskopiere dataene dine før du fortsetter.
 • Deaktiver eller avinstaller problematiske apper: Enkelte apper kan komme i konflikt med berøringsskjermens funksjonalitet. Deaktiver eller avinstaller mistenkelige apper for å se om problemet er løst.

**Konklusjon

Selv om problemer med berøringsskjermen kan være frustrerende, bør disse løsningene bidra til å løse vanlige problemer som Samsung Galaxy S6-brukere opplever. Hvis problemet vedvarer, kan det være nødvendig å søke profesjonell hjelp eller kontakte Samsungs kundestøtte for ytterligere veiledning.

Nyttige tips for å forbedre ytelsen på berøringsskjermen på Samsung Galaxy S6

Hvis du opplever problemer med berøringsskjermens ytelse på Samsung Galaxy S6, er det flere ting du kan gjøre for å forbedre responsen. Her er noen nyttige tips:

 1. Start enheten på nytt: Noen ganger kan en enkel omstart løse mindre programvareproblemer som kan påvirke berøringsskjermens ytelse. Trykk på og hold inne av/på-knappen, og velg deretter alternativet Start på nytt fra menyen.
 2. Fjern eventuelle skjermbeskyttere eller deksler: Skjermbeskyttere eller deksler som ikke er beregnet på enheten, kan påvirke berøringsskjermens respons. Fjern dem og sjekk om ytelsen blir bedre.
 3. Sjekk om det finnes programvareoppdateringer: Det er viktig å holde enhetens programvare oppdatert for å oppnå optimal ytelse. Gå til Innstillinger > Om enheten > Programvareoppdatering og se etter tilgjengelige oppdateringer. Last ned og installer eventuelle oppdateringer.
 4. Tøm hurtigbufferpartisjonen: Bufrede data kan noen ganger forårsake ytelsesproblemer. For å tømme hurtigbufferpartisjonen slår du av enheten og holder inne knappene Volum opp, Av/på og Hjem samtidig. Slipp knappene når Android-logoen vises, og bruk deretter volum ned-knappen for å navigere til alternativet Wipe Cache Partition. Trykk på av/på-knappen for å bekrefte valget.
 5. Kalibrer berøringsskjermen: Hvis du fortsatt har problemer med berøringsskjermen, kan du prøve å kalibrere den. Gå til Innstillinger > Skjerm > Kalibrering av berøringsskjerm og følg instruksjonene på skjermen.
 6. Fabrikktilbakestilling: Som en siste utvei kan du utføre en fabrikktilbakestilling for å gjenopprette enhetens opprinnelige innstillinger. Sørg for å sikkerhetskopiere viktige data før du gjør dette, da det vil slette alle data på enheten. Gå til Innstillinger > Sikkerhetskopiering og tilbakestilling > Tilbakestilling av fabrikkdata og følg instruksjonene på skjermen.

Ved å følge disse tipsene bør du kunne forbedre ytelsen til berøringsskjermen på Samsung Galaxy S6. Hvis problemene vedvarer, kan det være et maskinvareproblem, og du bør vurdere å kontakte Samsung eller besøke et sertifisert verksted.

OFTE STILTE SPØRSMÅL:

Berøringsskjermen på Samsung Galaxy S6 reagerer ikke, hva skal jeg gjøre?

Hvis Samsung Galaxy S6-berøringsskjermen ikke reagerer, kan du prøve flere feilsøkingstrinn. Prøv først å starte telefonen på nytt. Hvis det ikke fungerer, kan du prøve å slette hurtigbufferpartisjonen eller tilbakestille til fabrikkinnstillingene. Hvis problemet vedvarer, må du kanskje ta med telefonen til en fagmann for reparasjon.

Hvorfor reagerer ikke berøringsskjermen på min Samsung Galaxy S6?

Det kan være flere grunner til at Samsung Galaxy S6-berøringsskjermen ikke reagerer. Det kan skyldes en programvarefeil, et maskinvareproblem eller en fysisk skade på skjermen. Det beste er å feilsøke problemet for å finne den nøyaktige årsaken.

Kan jeg fikse en berøringsskjerm som ikke reagerer på Samsung Galaxy S6 selv?

Du kan prøve å fikse en berøringsskjerm som ikke reagerer på Samsung Galaxy S6 selv, men det avhenger av årsaken til problemet. Hvis det er et programvareproblem, kan du prøve å starte telefonen på nytt eller tilbakestille den til fabrikkinnstillingene. Hvis det er et maskinvareproblem, kan det hende du må ta med telefonen til en fagmann for reparasjon.

Hvor mye koster det å reparere berøringsskjermen på en Samsung Galaxy S6?

Kostnaden for å reparere berøringsskjermen på en Samsung Galaxy S6 kan variere avhengig av skadens omfang og hvor du leverer den til reparasjon. Det er best å kontakte en profesjonell reparasjonstjeneste eller produsenten for å få et nøyaktig estimat.

Kan jeg forhindre at berøringsskjermen på Samsung Galaxy S6 ikke reagerer?

Det finnes ingen garantert måte å forhindre at berøringsskjermen på Samsung Galaxy S6 ikke reagerer, men det er noen ting du kan gjøre for å minimere risikoen. Unngå å utsette telefonen for ekstreme temperaturer, hold den borte fra væsker og bruk en skjermbeskytter for å unngå riper og sprekker.

Se også:

comments powered by Disqus

Du vil kanskje også like